Mångkultur

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Mångkultur, är ett vanligt begrepp för att beskriva ett samhälle där flera parallella kulturer lever sida vid sida inom ramen för en gemensam värdegrund, lagstiftning och etisk norm. Tanken med ett mångkulturellt samhälle anses vila på föreställningen att människor från olika etniciteter och kulturer kan samsas om ett geografiskt område utan att den ena får göra avkall på sina normer eller traditioner till förmån för en annan.


Mångkulturens negativa sidor

Som en konsekvens av mångkulturens införande i Sverige har samhället tvingas genomföra en del förändringar. Vissa förändringar har skapat ökade spänningar och ytterligare segregering. Reformerna har inte alltid setts som positiva av landets urbefolkning eftersom de anses diskriminerande. Jobbcoacher och instegsjobb är exempel på politiskt motiverade åtgärder som har skapat livlig debatt på forum och bloggar, mycket på grund av att de anses vara rent etniskt baserade åtgärder där svenskar prioriteras bort på arbetsmarknaden. Ytterligare exempel på åtgärder som betraktas som en konsekvens av mångkulturen är

Som ett resultat av mångkulturens införande har fenomenet White Flight blivit allt vanligare. White Flight är benämningen på en sorts nationell migration där de europeiska befolkningarna väljer att flytta ifrån utsatta områden, till förmån för områden med europeisk majoritetsbefolkning. Fenomenet gäller alla samhällsklasser, såväl arbetarklass som kulturarbetare, journalister och yrkesverksamma politiker.

Mångkulturens död

På senare tid har mångkulturen börjat ifrågasättas. På chattar, bloggar och forum runtom i Europa har diskussionerna gått varma om för- respektive nackdelarna med ett mångkulturellt samhälle och nationalistiska partier har börjat få ökat inflytande i olika parlament. Extra stor uppmärksamhet skapade Thilo Sarrazin, före detta styrelseledamot i den tyska centralbanken, då han 2010 gav ut sin bok Deutschland schafft sich ab där han menade att den muslimska invandringen till Tyskland inte medförde någonting positivt för landet. Samma år uttalade sig kristdemokraten Horst Seehofer i liknande termer, och den tyska förbundskanslern Angela Merkel förklarade mångkulturen som "död".[2][3][4]

Februari 2011 uttalade sig den brittiske premiärministern vid en säkerhetskonferensen i München. Cameron förklarade mångkulturen som ett politiskt misslyckande.[5][6] Februari 2011 deklarerade Frankrikes president Nicolas Sarkozy mångkulturen som ett misslyckande.[7][8]

Den republikanske kongressledamoten för Florida, Allen West, gick till angrepp mot mångkulturen i februari 2011 då han i ett tal under CPAC (Conservative Political Action Conference) deklarerade att man inte ska låta "mångkulturen växa på steroider".[9] Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland menar att multikulturalism kan leda till att parallella samhällen utvecklas inom olika länder.[10]

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble lät i mars 2011 meddela att den turkiska invandringen till Tyskland sedan 1960-talet var ett misstag. uppgifterna publicerades i den brittiska tidningen The Guardian den 18 mars.[11]

Den brittiska komikern och skådespelaren John Cleese deklarerade i april 2011 att London inte längre är en brittisk stad. Cleese föredrar själv staden Bath som han anser vara som det England som han själv växte upp i.[12]

Mångkultur - en källa till psykisk instabilitet

Enligt en artikel publicerad vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry visade att om den egna etniska densiteten i ett område minskade med 10 procent, så ökade risken för att drabbas av psykos det senaste året med 7 procent. Minskad etnisk densitet är detsamma som ökad mängd en olika etniska grupper, det vill säga en av mångkulturens kärnidéer att på et geografiskt område blanda olika folkgrupper. Forskarna drar slutsatsen att ”människor som är bosatta i områden med större egen etnisk densitet upplever bufferteffekter mot de sociala riskfaktorer som leder till psykoser” - att människor som lever i områden som präglas och domineras av den egna etniska gruppen löper mindre risk att må psykiskt dåligt.[13][14]

Liknande slutsatser har bland annat Robert Putnam kommit fram till och presenterat i sin studie E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century.

Etnisk heterogenitet

En omfattande forskning har utforskat vilka samband etnisk heterogenitet har med andra faktorer. Begreppet kan ses som ett mått på ett områdes mångkultur.

Se även

Referenser

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk