Anarkism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Anarkism, från det grekiska ordet anarchía (αναρχία) med betydelsen utan makt. Politisk åskådning, enligt vilken all statlig och samhällelig ordning måste avskaffas, för att de fullständigt fria och egendomslösa individerna i fritt samarbete skall kunna utveckla sig efter den förnuftiga natur, som människan i grunden anses besitta. Anarkismen kan sägas vara liberalismens förlängning. Den är liksom liberalismen individualistisk men driver denna individualism till sin yttersta spets. Ett anarkistiskt samhälle anses vara ett samhälle där ingen person har egentlig makt över någon annan, där det eftersträvade samhället är utan regering, an archos.


Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp