Kvinnlig könsstympning

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Olika grader av kvinnlig könsstympning som kan utföras

Kvinnlig könsstympning innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen. Kvinnlig könsstympning är vanligt i vissa utomeuropeiska kulturer och har blivit ett problem även i Sverige i samband med invandringen.

Kvinnlig könsstympning i Sverige

Kvinnlig könsstympning förbjöds i en särskild lag i Sverige år 1982. Enligt en rapport från år 2011 har det förekommit 46 misstänkta fall som kommit till myndigheters kännedom sedan lagen infördes varav 2 gått till fällande domar.[1]

År 2012 häktades två föräldrar misstänkta för brottet. Mörkertalet tros vara mycket stort.[2]

En barnmorska berättade år 2013 för Gefle Dagblad att samtliga somaliskor hon hjälpt under förlossning haft hopsydda slidor. Fria Tider angav att i vissa länder i Afrika som Egypten, Eritrea, Etiopien, Somalia, och Sudan är över 90 procent av kvinnorna könsstympade. Även icke-afrikanska grupper angavs vara utsatta som bland kurder i Irak där så mycket som 73% av alla kvinnor äldre än 14 år angavs vara könsstympade.[3]

År 2014 angavs att minst 47% av flickorna i Iran, Irak och Kurdistan utsatts för könsstympning. Kunskapen om detta i Sverige angavs vara ny och invandrargrupper från dessa länder hade tidigare inte utretts. 42 000 kvinnor i Sverige kom från miljöer där kvinnlig könsstympning är vanlig. Var sjätte var ett barn under sju år. Det svenska förbudet mot kvinnlig könsstympning hade skärpts år 1999 till att gälla oavsett var i världen ingreppet skedde. Det angavs att personer i många "flykting"grupper därför låter könsstympa flickor precis innan de reser till Sverige eftersom man känner till det svenska förbudet. "Vi har hört om flickor som varit i väldigt dåligt skick när de besökt ambassader för att få visum." Även efter resan till Sverige kan man trots förbudet resa sig till andra länder för att där utföra könsstympning. Ett annat problem var en tystnadskultur som gjorde att flickor inte berättar då de blir uthängda på nätet. Nästan ingen av de nyanlända flickorna angavs veta att kvinnlig omskärelse både är medicinskt farlig och olaglig.[4]

År 2014 angavs att i Norrköping hade ett 60-tal fall av könsstympade flickor hittills upptäckts i staden. Hälften av dessa gick i samma klass där alla var könsstympade. Socialtjänsten hade nyligen avsatt en socialsekreterare för att en viss tid av sin tjänst arbeta enbart med könsstympningsärenden. En samordnare på Elevhälsan i Norrköping fick ständigt samtal från andra kommuner som vill få råd och vägledning. Myndigheterna kritiserades för ofta att nöja sig med att "informera" föräldrarna om att ingreppet är olagligt.[5][6]

Samma år angavs att i Kalmar hade minst 100 minderåriga flickor könsstympats men att mörkertalet troligen var stort. De flesta angavs ha blivit utsatta för en grövre from av könsstympning som innebär att blygdläppar och klitoris helt skärs bort och att underlivet sys ihop. En skolöverläkare angav att "Det här är inget annat än en utdragen misshandel. Att stoppa det handlar inte om förakt mot andra kulturer. Det handlar om stoppa misshandel".[7]

En undersökning år 2013 av invandrarfamiljer från Etiopien, Somalia, Djibouti och Eritrea angav att en av tre vill fortsätta utöva kvinnlig könsstympning. Avpixlat skrev att "De känner en stark press från släkt och familj, i synnerhet i samband med besök i hemlandet (som de enligt uppgift flytt för sina liv ifrån). Vanja Berggren, en av de forskare som står bakom studien, säger: – Det är en del av hederskulturen. Kvinnorna anger vikten av att fortsätta med omskärelse för att försäkra döttrarnas oskuld och därigenom säkra familjens heder." En av kvinnorna i studien angavs ha bott 20 år i Sverige innan hon fick veta att ingreppet var olaglig.[8]

Se även

Externa länkar

Internationellt

Sverige

RFSU

Referenser

  1. Ny rapport om kvinnlig omskärelse/ könsstympning. 2011-03-08. Nationellt Centrum för Kvinnofrid. https://archive.is/g5UTF
  2. Två häktade för könsstympning. 19 augusti 2012 kl 17:49, uppdaterad: 19 augusti 2012 kl 18:03. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tva-haktade-for-konsstympning_7432930.svd
  3. ”Samtliga somaliskor könsstympade”. Publicerat den 3 mars 2013 kl 17:49. Fria Tider. http://www.friatider.se/samtliga-somaliskor-konsstympade
  4. Fler flickor könsstympas än man trott. Publicerad:17 juli 2014 - 07:12. Uppdaterad:17 juli 2014 - 08:41. SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mangdubbelt-fler-konsstympade-kvinnor-an-man-trott
  5. Hel skolklass könsstympad i Norrköping. Publicerad 20 juni 2014 kl 10.43. Fria Tider. http://www.friatider.se/hel-skolklass-k-nsstympad-i-norrk-ping
  6. Hel skolklass könsstympad. Publicerat 2014-06-20, 11:42 (Uppdaterat 2014-06-20, 11:51). Avpixlat. https://web.archive.org/web/20140624044857/http://avpixlat.info/2014/06/20/hel-skolklass-konsstympad/
  7. Hundratals flickor könsstympade i Kalmar. Publicerad 11 juli 2014 kl 15.58. Fria Tider. http://www.friatider.se/hundratals-k-nsstympade-flickor-i-kalmar
  8. Många invandrarfamiljer vill fortsätta med könsstympning. Publicerat 2014-06-25, 17:33 (Uppdaterat 2014-06-25, 17:37). Avpixlat. https://web.archive.org/web/20140628020932/http://avpixlat.info/2014/06/25/manga-invandrarfamiljer-vill-fortsatta-med-konsstympning/