Invandring och internationella relationer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Sveriges stora invandring har haft eller kan komma att få ett antal effekter på landets internationella relationer.

Asylsökande och beviljade asylansökningar jämfört med andra länder

Se Invandringsprocessen: Internationell jämförelse.

Före detta statssekreteraren Lars Danielsson angav år 2008 att "Alla politiska partier i Sverige har varit överens om att vi ska ha en mycket liberal asyl- och migrationslagstiftning. Det här skiljer ju oss från i stort sett alla andra medlemsstater i Europa. Effekten blir då att dom andra ser oss som lite tokiga extremister."[1]

Misstänksamhet och visumkrav beträffande svenska pass

Det har angetts att svenska pass börjat få rykte som "B-pass" i andra länder bland annat p.g.a. av omfattande försäljning av så kallade "look-alike-pass" och att det finns risk att svenskar i andra länder drabbas av misstänksamhet och restriktioner p.g.a. detta. I framtiden finns möjligheten att andra länder kommer att införa visumkrav. Se Invandringsprocessen: "Look-alike-pass"

Demografisk utveckling i Sverige och andra länder

Se Invandring och demografi och i synnerhet sektionen "Externa länkar" beträffande utvecklingen i andra länder.

En förändrad svensk demografi och därmed olika slags möjliga förändrade genomsnittsåsikter hos befolkningen kan få effekter på Sveriges internationella relationer.

Även om Sveriges invandring är mycket stor jämfört med andra västerländska länder så pågår det omfattande demografiska förändringar p.g.a. invandringen även i många andra västerländska länder.

Invandring och försvar

Se Invandring och försvar.

Svenskt bistånd

Invandringen har haft ett antal effekter på internationellt svenskt bistånd som att en allt större andel av biståndet har angetts gå till att betala kostnaderna för att invandringen. En annan effekt är allt större privata överföringar av invandrare till ursprungsländerna. Se artikeln om svenskt bistånd.

Ideologiskt motiverad internationell brottslighet

Internationell ideologiskt motiverade brottslighet (som internationell terrorism) med Sverige som bas eller mål har angetts ha samband med invandringen. Se Ideologiskt motiverad brottslighet: Brottslighet motiverad av ny ideologi

Externa länkar

Allmänt

Danmark

Norge

Malta

Rumänien

Ryssland

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Tyskland

Ungern

USA

EU allmänt

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström

Referenser

  1. Sveriges Radio, Studio Ett den 8 september 2008. Citerat bland annat i Motion 2010/11:Sf385 "Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen" https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/begransande-av-asyl--och-anhoriginvandringen_GY02Sf385/