Brottsbejakande vänsterorganisationer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Brottsbejakande vänsterorganisationer syftar på vänsterorganisationer som öppet eller i praktiken angetts utföra eller stödja brottslig verksamhet.

Autonoma organisationer

Den autonoma vänstern innehåller vissa karakteristiska som kan anses brottsbejakande. Den antihierarkiska socialistiska ideologin (ofta starkt influerad av anarkism) innebär inte bara ett avståndstagande från parlamentarism som metod utan kan även innebära att man inte anser att exempelvis det nuvarande demokratiska systemet, staten, lagar, egendomsrätt eller polisen är legitima institutioner.

"Direkt aktion" är en term som länge använts inom syndikalismen och som idag används inom den autonoma vänstern generellt. Termen syftar på en aktion som inte bara är en protest eller opinionsbildande utan har som mål att åstadkomma ett omedelbart resultat och förändring. I praktiken kan detta innebära brottsliga gärningar.

Nätverksstrukturerna innebär att små grupper av missnöjda enkelt kan fatta beslut om brottslighet mot någonting man ogillar. Avsaknad av en central ledning som kan ställas till svars för ett nätverks brottslighet kan göra nätverken svårbekämpade för polisen.

Sådana karakteristiska kan vara förklaringar till bland annat den omfattande terrorism som bedrivits av anarkister. Redan under 1800-talet började anarkister utföra en mängd politiska mord och bombningar som bland annat har dödat ett flertal statsöverhuvuden som den amerikanska presidenten William McKinley. Bland annat i Sydeuropa bedriver anarkistiska grupper omfattande terrorism inklusive politiska mord och bombningar som dock ofta inte rapporteras i politiskt korrekt media i andra länder.

Den enda gången som anarkistiska grupper under någon längre tid lyckats kontrollera vissa områden var under spanska inbördeskriget. Detta åtföljdes av en omfattande anarkistisk terror mot misstänkta meningsmotståndare och andra grupper som krävde åtminstone många tusentals människors liv.[1]

Antifascistisk aktion (AFA) och Revolutionära Fronten (RF)

Antifascistisk Aktion och Revolutionära Fronten är nätverk av relativt självständiga lokala grupper som dock på olika sätt koordinerar sin verksamhet. De är öppet brotts- och våldsanvändande. Brottsligheten har i första hand riktats mot invandringskritiker men även mot en mängd andra organisationer och individer som av olika anledningar ogillas (inklusive många felaktiga attacker p.g.a. misstag).

Det finns även grupper som kallar sig för "Antifascistisk aktion" utan att ingå i nätverket.[2]

Realisten skrev år 2014 efter att en stor mängd internt material blivit offentligt i samband med rättegångar mot våldsvänstern (se artikeln om RF) att "Vi vet att medlemmarna i Revolutionära fronten ljuger om och förnekar sitt engagemang i den multikriminella organisationen när de blir konfronterade och riskerar att förlora något på att erkänna sina kopplingar till AFA eller RF... ...Vi vet att även om de flesta hoppar av sitt engagemang i RF och AFA efter några år så återfinns en liten kärna som har varit med i ett antal år och som i dag är drivande och framträdande i våldsvänstern och planerandet och genomförandet av dess aktioner... ...Vi vet att åtminstone Revolutionära fronten drivs på samma sätt som ett kriminellt gäng, där nyblivna ”antifascister” först får agera provmedlemmar, bevisa sig och begå brott för att på sikt bli fullvärdiga medlemmar i organisationen. Samma strategi används av exempelvis Hells Angels och Original Gangsters. Provmedlemmar eller ”prospects” som de också kallas (en term som tagits direkt från de kriminella gängen) åtnjuter inte samma rättigheter och insyn som fullvärdiga medlemmar... ...Vi vet att våldsvänstern vid flera tillfällen har tagit fel på adress och bostad när de gjort sina hembesök. Opolitiska människor som av misstag tagits för nationalister eller blandats ihop med de samma har fått rutorna krossade och husfasaden vandaliserad. När Våldsvänstern upptäckt sina misstag har de aldrig brytt sig om att kontakta de drabbade offren för att be om ursäkt eller ersätta dem ekonomiskt. Istället har man låtsats som ingenting och försökt dölja det hela... ...Vi vet också att de flesta i Revolutionära fronten är mycket unga. Nästan alla är födda på 90-talet, vissa så sent som 1995... ...Vi vet att åtminstone de drivande i Revolutionära fronten har tydliga psykopata tendenser och tycks vara mer intresserade av våldet som sådant än att åstadkomma någon reell politisk förändring. I privata chattloggar skrattar man gott åt unga kvinnor som man misshandlat och tycks inte alls ha några moraliska betänkligheter kring att oskyldiga människor drabbas av deras våld. Det är ingenting som man bedömer spelar någon roll... ...Vi vet också att Revolutionära fronten har allierat sig med yrkeskriminella individer... ...Vi ser också tydligt att samma namn återkommer gång på gång på gång, vilket leder till analysen att våldsvänstern är betydligt färre än vad de vill göra gällande. Sannolikt handlar det om ett drygt dussin eller något fler ”kärnaktivister” i hela landet som står för nästan allt våld, alla attacker och alla hembesök mot personer de ogillar. Förutom dessa kan man lägga till kanske ett 50-tal mer passiva individer som kan ringas in för att delta vid olika större våldsamma ”motdemonstrationer” och liknande men som måste tjatas på och som själva inte gör någonting om de inte blir övertalade att följa med de mer drivande individerna inom våldsvänstern. Denna uppfattning förstärks av det faktum som framkommit i flera utskick och interna chattloggar, nämligen att både RF och AFA är så pass få att de inför större konfrontationer måste ringa runt till varandra eller till andra personer för att få med dem på olika mer militanta aktiviteter."[3]

Ett flertal källor har angett att de brottsaktiva vänsterextremisterna i stor utsträckning är ungdomar (inte sällan tonåringar i gymnasieåldern) med föräldrar inom medelklassen/övre medelklassen. Ett flertal gånger nämns t.o.m. att vissa av föräldrarna är rika och/eller har maktpositioner inom samhället.[4][5][6][7][8]

Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) och Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Syndikalistiska ungdomsförbundet och Sveriges Arbetares Centralorganisation har angetts ha ett nära förhållande till AFA och RF vars medlemmar inte sällan är dubbelanslutna.[9][10][11]

SAC har vidare av olika källor anklagats för att använda sig av maffialiknande metoder, omfattande utpressning mot företag, och organisering av svartarbete av illegala invandrare.

Förbundet allt åt alla

Förbundet allt åt alla är ett autonomt nätverk som ser sig som "en av flera revolutionära organisationer" verkande "för klassamhällets avskaffande" och anger att den egna gruppens taktik är "kontinuerligt och öppet arbete". Man är dock "motståndare till alla former av klassamarbete", propagerar för ökat "klasshat" i samhället och ser brott och våld mot meningsmotståndare och polisen som en acceptabel politisk metod. Organisationen har bland annat försökt hindra meningsmotståndare från att hålla möten och demonstrationer vilket urartat till våldsamma konfrontationer med polisen.[12][13][14][15]

Marxist-leninistiska organisationer

Marxismen förespråkar en revolution och ett "proletariatets diktatur" innan man senare övergår till ett utopiskt samhälle. Exakt vad "proletariatets diktatur" konkret innebär enligt Karl Marx har hävdats vara oklart. Vladimir Lenin som grundade marxism-leninismen (den helt dominerande ideologin inom kommunistiska partier) var dock tydlig med att detta innebär en period med hård repression av oliktänkande för att skapa den framtida utopin och hävdade baserat på citat att detta även var vad Marx avsåg.[16] När Lenin tog makten i Ryssland genomfördes en sådan repression med hård brutalitet vilket krävde stora mängder människoliv (inklusive av Lenins meningsmotståndare inom extremvänstern).[17][18]

Kommunistiska partier i Sverige förespråkar inte någon våldsam revolutionär verksamhet i nuläget men har sällan tagit avstånd från en revolution och "proletariatets diktatur" i framtiden under mer gynnsamma omständigheter.

Lenins lärjunge Lev Trotskij var en förespråkare av entrism (infiltration). Metodiken övergått lätt i olagliga metoder. Trotskister spelade en framträdande roll vid grundandet av Expo.

Marxism-leninismen (liksom extremvänstern mer generellt) har präglats av omfattande inre splittringar och det finns och har funnits ett stort antal partier/utomparlamentariska organisationer. Några exempel på nuvarande marxist-leninistiska organisationer inkluderar Kommunistiska Partiet, Oktoberrörelsen, Socialistiska Partiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Arbetarmakt.

Rättvisepartiet socialisterna

Rättvisepartiet Socialisterna är ett trotskistiskt parti med kopplingar till illegal aktivitet i samband med utvisningar av illegala invandrare och som har samarbetat med organisationer som RF.

Vänsterpartiet och Ung Vänster

Vänsterpartiet och i synnerhet dess ungdomsorganisation Ung Vänster och medlemmar i dessa har haft ett antal kopplingar till bland annat AFA/RF och olika aktioner som är illegala eller av tveksam legalitet.

År 2013 skrev vänsterpartister på partiets hemsida efter hårda interna debatter att "I grunden kan båda de här debatterna kokas ner till vår syn på våld som politisk praktik och antifascistisk strategi, där det uppenbarligen råder oenighet. Det visar på hur skör vår rörelse egentligen är när den minsta lilla händelse kan få hela organisationen att polariseras i två gentemot varandra fientliga läger". Fria Tider skrev vidare att man "argumenterar i artikeln för att diskussionen om huruvida våld mot oliktänkande är en legitim politisk metod i fortsättningen bör föras internt, istället för i forum som Twitter och Facebook. Detta för att partiet inte ska framstå som splittrat utåt."[19]

Samma år uteslöts en distriktsordförande i Ung Vänster bland annat för att ha uttalat sympatier för RF. Fria Tider skrev att efterträdaren inledde sitt ordförandeskap med att proklamera att RF åtnjöt hans "fulla stöd", kalla Ung Vänsters ledning för "kräk" och proklamera att "kommunismen eller döden, vi ska segra!". Han har vidare angett att han "haft SÄPO i hälarna sen -07.[20]

Realisten angav år 2014 att minst en av RF:s medlemmar som greps i samband med razzian mot RF år 2013 var vänsterpartist. Personen "misstänks för att, i samband med Svenskarnas partis demonstration i Stockholm den 14 september förra året, tillsammans med ett flertal andra ha misshandlat en gästarbetare som man trodde var nationalist. Misshandeln filmades och lades ut på nätet och filmen är nu ett av åklagarens starkaste bevismaterial".[21]

I april 2014 angavs sprickan i Ung Vänster ha orsakat att åtta distrikt krävde att förbundsstyrelsen helt skulle ersättas. En distriktsordförande kallade RF för "hjältar" och ville att den ovan nämnde uteslutna distriktsordföranden skulle utnämnas till ny ordförande för Ung Vänster. Flera ledande personer inom Ung Vänster uteslöts med motiveringen att de försökt styra förbundets inriktning med antidemokratiska metoder.[22][23]

Även efter uteslutningarna angav flera framträdande personer och hela distriktsstyrelser inom Ung Vänster öppet stöd för RF och AFA.[24][25][26] I maj 2014 tog Vänsterpartiets partiledare avstånd från Ung Vänster i samband med att ungdomsförbundet försökt stoppa Sverigedemokraterna från att hålla möten.[27] I juni 2014 avstängdes eller uteslöts på nytt flera personer inom Ung Vänster inklusive en distriktsordförande. Säpo beskrev en distriktsstyrelseledamot som en "aktiv och drivande del" inom RF.[28][29] Vänsterpartiet bröt senare helt samarbetet med Ung Vänster i distriktet.[30]

Tillfälliga kampanjer och aktionsnamn

Ibland används mer tillfälliga namn. Kampanjer kan organiseras uppifrån av flera olika grupper och ha en tillfällig hemsida. Aktionsnamn uppstår mer spontant och kan sedan användas av olika grupper utan att ha någon central styrning.[2] Exempel inkluderar:

 • Osynliga partiet (attacker mot borgerliga partier inför valet 2006).
 • Global Intifada (attacker under 2000-talet och ofta med utrikespolitisk anknytning).
 • Reclaim the Streets, Reclaim the City, Gatans parlament etc. (våldsamma gatufester och skadegörelse med påstådd koppling till antibilism eller antikapitalism). I en "brytfest" år 2014 i Lund bröt sig hundratals vänsterextremister in i ett kulturhus och bedrev omfattande skadegörelse. Agerandet påstods vara en protest mot att polisen "oprovocerat" skulle ha angripit den utomparlamentariska vänsterns förstamajtåg i Lund.[31]
 • Olika tillfälliga namn i samband med olika husockupationer.
 • I synnerhet under senare tid har arbetsförmedlingar och och deras personal attackerats av tidigare okända grupper med namn som "Internationell Revolutionär Aktion" och "Autonoma Arbetare". Trots namnet har sistnämnda grupp angett att det rör sig om arbetslösa som bland annat är missnöjda med att man riskerar att få göra arbetsuppgifter man inte gillar, gå kurser man inte gillar och flytta till orter där arbeten finns. Grupperna har bland annat angett att man "kan stolt rapportera" att man via en anlagd brand totalförstört en byggnad som innehöll en arbetsförmedling, bedrivit skadegörelse, mordhotat handläggare och attackerat chefers hem.[32][33][34][35]
 • En anarkistisk grupp kallad "Aktion för en värld utan gränser" tog år 2012 och 2013 på sig ansvaret för attacker mot Migrationsverket på flera orter.[36]

Vänsterdominerade organisationer användande eller uppmuntrande till illegal verksamhet

Ett antal organisationer är inte formellt vänsterorganisationer men har starka kopplingar till extremvänstern. En del av dessa organisationer har beskrivits som frontorganisationer vars ledning kontrolleras av andra organisationer utan att många vanliga medlemmar och aktionsdeltagare känner till detta och som sedan cyniskt kan utnyttjas för olika ändamål av den kontrollerande organisationen. Ett exempel är att låta barnfamiljer och pensionärer fungera som "mänskliga sköldar" för våldsamma aktivister.

Kartläggningsorganisationer

Organisationer som AFA Doku, Researchgruppen, Piscatus AB och Expo sysslar med kartläggning och har kopplingar till extremvänstern. Samtliga dessa organisationer räknas in i den vänsterautonoma miljön enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.[40] Det är oklart om brott har begåtts eller uppmuntrats när information införskaffats (exempelvis av interna medlemsregister) eller om kartläggningarna har använts vid brottslighet.

Eva Bergqvist i tidskriften Fri Information skrev år 1999 beträffande Expo-skribenter att dessa "har skrivit anonymt eller använt falska namn...De har på senare år haft skyddad identitet, liksom för övrigt flertalet av Expos skribenter. Sig själva har de alltså försökt skydda. De har däremot inte dragit sig för att i sina skriverier i Expo och massmedia hänga ut påstådda nazister med namn och foto utan att offren tillfrågats. Man har hurtigt antytt brottslig verksamhet utan att ringaste bevis funnits för sådan. Eftersom man valt att inte intervjua de uthängda har man ibland huggit rejält i sten, till stor skada för offren. Genom Expos nära förbindelse med AFA, Antifascistisk Aktion, har flera...omskrivna personerna drabbats av misshandel och förföljelse från AFA-aktivister.'"[41]

Fria Tider skrev år 2013 att det fanns stor sannolikhet att känsliga personuppgifter från Piscatus AB och Researchgruppen hamnat hos AFA.[42]

Forum

Forumet Socialism.nu grundades av bland annat AFA-Dokus Martin Fredriksson. Många av ovanstående organisationer och brottslighet diskuteras och inte sällan ur en brottsbejakande synvinkel. Flera av de regionala forumen listar kontaktuppgifter till bland annat lokala AFA- och RF-grupper. Reglerna för "Antifascism"-delforumet anger att man ska kontakta AFA om man har "information om främlingsfientliga aktiviteter el. aktivister".

Kulturhus

Kulturhus och liknande organisationer är ibland öppet vänsterorganisationer och de fungerar ibland som samlingspunkter för extremvänstern. Om de inte är offentligt ägda har de ofta olika former av omfattande offentliga bidrag eller offentliga förmåner. De kan ha tilltvingats i samband med husockupationer av extremvänstern.

År 2013 ordnade kulturhuset Cyklopen en fest för att "fira" 20 år med AFA. Reklamaffischen innehöll bland annat flera knogjärn.[43] Organisationen har beskrivits som ett "anarkistfäste" och lokalerna anges ha använts av AFA och RF. En svartpub anges ha sålt sprit för att finansiera olagliga angrepp på Salemmanifestationen. Organisationen har fått stora offentiga bidrag.[44]

Butiker

Vissa extremvänsteranknutna butiker och webbutiker har sålt bland annat kläder, affischer och knappar med AFA- och RF-symboler och brottsbejakande budskap. Man har även sålt sprayburkar och spritpennor lämpliga för graffiti, rånarluvor och vapen.

Ett exempel är Bokcafét i Jönköping som samtidigt fick bidrag och fick hyra lokaler i ett kulturhus som tillkom efter husockupation. År 2013 misshandlades och hotades kommunstyrelsens ordförande inför ett avgörande beslut om Bokcaféts framtid.[45][46][47][48]

Propagandaorganisationer

AFA och RF har periodvis haft hemsidor med bland annat skrytsamma och detaljerade beskrivningar av de inte sällan grova brott som har begåtts under en tidsperiod. Ibland har man lagt upp filmer som visar hur man utfört skadegörelse och misshandel (inklusive en uppmärksammad film där man av misstag misshandlade två opolitiska slovakiska gästarbetare).[49][50][51]

Motkraft.net är en webbsida där olika extremvänsterorganisationer kan posta olika slags meddelanden och reklam inklusive beskrivningar av brottslig verksamhet utförd av organisationerna. Bland annat har AFA och RF åtminstone tidigare kunnat posta ovan nämnda beskrivningar.

I synnerhet innan internet blev populärt spelade tidningen Brand en viktig roll inom den anarkistiska rörelsen. År 2000 åtalades Brand för uppvigling p.g.a. en "satirisk" kravallguide som bland annat skrev att "Bryt upp gatsten dagarna innan på strategiska platser så att dom är lättillgängliga när partyt börjar...Legitima mål är alla och allt som gör profit på andra....Molotovcocktails...är bra för allt möjligt, tända eld på barrikader eller kasta mot poliser...Poliser är otäcka jävlar och oftast dom som vi konfronteras med. Men misströsta inte för bakom alla skydd och vapen så är dom vanliga människor som blir precis lika rädda som andra och får precis lika ont. Så backa inte - attackera." En medarbetare på Brand kommenterade senare att "Av alla militanta och uppviglande artiklar vi gjort, valde Säpo att åtala just denna satir för uppvigling...Sveriges hela journalistkår på vår sida... Brand friades, och sedan dess har Säpo inte försökt sig på några fler åtal mot vänstertidningar."[52]

Mer generellt driver många av de organisationer som nämns i denna artikel egna webbsidor/tidningar, använder sociala medier som Facebook och Twitter eller har gjort detta tidigare. Flera av tidningarna har presstöd som flera marxist-leninistiska tidningar.

Hiphopkulturen

Hiphopkulturen innehåller vissa potentiellt brottsliga eller brottsbejakande delar som graffiti och gangstarap som kan innehålla romantiserade beskrivningar av brottslighet, upplopp och polishat. En medarbetare till tidningen Brand har angett att "Vi intervjuade graffitimålare och berättade om SLs smutsiga krig mot gatukonsten. Sammanflödandet av aktiviströrelsen, hiphop och graffitiscenen blev otroligt lyckat – gatufesterna förnyade aktivistkulturen, försåg oss med en ny kampform och politiserade den expanderade svenska hiphopscenen."[52]

Den tungt brottsbelastade gangstarapgruppen Kartellen som i politiskt korrekt media beskrivits som "samhällskritisk" och "med hjärtat åt vänster" har gjort gemensam propaganda med RF och en medlem har dömts för olaga hot mot Jimmie Åkesson.[53][54]

Förortsorganisationer

Megafonen organiserar förortsbor i Stockholm och anger sig kämpa för social rättvisa. Bland annat genom dubbelanslutningar har det angetts att det finns kopplingar till organisationer som SAC och Rättvisepartiet Socialisterna. Organisationen liksom autonoma grupper har anklagats för att ha hetsat mot polisen och bidragit till Kravallerna i Husby, maj 2013 .[55][56] AFA har tidigare misstänkts för att ha bidragit till andra förortsupplopp.[57]

Pantrarna som organiserar förortsbor i Göteborg har tagit namnet från den etniska och kommunistiska amerikanska organisationen Svarta pantrarna som anklagats för att vara våldsglorifierande. Pantrarna har anklagats för polishets och brottsbejakande. Kopplingar har angetts till Rättvisepartiet Socialisterna.[58][59][60] År 2013 dödades en av organisationens grundare i stridigheter i Syrien.[61]

Organisationer med utrikespolitik anknytning

Olika organisationer med utrikespolitik anknytning har stött och propagerat för kommunistiska regimer och terroristklassade vänsterorganisationer. Exempel på nuvarande sådana organisationer inkluderar Svensk-koreanska föreningen (stödjande Nordkorea), Svensk-kubanska föreningen, olika organisationer mer eller mindre öppet stödjande den terroristklassade och vänsterideologiska kurdiska organisationen PKK, Irlandsinformation som har kopplingar till terroristklassade vänstergrupper i Nordirland och till RF,[62] och Anncol som har anklagats för att stödja den terroristklassade och marxist-leninistiska colombianska organisationen FARC.[63]

Flera av de organisationer som nämnts i denna artikel ingår eller har ingått i internationella samarbetsorganisationer. I dessa kan även ingå utländska terroristklassade eller andra öppet våldsanvändande organisationer. Exempel inkluderar Antifa-Net (inkluderande Expo och bland annat olika organisationer närstående eller ingående i andra länders AFA-organisationer),[64] Peoples' Global Action (tidigare inkluderande RF men förefaller inaktiv idag),[65] Internationella Kommunistiska Seminariet (inkluderande svenska Kommunistiska Partiet) och ett flertal inbördes antagonistiska trotskistiska internationella samarbetsorganisationer (inkluderande olika svenska inbördes antagonistiska trotskistiska organisationer).

Högskolor

Marxism har haft ett enormt inflytande inom humaniora och samhällsvetenskap inom högskolevärlden. Marxister eller personer starkt influerade av marxism har på olika sätt propagerat för marxism inklusive en revolution och "proletariatets diktatur" och förnekat, förminskat, eller bortförklarat de brott som begåtts av marxister. Även personer med anknytning till den autonoma vänstern har bedrivit en liknande verksamhet. Samtidigt har man bedrivit partisk propaganda och svartmålning av sina ideologiska motståndare vilket sedan används som en av ursäkterna för vänsterns våldsanvändning.

Högskolorna eller högskoleanställda används ofta för producera offentliga rapporter och utredningar. Vänsterdominansen riskerar att göra dessa partiska beträffande exempelvis extremvänstervåldet. Ett exempel är rapporten Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet.

En vänsterdominans inom exempelvis kriminologi kan orsaka en partiskhet beträffande politiskt känsliga ämnen som orsaker till och gruppskillnader beträffande brottslighet. Brottsligheten av vissa grupper kan bortförklaras eller försvaras. Detta kan förhindra att samhället vidtar korrekta motåtgärder mot brottslighet och användas av brottslingar som ursäkt för exempelvis upplopp och våld mot polisen.

Se även

Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi


Externa länkar

Referenser

 1. The Anarcho-Statists of Spain: An Historical, Economic, and Philosophical Analysis of Spanish Anarchism. http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/spain.htm
 2. 2,0 2,1 2,2 Våldsam politisk extremism. Brå 2009:15. http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2009-07-13-valdsam-politisk-extremism.html
 3. Vad vi vet om våldsvänstern. Publicerad 2014-03-30, klockan 12:31. Realisten. http://web.archive.org/web/20140401080827/https://www.realisten.se/2014/03/30/vad-vi-vet-om-valdsvanstern/
 4. Våldet från vänster. Mars 6, 2009 nr 10, Fokus. http://www.fokus.se/2009/03/valdet-fran-vanster/
 5. EK-TV: Extremister togs inte på allvar. Publicerad 3 oktober 2013 Uppdaterad 3 oktober 2013. Eskilstuna-Kuriren. http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1928782-ek-tv-extremister-togs-inte-pa-allvar
 6. UG-referens: Det goda våldet. 07 maj 2014 17:56. Uppdrag Granskning. http://www.svt.se/ug/ug-referens/ug-referens-3
 7. Borgarbarnens våld utmanar demokratin. 28 augusti 2014 kl 00:00. Dagens Samhälle. http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/borgarbarnens-vald-utmanar-demokratin-10363
 8. Våldsam politisk extremism. Rapport 2009:15. Säpo och Brå. https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2009-07-13-valdsam-politisk-extremism.html
 9. Massåtal mot 26 syndikalister. info14
 10. SAC fick smaka på tillbakakakan. Publicerad 2012-07-20, klockan 13:27. Realisten. http://web.archive.org/web/20130624213441/https://www.realisten.se/2012/07/20/sac-fick-smaka-pa-tillbakakakan/
 11. Klarspråk om mötesstörarna. 2013-08-17. Nordfront. https://www.nordfront.se/klarsprak-om-motesstorarna.smr
 12. Om Förbundet. Förbundet Allt om Alla. http://alltatalla.com/om
 13. Odla dit klasshat. Förbundet Allt om Alla. http://alltatalla.com/amnen/odla-ditt-klasshat
 14. Förbundet Allt åt alla. Publicerad 4 oktober 2009 15.13 · Uppdaterad 4 oktober 2009 15.13. http://www.sydsvenskan.se/sverige/forbundet-allt-at-alla/
 15. Lärdomar från Limhamn. 28 augusti, 2014 • 18:12. http://alltatalla.com/malmo/lardomar-fran-limhamn
 16. Vladmimir Lenin. The State and Revolution. 1917. http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
 17. Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panne, Jean-Louis Margolin samt Andrzej Paczkowski. Kommunismens svarta bok. 1999.
 18. Richard Pipes. Den ryska Revolutionen. 2004
 19. Vänsterpartiet splittrat om politiskt våld. Publicerat den 30 november 2013 kl 12:52. Fria Tider. http://www.friatider.se/vansterpartiet-splittrat-om-vald-som-politisk-metod
 20. Örebro-ordförande utesluten ur Ung Vänster – ”Revolutionära Fronten har mitt fulla stöd” proklamerar efterträdaren. Publicerat den 17 december 2013 kl 00:45. http://www.friatider.se/orebroordforande-utesluten-ur-ung-vanster-hotade-splittra-forbundet-kommunismen-eller-doden-vi-ska-segra-proklamerar-eftertradaren
 21. Medlem i Vänsterpartiet och Revolutionära Fronten — misstänks för grov misshandel. Publicerad 2014-01-10, klockan 14:19. Realisten. http://web.archive.org/web/20140912163507/https://www.realisten.se/2014/01/10/medlem-i-vansterpartiet-och-revolutionara-fronten-misstanks-for-grov-misshandel/
 22. Utrensningar i Ung Vänster. Publicerad 17 april 2014 kl 14.29. Fria Tider. http://www.friatider.se/node/8945
 23. "Revolutionära Fronten är hjältar". Publicerad 15 april 2014 kl 17.12 Fria Tider. http://www.friatider.se/revolutionara-fronten-ar-hjaltar
 24. Ung Vänster-kvinnor i ställningstagande för våldsvänstern. Publicerad 2014-05-07, klockan 12:48. Realisten. http://web.archive.org/web/20140812210851/https://www.realisten.se/2014/05/07/ung-vanster-kvinnor-i-stallningstagande-for-valdsvanstern/
 25. Distriktsordförande för Ung vänster stödjer RF. 2014-05-08. Nordfront. https://www.nordfront.se/distriktsordforande-ung-vanster-stodjer-rf.smr
 26. Revolutionära fronten och Afa får stöd av Uppsalas Ung vänster. Publicerad 17 maj 2014 kl 05.30. Fria Tider. http://www.friatider.se/revolution-ra-fronten-och-afa-f-r-st-d-av-uppsalas-ung-v-nster
 27. Sjöstedt tar avstånd från Ung vänster. Publicerad 15 maj 2014 kl 01.12. http://www.friatider.se/sj-stedt-tar-avst-nd-fr-n-ung-v-nster
 28. Nya utrensningar i Ung Vänster. Publicerad 6 juni 2014 kl 18.25. Fria Tider. http://www.friatider.se/nya-utrensningar-i-ung-v-nster
 29. Säpo: Terrorprofil i Ung vänsters styrelse. Publicerad 16 juni 2014 kl 13.04. Fria Tider. http://www.friatider.se/s-po-terrorprofil-i-ung-v-nsters-styrelse
 30. V bryter helt med Ung vänster-avdelning. Publicerad 17 juni 2014 kl 13.24. Fria Tider. http://www.friatider.se/v-bryter-helt-med-ung-v-nster-avdelning
 31. Polisen lät hundratals vänsterextremister gå bärsärk i Lund. Publicerad 1 juni 2014 kl 18.13. http://www.friatider.se/polisen-l-t-hundratals-v-nsterextremister-g-b-rs-rk-i-lund
 32. Autonoma arbetare: Arbetsförmedlingen i Lund angripen. Motkraft.net. https://web.archive.org/web/20130329173812/http://motkraft.net/2013/03/24/autonoma-arbetare-arbetsformedlingen-i-lund-angripen/
 33. Internationell Revolutionär Aktion: Brand på Arbetsförmedling i Arlöv. Motkraft.net http://motkraft.net/2013/08/28/internationell-revolutionar-aktion-brand-pa-arbetsformedling-i-arlov/
 34. Aktiongruppen Autonoma Arbetare Skåne: Ammoniakattack mot parasiter. Motkraft.net. http://motkraft.net/2013/12/05/aktiongruppen-autonoma-arbetare-skane-ammoniakattack-mot-parasiter/
 35. Autonoma Arbetare: Sabotage mot Arbetsförmedlingen i Malmö. Morkraft.net. http://motkraft.net/2013/10/10/autonoma-arbetare-sabotage-mot-arbetsformedlingen-i-malmo/
 36. Migrationsverket attackerat av anarkistgrupp. Publicerad 2013-12-21, klockan 21:43. Realisten.
 37. När demokratin havererar. Publicerad 28 dec 2013 08:00. Lt.se. http://lt.se/asikter/debatt/1.2327318-nar-demokratin-havererar
 38. Robin Palmblad, Klarspråk om mötesstörarna. 2013-08-17. Nordfront. https://www.nordfront.se/klarsprak-om-motesstorarna.smr
 39. Vänstertomte skadades själv svårt i sprängattentat mot vägtull. 10 november, 2013 kl 15:56 Exponerat. http://www.exponerat.info/vanstertomte-skadades-sjalv-svart-i-sprangattentat-mot-vagtull/
 40. FOI: Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet.
 41. Eva Bergqvist. Nazister, ständigt dessa nazister. 1999. Fri Information. http://www.bgf.nu/fiin/fiin-1999-3-nazister.htm
 42. ”Våld är så jävla roligt” – möt männen bakom Researchgruppen. Publicerat den 17 december 2013 kl 21:45. Fria Tider. http://www.friatider.se/vald-ar-sa-javla-roligt-mot-mannen-bakom-researchgruppen
 43. Antifascistisk Aktion: Kom på 20-års födelsedagskalas med oss. Motkraft.net http://motkraft.net/2013/11/11/antifascistisk-aktion-kom-pa-20-ars-fodelsedagskalas-med-oss/
 44. Anarkistfäste tilldelas 1,8 miljoner av arvsfonden. Publicerad 2013-01-08, klockan 21:56. Realisten. https://archive.is/RN6tQ
 45. Kulturhusets ordförande chockad över vad som säljs i bokcaféet i Jönköping. Publicerat: tisdag 30 november 2004 kl 13:36 , Nyheter P4 Jönköping. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=513180
 46. Bokcafét återigen i blåsväder. Publicerat: lördag 22 maj 2010 kl 08:50 , Nyheter P4 Jönköping. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=3715924
 47. Kommunalrådet Mats Green nerslagen. Uppdaterat: torsdag 11 april kl 15:30 (publicerades torsdag 11 april kl 10:49) , Nyheter P4. Jönköping https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5501615
 48. Kulturhuset läggs ner. "Ett personligt korståg". Uppdaterat: tisdag 27 mars 2012 kl 16:22 (publicerades tisdag 27 mars 2012 kl 11:05) , Nyheter P4 Jönköping. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5037689
 49. Revolutionära fronten misshandlade opolitisk invandrare (innehåller film). 2013-10-10. Nordfront. https://www.nordfront.se/revolutionara-fronten-misshandlade-opolitisk-invandrare-innehaller-film.smr
 50. Mathias Ståhle. Här attackeras turist av vänsterextremister. Publicerad 10 oktober 2013 Uppdaterad 15 oktober 2013. Eskilstuna-Kuriren. http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1937188-har-attackeras-turist-av-vansterextremister
 51. RF misshandlade slovakerna utan att veta om de var högerextremister.2014-05-07. Nordfront. https://www.nordfront.se/rf-misshandlade-slovakerna-utan-att-veta-om-de-var-hogerextremister.smr
 52. 52,0 52,1 Mitt liv som brandman. Guldfiske. http://guldfiske.motkraftblogg.net/2008/08/17/mitt-liv-som-brandman/
 53. Revolutionära Fronten allierar sig med yrkeskriminella. Publicerad 2013-09-22, klockan 02:33. Realisten. http://web.archive.org/web/20140331193002/https://www.realisten.se/2013/09/22/revolutionara-fronten-gor-gemensam-sak-med-yrkeskriminella/
 54. Rappare som ville döda Jimmie Åkesson hyllas i media. Publicerat den 27 november 2013 kl 12:28. Fria Tider. http://www.friatider.se/rappare-som-ville-doda-jimmie-akesson-hyllas-i-media
 55. Polisen: Megafonen och vänsterextremister bakom upploppen i förorten. Publicerad: juni 3, 2013, 21:50. http://www.nyatider.nu/polisen-megafonen-och-vansterextremister-bakom-upploppen-i-fororten/
 56. Polis misstänker ”yrkesaktivister”. 25 maj 2013 kl 04:00 , uppdaterad: 25 maj 2013 kl 14:48. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polis-misstanker-yrkesaktivister_8207976.svd
 57. Anja Eriksson. Afa misstänks för förortsupplopp. Uppdaterad 30 okt 2009 10:45 Publicerad 30 okt 2009 10:39. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/afa-misstanks-for-forortsupplopp/
 58. Pantrarna “förstår” pyromanerna bakom bilbränderna i Göteborg. Publicerat 2013-06-13, 00:02 (Uppdaterat 2013-06-13, 01:02). Avpixlat. http://avpixlat.info/2013/04/16/pantrarna-for-upprustning-av-fororten/
 59. Ledare för Pantrarna kopplade till grova brott. Ledare för Pantrarna kopplade till grova brott. Publicerad 2012-04-30, klockan 12:25. Realisten. http://web.archive.org/web/20120906065036/http://www.realisten.se/2012/04/30/ledare-for-pantrarna-kopplade-till-grova-brott/
 60. Mord i Biskopsgården tros vara uppgörelse inom Pantrarna. Publicerad 2012-07-07, klockan 11:06. Realisten. http://web.archive.org/web/20130523033411/https://www.realisten.se/2012/07/07/mord-i-biskopsgarden-tros-vara-uppgorelse-inom-pantrarna/
 61. Svensk vänsterprofil död – gjorde jihad i Syrien Publicerat den 5 februari 2014 kl 14:37. Fria Tider. http://www.friatider.se/svensk-vansterprofil-dod-gjorde-jihad-i-syrien
 62. Världen: Enade vi stå, söndrade vi falla. Internationell solidaritet med Revolutionära Fronten. Motkraft.net https://web.archive.org/web/20150411131614/http://motkraft.net/2013/11/26/varlden-enade-vi-sta-sondrade-vi-falla-internationell-solidaritet-med-revolutionara-fronten/
 63. Juan David Ramírez Correa. Farc-gerillans svenska nätverk? Axess. http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1333
 64. Mattias Karlsson. Antifa-Net - Expo i öppet samarbete med europiska AFA-grupper. 081222, 11:14. SD-Kuriren. http://web.archive.org/web/20090602231227/http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/inrikes/2008/12/22/antifa_net_expo_i_oppet_samarbete_med_eu
 65. Revolutionära Frontens internationella arbete. Revolutionära Fronten. https://web.archive.org/web/20100129063009/http://revfront.org/internacional.htm