Invandring och miljö

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Invandringen medför ett antal effekter på miljön.

Artikeln "Ekologiskt sett är Sverige överbefolkat"

Professor Karl-Olov Arnstberg och ett "miljöproffs" "som på grund av risken för repressalier i etablissemangsmedia och på sin arbetsplats önskar förbli anonym" skrev i en debattartikel år 2013 att med tanke på miljön borde människor hjälpas i sitt närområde och inte genom invandring till Sverige.[1]

Sverige angavs redan vara överbefolkat med tanke på den befolkning som svenska jordbruksarealen kan föda. Bland annat det svenska klimatet gör att produktiviteten per hektar är låg jämfört med många andra länder. Sverige behöver dessutom jämfört med tropiska länder som exempelvis Bangladesh använda miljöovänlig konstgödsel och resurskrävande långvarig förvaring av säsongsproducerade livsmedel. Mindre än 50% av den mat som behövdes producerades i Sverige. Detta placerade Sverige i det absoluta bottenskiktet av Europas och världens länder. Importen innebär långväga och miljöovänliga transporter av livsmedel från andra länder.[1]

Skulle oroligheter uppstå med strypt import av livsmedel skulle svält uppstå i Sverige.[1]

Den muslimska invandringen har medfört ökad konsumtion av bland annat lamm. Idisslare som lamm och nötkreatur angavs generera minst 15 mer koldioxidekvivalenter per kilo kött än gris och fågel.[1]

En möjlighet är att omvandla skogsmark till åkermark men detta är dyrt och energikrävande. Den bästa marken är vanligen redan åkermark vilket innebär att medelproduktiviteten blir låg på den nya åkermarken. Omvandlad skogsmark innebär också ökade utsläpp från jordbruket till vattnet, ökad växthuseffekt, och mindre råvara till de svenska basindustrierna. Teoretiskt sett angavs Sveriges maximala befolkningen vid 100% självförsörjningsgrad vara cirka 10 miljoner.[1]

Det kalla klimatet innebär att energiåtgången per person blir högre än i tropiska länder. I synnerhet om kärnkraften läggs ned hotar en ökad invandring den svenska självförsörjningen på energiområdet. Vattenkraften angavs bara kunna byggas ut marginellt även om de skyddade älvarna används. Energiskog försämrar livsmedelsförsörjningen. Vindkraft skulle kräva en enorm och resurskrävande utbyggnad som trots detta inte skulle räcka till på vintern då man måste starta kraftverk baserade på miljöovänliga fossila bränslen.[1]

Sverige är inte självförsörjande beträffande en rad områden som kläder, elektronik, kemikalier, och annat. Massinvandring försämrar denna situation ytterligare med bland annat ökat utlandsberoende och energikrävande transporter som följd. Andra potentiella problematiska områden inkluderar vattenförbrukningen och avfallsproduktionen.[1]

Författarna kritiserade vidare bland annat Miljöpartiet och skrev att "Det som Maria Ferm inte säger, och troligtvis inte heller förstått, är att det är avsevärt mer påfrestande för naturen med människor som bor på vår breddgrad, än om de bor i varmare länder...Skulle Miljöpartiet sätta miljön i första rummet så skulle det korrekta budskapet till omvärlden vara: Vi hjälper er gärna där ni bor. Kom inte hit, vi är redan nu för många!...Miljöpartiets partibeteckning måste ses som en vilseledande och falsk varubeteckning."[1]

Andra miljöeffekter

Ett scenario där kraftigt höjda livsmedelpriser eller svält kan uppstå är p.g.a. kraftigt höjda oljepriser eller strypt oljetillförsel p.g.a. någon konflikt. Internationella Energirådet har angett att Peak Oil inträffade år 2006. Därefter har oljeproduktionen planat ut och oljan blivit allt dyrare.[2]

Befolkningsökningen bidrar till att den bästa åkermarken istället används för exempelvis bostäder, vägar, och arbetsområden.[2]

Externa länkar

Referenser

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Karl-Olov Arnstberg. Ekologiskt sett är Sverige överbefolkat. Publicerad: 2013-05-05 21:05, Uppdaterad: 2013-05-05 21:05. Newmill. https://archive.is/wPOnA
  2. 2,0 2,1 Fredrik Nilsson. Sverige är redan överbefolkat. juni 20, 2013. Dispatch International.