Ideologiskt motiverad brottslighet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet
Kriminologi
Kriminologi
Biosocial kriminologi
Vapenlagsdebatten
Cinderella effect
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Ras och brottslighet
Ideologiskt motiverad brottslighet
Hatbrott
Brottsutvecklingen i Sverige
Sverige och våldtäkterna

Ideologiskt motiverad brottslighet syftar på brottslighet där gärningspersonens eller gärningspersonernas ideologi är ett motiv. Ideologin kan vara politisk men även religiös eller kulturell. En mycket stor andel av dessa brott i Sverige har uppstått eller återuppstått under senare tid och kan anses höra ihop med massinvandringen. Media och myndigheter har lagt en mycket stor tyngd på och särbehandlat så kallade "hatbrott" och i synnerhet så kallade "vit makt-ideologiskt motiverade hatbrott" trots att annan ideologisk motiverade brottslighet enligt objektiva mätningar och i synnerhet under senare tid ofta utgör långt större problem.

Internationell terrorismstatistik

Enligt National Counterterrorism Center i USA begicks år 2011 drygt 10 000 terrorattentat i 70 länder som dödade 12 500 personer. Sunnimuslimska terrorister stod bakom ungefär 56% av attentaten och 70% av dödsfallen. Näst störst var gruppen "sekulära/politiska/anarkistiska" terrorister som till stor del utgjordes av kommunistiska terroristgrupper. Dessa hade utfört 2 283 attacker med 1 926 dödsoffer. Gruppen "nynazister/fascister/"White Supremacists" var den minsta med 77 dödsoffer. Dessa utgjordes troligen helt av Breiviks dödsoffer.[1] Om Breivik ideologiskt kan anses tillhöra denna grupp är ytterst tveksamt. Se artikeln om Anders Behring Breivik.

Enligt statistik från "RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents" år 2011 var islamistiska terrorister ansvariga för 97% av alla dödsoffer i Europa och Nordamerika under den senaste 10-årsperioden. Även om man exkluderar 9/11 var siffran 91%. En stor del av dessa var islamistiska terroristbrott i Ryssland. Tittar man enbart på Västeuropa var siffran 79%. Bland de återstående 21% återfinns grupper som ETA, IRA, korsikanska separatister, och "right-wing terrorists".[2] Grupper som IRA och ETA är ideologiskt vänstersocialister.

Dagens Nyheter har kritiserats för att använda missledande statistik gällande antalet incidenter för att därigenom "bevisa" att islamistiska terrorattacker är ovanliga i Europa. Därmed jämställs en incident med krossat fönsterglass med en attack som kräver hundratals eller tusentals dödsoffer.[2]

År 2014 angav en rapport av Europol att islamister och vänsterextremister var de största terroristhoten i Europa medan högerextrema inte utgjorde något nämnvärt terroristhot.[3]

Brottslighet motiverad av ny ideologi

En persons politiska, religiösa, och kulturella ideologi kan bidra till brottslighet. Invandring och mångkultur har bidragit till vissa nya typer av brott eller nya varianter av gamla brottstyper.

Islamistisk terrorism

Islamistisk terrorism - både i och utanför Sverige som attentatsförsöket mot Jyllandsposten och Politiken, attentatsförsöken mot Lars Vilks, och Taimour Abdulwahabs attentatsförsök i Stockholm.

Även insamling av pengar och finansiering av terroristverksamhet utanför Sverige har angetts av Säpo.[4]

År 2009 sade Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, att han kände till fyra islamistiska terrororganisationer i Sverige som är "stämplade av det internationella samfundet".[5]

En studie år 2009 av Försvarshögskolan och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier beträffande situationen i Rosengård beskrev tilltagande islamistisk radikalisering.[6]

Säpo angav år 2009 ett ökat intresse för att åka utomlands för att få träning eller delta i strid. Det fanns "en handfull" sådana personer i Afghanistan/Pakistan och ett tiotal i Somalia.[7] Samma år fanns minst nio svenska medborgare i fängelse utomlands, dömda eller misstänkta för terrorism, vilken åtminstone i vissa av fallen var islamistisk. År 2008 dödades i Irak en svensk medborgare som angavs ha varit al-Qaidas andreman i landet.[8]

En kartläggning av Säpo år 2010 uppgav närmare 200 islamistiska extremister i Sverige.[9]

I april år 2013 angav Säpo att lågt räknat så hade minst 30 islamister från Sverige åkt till Syrien för strid eller utbildning för strid. En snabb ökning hade skett jämfört med tidigare liknade resor till flera andra regioner dit 40 personer beräknades ha rest sedan år 2006. En liten del av återvändare från konflikter hade utfört eller planerat terrorhandlingar i Sverige eller andra länder. Säpo angav att man undanröjt ett fåtal planerade terrorattacker som allmänheten aldrig fått kunskap om.[10]

I juni 2014 angav Säpo att minst 80 personer åkt till Syrien sedan sommaren år 2012. Omkring 20 av dessa hade dödats och omkring 40 hade återvänt. I Örebro angavs att man enbart där hade 12 personer som återvänt från Syrien. Även kvinnor angavs ha åkt till Syrien för att stödja rebellerna men det fanns inga bekräftade uppgifter på att kvinnorna deltagit i våldshandlingar själva.[11]

En riksdagsledamot som besökte Turkiet år 2013 för att få en uppfattning om situationen uppgav att "Uppskattar att 400 svenska jihadister rest till Syrien". Personer som fått krigsskador i samband med detta angavs ta sig tillbaka till Sverige för att få vård.[12] I december samma år angav Säpo att minst 75 bekräftade personer hade åkt till Syrien. Verkliga antalet kunde vara högre. Rekryteringen skedde nu inte bara i storstäderna utan även i mindre orter. Under senare år hade Sverige uttryckligen utpekats som en måltavla.[13]

Samma år angavs ökad risk för terrorhot p.g.a. att Sverige ska skicka en militär styrka till Mali. Säpo angav fortsatt intresse för att åka till Somalia för att där delta i träning kopplad till terrorism eller olagliga våldshandlingar. Flera av Al-Shababs ledare angavs ha en nära koppling till Sverige. Ett exempel var en person som arbetat som imam i Stockholm innan han återvände till Somalia. Två svensksomalier i USA åtalades för medlemskap i Al-Shabab och riskerade livstidsstraff.[14]

Också samma år angavs att "Ett återkommande intryck är att förebyggande arbete mot islamistisk extremism är mer självklart i andra EU-länder än i Sverige" och att "De långsiktiga effekterna av att personer från Sverige väljer att resa utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper och att i deras regi delta i träning och strid har av Säkerhetspolisen identifierats som det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige."[15]

Även år 2013 angavs i Danmark att det fanns en koppling mellan blodiga ungdomsgängkrig i Köpenhamnsområdet och inbördeskriget i Syrien. Medlemmar i de mest brutala gängen angavs vara eller ha varit jihadister som använde sin krigserfarenheter och vapenkunskapen i gängkrigen.[16]

År 2014 angav rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser" att terrorhotnivån mot Sverige sedan år 2010 bedömdes som "förhöjd" från att tidigare ha varit "låg". Under senare år hade det inom den islamistiska extremistmiljön utvecklats en attentatsavsikt mot Sverige till skillnad från tidigare då man primärt fokuserat på utländska mål. Säpo angav att attentatsförberedelserna mot mål i Sverige kunde komma att öka de närmaste åren.[17] Senare samma år angav Säpo att man de senaste åren avvärjt två terrorattentat planerade av våldsbejakande islamister bosatta i Sverige och mot mål i Sverige. "Hotbilden mot Sverige är till och med högre än mot vissa andra länder i Europa. Vi finns med bland de mest utpekade."[18]

Samma år angavs en ny trend vara att kurder reste från Europa (inklusive Sverige) för att strida mot de islamister som stred mot kurder i Mellanöstern.[19]

Senare samma år angavs att islamistiska terrorister regelbundet tog sig från Syrien eller Irak till Europa där man kunde utge sig för att vara "flyktingar" och söka asyl. Sverige som beviljade permanenta uppehållstillstånd åt alla "flyktingar" från Syrien var det land i Europa som tagit emot i särklass flest syriska asylsökande.[20]

Samma år angavs även att Isis hade minst en terroristcell i Sverige som väntade på order.[21]

Säpo angav samma år antalet bekräftade personer från Sverige som stred i Syrien till 250.[22]

År 2016 angav polisen att "Den förhöjda hotbild som vi haft sedan 2010 är tyvärr det nya normala."[23]

År 2017 angav Säpo antalet våldsbejakande radikala islamister i Sverige till cirka 2000 personer. Enligt en tidigare Säpo-rapport från 2010 fanns det då cirka 200 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige.[24]

Politisk terrorism

Sverige har angivits ha utgjort en viktiga utländska bas för våldsanvändande organisationer som colombianska FARC och indonesiska GAM. Sistnämnda organisation som var involverat i en konflikt som krävde 15 000 dödsoffer styrdes under flera decennier från Sverige.[25][26]

År 1989 dömdes flera invandrade palestinier för bombdåd i Köpenhamn och Amsterdam på uppdrag av palestinska PPSF. Det har även funnits misstankar om kopplingar till Lockerbiebomben.[27]

Kurdiska PKK har misstänkts kräva in en tvångsskatt från vissa kurder i Sverige, skicka ungdomar från Sverige får att åtminstone utbildas i strid, och ha utfört flera mord på avhoppare i Sverige.[28]

Flera kroater med kopplingar till efterkrigstidens kroatiska Ustasja-rörelse utförde Ockupationen av Jugoslaviens konsulat i Göteborg 1971, Beskjutningen av Jugoslaviens ambassad 1971 (som bland annat dödade den jugoslaviska ambassadören) och Flygkapningen på Bulltofta 1972.

Aktionsgruppen mot fria fjälljakten utförde år 1998 bombattentat och skickade brev som bland annat angav att man ville stoppa "utsugningen av samernas land."[29]

Mordet på Anna Lindh kan ha varit politiskt motiverat då det hävdats att serben Mijailo Mijailović ville hämnas för Lindhs stöd för NATO-bombningarna av Serbien.

"OS-bombaren" var en högeranarkist, drogliberal och medlem i nyliberala Frihetsfronten som misstänktes för 11 attentat mot sportanläggningar och ertappades med en bomb år 1997 i samband med Stockholms ansökan om att få vara värd till olympiska spelen år 2004. Det har misstänkts att attentaten var en hämnd för polisrazzior mot en av mannen startad raveklubb.[30]

I juni 2018 fann polisen flera automatvapen, peruker och en polisuniform i en uppbruten container i Taberg utanför Jönköping. Personerna som häktats har kunnat kopplas till den så kallade vänsterautonoma rörelsen. Misstanken är att de planerade att använda vapnen i politiskt motiverade terroristbrott.[31][32]

Terrorism mot svenskar i utlandet

FN-medlaren Folke Bernadotte dödades år 1948 av den sionistiska Sternligan eftersom Bernadotte föreslagit en tvåstatslösning och att de palestinska flyktingarna skulle få återvända. Mordet godkändes av bland annat den senare israeliska premiärministern Yitzhak Shamir.

Islamistiska Jemaah Islamiya dödade bland annat sex svenskar i bombdåden på Bali 2002 i Indonesien.[33]

Utländska underrättelsetjänster och invandrare

Utländska underrättelsetjänster har anklagats för att bedriva verksamhet som spionage, infiltration, mutor, utpressning, hot, och våld mot invandrargrupper i Sverige. Säpo angav år 2009 att man uppdagat ett tiotal sådana fall under 2000-talet och att mörkertalet kunde vara stort.[34][35]

Enligt SÄPO är det främst Ryssland, Kina och Iran som spionerar mot Sverige.[36]

Utländska underrättelsetjänster har även anklagats för att utnyttja invandrare, inklusive gästforskare vid universitet, som spioner för att komma över högteknologi från Sverige.[37][38]

"Hedersvåld"

Huvudartikel: Hedersvåld

Annan brottslighet som straff för att ej ha följt kulturella/religiösa normer

År 2014 rapporterades att en pojke under lång tid hotats, trakasserades, misshandlats och fått sönderslagna tänder eftersom han ätit fläskkött i skolmatsalen. Hot hade även riktats mot hans familj.[39] Samma år angavs i brittisk media att en muslimsk pojke i Sverige misshandlats för att han vägrat be. Föräldrarnas angavs ha kommit från Malaysia och fallet ha väckt stor uppmärksamhet där vilket skapat en kampanj där tusentals personer krävt att föräldrarna ska frisläppas. Svensk politiskt korrekt media angavs ha mörklagt fallet under mer än en månads tid.[40]

Tvångsäktenskap

I maj 2012 presenterades en utredning som föreslår stärkta straff mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Tidigare gick tvångsäktenskap under brottstypen olaga hot. Tvångsäktenskap förekommer framförallt i grupper där hedersvåld är vanligt. Utredning uppskattade att minst 250-300 personer under 2011 upplevde akut eller ganska akut risk för tvångsäktenskap. Minst sexton personer var under samma år kvarhållna i utlandet i väntan på tvångsäktenskap. Ingen har dömts för tvångsäktenskap tidigare och utredaren tror inte att att någon kommer att dömas med den nya lagen. Han ser det dock som en markering av samhället som kan påverka de aktuella grupperna.[41] Enligt en artikel från år 2009 så upptäcker skolor i Skåne runt 25 fall av tvångsäktenskap om året.[42] En studie från Ungdomsstyrelsen från år 2009 uppskattade att cirka fem procent av unga mellan 16 och 25 år eller 70,000 personer upplevde att de inte hade möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med.[43]

Kvinnlig könsstympning

Huvudartikel: Kvinnlig könsstympning

Narkotikabrott relaterade till khat

En undersökning år 2005 fann att över hälften av somaliska män i Göteborg använde khat.[44] Khat har angivits vara en del av den traditionella somaliska kulturen.[45]

Annan brottslighet

Mer generellt har det hävdats att kulturell och religiös ideologi kan vara en förklaring till skillnader beträffande brottslighet mellan olika etniciteter. Se sektionen om "miljöfaktorer" i artikeln om ras och brottslighet.

Brottslighet och "kommunistiska miljön"

Kommunister har varit involverade i 1900-talets största politiska attentat i Sverige med hänsyn till antalet dödade. Attentatet mot Norrskensflamman 1940 dödade fem personer och skadade ytterligare fem efter att ett sprängattentat mot en tryckpress utvecklades till en kraftig brand. Attentatet inträffade i samband med att den mot Sovjetunionen lojala tidningen tagit ställning mot Finland under Finska vinterkriget. Under ambassadockupationen i Stockholm 1975 av västtyska ambassaden av den av Östtyskland stödda Röda armé-fraktionen dödades 4 människor och 14 skadades.

Under Kalla kriget pågick omfattande övervakning av svenska kommunister av bland annat Säpo då många kommunister ansågs vara mer lojala mot Sovjetunionen än mot Sverige. En befarade brottstyp var ideologiskt motiverat spionage.

Den "kommunistiska miljön" brukar idag ofta inte ingå när media och myndigheter diskuterar "autonom"/"vit makt"-miljöerna eller "extremism". Detta kan möjligen anses förvånade eftersom marxism-leninismen (den dominerande ideologin bland kommunistiska partier) förespråkar en revolution och ett "proletariatets diktatur" med hård repression av meningsmotståndare.[46] Även om partierna inte bedriver någon öppen våldsam revolutionär verksamhet i nuläget har man sällan tagit avstånd från en revolution och "proletariatets diktatur" i framtiden. Kommunistiska organisationer har ofta uttryckt stöd för brottslig verksamhet av "autonoma" organisationer, samarbetat med sådana organisationer och haft dubbelansluta medlemmar.

Brottslighet och "autonom"/"vit makt"-miljöerna

Brottsligheten som anses ideologiskt motiverad av "autonom"-miljön och "vit makt"-miljön har ofta diskuterats tillsammans bland annat eftersom en stor är del är brottslighet har skett mellan grupperingarna.

Rapporten "Våldsam politisk extremism"

Rapporten "Våldsam politisk extremism" från år 2009 av Säpo och Brå angav sig kartlägga "politiskt motiverade brottslighet som begås inom vit makt-miljön respektive den autonoma miljön".[47]

Beskrivning av miljöerna

"Redan under andra världskriget krympte den nazistiska rörelsen för att i det närmaste gå under jorden efter 1945. Den förde en tynande tillvaro ända in på 1980-talet när nya organisationsformer och modernare propaganda underlättade rekryteringen av yngre medlemmar."[47]

Att massinvandringen skulle kunna vara en orsak till den ökade nationalism är inget som rapporten nämner.

"Vit makt-miljön hämtar visserligen ideologisk inspiration från nationalsocialismen men bygger mer på den brittiska skinheadrörelsen och amerikanska white-power rörelsen. Det är mer rockmusik än Mein Kampf. De autonoma grupperna har inte mycket att göra med 1968-vänstern utan utgör en mer anarkistisk fåra som bygger på 1980-talets husockupationer och den framväxande vit makt-rörelsen. Följaktligen utgör extremistmiljöerna inte politiska rörelser i traditionell mening utan kan beskrivas som ungdomsföreteelser. För många aktivister utgör extremistmiljöerna en livsstil under en ungdomsperiod. Sammanhållningen i miljöerna bygger lika mycket på ålder, vänskap, musik och klädstil som på ideologi."[47]

"Med ett fåtal undantag är det således unga personer som attraheras av extremistmiljöerna, en subkultur med hög omsättning på aktiva personer. Avsaknaden av en tydlig koppling till ett etablerat politiskt parti eller rörelse gör det också svårt att attrahera eller få äldre personer att stanna kvar inom miljöerna. Även de aktivister som förblir ideologiskt övertygade har i dag begränsade möjligheter att vara aktiva efter att de blivit en bit över 30 år. Det är en skillnad mot vit makt-miljön i Tyskland med tydliga kopplingar till ett politiskt parti. Skulle en sådan koppling uppstå i Sverige framöver ger det förutsättningar för vit makt-miljön att utvecklas till en bredare och starkare politisk rörelse."[47]

Som anges i mer detalj nedan i sektion "Senare tids utveckling i Sverige" har andra källor angett omfattande förändringar och skillnader jämfört med denna beskrivning.

"Större delen av vit makt-miljön och de autonoma grupperingarnas verksamhet är emellertid inte brottslig. I stället är det opinionsbildning, lagliga aktioner, konserter, fester och evenemang som ligger i huvudfåran."[47]

Beskrivning av de som begått brott

"Den brottsliga verksamheten i både vit makt-miljön och den autonoma miljön bedrivs i små grupper, som baseras på vänskap. Brottsligheten är ostrukturerad och saknar central styrning, även om det framför allt inom den autonoma miljön finns en avsikt att koordinera olika grupperingars agerande."[47]

"Individer inom extremistmiljöerna börjar alltså begå politiskt motiverade brott under senare delen av grundskoletiden (högstadiet) och förefaller vara som mest brottsaktiva under gymnasieåren. Därefter fortsätter en del individer med politiskt motiverade brott, men relativt få brott begås av gärningspersoner som är äldre än 23 år och mycket få brott av individer som är över 30 år."[47]

"Det finns därför många olika förklaringar till brotten. Andra faktorer än politisk övertygelse spelar in: alkohol och droger, händelser i stridens hetta, personer som gått in i rörelserna för att kunna slåss, aktivister som söker spänning och kickar och nykomlingar som vill visa framfötterna och ge prov på dådkraft."[47]

Brottsstatistik

I rapporten presenterades brottsstatistik beträffande personer inom miljöerna som varit skäligen misstänkta för brott. Att en sådan statistik alls är möjlig trots regeringsformens förbud mot att personer registreras enbart på grund av politisk åsikt förklarades med att det är möjligt att komplementera uppgifter som behandlas på annan grund med uppgifter som personens politiska åsikt om detta är "oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen".[47]

Under tidsperioden 1999-2009 angavs att det funnits 2 432 politiskt motiverade brott för vilka 1 409 personer inom de båda miljöerna varit skäligen misstänkta. Ungefär hälften av av de misstänkta brotten kom från vardera miljön. Dessa inkluderade ungefär 400 våldsbrott (brott mot liv och hälsa). "Även när antalet brottsmisstänkta individer inom respektive miljö beaktas framgår att personer inom de båda miljöerna i stort sett är lika benägna till misshandel, både enligt normalgraden och grovt brott."[47]

I den mån samhällspartiskhet finns beträffande miljöerna kan dessa siffror vara missvisande. Se exempelvis i denna artikel sektionen "Annan samhällspartiskhet till fördel för vänsterextremister". Rapporten angav inte hur siffrorna utvecklats över tid. Se sektionen "Senare tids utveckling i Sverige" beträffande bland annat statistik som visat mycket kraftigt minskat antal polisanmälningar gällande "vit makt-ideologiskt motiverade hatbrott".

Skillnader beträffande brottslighet mellan grupperingarna

"Vit makt-miljöns brottsliga verksamhet är relativt oöverlagd och defensiv. Angrepp planeras sällan och våldet är ofta en konsekvens av slumpmässiga möten. De angrepp som planeras är främst vedergällningsattacker på autonoma aktivister. Vit makt-miljön har inte någon tydlig avsikt att agera mot samhällsföreträdare, men sporadiskt förekommer sådana angrepp, främst mot journalister."[47]

"Den autonoma miljön är däremot offensiv och planerar sina angrepp på ett annat sätt än vit makt-miljön. I första hand angrips vit makt-miljön. Måltavlor är vidare företrädare för myndigheter och företag samt förtroendevalda. Till skillnad mot vit makt-miljön finns en tydlig avsikt hos de autonoma grupperingarna att störa den allmänna ordningen genom att protestera mot statens våldsmonopol och återerövra kontrollen över det publika rummet (Reclaim the streets). Vad som många, även för vissa deltagare, uppfattar som spontana brott är välplanerade aktioner."[47]

"stor skillnad när det gäller vilka sammanhang som de politiskt motiverade våldsbrotten begås i. Inom vitmakt-miljön begås dessa ofta spontant, inte sällan på kvällstid och när gärningspersonen är under inflytande av alkohol, medan fler av brotten kopplade till den autonoma miljön planeras i förväg och begås på dagtid."[47]

"I en stor del av de fall där en individ inom vit makt-miljön varit misstänkt har offren varit enskilda individer av utländsk härkomst eller HBT-personer. Personer inom den autonoma miljön begår inte brott mot denna typ av personer, men det är nästan uteslutande individer inom den autonoma miljön som varit misstänkta för våld mot företrädare för politiska partier eller poliser. Även om individer inom vit makt-miljön varit misstänkta för våldsbrott mot journalister är den autonoma miljön generellt sett också överrepresenterad när det gäller våld mot samhällsföreträdare."[47]

Autonoma har även angripit ett stort antal andra mål. "Angrepp på forskare har främst utförts av djurrättsaktivister...Djurrättsaktivister har vid flera tillfällen även attackerat jaktlag med syfte att störa jakten...En våg av miljöprotester, varav vissa också medförde polisingripanden, inträffade i samband med byggandet av Öresundsbron i Skåne och Södra Länken i Stockholmsområdet. Notan för attentat riktade mot grävmaskiner och annat uppgick till flera miljoner kronor åren 1997–1998...Medlemmar ur en autonom gruppering spred även i artiklar detaljerad information om hur maskiner som används i bygget på olika sätt kunde förstöras. Vid ett tillfälle dömdes en av författarna till en sådan artikel för grov uppvigling...Brott från autonoma grupper riktas mot en mängd olika företagare, några exempel är minkfarmare, pälsbutiker, bensinmackar, köttindustrin, snabbmatskedjor, klädbutiker och deras reklam, hönserier, slakterier, porrindustrin och banker...Den här typen av kampanjer kan ibland fokusera på vissa företag som får ett symbolvärde. Ett typiskt exempel är McDonalds, som angrips, medan en snarlik hamburgerkedja som Burger King egentligen aldrig drabbas...Det har lett till attacker som skadegörelse, vandalisering och anlagda bränder (se exempelvis Sandelin 2007). Bensinbolaget Shell var länge ett företag som hade detta symbolvärde och utsattes för många attentat från autonoma grupperingar...I princip kan vilket företag som helst drabbas, eftersom det finns ett allmänt motstånd mot kapitalismen och äganderätten. Vanliga butiker som råkar befinna sig i närheten av en demonstration eller aktion är förmodligen den vanligaste måltavlan...På senare år har den autonoma miljön också attackerat H&M:sbutiker. Vandalisering förekommer både mot butiker och annonstavlor med motiveringen att de representerar ett ”förtryckande kvinnoideal"...porrhandlare får lokaler vandaliserade. Det har förekommit att till exempel bilar som gjort reklam för sexklubbar eldats upp, porrvideouthyrare har attackerats med stenar, påkar och smörsyra....Ett exempel på angrepp på myndigheter när det gäller autonoma grupper är Migrationsverket, vars lokaler vid upprepade tillfällen attackerats...Andra relevanta områden är myndigheter som arbetar med frågor som upplevs gynna höginkomsttagare, försämra den offentliga sektorn eller arbetsrätten och förslag och handlingar som upplevs legitimera högerextrema partier och organisationer....Autonoma grupper genomför ibland sabotageaktioner mot allmänna val (Lodenius 2006). Redan på 1980-talet uppmanade den anarkistiska tidningen Brand medborgarna att slå sönder valstugor. Dessutom ordnades tävlingar i att välta flest valstugor (tävlingen genomfördes i 5- eller 10-mannalag). Topplistor och laguppställningar för liknande tävlingar har förekommit även i senare valrörelser, liksom olika former av vandalisering och sabotage mot politiska motståndare."[47]

"Den autonoma miljön står för drygt 80 procent av de misstankar som innefattar våld och hot mot tjänsteman samt våldsamt motstånd. Dessa brott har framför allt riktats mot polisen i samband med egen eller annans demonstration samt i samband med aktioner mot myndigheter eller företag...Detta tyder på att individer inom den autonoma miljön oftare än personer inom vit makt-miljön går till angrepp mot andras demonstrationer och sammankomster."[47]

"Personer inom den autonoma miljön figurerar också i stor utsträckning i samband med ohörsamhet mot ordningsmakten och störande av allmän sammankomst. Dessa brott handlar ofta om att en grupp i samband med en aktion vägrat att skingra sig trots att de av polisen beordrats att göra det eller hindrat andra individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter genom att på olika sätt störa demonstrationer."[47]

"Som framgår av diagram 5 är individer ur den autonoma miljön dubbelt så ofta misstänkta för brott mot liv och hälsa i samband med andras demonstrationer och sammankomster än individer ur vit makt-miljön. Detta är en tydlig indikation på att det är vanligare att den autonoma miljön attackerar vit makt-miljöns engagemang än tvärtom. Av diagrammet framgår också att individer inom vit makt-miljön i högre utsträckning än personer inom den autonoma miljön begår brott mot liv och hälsa i vad som här har kategoriserats som andra sammanhang, framför allt där offer och gärningsperson stöter på varandra av en tillfällighet, exempelvis på bussen eller på puben. Sådana brott sker ofta, men långt ifrån alltid, under kvällstid och under inflytande av alkohol."[47]

"De allmänfarliga brott som individer inom extremistmiljöerna varit misstänkta för rör sig om mordbrand, olika former av sabotage samt allmänfarlig ödeläggelse. Misstankar om sådana brott uppgår till totalt 67, varav 51 kan hänföras till den autonoma miljön och 16 till vit makt-miljön. Minst 40 av misstankarna rör ofullbordade brott, framför allt förberedelse. Det vanligaste brottet inom kategorin är mordbrand."[47]

"genomsnittet för misstankar om politiskt motiverade brott i vit makt-miljön lägre än i den autonoma miljön. När det gäller misstankarna angående icke-politiskt motiverade brott är förhållandet det omvända, och i detta avseende är skillnaden markant."[47]

Klasstillhörighet

Ett flertal källor (inklusive ovan nämnda rapport av Brå/Säpo) har angett att de brottsaktiva vänsterextremisterna i stor utsträckning är ungdomar (inte sällan tonåringar i gymnasieåldern) med föräldrar inom medelklassen/övre medelklassen. Ett flertal gånger nämns t.o.m. att vissa av föräldrarna är rika och/eller har maktpositioner inom samhället. De personer från "Vit makt"-miljön som anges ha begått brott har traditionellt mer ofta kommit från arbetarklassen.[47][48][49][50][51]

Vänsterextremistiska brott mot meningsmotståndare i Västsverige år 2006-2009

År 2006-2009 begick vänsterextremister minst 180 brott mot meningsmotståndare enbart i Västsverige. Detta enligt uppgifter från AFAs och Revolutionära Frontens hemsidor, medierapportering, intervjuer med offer och anhöriga, och polisanmälningar. Bara i ett fall blev någon bunden till ett brott. Många attacker polisanmäldes inte då man ansåg att inget ändå händer.[52] Attacker hade även riktas mot anhöriga, ibland avsiktligen och ibland av misstag, och även på grund av misstag mot helt orelaterade personer som grannar eller mot de nya lägenhetsinnehavarna vid bostadsbyte.[53][54]

Ett enda av av fallen ledde till åtal. Minst 37 vänsterextremister angrep år 2008 en mindre grupp nationalister som skulle kliva på en buss för att åka till Stockholm och fira nationaldagen. En personen blev grovt misshandlad när han var liggande i flera minuter och i två omgångar med tillhyggen som järnrör, träpåkar, och en slägga. AFA filmade aktionen som lades upp som propaganda på den lokala hemsidan. Endast 10 av de 37 vänsterextremisterna åtalades. Polisen har kritiserats för flathet i utredningen vilket kan ha bidrag till att få åtalades. Rätten ansåg att det rörde sig om en allvarlig och välplanerad aktion. Trots detta dömdes endast en person till fängelse i 3 månader medan övriga dömdes till korta perioder av ungdomstjänst, samhällstjänst, och skyddstillsyn, i vissa fall villkorligt.[55][56]

Vänsterextremistiska brott mot icke meningsmotståndare

Förutom de misstag som nämns i sektionen om Västsverige ovan finns ett flertal andra exempel på att vänsterextremister begått brott mot icke meningsmotståndare och möjligen p.g.a. misstag.[57][58][59][60][61] Ett exempel var när man år 2013 vandaliserade närmare 20 bussar eftersom man felaktigt trodde att bussföretaget transporterade illegala invandrare som ska utvisas när man istället transporterade asylsökande till Migrationsverkets boenden.[62] Även år 2013 misshandlades av misstag en person ur den egna rörelsen eftersom personen "ser ut som en nazist" och även när misstaget upptäcktes hette det ändå att "du borde tänka på hur du klär dig".[63] Ett annat exempel är den person som felaktigt troddes vara en "fascist" och som dödades av Jacques Wallner.

Demonstrationer

Grupper som Antifascistisk Aktion har länge haft som öppet uttalat mål att förhindra all nationalistisk opinionsbildning bland annat genom att förhindra nationalister från att använda "Gatan som forum". AFA anger själva en lång historik av försök till störning och blockad av nationalistiska demonstrationer. Även innan AFA bildades bedrevs sådan verksamhet av andra grupper.[64]

Den ovan nämnda rapporten "Våldsam politisk extremism" angav ett flertal gånger att det framförallt var vänsterextremister som begick attacker i samband med meningsmotståndares demonstrationer.

Nordfront skrev år 2013 att tillståndsgivna demonstrationer av nationalister systematiskt stördes och angreps av organiserade "motdemonstranter". Enligt avhoppare så är detta en medveten strategi för att störa mötesfriheten som beslutas och organiseras i förväg på samordningsmöten inom extremvänstern. Mer öppet anges dock ofta istället nyskapade paraplyorganisationer ligga bakom "motdemonstrationen". "Motdemonstranterna" mobiliserades sedan till platsen genom uppmärksamhet i politiskt korrekt media eller i sociala medier. Demonstrationen störs bland annat handgemäng och kast av olika föremål. Vanliga nyfikna medborgare avskräcktes genom våldsamheterna. Demonstrationens tal överröstades genom olika metoder. Efter demonstrationen försöker politiskt korrekt media ge intryck av att våldet och oroligheterna startades och begicks av nationalisterna. Bland annat på grund av detta använder nationalister istället ofta metoder som mindre och icke tillståndsgivna men lagliga flygbladsutdelningar för att bedriva opinionsbildning.[65]

Senare samma år inträffade en uppmärksammad konfrontation i Kärrtorp involverande en "antirasistisk" demonstration, en motdemonstration av Svenska motståndsrörelsen och polisen. Flera personer från båda sidor misstänktes för våldsamt upplopp och två vänsterextremister misstänktes för dråpförsök. En av de sistnämnda är en av Revolutionära Frontens grundare som misstänktes ha huggit en person från SMR i ryggen med en kniv. Motståndsrörelsen har förnekat att det skulle röra sig om en i förhand planerad attack men man var medveten om att motdemonstrationen skulle kunna framkalla våldsamma reaktioner. Man kritiserade även dubbelmoral beträffande mediarapporteringen av mötesstörningar av nationalistiska demonstrationer, angav att polisens presstalesman sagt att "Ser man historiskt så vet jag inte att den här typen av demonstrationer angripits rent fysiskt", förnekade att barn, pensionärer eller andra personer som inte själva valde att slåss skulle ha involverats och angav att "En sådan grej som att kunna ta med sina barn till en nationell demonstration vore helt otänkbart för oss" p.g.a. vänsterextremisternas angrepp.[66][67][68][69][70] Aktionen och det lämpliga med nationella motdemonstrationer har ifrågasatts av vissa nationalister som bland annat argumenterat att detta gynnar extremvänsterns propaganda och orsakar olika negativa resultat.[71][72] I Kärrtorp hölls en vecka senare en ny "antirasistisk" demonstration utan någon motdemonstration men (liksom tidigare) inkluderande öppet brottsbejakande vänsterorganisationer och där det bland annat framfördes grova hot mot Jimmie Åkesson.[73][74][75] I mars 2014 dömdes i tingsrätten tre personer från SMR till fängelse i som längst åtta månader och fyra mindreåriga dömdes till mildare straff för bland annat vålsamt upplopp. Ingen person dömdes för anförande eller anstiftan. En oberoende rättsexpert ifrågasatte bland annat att en av de fängelsedömda dömdes enbart för att ha varit närvarande och filmat utan ha brukat något våld.[76][77] Hovrätten fastställde domen.[78] En vänsterextremist dömdes till 6,5 år fängelsee för bland annat dråpförsök och våldsamt upplopp och en annan till 6 månaders fängelse för misshandel.[79][80]

År 2014 påstods att "nazister" i Malmö anfallit och försökt mörda personer som deltagit i en feministisk demonstration. Svenskarnas parti skrev att det istället rörde sig om en grupp på cirka 25 vänsterextremister som överfallit en grupp på sex personer varav några var medlemmar i SvP. Sällskapet försökte först avlägsna sig men vände åter för att skydda en kamrat som hamnat på efterkälken och som misshandlades av vänsterextermisterna. Överfallet skedde inte i samband med demonstrationen utan en halvtimme senare och när gruppen nationlister var på väg hemåt efter ett restaurangbesök. En vänsterextrem sida angav att man sett nationalisterna sprida material varpå man "reagerat" på detta. Vänsterextremister angavs ha varit inblandade i andra våldsamheter under kvällen och gruppen som anföll nationlisterna angavs ha inkluderat kända våldsverkare och våldsbejakare och personer med möjlig koppling till eller medlemskap i Revolutionära Fronten.[81][82][83][84][85][86][87] Det inträffade följdes av ett mot bland annat SvP riktat mediadrev som kritiserats för grova fel och hyckleri.[88][89]

Förortsupplopp

"Autonoma" misstänkts bland annat av polisen för att ha medverkat i eller bidragit till organiseringen av kravallerna i Husby och andra orter år 2013.[90] Vänsterextremister har också misstänkts för att ha bidragit till andra förortsupplopp.[91]

Attacker mot myndigheter

Se sektionen om rapporten "Våldsam politisk extremism" för en beskrivning av lite äldre attacker av vänsterextremister mot olika myndigheter.

Se artikeln Brottsbejakande vänsterorganisationer för en beskrivning av brottslighet av vänsterorganisationer riktad mot bland annat arbetsförmedlingar och polisen.

Migrationsverket krävde år 2014 kraftigt förhöjt skydd från polisen p.g.a. attacker från extremvänstern som inkluderat inslängda molotovcocktails under personalens bilar.[92] I samma år angavs ökande attacker även mot Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inklusive attacker mot anställdas hem.[93]

Brott mot politiker och förtroendevalda

Säpos rapport "Hot mot förtroendevalda" från år 2008 angav att "Sverigedemokraternas förtroendevalda utsätts för omfattande och systematiska hot från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda lämnat sina politiska uppdrag." SD "utsätts kontinuerligt för hot och aktioner från Antifascistisk aktion (Afa), eller från personer som använder sig av Afa:s symboler." Man nämnde flera fall av allvarliga sabotage, tre fall av mordbrand, och ett fall av skottlossning som riktats mot Sverigedemokrater. Vidare bedömdes sverigedemokratiska politikers anmälningsbenägenhet vara låg varför ett omfattande mörkertal kan ha funnits. Hot förekom även mot förtroendevalda från partier men till skillnad för SD så var det ovanligt att hoten kom från organisationer.[94]

I Brås undersökning "Politikernas trygghetsundersökning 2012" angav nästan varannan sverigedemokratisk politiker att de blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier under år 2011 medan motsvarande siffra för alla partier var 16%.[95]

Sverigedemokraterna angav år 2011 55 händelser som inkluderade misshandel, klotter och vandalisering av bostaden, olaga intrång i bostaden, stenkastning mot bostaden och bil, skadegörelse av egendom, hot, och kapningar av hemsidor, mailadresser, och bloggar.[96] En SD-politiker knivskars år 2010 svårt med 18 knivhugg och var nära att avlida.[97] Ett absolut flertal av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp har ständigt Säpo-skydd. Ändå utsattes denna år 2013 för 86 attacker som bestod av hot (18 rapporterade fall), misshandel (11), skadegörelse (15), ofredande, trakasserier och förtal.[98] Flera personer i SDU har utsatts för grov misshandel under 2012 och 2013.[99] I oktober 2013 skrev SDUs ordförande "Jag nås idag av det tragiska beskedet att en person som varit aktiv i SDU tragiskt omkommit, troligen i sviterna av en oprovocerad misshandel på stan. I dagsläget finns inga tecken på att gärningsmannen haft politiska motiv, däremot finns indikationer på att våldet varit rasistiskt motiverat".[100]

Samma dag skrev Realisten att SvP-politiker och och kommunfullmäktigeledamot Daniel Spansk blivit utsatt för ett grovt överfall som ansågs vara ett politiskt motiverat mordförsök.[101] År 2014 utsattes Spansk för vandalisering. Realisten skrev att "ett flertal av partiets företrädare blivit hotade eller fått hem och annan egendom vandaliserad de senaste två-tre åren och att i princip alla partiets offentliga sammankomster regelmässigt attackeras och störs på olika sätt".[102]

Brottsligheten har fått liten eller ingen uppmärksamhet i media. År 2012 uppstod istället ett enormt mediadrev i samband med den så kallade "Järnrörsskandalen" där flera SD-politiker fick enorm kritik bland annat att för att man beväpnat sig med järnrör efter att ha blivit hotade. Polisen beslöt efter utredning att inte inleda någon förundersökning för brott.

Det har även förekommit ett fåtal anklagelser om falskanmälningar av SD-politiker men inga fällande domar.[103][104]

Statsminister Fredrik Reinfeldts gjorde under valrörelsen år 2010 ett uttalande angående valrörelsens olika attentat mot SD: "Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer." Detta har kritiserats även i media bland annat som "en typ av uttalande om våld mot oppositionen som man normalt bara påträffar i auktoritära stater".[105]

Vänsterextremister har även attackerat borgerliga partier bland annat genom misshandel av borgerliga politiker.[106][107][108] År 2014 uppräknade artiklar ett stort antal fall av vänsterextremistiskt våld och hot mot borgerliga politiskt aktiva.[109][110]

Brott mot journalister

Säpos rapport "Otillåten påverkan mot medier" från år 2009 angav baserat på en enkätundersökning till journalister att 15% under de senaste 2 åren skulle ha blivit drabbade av hot och trakasserier och enstaka fall av fysiskt våld. 12% av aktörerna uppgavs komma från "vit makt"-miljön och 1% från "autonom"-miljön. Färre än 10 personer av de 4000 journalister som besvarade enkäten angav sig ha fått någon form av synlig skada och några enstaka hade fått uppsöka vård. Det våld som förekommit uppstod huvudsakligen i stundens hetta när journalister eller fotografer befann sig i fältet som avsiktliga knuffar eller slag vid en demonstration. Det uppgavs vara ytterst ovanligt att journalister blir utsatta för mer beräknat våld där gärningsmännen söker upp journalisterna i detta syfte. Studien kunde endast identifiera två sådana händelser med allvarlig utgång. Ett fall 20 år innan rapporten rörde en person som skrivit om MC-miljön och då blivit misshandlad. Det andra fallet inträffade nästan 10 år innan rapporten och det angavs att en person med koppling till "vit makt"-miljön hade varit misstänkt.[111] Troligen rör det sig om ett fall år 1999 där motivet kan ha varit en hävdat omfattande "autonom" verksamhet inklusive våldsbrott som en svår misshandel av en kvinnlig polisaspirant. Se Gatstens- och brandbombsjournalism.

Det var således ytterst ovanligt att journalister råkat ut för sådant uppsökande våld som våldsvänstern systematiskt och organiserat använder mot sina meningsmotståndare.

En grupp journalister som efter detta blivit utsatta för politisk förföljelse är invandringskritiker/nationalister. Nationell Idags chefredaktör misshandlades år 2009 med stenar och påkar av ett tjugotal personer som även utförde grov skadegörelse. Polisen rubricerade attacken som ett mordförsök. AFA tog på sig ansvaret.[112][113][114] Även år 2013 att blev tidningens chefredaktör överfallen och misshandlad av vänsterextremister.[115] En fotograf som arbetar för Dispatch International hade år 2014 blivit attackerad fyra gånger av vänsterextremister i samband med demonstrationer.[116]

År 2014 misshandlades en SVT-fotograf i samband med en demonstration av en maskerad vänsterextremist som samtidigt skrek "sluta filma mig".[117]

Partiskhet av media gällande "autonom"/"vit makt"/"kommunism"-miljöerna

Se Invandring och media beträffande att vänsterpartier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mycket kraftigt överrepresenterade inom traditionell media.

Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Mattias Karlsson kritiserade år 2011 SVT/SR för "samröre med våldsförespråkande extremister" vilka i flera fall var anställda på SVT/SR. I vissa fallen angavs anställning ha skett även efter att de extrema åsikterna blivit kända.[118]

År 2012 skrev Nationell Idag att syndikalisten Jacques Wallner år 1982 dödade en man med uniformsliknande klädsel som anklagades för att vara en "fascist". Efter dådet lanserades en medial smutskastningskampanj som enligt NI innehöll grova lögner beträffande händelsen och offret som inte hade haft några uttalade politiska sympatier. Efter ett milt straff som stöddes av de politiskt tillsatta nämndemännen och utan att behöva sitta en dag fängelse då Wallner redan suttit en tid i häkte "gjorde han snabbt karriär i massmedia med hjälp av vänner som rörde sig i samma vänsterkretsar som han själv”". En av Wallners personliga vänner är enligt NI Robert Aschberg.[119]

Vid en konflikt mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna år 2001 kunde syndikalistiska Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) i en sympatistrejk varsla omkring 200 medlemmar som arbetade för 79 dagstidningar och 3 mediabildföretag.[120]

År 2000 skrev en journalist en artikelserie om den autonoma vänstern i tidningen Arbetets. Journalisten angav senare att då "tyckte många av hans kolleger att det var fel av honom att granska denna... ...Jag vet också journalistkolleger som har en fot, eller har haft en fot inne i den här autonoma miljön. Det förekommer att de har det samtidigt som de arbetar som journalister."[109]

Efter Göteborgskravallerna år 2001 började reportrar hos Expressen granska de vänsterextrema grupper som legat bakom kravallerna. Timmar innan artikeln skulle gå i tryck stoppades publiceringen. En av reportrarna angav senare att han tror att anledningen var att det framkommit "obehagliga kopplingar" mellan vänsterextremisterna och Expressen. Detta inkluderade AFA-sympatisörer som vid olika tillfällen hyllat AFA på Expressens kultursida och anställda som deltagit i aktioner som AFA tagit på sig ansvaret för. Om en högerextremist arbetat för Expressen och blivit avslöjade skulle personen omedelbart ha blivit avskedad. "Men så länge du talar om AFA och vänsterextremister då är det på något sätt ok, då kan du arbeta kvar som journalist på en kulturredaktion på en av Sveriges största tidningar."[121]

I en artikel skriven Anna-Lena Lodenius och Per Wikström publicerad år 2001 intervjuades en ung, våldsbejakande AFA-aktivist. "Inte oväntat visar det sig att AFA-aktivistens mamma också arbetar inom media. Det kan inte vara första gången som medelklassjournalister intervjuar kollegors söner eller pojkar som åtminstone påminner starkt om dem som brukar sitta runt ens eget köksbord om kvällarna."[122]

Nationell Idag skrev år 2009 att "Under hela Expos historia har denna svenskfientliga verksamhet fungerat som en språngbräda till etablissemangets redaktioner, där olika AFA-aktivister och vänsterextremister kunnat visa sin lojalitet mot regimen och få fri lejd till jobb på de stora tidningarna."[123]

Uppdrag granskning med Janne Josefsson som programledare gjorde ett reportage om vänstervåldet som visades år 2014 "När vi skulle göra programmet om vänstervåldet så mötte vi motstånd redan inne i tv-huset. Reaktionen var att ”men de gör ju nåt bra!”. På det sättet har vänsterextremisterna lyckats. Man granskar dem inte. Många ser antifascisterna som goda och tror på att deras våld är självförsvar." Efter att programmet visades twittrades en journalist på SR att "Kan inte Janne Josefsson bara komma ut som nazist/SVP [Svenskarnas Parti] en gång för alla?" Janne Josefsson angav att "Det säger något om debattklimatet att hon kan kalla mig nazist, trots att jag två veckor innan hade gjort ett reportage om just nazister. Och sedan fick hon stöd från många. När hon intervjuades i Dagens Nyheter och Aftonbladet fick hon inte en enda kritisk fråga om vad hon hade sagt".[109]

Bilbomben i Nacka år 1999 var en av faktorerna bakom en intensiv hets i media och av myndigheter åren 1999-2000 mot nationalister och invandringskritiker i allmänhet. Ett samband har setts mellan drevet och fall av grov misshandel och mord av påstådda "nazistsympatisörer" som mordet på Daniel Wretström år 2000.[124]

År 1999 hängde de fyra stora Stockholmstidningarna trots de pressetiska reglerna ut 62 personer med namn och bild eftersom dessa påstods vara ett hot mot demokratin, rättvisan och rättsstaten. Bland personerna ingick nationalsocialister, andra invandringskritiker, och personer tillhörande den organiserade brottsligheten. Uthängningen har kritiserats bland annat som guilt by association där invandringskritik blandades samman med hotbilden mot rättsväsendet av den organiserade brottsligheten.[124]

Året innan fabricerade en journalist vid Aftonbladet bilder och text beträffande hot av nazister. Aftonbladet dementerade anklagelser om fabrikation ända tills journalisten själv ett och ett halvt år senare erkände och blev avskedad.[125]

År 2013 publicerade Aftonbladet en "intervju" med en "toppman" inom Svenska Motståndsrörelsen som SMR angav med största sannolikhet vara helt påhittad och med syfte att sprida desinformation.[126]

Birgitta Almgrens bok Inte bara spioner angav att nio av 57 svenskar som samarbetade med Östtysklands säkerhetstjänst Stasi var journalister. Att så många journalister var inblandade har hävdats kunna vara en orsak till listan inte offentliggjorts.[127]

År 2014 angavs en hög chef inom Sveriges Radio ha kopplingar till kommunistiska terroristattentat i Sverige.[128]

Jan Myrdal-sällskapet utdelar årligen två pris, Leninpriset och Robespierrepriset, namngivna efter de två vänsterextrema massmördarna Vladimir Lenin och Maximilien de Robespierre. Flera av de som tagit emot priserna är journalister eller skriver artiklar för tidningar. Kritik beträffande detta eller negativa konsekvenser för de som accepterar priserna kan anses minimala.

Exempelvis Dagens Nyheter har skrivit kritiskt om Svenskarnas partis sommarläger.[129] Någonting liknande har inte skrivits om Kommunistiska Partiets (tidigare KPML(r)) sommarläger dit istället en journalist från Dagens Nyheter har åkt för att föreläsa. Partiet förespråkar en väpnad revolution och anser att Sovjetkommunismen urartade först efter Stalins död.[130]

Annan samhällspartiskhet till fördel för vänsterextremister

Samhället och medierna mer generellt har också haft en tendens att enbart se "vit makt"-miljön som ond. Det har hävdats att personerna inom vänstergrupperingarna ofta är barn till medelklassföräldrar och mer ofta har stöd av sina föräldrar för sina åsikter även om föräldrarna kanske inte är medvetna om vilken slags grov brottslighet deras barn ägnar sig åt.[47] I den mån vänsterföräldrarna har mer inflytande bidrar detta rimligen till samhällets partiskhet.

Vidare har angetts att invandrare är underrepresenterade inom den "autonoma" miljön.[47] Som nämnts tidigare är inte sällan personerna så unga att de går i gymnasiet och har således aldrig haft något riktigt arbete. Detta kan tyda på att de organiserade vänsterextremisterna har relativt liten kontakt med den arbetarklassen och det mångkulturella samhälle som vänsterextremisterna som den "goda" sidans representanter anser sig ha rätt att kämpa för med organiserat våld.

År 2013 angav flera poliser i Mälardalen att vänstervåld "inte tagits på samma allvar". Detta styrktes av en granskning av domar, polisutredningar och åklagarbeslut. Vidare angavs att "de ledande och mest aktiva vänsterextremisterna i Mälardalen kommer från välbärgade och ordnade hemmiljöer. Flera av dem har inflytelserika föräldrar, och ungdomarna själva framhåller gärna sin bakgrund i förhör med polisen. – Min pappa är rik, säger en av dem spontant när polisen frågar om hans kopplingar till resten av gruppen."[131]

Varje polisdistrikt har en "rasismsamordnare" för att kunna prioritera brott mot högerextrema men någon motsvarande samordning finns inte beträffande extremvänstern.[55] Varje brott utreds för sig vilket medför att man inte ser det systematiska mönstret av organiserad brottslighet.[52]

Avhopparorganisationen Exit för nationalister inte har några motsvarigheter för avhoppare från den vänsterextrema eller islamistiska miljön.[132]

År 2009 skrev SvD att "Enligt SÄPO arbetar en handfull aktivister med knytning till Antifascistisk aktion och Revolutionära fronten på Migrationsverket i Kållered. De antas ligga bakom rymningar och försök att hindra avvisningar." Migrationsverket angav sig dock ha fullt förtroende för sin personal och såg andra orsaker till att det förekommit rymningar.[133] År 1997 avskedades invandringskritikern Kenneth Sandberg från dåvarande Invandrarverket trots att inga brottsmisstankar fanns.[134]

Sverigedemokraternas pressekreterare Martin Kinnuen och hans sambo misshandlades år 2009 av vänsterextremister. Angriparna dömdes för misshandeln av sambon men friades för misshandeln av Kinnunen. Åklagaren angav att "Jag hade ett liknande fall där flera högerextremister gett sig på och misshandlat homosexuella. Samtliga dömdes eftersom de gått till gemensamt angrepp. Jag tyckte det var jämförbart med detta.[135]

Systemet med politiskt tillsatta nämndemän har kritiserats. Av 675 domare som SVT frågat vill sex av tio få bort dessa. Endast 19% ville behålla det nuvarande systemet. Fyra av tio ansåg att dagens system kan medföra att rättssäkerheten påverkas negativt. En lagman angav att "Det kan komma in unga SSU:are eller Muf:are som tror att de är i en politisk nämnd'".[136]

Det finns en lag om brott mot medborgerlig frihet som innebär att den som med våld eller hot försöker "påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation" och därigenom sätter "yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara" kan straffas med som mest sex års fängelse. Lagen har dock aldrig används. En åklagare vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum med ansvar för hatbrottsfrågor ansåg att även om lagen skulle tillämpas så skulle detta inte gälla för "nynazister och skinnskallar som inte är förtjänta av ett förstärkt skydd".[137]

"Mord av nazister" och andra

Expo och annan etablissemangsmedia har ibland producerat listor med påstådda "mord av nazister". Ett problem är att man vanligen inkluderar en mängd brott som inte är ideologiskt motiverade utan begicks av andra orsaker men där gärningspersonen någon gång i sitt liv haft en anknytning till nationalism. Denna anknytning kan vidare vara högst osäker som att gärningspersonerna var eller tidigare varit skinnskallar utan att ha, eller ha haft någon djupare ideologisk övertygelse. Möjligen p.g.a. skinnskallerörelsens tillbakagång har listorna haft allt svårare att hitta påstådda exempel under senare tid.

Även om ett mord är relaterat till politisk ideologi kan omständigheterna vara annorlunda än den politiskt korrekta framställningen. Det kanske mest kända mordet var på SAC-syndikalisten Björn Söderberg år 1999 vilket ofta framställs som eller antyds ha varit en planerad hämndaktion för en uppsägning av en nationalist som man ansåg Söderberg ansvarig för. Domstolarna angav dock att det inte fanns bevis för ett i förväg planerat mord och t.o.m. SAC:s tidning Arbetaren har angett att gärningspersonerna hade haft ett gräl med Söderberg genom dörren till hans bostad men hade gått därifrån när Söderberg lämnade bostaden och skrikande rusade efter dem och att "Då slår det slint" för gärningspersonerna.[138] Andra välkända fall är Ronny Landin och Malexandermorden där olika källor anger andra omständigheter än den politiskt korrekta framställningen.[139][140]

Hur många mord som den "autonoma vänstern" har begått är oklart och i synnerhet om den ovan nämnda partiskheten i media och rättsväsende bidragit till att den autonoma ideologin hos gärningsmännen mörkläggs, att brotten får milda brottsrubriceringar, och att domstolarna ger tveksamma frikännanden. År 2012 skrev Nationell Idag att syndikalisten Jacques Wallner år 1982 mördade en man med uniformsliknande klädsel som anklagades för att vara en "fascist". Efter dådet lanserades en medial smutskastningskampanj som enligt NI innehöll grova lögner beträffande händelsen och offret som inte hade haft några uttalade politiska sympatier. Efter ett milt straff som stöddes av de politiskt tillsatta nämndemännen och utan att behöva sitta en dag fängelse då Wallner redan suttit en tid i häkte "gjorde han snabbt karriär i massmedia med hjälp av vänner som rörde sig i samma vänsterkretsar som han själv”".[141]

Den ovan nämnda rapporten "Våldsam politisk extremism" har citerats i media och Wikipedia som stöd för att personer i "vit makt"-miljön skulle ha blivit skäligen misstänkta för 14 mord eller dråp under tidsperioden 1999-2009. Rapporten anger dock att "De ofullbordade brottsformerna, stämpling, förberedelse, anstiftan, medhjälp och försök redovisas inte enskilt utan tillsammans med fullbordade brott. Exempelvis innehåller kategorin misshandel således även försök och medhjälp till misshandel." Vidare så avser siffran antalet misstankar och flera personer kan vara misstänkta för samma brott.[47] Personer i den "autonoma vänstern" påstås inte vara skäligen misstänkta för någon av brottsformerna dråp eller mord varför man uppenbarligen inte anser att exempelvis gängen som var involverade i morden av Daniel Wretström och James Waite under denna tidsperiod var "autonoma" även om brotten hade ideologiska motiv baserat på vad som angetts ha sagts i samband med brotten.[142] Om personer inom "vit makt"-miljön behandlas hårdare i rättsväsendet är det möjligt att brott av dessa anges vara dråpförsök eller mordförsök medan ett liknande brott av den "autonoma vänstern" anges vara misshandel.

Ibland har politiskt korrekta gått utanför "vit makt"-miljön och listat exempelvis morden av Peter Mangs som beroende på mer generell "främlingsfientlighet". En närmare granskning kan dock visa att motivet eller motiven (som för Mangs) är annorlunda eller mer komplicerade än de som anges eller antyds i politiskt korrekt media. Det är oklart hur många mord som har begåtts av "antirasister" som inte är "autonoma" (som mordet på Daniel Wretström) eller som har begåtts av invandraresvenskar och där svenskfientlighet är ett motiv.

Under Almedalsveckan 2022 blev Ing-Marie Wieselgren mördad och gärningsmannen pekades ut som aktiv nationalsocialist av etablissemangsmedia.[143] Något som visade sig inte stämma.[144]Det finns uppgifter om att gärningsmannen lider av psykisk ohälsa och att han begått gärningen under påverkan av narkotika. Han har berättat varför han har gjort som han har gjort och det är riktat mot psykiatrin säger kammaråklagare Petra Götell under en pressträff.[145] Detta till trots har Aftonbladet med flera propagerat för att kriminalisera nationalsocialism likt det skett i Finland. "Om vi ska kunna fortsätta ha en trygg, öppen politisk diskussion måste nazistiska organisationer förbjudas" anser Aftonbladet.[146]

Senare tids utveckling i Sverige

År 2011 angav Expo till Svenska Dagbladet att "Gatukriget mellan vänstern och högern, som stod för en stor del av det extremistiska politiska våldet i Sverige, verkar att ha upphört" och "De högerextrema grupperna får jobba ganska ostörda. När de är ute och gör någon aktivitet är det sällan som de möter på något motstånd." Flera källor som SvD talat med ska ha angett att "Luften gick ur den autonoma vänstern redan efter Göteborgskravallerna 2001".[147]

SvD skrev att "Anna-Lena Lodenius, journalisterna på Expo samt verksamhetschefen på Fryshusets Exit, Robert Örell, ger en samfällig syn på utvecklingen under 2000-talet inom extremhögern: Den har blivit mer organiserad och polerad. De råbarkade och löst sammanknutna gängen, såsom de nazistanstrukna skinnskallarna, är borta." Även "vit makt"-miljön generellt påstods ha blivit mindre aktiv sedan några år tillbaka baserat på Expos egna "mätningar" av aktiviteter som uppsättning av klistermärken och deltagande i evangemang som Salemmarschen.[147]

Flera av "experterna" SvD tillfrågade ansåg att de hävdade minskningarna berodde på att rörelserna inte längre lockade lika många nya unga personer men kunde inte ge någon tydlig orsak till detta. Expos Anders Dalsbro trodde att antalet aktiva "högerextrema" var oförändrat men att utåtriktat aktivitet skulle ha minskat p.g.a. interna konflikter och omstruktureringar. En mindre politiskt korrekta förklaring är allt tydligare mångkulturella problem gjort det svårare att rekrytera till de vänsterextrema organisationer som orsakar en stor del av våldet genom organiserade attacker på meningsmotståndare. Att skinheadkulturen blivit trendmässigt omodern och att den växande organiserade brottsligheten alltmer lockar våldsbenägna personer är andra tänkbara förklaringar.[147]

"Hatbrott 2011" angav att under tidsperioden 2008-2011 minskade polisanmälningarna för alla "vit makt"-ideologiskt motiverade "hatbrott" med en fjärdedel och polisanmälningarna för våldsbrott med nästan två tredjedelar till 14 stycken år 2011. Det går det inte att utläsa från Brås statistik om en enda av dessa polisanmälningar beträffande våldsbrott ansågs vara kopplat till någon organisation.[148] Jämför man med rekordåret för polisanmälningar för våldsbrott som var år 2003 har polisanmälningarna minskat med åtminstone 89%.[149] Detta kan jämföras med att polisanmälningarna beträffande våldsbrott i allmänhet som under tidsperioden slog nya rekord varje år och år 2011 uppgick till 116 423 stycken.[150]

Någon motsvarande offentlig statistik finns inte för vänsterextremistisk våld och att detta faktiskt har minskat är mycket tveksamt. Se tidigare sektioner ovan som sektionen "Brott mot politiker och förtroendevalda" för material vilket talar emot detta.

År 2013 angavs beträffande brottslighet i norra Sörmland att "I kontrast till medieuppgifter om ett krig mellan vänster och högerextremister tyder allt på att våldet nästan uteslutande kommer från en handfull vänsteraktivister, flertalet baserade i Eskilstuna. Det är en bild som ges till P4 Sörmland av både polis, offer och av gärningsmännen själva." En polisutredare angav att vänstern stod för 90-95 procent av våldet.[151] Viss mediarapportering beträffande brottsligheten har beskrivits som att man "medvetet ljuger, förvränger sanningen och inte lyfter fram några som helst bevis" med syfte av att ge intryck av två lika aktiva sidor.[152][153]

Svenskarnas Parti partiledare Stefan Jacobsson skrev i september år 2013 beträffande det vänsterextrema våldet utveckling sedan ovan nämnda undersökning av detta i Västsverige år 2009 att "Det finns ingenting som tyder på att det blivit bättre sedan undersökningen gjordes, tvärtom har det eskalerat och blivit värre, våldet har blivit grövre. Poängteras bör också att det politiska våldet nästan uteslutande kommer från vänstern. Det här handlar inte om att det är ”två sidor av samma mynt” som drabbar samman i någon meningslös våldscirkel, utan de som drabbas är svenskar som vem som helst, som arbetar, har familj, sköter sitt och med enda skillnaden att de är politiskt aktiva...Svenskarnas parti har gång på gång tagit avstånd från politiskt våld och det är dags för övriga i samhället att göra likadant. Polis och rättsväsende måste inse allvaret och börja arbeta för ett Sverige där politiskt våld och hot om våld inte accepteras." Partiet har också varnat för framtida mord av nationella bland annat p.g.a. att andra partier och mediepersonligheter legitimerar och hyllar våldsanvändande vänsterextrema organisationer och våld mot nationella.[154][155]

Säpo angav i december år 2013 att det är "den autonoma miljön som utgör det största hotet. Det beror på bland annat på att majoriteten av de fall av otillåten påverkan som Säkerhetspolisen känner till kommer från denna miljö... ...En stor del av fallen av otillåten påverkan gäller våldsamma konfrontationer mellan extremistmiljöerna och så kallade hembesök där framförallt autonoma aktivister tagit reda på meningsmotståndarnas adresser och hotat eller förstört egendom."[156]

Rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser" från år 2014 uppdaterade den tidigare rapporten "Våldsam politisk extremism" från år 2009. Den "autonoma miljön" angavs vara "ett hot mot delar av det demokratiska systemets grundläggande funktioner" och attackera "bland andra myndighetspersoner, förtroendevalda, politiskt aktiva och enskilda personer". "Vit makt-miljön bedöms sakna både direkt avsikt och förmåga att agera mot det demokratiska systemets grundläggande funktioner" men kunna utgöra ett hot mot enskilda personer. Bedömningen angavs vara likartad med den som gjordes år 2009.[17]

Att organiserad invandringskritik generellt skulle ha blivit mindre populärt motsägs av Sverigedemokraternas snabba tillväxt. År 2012 och 2013 rapporterade Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen mycket snabb tillväxt och ökad aktivitet.[157][158][159][160]

"Hatbrott"

"Hatbrott" är vissa former av ideologiskt motiverad brottslighet som hävdats vara speciellt allvarliga vilket orsakat olika former av särbehandling.

Se även

Referenser

 1. Facit över terrorattentaten 2011. 2012-06-19, 19:25 (Uppdaterat 2012-06-19, 20:25). Avpixlat. https://archive.is/EiGJa
 2. 2,0 2,1 Tino Sanandaji. Islamists caused overwhelming majority of terrorist deaths in Europe during last decade. Sunday, February 20, 2011. Super-Economy. http://super-economy.blogspot.se/2011/02/islamists-caus-overwhelming-majority-of.html
 3. Ny Europol-rapport: Islamister och vänsterextremister största terrorhotet. Publicerat 2014-05-30, 01:29 (Uppdaterat 2014-05-30, 11:48). Avpixlat. https://avpixlat.info/2014/05/30/ny-europol-rapport-islamister-och-vansterextremister-storsta-terrorhotet/
 4. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. Säpo.
 5. Åkesson: "Jag har belägg för mina påståenden". 2009-10-20 14:51. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/aakesson-jag-har-belaegg-foer-mina-paastaaenden-332023
 6. Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santons. Kommuner måste hejda extremism. SvD. 28 januari 2009 kl 00:31, uppdaterad: 28 januari 2009 kl 07:21. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kommuner-maste-hejda-extremism_2385005.svd
 7. Henrika Åkerman. Allt fler åker utomlands för att strida. 23 oktober 2009. Ekot. SR.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3186817
 8. Nio svenskar i fångenskap för terrorbrott. Olle Lönnaeus. 25 september. Sydsvenskan. 2009.http://www.sydsvenskan.se/sverige/nio-svenskar-i-fangenskap-for-terrorbrott/
 9. 200 islamistiska extremister i Sverige. Publicerad 14 december 2010 - 12:02 Uppdaterad 14 december 2010 - 16:26. SVT. http://www.svt.se/2.22620/1.2268402/200_islamistiska_extremister_i_sverige
 10. Ci Holmgren. Säpo: Fler med al-Qaidaideologi åker till Syrien. Publicerat: måndag 15 april kl 10:01, Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5504917.
 11. Fler svenskar vill strida i Syrien. 12 juni 2014 kl 17:49, uppdaterad: 12 juni 2014 kl 17:53. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-svenskar-vill-strida-i-syrien_3653508.svd
 12. 400 svenska jihadister” på plats i Syrien – kräver vård i Sverige. Publicerat den 29 november 2013 kl 10:36. Fria Tider. http://www.friatider.se/400-svenska-jihadister-pa-plats-i-syrien-kraver-vard-i-sverige
 13. Säpo: Fler åker för att strida för al-Qaida i Syrien. Publicerat: måndag 16 december kl 17:20. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5735394
 14. Magnus Norell och Bengt Nilsson. Sverige riskerar ökade terrorhot. 26 september 2013 kl 01:26 , uppdaterad: 26 september 2013 kl 10:07. SvD. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-riskerar-okade-terrorhot_8555048.svd
 15. Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren. Terrorresor tas inte på allvar. 3 maj 2013 kl 16:37 , uppdaterad: 26 september 2013 kl 06:14. SvD. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/terrorresor-tas-inte-pa-allvar_8142778.svd
 16. Koppling mellan gängkrig och jihad. Publicerad 25 mars 2013 Uppdaterad 25 mars 2013. http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.1454994-koppling-mellan-gangkrig-och-jihad
 17. 17,0 17,1 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Justitiedepartementet. http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
 18. AFTONBLADET AVSLÖJAR: Två terrorattentat i Sverige avvärjda. 2014-09-03. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19466807.ab
 19. Kurder från Europa krigar mot IS. Publicerad 16 september 2014 kl 21.47. Fria Tider. http://www.friatider.se/kurder-fr-n-europa-krigar-mot
 20. S-terrorister tros ta sig in i Europa som “flyktingar”. 2014-10-06, 09:12 (Uppdaterat 2014-10-06, 13:11). Axpixlat. http://avpixlat.info/2014/10/06/is-terrorister-tros-ta-sig-in-i-europa-som-flyktingar/
 21. NRK: Isis har en terrorcell i Sverige. Publicerad 17 november 2014 kl 14.00. Fria Tider. http://www.friatider.se/nrk-isis-har-en-terrorcell-i-sverige
 22. Säpo: 250 “svenskar” strider för IS. Publicerat 2014-11-22, 22:02 (Uppdaterat 2014-11-22, 22:04). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/11/22/sapo-250-svenskar-strider-for-is/
 23. Polisen: "En förhöjd hotbild det nya normala" https://www.svd.se/polisen-en-forhojd-hotbild-det-nya-normala
 24. Säpo: 2000 islamistiska extremister i Sverige http://www.friatider.se/s-po-2000-islamistiska-extremister-i-sverige
 25. Juan David Ramírez Correa. Darc-gerillans svenska nätverk? Axess. http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1333
 26. Free Aceh rebel group founder Hasan di Tiro dies. 3 June 2010 Last updated at 11:15 GMT. BBC. http://www.independent.co.uk/news/obituaries/hasan-di-tiro-founder-of-acehnese-independence-movement-who-helped-end-three-decades-of-war-2004818.html
 27. Terrordömd får tidsbegränsat straff. 2008-04-16. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11393893.ab
 28. Tobias Barkman. Säpo tror att PKK verkar i Sverige. Publicerad 30 oktober 2011 00.34 Uppdaterad 30 oktober 2011 01.30. http://www.sydsvenskan.se/malmo/sapo-tror-att-pkk-verkar-i-sverige/
 29. Flera bombattentat mot kraftledning. 15 September 1998. Aftonbladet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9809/15/bomb.html
 30. OS-bombaren: Jag längtar efter ett "ordnat" liv. 2002-11-28. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10323719.ab
 31. Vänsterextremister kopplas till automatvapenfynd. 12 juni, 2018. Nya Tider. https://www.nyatider.nu/vansterextremister-kopplas-till-automatvapenfynd/
 32. Vänsterextremist åtalas för synnerligen grovt vapenbrott av Karl Björkman. 27 april, 2019. Nya Tider. https://www.nyatider.nu/vansterextremist-atalas-for-synnerligen-grovt-vapenbrott/
 33. Balibombare ångrar dådet. 14 maj 2012 kl 06:46. SvD. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/balibombare-angrar-dadet_7195221.svd
 34. Henrika Åkerman. Diplomat spionerade på flyktingar. Publicerat: tisdag 21 april 2009 kl 10:49. Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2781542
 35. Mikael Olsson. Hatade spion. Lördag 27 mars 2010 kl 09:03. SR https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1300&artikel=3575407
 36. SvD: Dessa länder spionerar på Sverige
 37. Miakel Holmström. Dessa länder spionerar på Sverige. 8 december 2012 kl 09:16 , uppdaterad: 31 december 2012 kl 19:15. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dessa-lander-spionerar-pa-sverige_7737338.svd
 38. Helena Stenkvist. Spionage vid universiteten. Skydd & Säkerhet. http://lundagard.se/2009/06/09/spionage-vid-universiteten/
 39. Pojke fick tänderna sönderslagna – för att han åt fläskkött. Publicerat den 24 januari 2014 kl 00:38. http://www.friatider.se/pojke-misshandlades-darfor-att-han-at-flaskkott
 40. Brittisk press: ”Muslim-par i Sverige gripna för misshandel av son som vägrat be” – svensk media mörkar och uppror i Malaysia. Exponerat. http://www.exponerat.info/brittisk-press-muslim-par-i-sverige-gripna-for-misshandel-av-son-som-vagrat-be-svensk-media-morkar-och-uppror-i-malaysia/
 41. Joachim Kerpner. ”Jag tror ingen döms för tvångsäktenskap” 2012-05-24 Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14874880.ab
 42. Niklas Orrenius. Svårt hindra att barn gifts bort. Sydsvenskan. 22 augusti 2009. http://www.sydsvenskan.se/sverige/article566402/Svart-hindra-att-barn-gifts-bort.html
 43. Johan Pihlblad. Studie om arrangerade äktenskap mot någons vilja. 2010. Ungdomsstyrelsen. http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7770,00.html
 44. Khatmissbruk vanligt bland somaliska män i Göteborg. tisdag 08 mars 2005. Nyheter P4 Göteborg. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=572228
 45. Michael Odenwald et al. Khat use as risk factor for psychotic disorders: A cross-sectional and case-control study in Somalia. 2005. BMC Medicine 2005, 3:5. doi:10.1186/1741-7015-3-5. https://www.biomedcentral.com/1741-7015/3/5
 46. Vladmimir Lenin. The State and Revolution. 1917. http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
 47. 47,00 47,01 47,02 47,03 47,04 47,05 47,06 47,07 47,08 47,09 47,10 47,11 47,12 47,13 47,14 47,15 47,16 47,17 47,18 47,19 47,20 47,21 47,22 47,23 Våldsam politisk extremism. Brå 2009:15. http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2009-07-13-valdsam-politisk-extremism.html
 48. Borgarbarnens våld utmanar demokratin. 28 augusti 2014 kl 00:00. Dagens Samhälle. http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/borgarbarnens-vald-utmanar-demokratin-10363
 49. Våldet från vänster. Mars 6, 2009 nr 10, Fokus. http://www.fokus.se/2009/03/valdet-fran-vanster/
 50. EK-TV: Extremister togs inte på allvar. Publicerad 3 oktober 2013 Uppdaterad 3 oktober 2013. Eskilstuna-Kuriren. http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1928782-ek-tv-extremister-togs-inte-pa-allvar
 51. UG-referens: Det goda våldet. 07 maj 2014 17:56. Uppdrag Granskning. http://www.svt.se/ug/ug-referens/ug-referens-3
 52. 52,0 52,1 Daniel Olsson och Per Nygren. Vänsterns våldsverkare går fria. Publicerad 14 december 2009 Uppdaterad 15 december 2009. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.270683-vansterns-valdsverkare-gar-fria
 53. Daniel Olsson och Per Nygren. Offren vittnar om rädsla och vanmakt. Publicerad 15 december 2009 Uppdaterad 15 december 2009. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.271581-offren-vittnar-om-radsla-och-vanmakt
 54. Daniel Olsson. Erbjöds biobiljetter efter Afas misstag. Publicerad 16 december 2009 Uppdaterad 16 december 2009. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.272461-erbjods-biobiljetter-efter-afas-misstag
 55. 55,0 55,1 Vänsterextrem brottslighet ignoreras av rättsväsendet. Realisten. https://archive.is/hNllT
 56. Daniel Olsson. Tio dömda för nazistmisshandel. Publicerad 25 september 2009 Uppdaterad 25 september 2009. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.211630-tio-domda-for-nazistmisshandel
 57. Nick Näslund. AFA pekade ut "Karin" som nazist. Publicerat: tisdag 6 april 2010 kl 03:00 , Nyheter P4 Kalmar. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=3606158
 58. Journalister hotades - yxa genom dörren. Publicerat: torsdag 7 juni 2012 kl 16:02. Nyheter P4 Jönköping https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5141780
 59. Petter Sundsten. Studenten höggs ner av aktivister. Uppdaterad 24 maj 2006 09:56. Publicerad 24 maj 2006 09:53. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/studenten-hoggs-ner-av-aktivister/
 60. Jonatan Bergöö. "Nasse" sprejades på 90-årings bil. Kalmar 2008-04-11 Uppdaterad 2008-04-14. Barometern. http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/nasse-sprejades-pa-90-arings-bil%28580559%29.gm
 61. Mathias Ståhle. Här attackeras turist av vänsterextremister. Publicerad 10 oktober 2013 Uppdaterad 15 oktober 2013. Eskilstuna-Kuriren. http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1937188-har-attackeras-turist-av-vansterextremister
 62. Asylhaverister vandaliserade bussar. Publicerat 2013-09-28, 00:11 (Uppdaterat 2013-09-28, 00:12) Avpixlat. http://avpixlat.info/2013/09/28/asylhaverister-vandaliserade-bussar/
 63. Vänstermilis tog fel person – misshandlade sin egen motdemonstrant. Publicerad: 10 november, 2013 kl 17:49. Exponerat. http://www.exponerat.info/vanstermilis-tog-fel-person-misshandlade-sin-egen-motdemostrant/
 64. Arkiverad webbartiklar gällande "Historik" från en tidigare version av AFAs hemsida. http://web.archive.org/web/20040502224812/http://www.antifa.se/index.php?sida=2
 65. Robin Palmblad, Klarspråk om mötesstörarna. 2013-08-17. Nordfront. https://www.nordfront.se/klarsprak-om-motesstorarna.smr
 66. Simon Lindberg. Vad hände egentligen i Kärrtorp? – En aktivist berättar. 2013-12-23. https://www.nordfront.se/vad-hande-i-karrtorp.smr
 67. Robin Palmblad. Karma är en satkärring! 2013-12-15. Nordfront. https://www.nordfront.se/karma-ar-en-satkarring.smr
 68. Joel Bjurströmer Almgren häktad för dråpförsök. Realisten. http://web.archive.org/web/20140502144355/https://www.realisten.se/2013/12/22/joel-bjurstromer-almgren-haktad-for-drapforsok/
 69. Flera vänsterextremister misstänkta för våldsamt upplopp i Kärrtorp! 2014-03-18. Nordfront. https://www.nordfront.se/flera-vansterextremister-misstankta-valdsamt-upplopp-karrtorp.smr
 70. Ännu en vänsterextremist begärs häktad för dråpförsök i Kärrtorp! 2014-03-21. Nordfront. https://www.nordfront.se/annu-en-vansterextremist-begars-haktad-drapforsok-karrtorp.smr
 71. Är det rätt att attackera vänsterdemonstrationer? Realisten. http://web.archive.org/web/20140208011241/https://www.realisten.se/2013/12/15/ar-det-ratt-att-attackera-vansterdemonstrationer/
 72. Kärrtorp, politiskt våld och det gamla styrets hyckleri. Publicerad 2013-12-28, klockan 16:08, Realisten. http://web.archive.org/web/20140331185300/https://www.realisten.se/2013/12/28/karrtorp-politiskt-vald-och-det-gamla-styrets-hyckleri/
 73. Brokig skara väntas i Kärrtorp. Nordfront. https://www.nordfront.se/brokig-skara-vantas-i-karrtorp.smr
 74. Flera artister till Kärrtorp. Realisten. http://web.archive.org/web/20140331193023/https://www.realisten.se/2013/12/21/flera-artister-till-karrtorp/
 75. Hatorgie i Kärrtorp: ”Jimmie Åkesson – skicka grisen till slakt”. Nordfront. https://www.nordfront.se/hatorgie-i-karrtorp-jimmie-akesson-skicka-grisen-till-slakt.smr
 76. Den första Kärrtorp-domen har fall. 2014-03-26. Nordfront. https://www.nordfront.se/den-forsta-karrtorp-domen-har-fallit.smr
 77. Expert sågar Kärrtorps-domen. 2014-03-26. Nordfront. https://www.nordfront.se/expert-sagar-karrtorps-domen.smr
 78. Hovrätten fastställer domen mot fyra aktivister. Nordfront. 2014-06-05. https://www.nordfront.se/hovratten-faststaller-domen-mot-fyra-aktivister.smr
 79. Joel Bjurströmer Almgren fick 6,5 års fängels. Publicerad 2014-04-29, klockan 11:23. Realisten. http://web.archive.org/web/20140703105540/https://www.realisten.se/2014/04/29/joel-bjurstromer-almgren-fick-65-ars-fangelse/
 80. Joel Bjurströmer Almgren döms till över sex års fängelse. 2014-04-29. https://www.nordfront.se/joel-bjurstromer-almgren-doms-till-sex-ars-fangelse.smr
 81. 25 vänsterextremister överföll nationalister i Malmö. Publicerad 2014-03-09, klockan 21:25. Realisten. http://web.archive.org/web/20140323002903/https://www.realisten.se/2014/03/09/25-vansterextremister-overfoll-nationalister-i-malmo/
 82. Vem är Showan Shattak? Publicerad 2014-03-10, klockan 13:08. Realisten. http://web.archive.org/web/20140323001857/https://www.realisten.se/2014/03/10/vem-ar-showan-shattak/
 83. ”Håll käften och stick härifrån!” 2014-03-21. Nordfront. https://www.nordfront.se/hall-kaften-och-stick-harifran-mot-showan-shattak-som-forsokte-gangmisshandla-nationalister-i-malmo.smr
 84. Polisens fynd: ”Showan” fanns i våldsledarens mobiltelefon. 2014-03-23. Nordfront. https://www.nordfront.se/polisens-fynd-showan-fanns-i-valdsledarens-mobiltelefon.smr
 85. ”Patruller i nazisters bostadsområde” 2014-03-25. Nordfront. https://www.nordfront.se/patruller-i-nazisters-bostadsomrade.smr
 86. Beviset: Showan Shattak är ”RF-prospekt”! 2014-03-28. Nordfront. https://www.nordfront.se/beviset-showan-shattak-ar-prospekt-i-revolutionara-fronten.smr
 87. Exklusivt för Realisten.se: 20-åringen berättar om överfallet i Malmö. Publicerad 2014-03-28, klockan 16:51. Realisten.
 88. Det hycklande etablissemanget. Publicerad 2014-03-11, klockan 10:54. Realisten.
 89. Metro sprider medvetet lögner för att motarbeta Svenskarnas parti. Publicerad 2014-03-20, klockan 08:45. Realisten.
 90. Polis misstänker ”yrkesaktivister”. 25 maj 2013 kl 04:00 , uppdaterad: 25 maj 2013 kl 14:48. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polis-misstanker-yrkesaktivister_8207976.svd
 91. Anja Eriksson. Afa misstänks för förortsupplopp. Uppdaterad 30 okt 2009 10:45 Publicerad 30 okt 2009 10:39. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/afa-misstanks-for-forortsupplopp/
 92. Migrationsverket vill ha skydd mot extremvänstern. Publicerad:23 januari 2014 - 18:55. Uppdaterad:23 januari 2014 - 19:20. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/migrationsverket-vill-ha-skydd-mot-extremvanstern
 93. Vänsterextrema attacker mot myndigheter ökar. Publicerad 2014-03-09, klockan 17:39 Realisten. http://web.archive.org/web/20140323075032/https://www.realisten.se/2014/03/09/vansterextrema-attacker-mot-myndigheter-okar/.
 94. Hot mot förtroendevalda. 2008. Säpo.
 95. Politikernas trygghetsundersökning 2012. Brå 2012:14
 96. Magnus Hellberg. SD:s egen lista över attackerna. Expressen. Publicerad 03 sep 2011 10:39 Uppdaterad 03 sep 2011 22:05. http://www.expressen.se/nyheter/sds-egen-lista-over-attackerna/
 97. Haore Sulaiman. Issa fick 18 knivhugg - för att han är med i SD. Publicerad: 2011-01-12. Uppdaterat: 2011-01-18. http://www.dagen.se/nyheter/issa-fick-18-knivhugg-for-att-han-ar-med-i-sd-/
 98. Säpo varnar för ful valrörelse i Göteborg. Publicerad 21 januari 2014 Uppdaterad 21 januari 2014. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2251729-sapo-varnar-for-ful-valrorelse-i-goteborg?
 99. SDU-medlem utsatt för misshandel. Publicerat den 27 december 2013 kl 00:01. Fria Tider. http://www.friatider.se/sdu-medlem-utsatt-for-misshandel
 100. SDU-medlem avled efter invandrardåd. Publicerat den 6 oktober 2013 kl 02:20. Fria Tider. http://www.friatider.se/sdu-medlem-avled-efter-invandrardad
 101. Mordförsök riktat mot svensk kommunpolitiker. Publicerad 2013-10-06, klockan 20:36. http://web.archive.org/web/20140408135000/https://www.realisten.se/2013/10/06/mordforsok-riktat-mot-svensk-kommunpolitiker/
 102. Politiskt attentat mot nationalistisk fullmäktigeledamot. Publicerad 2014-01-31, klockan 20:07. Realisten. http://web.archive.org/web/20140327180510/https://www.realisten.se/2014/01/31/politiskt-attentat-mot-nationalistisk-fullmaktigeledamot/
 103. Lovisa Höök. Utredning om SD-överfall läggs ner. Publicerad 8 november 2010 20.36. Uppdaterad 8 november 2010 2010 20.36. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/malmo/utredning-om-sd-overfall-laggs-ner/
 104. Roger Sundberg. Politiker inte längre misstänkt för mordbrand. Publicerad 18 januari 2013. Södermanlands Nyheter. http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1667598
 105. Thoralf Alfsson. Reinfeldt citeras på flera ledarsidor. 11 december 2012 21:21. http://thoralf.bloggplatsen.se/2012/12/11/9133860-reinfeldt-citeras-pa-flera-ledarsidor/
 106. Arne Lapidus. Eskilstuna skakas av politisk våldsvåg. Publicerad 18 jan 2012 07:07 Uppdaterad 18 jan 2012 07:54. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/dokument/eskilstuna-skakas-av-politisk-valdsvag
 107. Kommunalråd överfölls av vänsterextrema kulturarbetare. 11 april 2013 kl 16:09. Fria Tider. http://www.friatider.se/vansterextrema-kulturarbetare-overfoll-kommunalrad
 108. M och FP måltavla för vänsterextrema. 2009-06-09 | Uppdaterad 2009-06-09. Barometern. http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/m-och-fp-maltavla-for-vansterextrema%281369380%29.gm
 109. 109,0 109,1 109,2 Vänsterns goda, fina hat. Neo. 2014, http://magasinetneo.se/artiklar/vansterns-goda-fina-hat/ Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet "goda" definieras flera gånger med olika innehåll
 110. Extremvänstern hotar demokratin. 24 juli 2014 kl 18:25, uppdaterad: 24 juli 2014 kl 18:55. SvD. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/extremvanstern-forsvarar-inte-demokratin_3774350.svd
 111. Otillåten påverkan mot medier. Säpo. 2009.
 112. Låt inte det politiska våldet segra. Nationaldemokraterna. https://web.archive.org/web/20100825151247/http://www.nd.se/nyheter/pressmeddelande.asp?pressmedID=134
 113. Gäng slog ner högerpolitiker. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11644027.ab
 114. AFA Stockholm agerar mot rasistiska partier. https://web.archive.org/web/20090213213217/http://afa-stockholm.antifa.se/index.php?subaction=showfull&id=1234215792&archive=
 115. NI:s chefredaktör överfallen av vänsteraktivister. 2013-10-20. Nationell Idag. http://www.nationellidag.se/ni-s-chefredaktor-overfallen-av-vansteraktivister
 116. Attackerad av vänsterextremister fyra gånger. 14 april, 2014. Journalisten. http://www.journalisten.se/nyheter/attackerad-av-vansterextremister-fyra-ganger
 117. SVT:s team attackerades på Medborgarplatsen. 8 april. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/svt-s-team-attackerades-pa-medborgarplatsen
 118. Mattias Karlsson. SVT:s tur att svara? 2011-12-16 03:29. Sverigedemokraterna. https://sverigedemokraterna.se/2011/12/16/svts-tur-att-svara/
 119. Mattias Lindberg. NI granskar: Media skyddade mördare.
 120. Journalister ut i strejk. 28/11. SAC. http://coopsite.sac.se/ny/sjfvarsel3.html, http://coopsite.sac.se/res/fed/media/sjfvarsel2_tu-foretag2001.pdf, http://coopsite.sac.se/res/fed/media/sjfvarsel2_bilaga2_2001.pdf
 121. Expressens journalister deltog i AFA-aktioner. Publicerat den 11 december 2013 kl 20:33. Fria Tider. http://www.friatider.se/expressens-journalister-deltog-i-afa-aktioner
 122. Den nya våldsvänstern. "Artikeln publicerades ursprungligen hösten 2001 i Ordfront magasin. Den är skriven av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström". http://al-lodenius.com/artiklar-2/artiklar-i-ordfront/484-2/
 123. Vávra Suk. Bonnier/Expo till attack mot Nationell Idag. Publicerad: 13 september 2009. Nationell Idag.
 124. 124,0 124,1 Fyra dagstidningar hänger ut. Vitbok.se. http://www.vitbok.se/7/e.html#2
 125. Aftonbladets reporter hittade på en nyhet. UR. http://www.ur.se/Tema/Kallkritik-genomskada-mediebruset/Nyhetsvardering/Aftonbladet-affaren
 126. Aftonbladet publicerar bluffintervju. 2013-12-21. https://www.nordfront.se/aftonbladet-publicerar-bluffintervju.smr
 127. Ruben Agnarsson. Varför är journalister ointresserade av Stasi-listan? Publicerad 2011-09-19 Uppdaterad: 2011-11-03.
 128. Hög chef på SR pekas ut som kommunistisk terrorist Publicerad 25 september 2014 kl 21.21. Fria Tider. http://www.friatider.se/h-g-chef-p-sr-pekas-ut-som-kommunistisk-terrorist
 129. Josefine Hökerberg. Högerextremt parti bjuder barn på läger. 2011-06-14 07:00. http://www.dn.se/nyheter/sverige/hogerextremt-parti-bjuder-barn-pa-lager
 130. Johan Lundberg. DN-journalist föreläser på stalinistiskt läger. 2012-06-07 kl. 22:55. Axess. http://axess.se/blog/post/2012/06/07/DN-journalist-forelaser-pa-stalinistiskt-lager.aspx
 131. Mathias Ståhle. EK-TV: Extremister togs inte på allvar. Publicerad 06:00 Uppdaterad 17:00. http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1928782-ek-tv-extremister-togs-inte-pa-allvar
 132. Regeringen bereder väg för Storebror. Publicerad 2013-01-18, klockan 15:21. Realisten. http://web.archive.org/web/20130423082341/https://www.realisten.se/2013/01/18/regeringen-bereder-vag-for-storebror/
 133. Polisen: För lätt rymma från förvar. 23 maj 2009 kl 02:56 , uppdaterad: 23 maj 2009 kl 18:24. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisen-for-latt-rymma-fran-forvar_2939301.svd
 134. Sandberg och Hofvander. Blågula Frågor, nr 2/99. http://www.bgf.nu/nr/99/2/soh.html
 135. Daniel Olsson och Per Nygren. Åklagare vill ha strängare straff. Publicerad 18 december 2009 Uppdaterad 18 december 2009. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.274044-aklagare-vill-ha-strangare-straff
 136. SVT:s undersökning: Domare underkänner politiska nämndemän. 27 december 2011 - 07:03. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/svt-s-undersokning-domare-underkanner-politiska-namndeman
 137. Daniel Olsson. "Inte alla förtjänar att skyddas". Publicerad 18 december 2009 Uppdaterad 18 december 2009. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.274048--inte-alla-fortjanar-att-skyddas-
 138. Martin Fredriksson. Så mördades Söderberg. Publicerat 8 oktober, 2009. Arbetaren. http://arbetaren.se/artiklar/sa-mordades-bjorn-soderberg/
 139. Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 21: Ronny Landin. Blågula Frågor. http://www.bgf.nu/bss/bss-3-21tva-mord.htm
 140. Den långa vägen till Malexander. juli 30, 2011. Dissidenten Stenkvist. https://stenkvist.wordpress.com/2011/07/30/den-langa-vagen-till-malexander/
 141. Mattias Lindberg. NI granskar: Media skyddade mördare. http://www.nationellidag.se/ni-granskar-media-skyddade-mordare
 142. James mördades bakifrån med ett knivhugg i hjärtat. Publicerad: 2004-12-18 kl 00:00. info14. https://archive.is/WkEZj
 143. Uppgifter: 33-årig nazist gripen för knivdådet i Almedalen. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5G18Xe/nazist-i-30-arsaldern-gripen-for-knivdadet-i-almedalen
 144. Uppgifter: Mördade kvinnan psykiatriboss och misstänkt mördare psyksjuk. https://nordfront.se/just-nu-polisen-inget-i-dagslaget-tyder-pa-politiska-motiv
 145. Jan Sundstedt. Åklagare: Psykisk ohälsa bakom knivmordet i Almedalen. https://nyadagbladet.se/inrikes/aklagare-psykisk-ohalsa-bakom-knivmordet-i-almedalen/
 146. Nya Dagbladet: Aftonbladet kräver att nationalsocialism kriminaliseras av Jan Sundstedt
 147. 147,0 147,1 147,2 Anders Haag. Extremismens lockelse minskar bland unga 24 maj 2011 kl 00:01, uppdaterad: 14 juni 2011 kl 11:52. SvD. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/trender/extremismens-lockelse-minskar_6187551.svd
 148. Hatbrott 2011. BRÅ 2012:7. http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2012-06-28-hatbrott-2011.html
 149. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet. 2004. Säpo.
 150. Rekordmånga våldsbrott 2011. Publicerat den 25 januari 2012 kl 16:47. Fria Tider. http://www.friatider.se/rekordmanga-valdsbrott-2011
 151. Vänsterkampanj bakom våg av attentat. Uppdaterat: torsdag 8 augusti kl 11:10 (publicerades tisdag 6 augusti kl 05:15) , Nyheter P4 Sörmland https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5609578
 152. Stefan Jacobsson. Eskilstuna-Kuriren ljuger! Publicerad 2013-10-05, klockan 13:55. Realisten. https://archive.is/o5YqK
 153. Eskilstuna-Kuriren nekar sina journalister att ta kommentarer från politiskt oliktänkande. Publicerad 2013-10-05, klockan 13:56. Realisten. https://www.realisten.se/2013/10/05/eskilstuna-kuriren-nekar-sina-journalister-att-ta-kommentarer-fran-politiskt-oliktankande/
 154. När ska samhället börja ta sitt ansvar? Realisten. Publicerad 2013-09-02, klockan 12:06. https://archive.is/FllJR
 155. Hyllandet av det politiska våldet kommer få konsekvenser. Realisten. Publicerad 2013-09-19, klockan 13:36. https://archive.is/lXZoF
 156. Säkerhetspolisens presseminarium om våldsbejakande extremism 16 december. Säpo. http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter/sakerhetspolisenspresseminariumomvaldsbejakandeextremism16december.5.1dd13e2b142e3ee8d2680000.html
 157. http://www.svenskarnasparti.se/2013/01/19/partistyrelsen-holl-arsmote-den-12-13-januari/
 158. Aktivismrekord för tredje månaden i rad. Publicerad: 2013-05-05. Svenskarnas Parti. http://www.svenskarnasparti.se/2013/05/05/aktivismrekord-for-tredje-manaden-i-rad/
 159. Simon Lindberg. Svenska motståndsrörelsens 2012. 2013-01-10. SMR. http://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsens-2012.smr
 160. Fredrik Vejdeland. Nordfront som nyhetstjänst. 2013-04-11. SMR. http://www.nordfront.se/nordfront-som-nyhetstjanst.smr