Ideologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Ideologi betyder idélära och används som benämning på en politisk helhetssyn.

Ideologin söker tolka den historiska utvecklingen, den rådande verkligheten och det sammanhang som finns mellan nuet och det förgångna. Ur denna tolkning skapar ideologin sedan sin uppfattning av hur framtiden bör vara. En ideologi har sin egen uppfattning av människan och hennes ställning i tillvaron. Ideologi skulle därför kunna ersättas med uttrycket politisk livsåskådning.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp