Stockholm

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Stockhoms stads vapen med vad som sannolikt är Erik den helige.
Karta över Stockholm, 1751.

Stockholm är Sveriges huvudstad och en kommun med samma namn. Befolkningsmängden uppgick 2011 till cirka 860 000 invånare. Staden är belägen på gränsen mellan landskapen Uppland och Södermanland och är säte i Stockholms län.

Historia

Namnet Stockholm är känt från år 1252 då enligt Erikskrönikan Birger Jarl grundade staden. I ett brev användes namnet Stockholm och året används som det officiella grundandet. Tiden före fanns inte Stockholm utan endast Kastalen och Pålspärren, den senare kallades också för Stockspärren då den var byggd av stockar. Båda var försvarsanläggningar som troligen hade uppförts av folket som bodde inne i Mälardalen för att skydda sig mot de räder som människorna i dagens Baltikum gjorde mot detta område. Mälardalen var ett rikt område så det var lockande för rövare att försöka ta något av rikedomen.

Mellan Stadsholmen och Stockholmen samt mellan Barkareholmen och Brunkeberg gick Pålspären. Det innebar att en båt som skulle ta sig mellan Mälaren och Saltsjön måste göra en s-sväng där den passerade mellan Stockholmen och Barkareholmen vilket gjorde den enklare att attackera en fientlig båt från land. Den södra vägen in till mälaren var så grund att där var det enkelt att attackera en båt och ingen inkräktare valde därför denna väg.

Stockholmen fick eventuellt sitt namn efter den Pålspärr (Stockspärr) som i stort sett gick runt ön. När man sedan började anlägga staden så byggde man även där en trämur/pallisad av stockar och då låg det mycket när till hands att kalla staden för Stockholm. Liknelsen med ön Stockholmen ligger nära och är trolig. Ordet "Stock" innebär just kapad trädstam och "Holm/Holmen" innebär en liten ö. Ordet skulle då ge ön med de kapade trädstammarna, eller ön med försvarsmuren av stockar. Detta är ju sant för både ön Stockholmen och staden Stockholm. Den isländske skalden Snorre Sturlasson använder namnet Agnefit som kan vara synonymt med dagens Stockholm, men det är dock inte klarlagt med säkerhet.

Det tidiga Stockholm motsvarar ungefär dagens Gamla Stan med de närliggande öarna. Staden har dock inte varit Sveriges huvudstad sedan grundandet, utan har växt fram både i storlek och betydelse främst efter rikets enande. Eftersom Sverige även omfattade Finland och delar av Baltikum under vissa perioder så befann sig Stockholm geografiskt sett i rikets mitt med goda sjökommunikationer och det blev därför naturligt att administrationen förlades till staden.

Mångkultur och folkutbytespolitik

Folkutbytespolitiken är relativt sett ganska hög i Stockholm. Staden driver olika integrationsprojekt för att befolkningsutbytet ska ske effektivt.[1] Resultatet har blivit att svenskar valt att flytta ifrån flera mångkulturella bostadsområden. Mest påtagligt är detta i de norra och sydvästra stadsdelarna där svenskar sällan eller aldrig väljer att bosätta sig. Störst fördel har de ekonomiskt starka grupperna som istället koncentreras till etniska enklaver eller kommuner med lägre grad av mångkultur såsom Danderyd, Ekerö, Gustavsberg, Lidingö, Täby och Norrtälje.

Även politiker, journalister och kulturarbetare har valt att undvika utsatta områden för att istället bosätta sig i områden med högre grad av svensk befolkning. Speciellt populärt är de mer centrala stadsdelarna där Södermalm anses vara en relativt sett trygg tillflyktsort. Den tidigare arbetarstadsdelen Södermalm är idag en av de mer trendiga platserna i staden där mångkulturflyktingar samlas.

Till utsatta områden i staden räknas främst Rinkeby, Husby och Akalla i norr samt flera områden kring den röda tunnelbanelinjen i sydvästlig riktning. Området Rinkeby har till och med gett upphov till en ny dialekt, Rinkebysvenska. I flera kranskommuner i Stockholms närhet är effekten av folkutbytespolitiken speciellt påtaglig. I Botkyrka har den svenska befolkningen redan hunnit bytas ut till mer än 50% och Södertälje är prognostiserad att uppnå samma önskade resultat inom ett par år.

Stockholm drabbades hårt av etniska konflikter i samband med kravallerna i Husby, maj 2013. De våldsamma kravallerna spred sig över landet och kostade stora summor skattepengar. Då kravallerna hade hållit på i flera dagar började medborgare organisera grupper som var ute och patrullerade bostadsområden.

Bildgalleri

Se även

Referenser

Externa länkar