Invandring och försvar

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Flera möjliga samband har angetts mellan invandring och försvar.

Särbehandling i samband med utbildning och arbete

Se Invandring och utbildning: Försvarsmakten

Dubbla medborgarskap

Sverige tillåter anställda inom Försvarsmakten att ha dubbla medborgarskap vilket har kritiserats p.g.a. av osäkerhet beträffande lojalitet om det skulle bli konflikt mellan länderna och risken för att femtekolonnare söker sig till Försvarsmakten. Vidare har det angetts att Sverige ställer mycket låga krav för erhållande av svenskt medborgarskap och att kraven för anställning inom Försvarsmakten därför borde skärpas.[1]

Nedskärningar

Omfattande nedskärningar har gjorts inom försvaret. Detta skulle kunna ha ett samband med ökande kostnader för invandringen (se Invandring och välfärd).

Spionage

Se Ideologiskt motiverad brottslighet: Utländska underrättelsetjänster och invandrare.

Självförsörjning och risk för svält vid upphävd matimport

Se Invandring och miljö.

Etniska konflikter

Se Etnisk heterogenitet: Etniska konflikter.

Statsskick

Den danska professorn och IQ-forskaren Helmuth Nyborg skrev år 2012 att det "Västvärldens politiker är i full gång med att förstöra sina egna demokratier och välfärdsstater. Genom den massiva invandringen av människor med betydligt lägre IQ rasar våra länder i rask takt ner mot den gräns där demokratin inte längre går att upprätthålla – ett genomsnittligt nationellt IQ under 90...kan det vara värt att minnas att Tatu Vanhanen inte kunde hitta några verkliga demokratier med en genomsnittlig IQ under 90...Situationen är inte unik för Danmark. Faktiskt är det värre i Sverige...I alla större svenska städer kommer de etniska svenskarna att vara i minoritet 2050...De dystra utsikterna gäller också resten av Europa, möjligtvis med undantag för Östeuropa. I de 14 största tyska städerna kommer vartannat barn från en invandrarfamilj. ..Och när genomsnitts-IQ:n i ett land har sjunkit till 90 bryter de demokratiska välfärdsstaterna samman. Samma sak kommer att hända i USA."[2]

Se artikeln Länder och IQ beträffande olika slags kritik mot beräknade nationella genomsnitts-IQ:n.

Externa länkar

Referenser

  1. Motion 2013/14:Fö204. Skärp kraven på sökande till Försvarsmakten. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarp-kraven-pa-sokande-till-forsvarsmakten_H102F%c3%b6204
  2. Västvärlden blir dummare för varje dag. 20 september, 2012. Dispatch International. http://www.d-intl.com/2012/09/20/vastvarlden-blir-dummare-for-varje-dag/