Invandring och nyliberalism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nyliberaler förespråkar ofta en hög eller fri invandring.

Tankesmedjor

Ett flertal så kallade tankesmedjor finns idag i Sverige. Dessa har kritiserats för att i praktiken vara lobbyorganisationer som agerar för de olika särintressen som finansierar deras verksamhet.[1][2]

Daniel Swedin, ledarskribent på Aftonbladet, skrev år 2012 att "Timbro finansieras av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv... ...Timbro-vd:n säger inte att han är för fri och oreglerad arbetskraftsinvandring för att han är en sådan stor människoälskare. Han gör det för han är vill se otrygga anställningsvillkor, obefintlig arbetsrätt och sämre löneutveckling för alla."[3]

Tankesmedjan FORES bedriver omfattande propaganda för en lös invandringspolitik.

Migro är "ett forum för idédebatt om migration och fri rörlighet. Vi som står bakom migro företräder alla idén om fri rörlighet och ifrågasätter alla typer av hinder och gränser som finns idag."[4]

Kritik har riktats mot missledande statiska beräkningar och överdriven beskrivning av framgång för invandrare i länder med mer nyliberal politik.[5]

"Fri rörlighet"

Nyliberal teori anger att fri rörlighet av varor ökar det totala välståndet. En förlängning av nyliberal teori är att människor är en slags vara varför även fri rörlighet av människor borde vara bra. Även nyliberal teori medger dock att inte alla grupper behöver bli vinnare även om man påstår att flertalet blir detta. Således är det möjligt, även enligt nyliberal teori, att massinvandring gör invandrare till vinnare samtidigt som infödda svenskar blir blir förlorare.[6]

Här är ett argument möjligen att en grupp måste offra sig eget välbefinnande för någon annan grupp. Detta är dock tveksamt om detta är ett nyliberalt argument eftersom nyliberalismen till skillnad från socialismen explicit ger medborgarna den moraliska rätten att handla i sitt egenintresse.[6]

Ett annat problem är att sådana förenklade nyliberala teoretiska resonemang ignorerar att människor i verkligheten har andra egenskaper än varor. Till skillnad från varor kan invandrare exempelvis vara överrepresenterade i såväl brottsstatistik som bidragsstatistik och dessutom kan man få politiskt inflytande.[6]

"Fri rörlighet" för människor är dessutom inte någon generell princip som nyliberaler alltid anser ska gälla. Således innefattar äganderätten rätten att begränsa andra individers "fria rörlighet".[6] Detta gäller exempelvis inom bostäder och på privat mark.

Invandring som nyliberal murbräcka

En annan möjlighet är man ser invandringen som ett sätt att bryta ner välfärdsstaten där ett minskning av det sociala kapitalet, på grund av ökad etnisk/kulturell heterogenitet, medför ett mindre stöd för allmän välfärd eller där invandringens kostnader orsakar en hotande kollaps av välfärdssystemen (se Invandring och välfärd). Ökande gruppmotsättningar och invandringskostnader blir således en ursäkt för att minska välfärden. Mot detta kan invändas att även i USA med mindre välfärdssystem är speciellt vissa gruppers invandring problematisk.[6][7]

I extremfallet kan argumentet bli att hela välfärden måste avskaffas för att lösa invandringsproblemen. Det har hävdats att helt fri invandring inte bara medför en viss minskning av ett lands välfärdssystem utan av nödvändighet en total avveckling av ett lands allmänna välfärd. Även ledande nyliberala teoretiker som förespråkar ett minimum av allmän välfärd för en lands invånare har erkänt att även ett sådant minimum är inkompatibelt med fri invandring och därför motsatt sig fri invandring.[6]

Möjligen kan vissa nyliberaler anses benägna att ignorera möjliga negativa effekter av invandring. Det kan anses tveksamt om exempelvis arbetsgivare generellt tjänar på en lös invandringspolitik, även om denna medför lägre skatter och löner, om invandringen samtidigt medför problem som ökande brottslighet, i synnerhet ökande organiserad brottslighet som drabbar många företagare, försämrade allmänna skolresultat vilket medför mindre produktiva arbetare, och negativa effekter av minskat social kapital som minskad ekonomisk tillväxt och ökad korruption.

Många nyliberaler kan ha missat att ökad invandring även medför att ett ökat politiskt inflytande för invandrarna. I Sverige röstar en helt överväldigande del av utomeuropeiska invandrare på vänsterpartier och inte på högerpartier. Detta kan bero både av egenintresse och då man kommer från kulturer som inte delar de nyliberala värderingarna. Även om invandringen skulle medföra att flertalet av de infödda svenskarna förvandlas till nyliberaler så blir detta irrelevant om majoriteten av väljarna är invandrare med andra åsikter.[6]

Se även Etnisk heterogenitet#Politik.

Idéprogram av Centerpartiet

En debattartikel år 2012 skrev att ett sjunkande väljarstöd för Centerpartiet som en orsak hade ett omdiskuterat och nyliberalt inspirerat idéprogram som inkluderade fri invandring. Programmet uppges bland annat ha inspirerats av en "oseriös" debattbok med "selektiv och slarvig" behandling av fakta kring invandringen av Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. En omfattande debatt följde.[8][9][10] En kritik är att boken inte skulle kunna ha hunnit inspirera idéprogrammet som gavs ut bara en kort tid efter boken. En mängd kopplingar mellan Centerpartiet och Norberg bland annat under tiden boken skrevs har dock angivits. Ett exempel är att Norberg officiellt bidrog till idégruppen som skrev idéprogrammet.[11]

I en undersökning presenterad av SR Ekot, visar man att migrationsfrågan är ett exempel på hur Centerpartiet har förändrats. Partiet har gått från att vara ett traditionellt bondeparti till att bli mer liberalt i bland annat migrationsfrågan. "Man har som vision en värld utan gränser och förespråkar extrem öppenhet, och är extremt liberalt när det gäller invandring, har man ju flyttat sig väldigt långt." Säger statsvetaren Malena Rosén Sundström.[12]

Referenser

 1. Klas Lundström. |Lobbyism — intellektuell krigföring. 1 september 2009. Anti.
 2. Dan Josefsson. Så ska de skapa ett Sverige för de rika. 2006-11-20. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/kultur/a/wErA6n/sa-ska-de-skapa-ett-sverige-for-de-rika
 3. Daniel Swedin. Gärna arbetskraftsinvandring, men först en krossad arbetsrätt.. 27 april 2012 , klockan 14:05. Aftonbladet. https://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/04/garna-fri-arbetskraftsinvandring-men-forst-en-krossad-arbetsratt/
 4. "Om oss" Migro. http://migro.se/om-oss/
 5. Free-Market Economies also struggle with unskilled immigration. Super-Economy. Saturday, September 22, 2012.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Tino Sanandaji. Invandring, liberalism och välfärdstaten. 15 april 2011. Svensk Tidskrift. http://www.svensktidskrift.se/?p=23968
 7. Markus Uvell . Vänstern måste acceptera att integration kräver ny politik. 2010-11-04 22:11, Uppdaterad: 2011-11-02 16:11. Newmill. https://archive.is/Ii5vd
 8. Tino Sanandaji. ”Oseriös debattbok bakom förslaget om fri invandring”. Publicerad 2013-01-24 00:40. DN. http://www.dn.se/debatt/oserios-debattbok-bakom-forslaget-om-fri-invandring.
 9. Tino Sanandaji . ”Låt oss vara ärliga om invandringens konsekvenser”. DN. Publicerad 2013-01-25 17:39.http://www.dn.se/debatt/lat-oss-vara-arliga-om-invandringens-konsekvenser
 10. Tino Sanandaji. Artiklarna "Johan Norberg om forskningen", "Johan Norberg fabulerar om forskning i radio", "Oärligt om Sanandaji-Principen", "Norberg förstår inte Borjas siffror, anklagar mig ...", "Även Jan Ekberg kommenterar, säger att jag har rät...", "Fjärde gången gillt: Även Pia Orrenius ger mig rät...", "Slutreplik om "Migrationens kraft". Publicerades Januari-Februari. https://archive.ph/super-economy.blogspot.com
 11. Tino Sanandaji. Stark koppling mellan Johan Norberg och Centerpartiets idéprogram. Tuesday, January 29, 2013.
 12. SR Ekot: Så har Centerpartiet närmat sig MP och V