Migrationsverket

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Migrationsverket, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Verket lyder under Justitiedepartementet samt Arbetsmarknadsdepartementet. Migrationsverket har i uppdrag att på ett opartiskt och korrekt sätt förverkliga de folkvaldas beslut. Statsmakterna styr Migrationsverket genom lagar och förordningar, men också genom löpande styrning. Riksdagen beslutar till exempel varje år om hur mycket pengar Migrationsverket ska få för sin verksamhet utifrån regeringens förslag i budgetpropositionen. Migrationsverket driver även flyktingförläggningar i landet.


Riktlinjer

Regeringens och riksdagens riktlinjer för verksamheten finns bland annat uttryckta i det årliga regleringsbrevet till Migrationsverket. Där anges att det övergripande målet för migrationspolitiken är

att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Farlig arbetsmiljö

Under 2011 rapporterade Migrationsverket 349 incidenter. Av det så var 58 stycken hot och våld mot personal och 37 stycken rymningar, i vissa fall med våld. Annat vanligt är självmordsförsök, bråk mellan asylsökande samt skadegörelse.[1][2] Flera incidenter på Migrationsverkets förläggningar inträffade, bland annat med ensamkommande flyktingbarn som hotade personal.

Referenser

Externa länkar