Nazism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Omslag till en engelsk översättning av Joseph Goebbels bok Der Nazi-Sozi (1929).

Nazism (eller nazi) är en nedsättande förkortning av nationalsocialism som myntades av de allierade under andra världskriget.

Ordet är en sammansättning av två stavelser i namnet på det tyska nationalsocialistiska partiet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei och användes primärt av motståndare till Hitler, nationalsocialismen och det Tredje riket. Från början kan ordet ha kommit av att tуska socialdemokrater kallades "sozis" i dagligt tal. Nationalsocialister blev då "nazis". Ihopslagningen Nazi-Sozi användes ibland av NSDAP-medlemmar, till exempel av Joseph Goebbels i hans skrift Der Nazi-Sozi (1929).

Benämningarna har inte använts i efterkrigstiden av nationalsocialister i någon större utsträckning, förutom i USA där termen flitigt användes av George Lincoln Rockwell och speglades i American Nazi Party och andra partier och organisationer.

Termerna nynazism och nynazist används ofta för att benämna nationalsocialistiska företeelser som uppstått efter Tredje rikets fall.

Stalin och kommunisterna undvek att använda benämningen nationalsocialism och de tillhörande förkortningarna för att inte blanda ihop den med deras egen socialism. Istället benämnde de nationalsocialistiska företeelser som fascistiska, ett ordval som lever kvar ännu idag i "antifascistiska" rörelser så som till exempel AFA.