Invandring och pension

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Olika aspekter av sambandet mellan invandring och pension har diskuterats av bland annat invandringskritiker och alternativ media.

Partikampanjer

Ett uppmärksammat exempel var den valfilm som Sverigedemokraterna ville sända i TV4 inför valet år 2010 och som bland annat angav att "Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms". Efter att nekats att sända denna film av TV4 valde SD istället att använda en censurerad version som uppmanade människor att se den ocensurerade versionen på nätet.[1]

Även Svenskarnas parti har diskuterat sambandet bland annat i kampanjen "Pengarna till folket".[2]

Ökning av fattigpensionärer

Andelen bidragspensionärer ökar kraftigt som en direkt följd av invandringens omfattning och profil.[3] Då invandrarnas pensioner, och då i synnerhet kvinnornas, kommer vara alltför låga för att skapa förutsättningar för en rimlig levnadsstandard, kommer det att krävas både äldreförsörjningsstöd och bostadsstöd för att öka den disponibla inkomsten för dessa grupper.[4]

Höjd pensionsålder

År 2017 ingicks en blocköverskridande överenskommelse om att höja pensionsåldern. Detta innebär i praktiken "en stor försämring" för svenskarna. Kostnaderna för massinvandringen har angetts vara orsaken.[5]

Se även

Externa länkar

Partikampanjer

Referenser