Exit

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Exit, eller Exit Fryshuset, är en offentligt finansierad "avhopparverksamhet" och propagandaverksamhet med inriktning mot "nazistiska och rasistiska miljöer".

Utredningen "Främlingsfienden inom oss"

Utredningen "Främlingsfienden inom oss" angav att "Exit är ett projekt som drivs av KFUM Söder Fryshuset. Exit är ett självhjälpsprogram som erbjuder stöd för personer som vill hoppa av från nazistiska och rasistiska miljöer. Exit arbetar även aktivt med att förebygga nyrekrytering till dessa grupper. Man arbetar med utbildning för personer som i sitt arbete möter ungdomar i destruktiva gäng och informerar och handleder anhöriga till dessa ungdomar.

Exit startade sin verksamhet 1998. Initialt fick Exit finansiellt stöd från regeringen. I dag finansieras verksamheten med projektbidrag från Ungdomsstyrelsen och bidrag beviljas för ett år i taget. Från och med 2010 finns ett särskilt projektbidrag att söka hos Ungdomsstyrelsen för verksamheter mot våldsbejakande extremism och stöd till avhopparverksamhet. Under 2008–2009 hade Exit problem med finansieringen och fick dra ned på antalet anställda och verksamheten var under vissa perioder vilande. Sedan 2011 finns cirka tre heltidstjänster.

Under perioder har det funnits lokala initiativ till verksamheter för att stödja avhoppare från nazistiska och rasistiska miljöer. I dag är dock Exit ensam i Sverige med denna typ av verksamhet.

I en utvärdering av avhopparverksamheten som genomfördes av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av regeringen år 2010 menar Ungdomsstyrelsen att det fanns ett behov av den typ av verksamhet som Exit bedriver (Ungdomsstyrelsen 2010b:13). I en underlagsrapport till utvärderingen skriver Anna-Lena Lodenius att Exit brister i uppföljningen av de klienter som lämnat projektet, men konstaterar att detta är en resursfråga (Ungdomsstyrelsen 2010a:5). Enligt Exit är målsättningen att komma igång med denna typ av uppföljning under hösten 2012/våren 2013."[1]

Kritik

Svenska Motståndsrörelsen skrev år 2008 att "Exit är en så kallad avhopparorganisation bestående av påstådda före detta nazister av vilka de allra flesta av dem var och är gravt asociala personer, narkotikamissbrukare och andra typer som Svenska motståndsrörelsen aldrig tagit i med tång. Dessa åker land och rike runt och ljuger om sina tidigare liv. Mest populärt är att beskriva sig själv som en tidigare farlig nazistledare, trots att ytterst få nått någon högre position inom den nationella rörelsen, allra minst hos oss."[2]

Info14 skrev samma år att "Enligt Exit och många andra så är det aldrig åsikterna som överensstämmer med anledningen till varför ungdomar ansluter sig. Det alltid några ytterligheter, som mobbing, alkoholiserade föräldrar, dålig skolgång och så vidare. Det är nästan som att de underskattar ungdomar som tänkande individer. Genom att istället hävda tragiska hemförhållanden och sökandet efter gemenskap försöker man indirekt nedvärdera rörelsens åsikter som något en normal människa aldrig kan sympatisera med. Med såna här skeva argument som Exit för kan man angripa vilket ungdomsförbund eller sportklubb som helst, genom att säga att det inte var på grund av åsikterna eller sportgrenen de anslöt sig, nej det var på grund av bekräftelsebehovet eller av gemenskap. Jag kan givetvis inte påstå att alla i rörelsen brinner lika starkt som den mest hängivna, alla människor är olika och det finns säkert en del som kommit på grund av andra omständigheter. Men den stora majoriteten har anslutit sig på grund av åsikterna, vilket är helt logiskt eftersom det är utifrån de som vi jobbar politiskt."[3]

Liksom Toleransprojektet påstår Exit att enorma samhällsbesparingar görs genom verksamheten och man därför bör få stora samhällsbidrag. Både organisationerna har anlitat samma författare för att skriva rapporter med detta syfte. Se artikeln om Toleransprojektet för kritik beträffande detta.

Ingen liknande verksamhet bedrivs gällande vänsterextremism eller extremistisk islamism.

Även mot Fryshuset mer generellt har det riktats omfattande kritik.[4]

Se även externa länkar nedan.

Exempel

Se även

Externa länkar

Kritik

Fryshuset

Referenser

  1. Främlingsfienden inom oss. SOU 2012:74. http://www.regeringen.se/sb/d/15547/a/203123
  2. Fredrik Vejdeland. Exit: Metro ljuger om Svenska motståndsrörelsen. 2008-03-16. https://www.nordfront.se/exit-metro-ljuger-om-svenska-motstandsrorelsen.smr
  3. Michael Johansson. Exit – med lögnen som vapen. https://archive.is/eS8wJ
  4. Fryshuset etablerar sig i ett av Kalmar läns problemområden. Publicerad 2014-02-15, klockan 19:22. Realisten. https://www.realisten.se/2014/02/15/fryshuset-etablerar-sig-i-ett-av-kalmar-lans-problemomraden/