Immigration

Från Metapedia
(Omdirigerad från Invandrare)
Hoppa till: navigering, sök

Immigration (invandring) är förflyttning av människor från en nationalstat till en annan.

Migration har alltid existerat under hela hela mänsklighetens historia, men under 1900-talets senare hälft har en så kallad onaturlig folkförflyttning skett för att kunna tillfredsställa de västerländska behoven och välfärden eftersom den naturliga befolkningstillväxten varit förhållandevis låg. Invandring innebär långsiktigt permanent uppehållstillstånd (ofta eventuellt medborgarskap) och inte att man vistas i ett land under en kortare tid, då man ofta räknas som resenär eller turist.

Säsongsarbetsmigration (vanligtvis en period mindre än ett år) klassas och behandlas vanligtvis som temporär invandring, då man får temporärt uppehållstillstånd eller arbetsmarknadskort, exempelvis amerikanska greencard.

Den internationella integrationen och flyktingströmningarna uppskattades till ungefär 190 miljoner migranter under 2005, vilket är cirka 3 procent av världens befolkning. Mellanöstern och delar av Europa (däribland Sverige), mindre områden i Sydostasien samt ett mindre antal länder i Västindien har det högsta antalet immigranter bland befolkningen, enligt Förenta nationernas folkräkning år 2005.

Medborgarskap

Medborgarskap inom en stat ger en garanterad rätt till bosättning och samt även skyldigheter inom staten, medans immigranter praktiskt taget blir föremål under immigrationsfrågor. Immigranter har under de politiska omständigheterna haft sociala fördelar gentemot ursprungsbefolkningen inom staten vilket har gett upphov till etniska stridigheter och sociala konflikter. Med en massinvandring och en mångkulturell ställning inom landets politiska fokus har ytterligare konflikter skapats inom västerländska länder, där kulturer och olika etniciteter bidragit till segrationer bland ländernas demografi.

Globalism

Den modernistiska tanken om immigration och integration är relaterade till utvecklingen av den globalistiska världsordningen och även för att täcka behoven av de västerländska staternas långsiktiga, ekonomiska hållbarhet. Eftersom den naturliga befolkningstillväxten är förhållandevis låg mellan antal döda, emigranter och födda inom nationerna, och medellivslängden ökat har ekonomiska problem uppstått ur ett längre perspektiv. Andra orsaker som påverkat de negativa förhållandena är bland annat att studierna har ökat, och befolkningen blir mer välutbildad istället för att arbeta redan vid tidig ålder samtidigt som stora delar av befolkningen utnyttjar de sociala resurserna för att exempelvis träda i pension under yngre ålder. Man vill därför motverka dessa genom att ersätta arbetstillfällen med utländska immigranter, genom en s.k. massinvandring och integration, med hjälp av att stimulera kulturella- och migrationsprojekt samt finansiera integrations arbeten med miljardbelopp istället för att exempelvis skära ner på den statliga verksamheten eller stimulera den naturliga befolkningstillväxen inom nationen.

Immigration - en fråga med politiska dimensioner

Invandring anses vara en av de hetaste frågorna för politiska företrädare att belysa, ett resultat av att den politiska korrektheten skapar en beröringsångest kring ämnet. Situationen har skapat sådana spänningar att forskare på universitetsnivå vill kringå terminologin genom att avskaffa begreppet invandrare. Claes Corlin, docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet och Milena Cvetic, "utlandsfödd" beteendevetare och HR-konsult lät publicera en debattartikel i Göteborgs-Posten den 2 augusti 2010. I artikeln föreslogs att ordet invandrare skulle avskaffas eftersom invandrarna ändå inte går till fots, invandrar, till Sverige.

Invandring och samhälle

Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Invandringens storlek medför påverkan på en rad samhällsområden i Sverige. Se artiklarna om respektive område i mallen till höger.

Se även

Referenser

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp