Wikipedia

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedias logo

Wikipedia är ett webb-baserat uppslagsverk på Internet som bygger på samma princip och programvara som Metapedia. Wikipedia grundades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. Det finns i dag runt 250 språkversioner av Wikipedia tillgängliga. Av dessa har 28 språkversioner fler än 100 000 artiklar, varav den största är den engelskspråkiga med (2020) över 6 miljoner artiklar. Totalt innehåller Wikipedia över 12 miljoner artiklar. Wikipedia är öppet för editering för alla som har ett konto. Wikipedia ägs av Wikimedia Foundation Inc. Det öppna uppslagsverket används många gånger som källhänvisning, ofta av studenter och utan kritisk källgranskning.

Historia

Porrskådisen Silvia Saint bärandes en bomis.com t-shirt
Wikipedia förklarar skillnaden mellan Black pride, Asian pride, Gay pride och White pride

Webbportalen bomis.com var ett "dot-com" företag som grundades 1996 av Jimmy Wales och Tim Shell. Bomis (som skall rimma med "promise") var en webbportal som var mycket populär bland de manliga användarna. Man hostade webbringar runt ämnen som "babe", "entertainment", "sports" och "adult". Bomis drev även en website kallad Bomis Premium fram till 2005 och erbjöd sina användare tillgång till pornografiskt material.

Bomis hostade Nupedia år 2000 och Larry Sanger anställdes att sköta detta projekt, som var tänkt som en Wiki på hög akademisk nivå. Ett år in i projektet tyckte Bomis att projektet var för dyrt och startade istället "wiki" som i början var tänkt som ett supplement till Nupedia.

Wiki som ord, som begrepp och som en mjukvara för webbplatser att tillåta flera användare att redigera och uppdatera en text eller ett program snabbt och enkelt, var en uppfinning av och skapad och utvecklad av Ward Cunningham 1994. Den nya online-encyklopedin skapad på Wards wiki-teknik, hette Wikipedia och såg exakt likadan ut på Cunninghams webbplatser. Samtidigt som det ursprungligen tänkt som ett "feeder"-projekt för Nupedia, växte Wikipedia med dess mycket lägre trösklar för användare att bidra med bilder och text, och dess mycket lägre kostnader för Bomis, snabbt ifrån sin förälder i storlek och uppmärksamhet.

För ett tag bidrog Bomis med webbservrar och bandbredd till dessa projekt och betalade Sanger för sin roll som projektledare och chefredaktör (tills han lämnade projektet 2002), och ägde viktiga poster såsom tillhörande domännamn. Eftersom kostnaderna för Wikipedia steg med dess popularitet och Bomis intäkter minskade som ett resultat av dot-com kraschen, i kombination med en allmän motvilja att visa reklam på sajten, tillsammans med en önskan från Wikipedia att spegla den anda av öppenhet och neutralitet som var central för Wikipedia, föreslog man en alternativ ägandemodell.

Stiftelsen Wikimedia bildades formellt den 20 juni 2003.[1] Alla immateriella rättigheter och domännamn överfördes eller skänktes bort av Bomis till stiftelsen eftersom den var registrerad som en icke-vinstdrivande, ideell organisation, men servern och hårdvaran blev inte överförd. Bomis VD Tim Shell blev vice ordförande i styrelsen. Larry Sanger hade lämnat projektet vid denna tid, men Jimmy Wales behåller en roll i styrelsen för stiftelsen, tillsammans med användare som valdes från Wikimedia samhället. Sedan januari 2022 leds Wikimedia av Maryana Iskander som är stiftelsens VD. Stiftelsen sköter nu driften av Wikipedia (och dess systerprojekt) och finansieras främst genom donationer från allmänheten.[2]

Wikipedia - ett slagfält för politiska åsiktsströmningar

Den brittiska tidningen The Guardian publicerade en artikel den 18 augusti 2010 titulerad "Wikipedia editing courses launched by Zionist groups" som förkunnade att två sionistiska grupper hade satts ihop för att lära ut principen för att använda MediaWiki, den mjukvara på vilket Wikipedia och Metapedia bygger på. Dessa grupper skulle enligt tidningen aktivt arbeta med att skriva om artiklar för att sprida den sionistiska uppfattningen om bland annat Palestina-konflikten. Agerandet benämdes i artikeln som "Zionist editing".[3] Israel National News kallar gruppen för "Yisrael Sheli" (My Israel) och kallar kursen för "Zionist Editing for Wikipedia".[4] Kursen, som hölls i Jerusalem, arrangerades av Yesha Council. Ett första pris för "Best Zionist Editor" utlovas enligt den israeliska tidningen Haaretz till den mest aktive sionistiske skribenten under de närmsta fyra åren - en ballongflygning över Israel.[5] Enligt New York Times den 20 augusti 2010 anser den på plats närvarande aktvisten Miriam Schwab att USA och resten av världen aldrig får höra deras sida av saken då en internationell händelse med Israel inblandat inträffar. Enligt Schwab ändras Wkipedia-artiklar utan förklaring: "I’ve personally tried to edit things in Wikipedia that were against Israel, small things, and my changes were erased or undone and I didn’t understand why".[6]

JTA, The Global News Service of the Jewish People, rapporterade den 25 oktober 2009: "About 200 Israelis are active Wikipedians -- people who contribute and edit entries related to Israel several times a week".[7]

I en artikel publicerad den 12 februari 2012 på The Chronicle of Higher Education, en amerikansk tidning för universitet och högskolor, redogjorde skribenten Timothy Messer-Kruse om hur en konflikt bröt ut om källor kring uppslagsverkets artikel om The Haymarket riot and trial of 1886, på Wikipedia kallad Haymarket affair (svenska: Haymarketmassakern). Händelsen 1886 bestod i att en eller flera anarkister ska ha kastat bomber varpå kaos uppstod och 28 människor omkom. Enligt Messer-Kruse fanns faktafel i artikeln som han själv redigerade och hänvisade till källor som fanns dokumenterade i Library of Congress. Messer-Kruses redigering ändrades tillbaka inom ett par minuter med en påföljande förklaring att den "inte reflkterade en majoritetsåsikt".[8][9]

Den amerikanska nyhetsstationen Fox News rapporterade i september 2013 om ett program kallat "Storming Wikipedia" där genusvetenskapliga institutioner på universitet i USA ger högskolepoäng till studenter för att redigera Wikipediaartiklar för att göra dem mer feministiska. "Storming Wikipedia" organiseras av feministgruppen FemTechNet.[10][11]

En av Wikipedias grundare Larry Sanger hävdar att "Wikipedias 'NPOV' är död. Den ursprungliga policyn har sedan länge glömts bort och Wikipedia har inte längre en effektiv neutralitetspolicy." Inte bara artiklar om politiker men även artiklar om politiska frågor är enligt Sanger skrivna ur "en vänsterliberal synvinkel". Abort beskrivs exempelvis som "en av läkekonstens säkraste procedurer" medan artikeln helt saknar infallsvinklar från abortmotståndare. Artikeln om drogliberalisering innehåller samtidigt nästan ingen information om de negativa effekter som legalisering av narkotika medför. Samma typer av vinklingar återfinns även i artiklar om som berör HBTQ-frågor, konstaterar Sanger.[12]

Svenska Wikipedia

Exempel på problematiska beskrivningar i svenska Wikipedia:

  • Återgivande av Expos åsikter som om det skulle röra sig om fastslagna sanningar och utan att det i texten anges att det rör sig om åsikter av Expo.
  • Användande av etiketter som vit makt och nynazistisk som fastslagna sanningar även om etiketterna inte används av personen eller organisationen själv och utan att ens redogöra personens eller organisationens självbeskrivning. Detta trots Wikipedias regel om "Neutral synvinkel" som bland annat anger att man ska "rättvist redogöra för alla sidor i en konflikt".
  • Missledande beskrivningar av de inte politiskt korrekta argumenten och stödet för dessa av forskare beträffande kontroversiella ämnen som människoraser, ras och intelligens, o.s.v.
  • Se även sektionen "Externa länkar" nedan.

Videolänk

Externa länkar

Kritik

Referenser