Sverige och våldtäkterna

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Statistik över fullbordade våldtäkter i Sverige 1975-2018. Källa: Brå, foto: Affes statistikblogg

Sverige och våldtäkterna. Enligt en rapport från EU-fonden Dahpne II anmäls cirka 46 våldtäkter per 100 000 invånare i Sverige, vilket är dubbelt så många som tvåan England som har cirka 23 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. Förklaringen tros ligga i en högre anmälningsbenägenhet, att våldtäkter "av lindrigare slag" anmäls samt tidig sexdebut, hög alkoholkonsumtion, "fri sexualitet" och "rätten till ett sent nej".

Våldtäkter - ett brott med en etnisk dimension

Jämförande våldtäkts och invandringsstatistik mellan 1990 och 2012. Källa: Brå och migrationsverket

I en rapport från Brottsförebyggande rådet från 2005 (RAPPORT 2005:17) står att läsa: "För några enskilda brottstyper var andelen utrikes födda särskilt hög. Andelen utrikes födda som registrerats som misstänkta för våldtäkt var 4,5 gånger högre än andelen registrerade bland dem med svenskfödda föräldrar".

Mediarapportering

Norska NRK publicerade den 5 augusti 2010 en artikel med rubriken Sverige i toppen av internasjonal voldtektsstatistikk.[1] Artikeln hänvisar till Förenta nationernas rapport UNODC crime and criminal justice statistics[2] och det statistiska underlaget Rape at the national level, number of police-recorded offences[3] och menar att Sverige kommer efter endast den afrikanska staten Lesotho i antalet våldtäkter per capita:

"I en ny rapport fra FN oppsummeres og sammenlignes antall anmeldte kriminelle forhold i 120 land. FNs organisasjon for narkotika og kriminalitet har samlet inn statistikk fra perioden 2003 til 2008. Der kommer det fram at Sverige, nest etter Lesotho, var landet med flest anmeldte voldtekter per innbygger."

En artikel publicerad i Aftonbladet den 13 mars 2000 anger överrepresentationen av invandrare i våldtäktsstatistiken till 4,5 gånger. Journalisterna bakom artikeln hävdar även att invandrarna är överrepresenterade i brottsstatistik rent generellt, men att den dessutom skiljer sig beroende på varifrån i världen de härstammar.[4]

En undersökning av TV4 från 2018 av våldtäktsmål de senaste fem åren visar att i hela 55% av domarna ligger påföljden under minimipåföljden två år. Och i 13% av domarna är påföljden lägre än ett års fängelse. För våldtäkt är i brottsbalken stipulerat lägst två års fängelse. Den högsta påföljd som kan utdömas (om brottet inte rubriceras som grovt) är sex års fängelse.[5]

Expressen publicerade samma år en kartläggning av fällande domar för gruppvåldtäkt mellan 2016-2017. Där framgår att 42 av 43 dömda gärningsmän har utländsk bakgrund. 32% var sedan tidigare dömda för brott i Sverige.[6]

2018 genomförde även Aftonbladet en granskning av gärningsmännen i de gruppvåldtäktsdomar som vunnit laga kraft de senaste fem åren. Av de 112 gärningsmän som dömts var 82 utrikes födda. Hur många av resterande som är andra generationens invandrare framgår dock inte.[7][8]

Händelser i urval

En man med oklar nationalitetstillhörighet häktades på sannolika skäl för en grov våldtäkt på en 15-årig flicka i Rejmyre, Norrköping. Mannen uppges vara antingen från Nigeria eller Sierra Leone och skulle ha utvisats ur Sverige redan 2006, men omständigheter kring identitet har hindrat verkställandet. Mannen är redan dömd för narkotikabrott, stöld och år 2004 dömdes han till fem års utvisning av tingsrätten i Falun efter en fällande dom för bland annat grov misshandel.[9][10]

Husbybadet, ett äventyrsbad i norra Stockholm, har vid flera tillfällen hamnat i fokus. Badet ligger intill det utsatta området Rinkeby, känt för bland annat stenkastning och anlagda bränder. I december 2005 blev en 17-årig flicka våldtagen i badets äventyrsgrotta. I mars 2006 blev en 16-årig flicka utsatt för våldtäkt inne på badet. I februari 2011 utsattes en 11-årig flicka för ett sexuellt övergrepp från cirka 20 ensamkommande flyktingbarn. Övergreppet i februari 2011 utfördes av asylsökande män boendes på Attendos anläggning för transitboende i Solna, Björkudden.[11][12]

Rapporter

Svenskarnas parti gav 2010 ut en rapport där de undersökt 2008 års våldtäktsdomar och konstaterat att majoriteten av våldtäkterna begås av invandrare.[13].

Sverigedemokraterna gav 2010 ut en rapport betitlad Dags att tala klarspråk om våldtäkterna! där de undersökt 2009 års våldtäktsdomar. Enligt rapporten är 48% av de dömda födda utomlands. Räknas även andra generationens invandrare med, stiger invandrarnas andel av våldtäktsdomarna till två tredjedelar påstår Sverigedemokraterna. [14]

Undersökningen "Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet" är en sammanställning av dömda sexualbrottslingar i Sverige under åren 20122017 som bland annat visar att män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter och 90% av gruppvåldtäkter. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan. Samt att utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.[15]

BRÅ rapporterade att antalet våldtäkter ökade med 8% mellan 2017 och 2018.[16] Procentuellt har våldtäktsanmälningarna ökat med nästan 1 700 procent från 1975 fram till 2018.[17]

Externa länkar

Källor

Referenser