Antifascistisk Aktion

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
AFA:s mest förekommande logotyp. Logotypen finns även i andra färgkombinationer men den rödsvarta är gemensam med anarkosyndikalismens rödsvarta fana eller anarkismens och kommunismens svarta och röda fanor.

Antifascistisk Aktion (AFA) är ett nätverk tillhörande den autonoma vänstern. AFA har framförallt gjort sig känd för politisk brottslighet som våld, hot och vandalisering mot politiska meningsmotståndare.

Grundanden och splittringar

AFA har själva angett att organisationen uppstod ur en växande och alltmer brottsanvändande anarkistisk rörelse. Bland annat utförde anarkisterna husockupationer "som allt mer utvecklat sig till en konflikt med polisen". I samband med massinvandringen växte det även fram en nationalistisk och invandringskritisk rörelse. Angreppen mot denna av anarkister framställs ibland som defensiva men AFA är tydlig med att målet alltid varit att helt förhindra opinionsbildning och "frizoner, där rörelsens åsikter kan tolereras utan att angripas". Anarkister ingick även i paraplyorganisationen Riksförbundet Stoppa Rasismen som under 1980-talet organiserade olika aktioner som bland annat hade som mål att stoppa nationalistiska demonstrationer och där anarkister stod för alltmer av aktiviteterna. Organisation ansågs dock alltmer vara för liberal och för att ha stagnerat. År 1993 mötes därför grupper från olika delar av Sverige och bildade nätverket Antifascistisk Aktion. Namnet lånades dels från den engelska organisation AntiFascist Action och dels från den tyska organisationen Antifascistische Aktion som fanns på 1930-talet. Parallellt med bildandet i Sverige uppstod AFA i Danmark och Norge. Förutom legala och illegala aktioner inklusive skadegörelse och misshandel började man även bedriva propagandaverksamhet och kartläggningsverksamhet.[1][2]

Expo hade redan från grundandet omfattande kopplingar till AFA. Ett exempel är AFA-aktivisten Tobias Hübinette. Info14 har bland annan omfattande kritik skrivit att "Redan tidigt, 1992, dömdes Hübinette för sina brott som var kopplade till sin aktivism som Afa-aktivist. Dessa brott var bland annat skadegörelse, sabotage och uppvigling vilket ledde till fängelsestraff. Bland annat saboterade han en TV-mast tillhörande en lokal tv-station. I TV skröt han även om hur han utbildade kommunister i tillverkning av molotovcocktails. Sin brottsliga ungdomskarriär kombinerade han som så många andra Afa-aktivister med en parallell karriär hos syndikalisterna (SAC), i Hübinettes fall innebar detta en anställning av SAC. Därefter var han med och bildade tidskriften Expo och representerade tidningen som chefredaktör tills info-14 avslöjade hans engagemang i Afa vilket ledde till en stor medieuppmärksamhet och paniklögner hos Expo. 1995 fick han nästa dom. Denna gång efter det att han förföljt nationalister, deras arbetsgivare och i vissa fall även deras föräldrar. Han dömdes till böter och bedömdes av rätten såsom psykiskt instabil. 1996, under samma tidsperiod som info-14 avslöjade Expos kriminella ledning, talade han även ut i tidningen Svart-vit. Han berättade där hur han tidigare attackerat allt från små barn till pensionärer som enligt han betedde sig rasistiskt, en stämpel som verkar gälla på alla svenskar om man ska lyssna på Hübinette egna ord."[3][4][5]

Revolutionära Fronten startade år 2001 som en utbrytargrupp ur AFA bland annat eftersom AFA i praktiken ansågs vara dominerat av medelklassungdomar. Se även Ideologiskt motiverad brottslighet: Klasstillhörighet.

Researchgruppen startade år 2009 som en kommersiell verksamhet av de personer som tidigare drivit AFAs kartläggningsgrupp (AFA Doku). Se sektionen om AFA Doku nedan.

Ideologi

Se artikeln om den autonoma vänstern beträffande allmän ideologi.

Som namnet anger så är AFA motståndare till "fascism" och hemsidan anger att "AFA har som mål att krossa fascismen i alla dess former." Exakt vad "fascism" innefattar är oklart men hemsidan anger att man kämpar mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi. Mer allmänt anges grundsynen vara frihetlig socialism.[6] AFA har kritiserats för att vara en "anti"-grupp som brukar våld mot ett stort antal olika slags åsikter som man ogillar men som själva inte presenterar några konkreta förslag på hur olika problem ska lösas.[2]

Nätverket har officiellt inget centralt styre eller ledning, men träffas på regelbundna landsmöten. På dessa möten kan nya grupper väljas in i nätverket.[6]

I praktiken har nätverket fungerat som ett paraply för andra vänstergrupper med varierande vänsterideologi och vars medlemmar kan vara dubbelanslutna.

Info14 skrev år 2008 att "SAC:s ungdomsförbund heter Syndikalistiska ungdomsförbundet vilket förkortas Suf. SAC förnekar formellt band till Syndikalistiska ungdomsförbundet men det hela är mest en formsak. SAC och Suf delar lokaler och de aktiva rör sig fritt genom de båda så kallade organisationerna. Suf:s kopplingar till extremvänstern och särskilt Afa/Antifa är grundmurad genom åren, så även idag. På många ställen i Sverige så har den lokala Suf-gruppen inneburit samma medlemmar som i den lokala Afa/Antifagruppen. Något som SAC på riksnivå är fullt medvetna om men aldrig tagit avstånd från, snarare har de haft, eller snarare har, SAC:s tysta stöd för sina aktioner. Dock så finns det en del äldre syndikalister som är kritiska till de yngre ”anti-fascistiska” syndikalisterna och deras våldsamma metoder."[7]

Verksamhet

Allmänt

Husfasad vandaliserad.

Verksamheten kan innebära allt från opinionsbildning i form av affischering och demonstrationer till sabotage och våldsaktioner.

Som anges i sektionen "Våldsamma händelser" nedan har målen varit mycket varierande och inte begränsade till nationella och invandringskritiker.

Nätverket har ofta hamnat i konfrontation med polisen i samband med Reclaim the Streets och andra demonstrationer.

AFA har varit huvudaktörer vid flera våldsamma händelser så som Göteborgskravallerna och ockupationen av DN.

Se Brottsbejakande vänsterorganisationer: Autonoma organisationer beträffande en beskrivning av autonoma organisationer som AFA och RF mer generellt.

AFA Dokumentation (AFA Doku)

AFA dokumentation var en avdelning som hade en koordinerande roll inom nätverket. Tongivande inom gruppen var Martin Fredriksson och Mathias Våg.[8]

En beskrivning av AFA Doku anger att "AFA utvecklade tidigt en egen självständig dokumentationsverksamhet, ibland kallad ”AFA Doku”, som hade som huvuduppgift att samla in information om grupper och personer i vit makt-rörelsen. Från och med 1992 publicerades alltmer ingående beskrivningar av utvecklingen; hur de rasistiska grupperna organiserade sig, vilka som gjorde vad, när och hur samt hur de olika grupperna hamnade i konflikt med varandra... ...De rasistiska gruppernas offentliga verksamhet – demonstrationer, tidskrifter, valsedlar, flygblad, skivor, domar etc. – bevakades och aktiva spanade på ledande gestalter och kända nazistlokaler. AFA Doku kom också att arbeta med att t.ex. hacka och publicera information från personliga e-postkonton, nätbutikers kund- och medlemsregister samt infiltrera och följa diskussionerna på interna nätforum och där avslöja ledande nazisters annars anonymiserade diskussioner. Den ökade informationen möjliggjorde identifikation av centrala nav i den nazistiska organisationsstrukturen. Lokaler, samlingsplatser, konserter, butiker och möten avslöjades och utsattes för sabotage.[2]

De ledande personerna bildade år 2009 det kommersiella projektet Researchgruppen som dock fortfarande kartlägger bland annat invandringskritiker och nationalister (se artikeln om Researchgruppen).

En av de ledande i Researchgruppen anges ha meddelat att "”Med AFA har vi redan en bra kontakt. Vi ringer varandra om det är ngt. Och AFA är bra på att skaffa egen info, där behöver vi sällan ge hjälp".[9]

Antifa-Net

Antifa-Net är ett internationellt nätverk som bland annat inkluderar Expo. SD-Kuriren skrev år 2008 att många av de utländska ingående grupperna var närstående till eller officiellt ingående i andra länders AFA-organisationer.[10][11] Svenska Wikipedia påstår utan någon källa att olika länders AFA-organisationer använder Antifa-Net för samordning.[12]

AFA och journalister

Se även: Partiskhet av media gällande "autonom"/"vit makt"/"kommunism"-miljöerna

Efter Göteborgskravallerna år 2001 började reportrar hos Expressen granska de vänsterextrema grupper som legat bakom kravallerna. Timmar innan artikeln skulle gå i tryck stoppades publiceringen. En av reportrarna angav senare att han tror att anledningen var att det framkommit "obehagliga kopplingar" mellan vänsterextremisterna och Expressen. Detta inkluderade AFA-sympatisörer som vid olika tillfällen hyllat AFA på Expressens kultursida och anställda som deltagit i aktioner som AFA tagit på sig ansvaret för. Om en högerextremist arbetat för Expressen och blivit avslöjade skulle personen omedelbart ha blivit avskedad. "Men så länge du talar om AFA och vänsterextremister då är det på något sätt ok, då kan du arbeta kvar som journalist på en kulturredaktion på en av Sveriges största tidningar."[13]

I en artikel skriven Anna-Lena Lodenius och Per Wikström publicerad år 2001 intervjuades en ung, våldsbejakande AFA-aktivist. "Inte oväntat visar det sig att AFA-aktivistens mamma också arbetar inom media. Det kan inte vara första gången som medelklassjournalister intervjuar kollegors söner eller pojkar som åtminstone påminner starkt om dem som brukar sitta runt ens eget köksbord om kvällarna."[14]

Nationell Idag skrev år 2009 att "Under hela Expos historia har denna svenskfientliga verksamhet fungerat som en språngbräda till etablissemangets redaktioner, där olika AFA-aktivister och vänsterextremister kunnat visa sin lojalitet mot regimen och få fri lejd till jobb på de stora tidningarna."[15]

Interna våldtäkter och kränkanden

Front i P3 gjorde våren 2006 ett uppmärksammat radioinslag där det framkom att unga kvinnor och tjejer i AFA våldtagits och kränkts av de äldre manliga medlemmarna och att det inte är något ovanligt inom gruppen. Enligt dessa så utreds dessa händelser internt istället för att polisanmälas.[16]

info14 skrev i samband med detta att "info-14 skrev redan 2003 om det faktum att vänstersekten AFA lider av sådana problem med sexuella övergrepp och våldtäkter inom rörelsen att man varit tvungna att tillsätta en speciell grupp som tar hand om problemet...Det vi redan visste, och redan har avslöjat, har nu även bekräftats offentligt av nuvarande och gamla AFA-aktivister i P3:s program Front. I en serie av intervjuer med gamla och nuvarande AFA-aktivister avslöjar de redan kända sanningar. Påståendet om ett jämlikt och decentraliserat styre smulas sönder när deras aktivister känns på pulsen...Senare i programmet intervjuas även en ”veteran” som varit med i den särskilda våldtäktsgruppen sedan början. Hon berättar hur hon sa till sig själv, ”för fan, vad händer”, när hon tänkte på och såg alla sexuella övergreppen inom AFA."[17]

År 2014 angav Ung Vänster att AFA krävt att få talartid under en demonstration. AFA "hotade med att sabotera manifestationen och se till att den inte skulle kunna genomföras. Hoten handlade också om att sabotera för andra demonstrationer runt om i landet, specifikt genom att stänga ute Vänsterpartiet och Ung Vänster bland annat i Malmö. Man pratade om att se till att artister som var inbokade inte skulle kunna uppträda. Männen var mycket aggressiva och var så högljudda att grannar i huset kom ut på balkongerna. De skrek att ”om vi inte får ha en talare på demonstrationen så kommer det att gå jävligt illa för er” och ombudsmännen blev kallade för ”fitta” och andra kränkande ord samtidigt som männen sa att de ”skulle pissa på dem”." Vidare, "Händelsen på distriktscentralen är allvarlig och går inte att beskriva som något annat än utpressning. Ombudsmännen som hotades och ofredades hade ingen möjlighet att ge besked, värja sig från männens påtryckningar eller själva ta sig därifrån."[18]

Extern brottslighet

AFA har i första hand begått politisk brottslighet mot invandringskritiker och nationalister men AFA:s brottslighet har även riktats mot ett stort antal andra organisationer och individer som av olika anledningar ogillats. Exempel inkluderar borgerliga partier, Svenska Arbetsgivareföreningen, banker, McDonalds, Shell och polisstationer. Utlänningsnämnden och Migrationsverket har varit andra mål när man varit missnöjd med asylpolitiken. Även "fritagningar" av djur har begåtts i AFA:s namn. Attacker mot "antifeminister" har inkluderat attacker mot abortmotståndare, porrbutiker, porrklubbar, bilar med nattklubbsreklam, H&M:s baddräktsreklam och herrtidningen Slitz. I samband med omröstningen angående svenskt medlemskap till EU år 1994 genomfördes en omfattande brottskampanj mot Ja-sidan bland annat eftersom EU ansågs ha en för restriktiv asylpolitik. År 2001 hade man en framträdande roll i Göteborgskravallerna.[2]

AFA har ända sedan Sverigedemokraterna grundades utfört politisk brottslighet mot partiet. I slutet av 1990-talet troddes den politiska brottsligheten ha varit så pass framgångsrik att AFA funderade på att skriva en "slutlig segerkommuniké" beträffande beträffande SD och "rasistiska" grupper i allmänhet.[2] Istället har dock SD i princip fördubblat rösterna i varje val man deltagit i.

 • AFA har angett att under 90-talet var ett område "som flera AFA-grupper valt att prioritera" attacker mot "porrbutiker och andra institutioner som spridit sexualiserat kvinnoförtryck." Vidare anges att innan omröstningen angående svenskt medlemskap till EU 1994 så organiserades "aktionsnätter" och "Ja till EU:s propagandacentrum drabbades av över 100 aktioner."[1] Enligt Säkerhetspolisen gjorde AFA-aktivister sig skyldiga till skadegörelse mot ja-sidans lokaler.
 • Under demonstrationerna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 deltog AFA som en av organisatörerna. Enligt Polismyndigheterna hade dock AFA i tal och skrift förklarat sin avsikt att blockera och sabotera mötet. Senare gjorde man sig bland annat känd efter uttalanden som försvarade kravallerna.
 • År 2006 dömdes två medlemmar kopplade till AFA för försök till grov mordbrand mot en hamburgerrestaurang. I samma rättegång dömdes också 14 andra aktivister för förberedelse till grov misshandel.[23]
 • I oktober 2006 hotade AFA att blockera det första kommunfullmäktigesammanträdet i Göteborg efter valet, eftersom Sverigedemokraterna blivit invalda. Ett polisiärt säkerhetsarrangemang som kostade cirka 1 miljon kronor innebar att mötet kunde genomföras ändå.[24].
 • I juli 2007 attackerade AFA en chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Göteborg, bland annat genom att slå in en yxa i hans ytterdörr. AFA ansåg, tvärtemot myndighetens åsikt, att det visst rådde ett tillstånd av "väpnad konflikt" och att man därför inte kunde utvisa irakier. AFA likställde att utvisa en irakier med att "tvinga en annan människa in i döden".[26]
 • I augusti 2008 satte AFA i Uppsala upp affischer med namn och bild på en person som man uppmanade folk att misshandla. I ersättning erbjöd AFA 500 kronor och ett gratis knogjärn.[28]
 • I november 2013 i Västsverige sprängdes en mindre sprängladdning på en SD-medlems bil. Klotter nämnde AFA. Polisen trodde att det kunde finnas kopplingar till två andra händelser. Den ena var en sprängning av en mindre sprängladdning på en bil tillhörande en SvP-medlem.[38][39]
 • I november 2013 i orten Fyrbodal i Västsverige krossades rutor hos Arbetsförmedlingen. Ett mejl från AFA tog på sig ansvaret och angav att "Denna gången krossades bara lite fönster, men ni och era andra lokaler inom vårt verksamhetsområde kan vänta sig fler besök från oss."[40]
 • I maj 2020 får den moderata politikern Irene Svenonius sin husfasad nedklottrad av AFA-Stockholm, som genast tar på sig ansvaret.[42]

Enligt SÄPO:s uppgifter har AFA därtill sysslat med hot och attacker mot enskilda personer samt ryktesspridning och förtal på internet.

Systemets redskap

Vid offentliga konfrontationer med meningsmotståndare har det ofta upplevts att polisen tillåtit AFA att provocera fram en reaktion för att sedan skydda dessa.[43]

Frilansjournalisten Peter Andersson fotograferade en icke tillståndsgiven AFA demonstration i Stockholm då han blir konfronterad av två kvinnor ur demonstrationen som var aggressiva och skrek att det var förbjudet att fotografera. Då Andersson ignorerar demonstranterna dök det upp två lika aggressiva icke-uniformerade kvinnor som påstod att de var poliser och sa ”Det är polisen. Nu slutar du att fotografera”. Kvinnorna eskorterar Andersson till en uniformerad patrull med uppmaning att han skulle omhändertas för ”störande av allmän ordning”, vilket också skedde.[44]

I februari 2016 avslöjade AFA veteranen Martin Fredriksson att han i två perioder under 20042007 och 20092010 varit informatör åt säkerhetspolisen. Informationen han lämnade påstås främst ha varit om den nationalsocialistiska rörelsen.[45]

Se även

Externa länkar

Referenser

 1. 1,0 1,1 Arkiverad webbartiklar gällande "Historik" från en tidigare version av AFAs hemsida. http://web.archive.org/web/20040502224812/http://www.antifa.se/index.php?sida=2
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Jan Jämte. "Antirasismens många ansikten". Statsvetenskapliga institutionen. Umeå 2013. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:660975/FULLTEXT02.pdf
 3. Svartvitt med Expo, nummer 1, 1996
 4. http://web.archive.org/web/20130808014737/http://info14.com/2006-06-21-fore_detta_expo-redaktor_riskerar_atta_ars_fangelse.html Info14.com: Före detta Expo-redaktör riskerar åtta års fängelse
 5. http://web.archive.org/web/20121215210027/http://www.info14.com/2009-04-10-tobias_hubinette_aterigen_i_tv-rutan.html Info14.com: Tobias Hübinette åter i TV-rutan
 6. 6,0 6,1 http://antifa.se Antifa.se
 7. Massåtal mot 26 syndikalister. info14
 8. http://web.archive.org/web/20130807233528/http://info14.com/2009-08-18-batong-_och_brandbombsjournalisten_martin_fredriksson__fran_afa_till_strix.html Batong- och brandbombsjournalisten Martin Fredriksson – Från AFA till Strix
 9. ”Våld är så jävla roligt” – möt männen bakom Researchgruppen. Publicerat den 17 december 2013 kl 21:45. Fria Tider. http://www.friatider.se/vald-ar-sa-javla-roligt-mot-mannen-bakom-researchgruppen
 10. Mattias Karlsson. Antifa-Net - Expo i öppet samarbete med europiska AFA-grupper. 081222, 11:14. SD-Kuriren. http://web.archive.org/web/20090602231227/http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/inrikes/2008/12/22/antifa_net_expo_i_oppet_samarbete_med_eu
 11. Antifa-Net. Monitor. http://www.vepsen.no/monitorarkiv/artikler/antifanet.htm
 12. Antifascistisk aktion. Wikipedia. Version från den 19 november 2013 kl. 08.39. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Antifascistisk_aktion&oldid=24330456
 13. Expressens journalister deltog i AFA-aktioner. Publicerat den 11 december 2013 kl 20:33. Fria Tider. http://www.friatider.se/expressens-journalister-deltog-i-afa-aktioner
 14. Den nya våldsvänstern. "Artikeln publicerades ursprungligen hösten 2001 i Ordfront magasin. Den är skriven av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström". http://al-lodenius.com/artiklar-2/artiklar-i-ordfront/484-2/
 15. Vávra Suk. Bonnier/Expo till attack mot Nationell Idag. Publicerad: 13 september 2009. Nationell Idag. http://archive.is/1PvWV
 16. http://smdb.kb.se/catalog/id/003053239 Front i P3: Tjejer kränks inom aktivistvänstern
 17. AFA och våldtäkterna. Realisten.
 18. Ung Vänster Storstockholm hotade av Afa. Postat den 14 mars, 2014 av Storstockholm. http://storstockholm.ungvanster.se/2014/03/14/ung-vanster-storstockholm-hotade-av-afa/
 19. http://www.dn.se/nyheter/sverige/afa-tar-pa-sig-mordbrand-pa-nazistgard/ Dn.se: Lars Johansson: Afa tar på sig mordbrand på nazistgård
 20. http://www.svt.se/nyheter/afa-riktar-ilska-mot-migrationsverket Teresia Dunér: Afa riktar ilska mot Migrationsverket
 21. http://sydsvenskan.se/sverige/article149368.ece Sydsvenskan: Anders Malmström och Niklas Orrenius: Polis varnade krögare för politisk fest
 22. http://dackebygd.antifa.net/wordpress/ AFA Dackebygd: Aktiviteter i Kalmar
 23. http://site.vk.se/senastenyttart.jsp?article=64806&categorylist=10,4,6,32,39 Västerbotten-Kuriren: Fängelse för brandbomb
 24. http://www.expressen.se/gt/afa-vill-hindra-fullmaktige/ GT.se: Afa vill hindra fullmäktige
 25. http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/antifascister-krossade-sd-politikers-fonster(62609).gm Barometern.se: Antifascister krossade sd-politikers fönster
 26. http://archive.is/9IpCs Motkraft: AFA Göteborg: Migrationsdomare attackerad
 27. http://archive.is/c87IT Motkraft: AFA Umeå: Färgaktion mot migrationsverket
 28. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/afa-belonar-misshandel-av-nazist Svt.se: Afa belönar misshandel av nazist
 29. http://archive.is/7a8G Motkraft: AFA Julia Malmö: Rosengård - Kravallerna fortsätter
 30. http://www.dn.se/nyheter/sverige/afa-bakom-braken-i-rosengard/ Dn.se: Afa bakom bråken i Rosengård
 31. http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdsamma-upplopp-i-malmo/ Dn.se: Autonoma grupper deltog i upplopp i Rosengård
 32. http://www.ostran.se/sveriges_nyheter/nya_braender_i_rosengaard Östra Småland: Nya bränder i Rosengård
 33. http://stockholm.expressen.se/nyheter/1.1461755/afa-tar-pa-sig-vald-mot-nd-politiker Expressen: Afa tar på sig våld mot ND-politiker
 34. http://afa-stockholm.antifa.se/index.php?subaction=showfull&id=1236637426&archive=&start_from=&ucat=& AFA-Stockholm: Aktion mot kristdemokraterna
 35. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisen-afa-bakom-upplopp-i-fittja Svt.se: Polisen: AFA bakom upplopp i Fittja
 36. http://web.archive.org/web/20100111025852/http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/10/29/afaiter-greps-for-upplopp-i-fittja-en-av-dem-domd-for-sd-overfallet/ Politiskt Inkorrekt: Afaiter greps för upplopp i Fittja
 37. http://web.archive.org/web/20130808114624/http://info14.com/2009-12-01-svahn_och_bodin_atalade.html Info-14: Svahn och Bodin åtalade
 38. Lisa Röstlund och Sofia Roström Andersson. SD-politiker hotad i Bohuslän. 2013-11-05. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17787021.ab
 39. Vänsterextremt bombattentat mot barnfamilj. Publicerad 2013-11-05, klockan 13:01. Realisten. http://web.archive.org/web/20131106053007/https://www.realisten.se/2013/11/05/vansterextremt-bombattentat-mot-barnfamilj/
 40. Arbetsförmedlingen i Tanum vandaliserat – AFA tar på sig skulden. Uppdaterat: kl 15:36 (publicerades kl 14:30) , Nyheter P4 Väst. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5696538
 41. Fria Tider: Här går AFA till våldsam attack mot Soldiers of Odin i centrala Stockholm (160731) http://www.friatider.se/video-har-gar-afa-till-valdsam-attack-mot-soldiers-odin
 42. Svt: Hadzialic (S): ”Ett hot mot demokratin”
 43. Nina Drakfors: Skydda inte våldsbejakande vänstern
 44. Samhällsnytt: Journalist ville fota AFA-demonstration – blev gripen av polisen för ”störande av allmän ordning”
 45. Fria Tider: Researchgruppen på Säpos lönelista (160229)
Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi