Expo

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Ett av Expos nummer.

Stiftelsen Expo är en "näringsdrivande stiftelse" med det uppgivna ändamålet "att upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet genom tidningsproduktion och tidningsutgivning."[1]

Historia

Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Olika källor har uppgett olika versioner beträffande Expos historia.

Expo själv anger att tidskriften grundades år 1995. Hot ska ha framförts och det tryckeri som Expo anlitade anges ha vandaliserats. Aftonbladet och Expressen gav ut Expo som en bilaga med en totalupplaga på 800 000. År 1997 hade många i redaktionen blivit utbrända och tidningen upphörde när man inte fick begärda 750 000 kronor i kulturstöd. Tidningen rekonstruerades dock och Kurdo Baksi erbjöd utgivning som en bilaga i hans tidskrift Svartvitt. År 2003 lades denna tidskrift ner. Expo fortsatte som egen tidskrift. Chefredaktörer ska ha varit Mikael Karlsson, Andreas Rosenlund, Stieg Larsson (1998-2004), Richard Slätt, och Daniel Poohl (2006-).[2][3] Stiftelsen som enligt Expo själv grundades av Stieg Larsson för att stå som utgivare kallades först Hill-stiftelsen. År 2001 ändrades namnet till Expo. Verksamheten har gradvis vuxit. År 2012 öppnades ett lokalkontor i Malmö.[4]

Expo kallade år 2010 Kurdo Baksis påståenden, i hans bok Min vän Stieg Larsson, "för en fullständigt felaktig bild av vem Stieg Larsson var – i alla fall när det kommer till hans arbete på tidskriften Expo." Man hade invändningar mot beskrivningen av Stieg Larsson som "Den kompromisslöse slavdrivaren" som drev sina medarbetarna så hårt att de blev utbrända och aldrig förlät dem som slutade på Expo. Att Expo skulle ha haft en anställd hacker som var en förebild för Millennium-trilogins hacker Lisbeth Salander dementerades. Vidare dementerade man påståendet att en medarbetares många kvinnoaffärer skulle ha inspirerat karaktärsdrag hos huvudpersoner i böckerna eftersom man försäkrade att "någon sådan person har inte funnits på Expos redaktion".[5]

Info14 anger att Expo skapades av medlemmar i Riksförbundet Stoppa Rasismen (en paraplyorganistion för olika "antirasistiska" grupperingar) som främst arbetade med dess tidskrift Stoppa Rasismen. I samband med splittring av organisationen och upplevd stagnation ville dessa personer starta en ny tidskrift som nu skulle vara organisatorisk oberoende. Under våren 1995 släppte man några provnummer internt. Samtidigt bildades Hill-stiftelsen som officiellt skulle stå bakom utgivningen av den nya tidningen. Stiftelsen skulle bland annat bidra till anonymitet och "Av upprättade protokoll att döma, så valde de flesta medverkande att gömma sig bakom pseudonymer". Namnet Hill-stiftelsen uppges komma från Ray Hill som infiltrerade British National Party. Hösten 1995 gavs det första nummret av Expo ut.[6]

Dispatch International anger att de första numren av tidningen våren 1995 hade titeln "EXPO – Antifascistiskt nyhetsblad" och med Riksförbundet Stoppa rasismen som utgivare. Hösten 1995 bytte man namn till ”EXPO – demokratisk tidskrift" och med Hill-stiftelsen som utgivare.[7]

Den flera gånger dömda AFA-aktivisten och Stoppa Rasismen-medarbetaren Tobias Hübinettes roll i grundandet är omstridd. Expo har förnekat att han skulle ha varit chefredaktör för tidskriften (men inte att han arbetat på Expo) men andra källor har angett att Hübinette var tidningens första chefredaktör och att han själv i sin CV beskrivit sig själv som både chefredaktör och grundare av Hill-stiftelsen.[6][8][9][10] Info14 skrev år 2001 att "Det var när patrioter avslöjade eXpos koppling med den sekteristiska våldspredikande miljön som man började förneka Tobias position. Man förnekade bestämt att Hübbinette var redaktör och hänvisade istället till Andreas Rosenlund. Detta var inget annat än lögn...Att han har innehaft redaktörsposten är fastställt. Bland annat deltog han och kommunisten Anna-Lena Lodenius 1996 på en debatt arrangerad av Kurdo Baksis tidning Svart-Vitt. Debatten gällde patrioter och samlade en bunt med dårar. Där presenterades han som redaktör. När han haft kontakt med journalister för eXpos räkning har han inte bara bekräftat sin redaktörsposition men dessutom på direkt förfrågan förnekat eXpos kontakt med AFA, trots sitt egna förflutna.[11]

Fria Tider skriver att "Idén till Expo kom från Stieg Larsson, men det var Hübinette som var först med att realisera den. 1995 började Hübinette ge ut Expo i form av ett nyhetsbrev. ”Expo – antifascistiskt nyhetsblad” riktade sig till aktivister i AFA och andra liknande grupperingar, som vid den här tidpunkten börjat arbeta med att spåra upp meningsmotståndare och utsätta dem för våldsbrott. ”1995 grundade jag slutligen tidskriften Expo. Expo gavs ut först som ett kopierat nyhetsbrev med huvudsaklig distribution inom den antifascistiska rörelsen och innehöll torra och faktaspäckade underrättelserapporter baserade på välunderrättad information från ett nätverk av aktivister i olika städer i landet som jag hade byggt upp. Stieg stöttade kontinuerligt utgivningen”, skriver Hübinette."[12]

Programförklaringen i Expos första nyhetsbrev angav att: "Expo är ett antifascistiskt nyhetsblad som informerar om vad som egentligen händer på den högerextrema fronten vare sig det gäller fascism/nazism (sverigedemokrater och riksfrontare), extremhöger (mörkblå moderater) eller invandrarfientlig populism (nydemokrater och sjöbopartister). … Expo sprids bland antifascistiska aktivister från olika politiska läger och fyller ett behov av information och dokumentation”".[12]

Realisten har angett att i tidskriften Stoppa Rasismen fanns en del som hette just Expo. En del av materialet angavs ha varit rena fantasier som skapades för att fylla ut tidningen. Man anger att Stoppa Rasismen gavs ut av trotskister och att Expo startades för att ge ett mer rumsrent intryck. Redaktionen var dock praktiskt taget samma. Tobias Hübinette och Stieg Larsson uppges ha kommit i kontakt med varandra via det trotskistiska Socialistiska partiet. Flera "dömda brottslingar och dokumenterade vänsterextremister som låg bakom grundandet av tidningen" namngavs. Vidare skriver man att "Det stämmer att tidningen Expo utsattes för en del brott. Det handlade dock knappast om någon ilska från förövarna för Expo avslöjade något utan för att tidningen grundades och drevs av en grupp människor med ett långt brottsregister. Tidningens tidiga ”journalister” hade redan skaffat sig många fiender sedan man begått mängder av brott. Det försvarar inte att Expo utsattes för brott, men det förklarar att det inte berodde på någon “sanningssträvan”".[13]

Jan Mild angav till Dispatch International år 2013 angående de som låg bakom de påstådda attentaten mot tryckeri och försäljningsställen, vilket medförde stor uppmärksamhet och gratisbilaga av tidskriften Expo tillsammans med kvällstidningarna år 1996, att "Min teori är att det var krafter som kunde ha något att vinna på dem och som inte var främmande för denna typ av verksamhet" och att "De som hade något att vinna på det hela var ju Expo självt, som plötsligt nådde ut på detta sätt och fick detta erkännande av stora massmedier. Jag misstänker att det från första början var en form av ”false-flag-operation”". Detta skulle enligt Mild kunna vara iscensatt av "krafter kring" två prominenta Expo-medarbetare varav den ena "hade redan vid denna tid ett digert register som våldsfigur och dokumenterad återfallsförbrytare."[14][9]

Se även artikeln Gatstens- och brandbombsjournalism och i synnerhet sektionen "Carlqvist och Expo".

Nordfront har angett att eldsjälen Stieg Larssons död år 2004 var ett hårt slag mot tidningen. Robert Aschberg anges via kontakter ha bidragit till att Larssons böcker utgavs trots att de först refuserades. En massmedial kampanj om böckerna och den nu helgonförklarade Stieg Larsson ska ha skapats. En del av de stora inkomsterna från böckerna ska ha tillfallit Expo. Trogna Expo-medarbetare uppges ha fått frikostiga arbeten inom andra delar av Aschbergs mediasfär. Flera kända sionister anges ha bidragit finansiellt.[15]

Andra medarbetare i tidskriften och/eller stiftelse Expo är eller har varit Anders Dalsbro, Cajsa Unnbom, Håkan Gestrin, Robert Hårdh och Kenny Hjälte, Anders Carlqvist, Anna-Lena Dunger, Kajsa Lindohf, Anna Amnéus, Sara Björk, David Lagerlöf, Daniel Poohl, Mikael Ekman, Annika Hamrud, Johannes Jakobsson, Jonathan Leman, Mona Sahlin, Cecilia Stegö Chilò och Lisa Bjurwald.

För att om möjligt få bort vänsterstämpeln har också tagit in mer liberala skribenter som till exempel LUFs ordförande Fredrik Malm, som dock lämnade Expo efter ett tag.

Organisation

Styrelsen

Expos styrelse i november år 2023.

 • Anne Ramberg. Expos styrelseordförande. Jurist, tidigare generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund och är idag bland annat ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europadomstolen och styrelseordförande för Uppsala universitet.
 • Robert Aschberg. Sitter i Piscatus AB styrelse tillsammans med Martin Fredriksson.
 • Daniel Poohl. Suppleant och ansvarig utgivare för Expo.
 • Åsa Wikforss. Professor i teoretisk filosofi. Författare och debattör i frågor om kunskap och faktaresistens. Ledamot i Svenska Akademien och Kungliga vetenskapsakademin.
 • Maureen Hoppers. Strateg inom mångfald, inkludering och social hållbarhet. Arbetar idag som avdelningschef för kommunikation på Riksteatern. Maureen är också medgrundare och styrelseledamot av Mer Barnkultur, och styrelseordförande i mediehuset Fanzingo.
 • Peter Christensen. Ekonomichef på Judiska församlingen i Stockholm.

Verksamhetsinriktningar och webbplatser

 • Tidskriften Expo. Chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften är Daniel Poohl. Tidningen utkommer med fyra nummer om året. Den anges ha ungefär 2800 prenumeranter.
 • Expo Idag. "Nyhetssajt" med bland annat en blogg.
 • Expo Research. Utger bland annat rapporter. Påstår sig även ha ett arkiv med "Skandinaviens största samling av högerextrem propaganda." Vidare sägs att man gör "grävjobb åt andra medier, deltar i intervjuer och svarar regelbundet på frågor om intoleranta grupper."
 • Expo Utbildning. Erbjuder bland annat föreläsningar. En "utbildning" per dag genomförs. Man driver även "Expo-akademin" med en "projektledarutbildning" vid Vindelns folkhögskola med förra SSU-ordföranden Anna Sjödin som rektor.
 • Expo Skola. Webbplats som utvecklats av Expo Utbildning med hjälp av Lärarnas Riksförbund och stiftelsen Natur & Kultur.
 • Exposupporter. Webbplats för insamling av pengar till Expo. Vill även att att "supportergrupper" ska bildas och arbeta gemensamt med att samla in pengar till Expo.
 • Expo Butik.
 • Sverigedemokraterna.de skapades av Pontus Löf, "webbstrateg" på Socialstyrelsen. Sajten hamnade genom "sökoptimering" på första plats när någon sökte på "Sverigedemokraterna" i Google. Sajten skänktes senare till Expo.[16]

Kopplingar till andra bolag och verksamheter

I Expos styrelse finns flera personer med inflytande i svensk media.

Ett flertal tidigare trogna Expo-medarbetare har fått anställning inom andra medier. Ett exempel är Johannes Jakobsson, redaktör på TV3s Efterlyst, som enligt Avpixlat undrat "Kan någon förklara vad polisen menar när de säger "svenskt utseende" som signalement på gärningsmän?"[17] Realisten har skrivit att andra Expo-medarbetare på Efterlyst har inkluderat Mikael Ekman och Richard Slätt och programmet anklagades för att vara missledande. "Skulle Efterlyst verkligen spegla verkligheten skulle det koka än mer ute i stugorna".[18]

Expomedarbetare ligger bakom Piscatus AB som erbjuder bland annat sökning på personnummer av hundratusentals dokument från bland annat samtliga domstolar och och åklagarkammare.[19] Styrelseledamoten Martin Fredriksson är även verksam i Researchgruppen som även inkluderar Mathias Våg. Båda personerna har angetts vara nyckelpersoner inom extremvänstern. Även andra person- och anställningskopplingar har angetts.[20][21]

InfoTorg Juridik, till 30% ägt av Bonnier och till 70% av Ratos, samarbetar med Expo.[22] Bland annat Infotorg kringgår lagen om kreditupplysning, som anger att en kopia ska skickas ut till den som upplysningen gäller, genom att istället skicka sökbara usb-minnen till kunderna.[23] Infotorg ägs av Bisnode som har kritiserats för att ha lämnat ut kredituppgifter till Researchgruppen. År 2014 erbjöd Expo och Bisnode tillsammans kurser i "personresearch".[24]

Nationell Idag skrev i en artikel kallad Bonnier/Expo till attack mot Nationell Idag att Expos skribent Erik Sidenbladh "är gift med ingen mindre än Eva Bonnier, miljardär och fram till 2008 vd på det mäktiga Albert Bonniers förlag." En Expo-artikel av Erik Sidenbladh anklagade Nationell Idag för bildstöld från Scanpix med Bonnier som delägare via TT. Scanpix kontaktades och meddelade att "Vi kommer att skicka faktura direkt, med rejäla straffavgifter". Även åklagare och Presstödsnämnden kontaktades, sistnämnda i samband med att Nationell Idag visserligen inte ansökt om presstöd men angivit att man tänkte göra detta i framtiden.[25][26]

År 2014 blev en person med kopplingar till bloggen "Inte rasist, men…‎" och Expo i samband med ett polisingripande anmäld för hemfridsbrott och ofredande av en SD-kvinna.[27] Även andra kopplingar har angetts (se artikeln om bloggen). Det är oklart om det finns några kopplingar till bloggen Slutpixlat som inte anger sig behöva några donationer utan som istället vill att man ska donera till Expo. Bloggarna angriper liksom Expo ofta meningsmotståndare med olika slags ad hominem där det är oklart hur informationen införskaffats.

Expo och HBT

Förutom "rasister" har också "homofober" i en mycket vid mening tilldragit sig Expos intresse. År 2009 berättade man om olika partiers åsikter och RFSLs betygsättning beträffande "hbt-vänlighet". Partiåsikterna som beskrevs i artikeln inkluderade ställningstaganden beträffande äktenskap, adoption, och juridisk rätt att byta kön. Man skrev att "Ett annat parti som också låg i poängtoppen var Socialdemokraterna. En slutsats var att det kommer att kunna ägna sig mer åt att förbättra hbt-personers rättigheter än andra partier."[28]

Enligt en rapport av Expo och RFSL hävdar vissa "högerextrema" att det finns en inflytelserik "gaylobby" som i likhet med vissa andra minoritetsgrupper skulle verka för den egna gruppens särintressen, eller upplevda särintressen, vilket ibland skulle kunna vara negativt för majoritetsbefolkningens intressen. Exempel skulle inkludera stöd för massinvandring, angrepp mot den konservativa nationalismen, angrepp mot den heterosexuella kärnfamiljen, propaganda i syfte att öka förekomsten av HBT, och i framtiden legalisering av pedofili. Journalister skulle i ovanligt hög grad vara HBT-personer och därmed vara i en jävsituation eller skulle vara rädda för att uttrycka inte politisk korrekta åsikter. Expo/RFSL avfärdade detta som konspirationsteorier. Rapporten ogillade också att det är tillåtet att uttrycka "homofobiska" åsikter som att homosexuella skulle vara olämpliga som föräldrar eller att homosexuella skulle sprida vissa sjukdomar.[29]

Det har på "högerextrema" och andra webbplatser påståtts att vissa medarbetare på Expo skulle vara eller ha varit hbt, och således handla i eget intresse, men ingen av de utpekade personerna har bekräftat detta.

Kritik mot deras verksamhet

Många bedömare är kritiska till Expos funktion och arbetsmetoder. Kritiken riktas mot verksamheten på flera punkter.

Kritik mot självbeskrivning

 • Tidningen har åtminstone tidigare kallat sig "Expo – Demokratisk tidskrift" vilket kan anses märkligt då en stiftelse inte är någon demokratisk organisationsform, Expo bekämpar demokratiskt organiserade och demokratiskt verkande organisationer, metoderna som används kan anses inskränka den demokratiska debatten om en mycket viktig fråga, och den massinvandring som Expo försvarar stöds inte av folkopinionen (se exempelvis resultaten i SOM-undersökningen som beskrivs i artikeln invandring och opinion).

Kritik för kopplingar till vänsterextremister och våldsbejakare

 • Medarbetare som bland annat den dömda vänsterextremisten Tobias Hübinette.
 • Kopplingar till våldsanvändande organisationer som Antifascistisk aktion (AFA) med flera exempel nedan.
 • Se sektion "Kopplingar till andra bolag" ovan beträffande Expo närstående Piscatus AB och extremvänstern.
 • Se även artikeln Gatstens- och brandbombsjournalism.
 • Nationell Idag har kritiserat Expo för att "Under många år arbetade Expos journalister med kartläggning av regimkritiker åt AFA:s huliganer som sedan gjorde jobbet som torpeder" och för att "Under hela Expos historia har denna svenskfientliga verksamhet fungerat som en språngbräda till etablissemangets redaktioner, där olika AFA-aktivister och vänsterextremister kunnat visa sin lojalitet mot regimen och få fri lejd till jobb på de stora tidningarna."[8]
 • Eva Bergqvist i tidskriften Fri Information skrev år 1999 beträffande Expo-skribenter att dessa "har skrivit anonymt eller använt falska namn...De har på senare år haft skyddad identitet, liksom för övrigt flertalet av Expos skribenter. Sig själva har de alltså försökt skydda. De har däremot inte dragit sig för att i sina skriverier i Expo och massmedia hänga ut påstådda nazister med namn och foto utan att offren tillfrågats. Man har hurtigt antytt brottslig verksamhet utan att ringaste bevis funnits för sådan. Eftersom man valt att inte intervjua de uthängda har man ibland huggit rejält i sten, till stor skada för offren. Genom Expos nära förbindelse med AFA, Antifascistisk Aktion, har flera...omskrivna personerna drabbats av misshandel och förföljelse från AFA-aktivister.'"[30]
 • Nationell Idag skrev år 2004 att "Nu erkänner således Expo att två av deras aktivister var på plats tillsammans med våldsanarkisterna i Alarm...Det var inte första gången, och sannolikt inte den sista, som Expos medarbetare "råkar" befinna sig tillsammans med våldsverkare från extremvänstern när dessa går till angrepp mot ND:s politiska arrangemang. Expos demokratiska mask kan inte vara mer genomskinlig." Vidare skrev man "Under hela 90-talet framträdde Expos medarbetare öppet som våldsverkare, och begick ett flertal våldsdåd mot meningsmotståndare. Det mest kända attentatet tidningens medarbetare utförde var troligtvis då man 1995 attackerade ett nationalistiskt möte i Norrköping genom att kasta in stora stenbumlingar genom fönstren med fara för mötesdeltagarnas liv, samt kastade in smörsyra i möteslokalen. Nationaldemokraternas nuvarande styrelseledamot Tomas Johansson var en av deltagarna vid detta möte som utsattes för attacken av Expos redaktionskollektiv."[31] År 2003 skrev man att "Expo är bevisligen även i dag en integrerad del av extremvänstern, och när AFA och det s k "Nätverket mot rasism" skulle ha sitt planeringsmöte i maj 2002 för att planera hur de med våld skulle försöka stoppa ND inför valet samma år, kunde ND:s fotografer dokumentera hur Expos medarbetare deltog i mötet".[32]
 • Expos nuvarande styrelseordförande Charles Westin var tillsammans med vänsterextremisten Mats Deland redaktör för boken Brunt! : nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden. Anonyma skribenter från "Afa Dokumentation" fick medverka. "I förordet presenteras Afa välvilligt som "antirasistiska aktivister"".[33]
 • SD-Kuriren kritiserade år 2008 Expo för att man "stödde och uppmanade sina anhängare att ta del av tidskrifter som Socialisten, Arbetaren, och Röda Rummet." Dessa eller de rörelser de företräder har förespråkat väpnad revolution, klasskrig, och hyllat den blodiga kommunistiska revolution i Ryssland som krävde miljontals människoliv. När Daniel Poohl konfronterades med att Expo "gillade" tidskrifterna hävdade han att de hade bra "kultursidor" alternativt bra diskussion om högerextrema grupper. Några dagar senare ändrade man sig och tog bort rekommendationerna för de vänsterextrema tidskrifterna. Senare samma år kritiserade SD-Kuriren på nytt Expo för att man tillät reklam av vänsterextrema och syndikalistiska SAC vars ungdomsförbund SUF enligt SÄPO "är en av de organisationer som leder det politiska våldet i landet" och "I en Säpo-rapport sägs också att AFA och SUF är delar av samma rörelse". SUFs medlemmar har bland annat attackerat SD.[34]
 • Sd-Kuriren skrev år 2008 att Expo var medlemmar i det internationella nätverket Antifa-Net. Nätverket hade egen logotyp, en särskild koordinator, och medlemsorganisationerna träffades fysiskt minst en gång om året. De ingående organisationerna angavs i de flesta fall vara "renodlade politiska organisationer eller terrorgrupper". Många av de ingående organisationer angavs ha kopplingar till eller öppet förespråka vänsterextremism och/eller politisk våld. Vissa angavs ingå i våldsanvändande organisationer.[35]
 • Avpixlat angav år 2012 att Alex Bengtsson på Twitter meddelat att "Nej, marxism är en vetenskap och idélära."[36]
 • Realisten och Avpixlat kritiserade år 2011 Expo för att man på sin på Facebook-grupp "Sverigedemokraterna har fel" haft en bild som visade hur en SD-sympatisör avrättas med ett skott genom huvudet. Man har även publicerat en artikel av den enligt Realisten "våldsglorifierande vänsterextremisten" Tor Bach.[37][38]
 • Fria Tider kritiserade år 2012 Expo för att man inlett ett "samarbete med ännu en våldsbejakande extremist - norrmannen Henrik Lunde."[39]
 • Bengt Olof Dike, tidigare politisk redaktör för Norrköpings Tidningar, kommenterade år 2011 mediabevakningen av ett sommarläger av Svenskarnas parti av bland annat Expo jämfört med mediabevakningen av ett sommarläger av det "stalinistiska Kommunistiska Partiet, tidigare KPMLr". Han skrev att han tog "kontakt med Expos företrädare, som inte heller tycktes bry sig så mycket om detta politiska slags läger. Han gav mig också det uppseendeväckande beskedet, att Expo ”inte har resurser” att granska vänsterextremismen i vårt land. Inte resurser? Det är nog inte den verkliga orsaken till att partier som KP, de så kallade autonoma grupperna, djurrättsaktivister och en rad andra vänsterextrema grupper, som ofta uppträder maskerade, som sabotörer av andras legitima möten men själva oftast saknar demonstrationstillstånd, får gå fria från Expos ögon. Denna stiftelse och tidning med samma namn har helt enkelt inget intresse av att sätta luppen på vänsterextremismen."[40]
 • I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) år 2018 utpekas Expo som en del av den vänsterautonoma rörelsen på nätet. Man skriver: "I Sverige är Researchgruppen och Stiftelsen Expo två exempel på organisationer som också granskar nationalistiska miljöer."[41]

Kritik beträffande påståendet om att vara partipolitiskt obunden

 • I augusti 2010 framkom uppgifter att medarbetare på Expo har låtit representanter för SSU logga in på Expo:s blogg för att lägga upp information. Detta trots att Expo utåt påstått sig vara "partipolitiskt obundna" och att man "saknar kopplingar till specifika partier och grupper". Det nära samarbetet avslöjades efter att SSU:s och Expos servrar blivit hackade.[42][43]
 • Dessutom anger Expo att många av sponsorerna är LO-förbund eller socialdemokratiska lokalavdelningar.
 • Expos Stieg Larsson fick år 2003 skriva Byggnads "antirasistpolicy".[44] LO startade år 2012 ett omfattande samarbete med Expo. Se sektionen om åsiktsregistrering.
 • Expo anger att man både har Mona Sahlin och tidigare moderata kulturministern Cecilia Stegö Chilò i styrelsen och att detta skulle vara ett bevis på att man är partipolitiskt obunden och inte är höger eller vänster. Det förefaller dock märkligt att hävda att en moderat, som dessutom snabbt fick avgå från sin post efter avslöjanden, skulle uppväga den massiva dominansen av vänstermänniskor och kopplingarna till vänsterorganisationer. Se även avsnitten om Expos historia och kopplingarna till vänsterextremism.
 • Expo fördömer specifika politiska partier, kritiserar deras politiska argumentering och politiska förslag, och försvarar den förda invandringspolitiken vilket också gör påståendet om att vara partipolitisk obunden märkligt.
 • Det kan också anses märkligt att Expo via betalda föredrag i exempelvis skolor får driva politisk propaganda mot specifika partier, driva politisk propaganda mot deras politik, och driva politisk propaganda som försvarar en viss politik.
 • Göteborgspostens ledarskribent Håkan Boström skriver att Expo numera agerar aktivister och utmålar alla som kritiserar invandringspolitiken för att gå "högerextremisternas" ärenden.[45]
 • Åklagarmyndigheten tackade nej till Expos utbildning om högerextremism då man menar att Expo är en opinionsbildande och partisk kraft i samhällsdebatten.[46]

Kritik för åsiktsregistrering och användande av denna

 • Godtycklig kartläggning och åsiktsregistrering av personer som man uppfattar som ”högerextrema” eller ”antidemokratiska”, alltifrån invandringskritiker och frikyrkliga till uttalade nationalsocialister. Stiftelsen säger sig förfoga över Nordens största register över personer med "högerextrema och antidemokratiska företeelser". Se även ovan beträffande anknytningarna till andra informationsinsamlande organisationer som Piscatus AB och Infotorg.
 • Expo har via oklara metoder införskaffat interna personregister från Sverigedemokratisk Ungdom och Nordisk.nu.[47][48][49] Man har även via oklara metoder införskaffat uppgifter om vem som donerat pengar till "högerextrema" organisationer eller köpt "högerextremt" material som nationell musik. Sistnämnda orsakade kommentarer som "om posthemlighet och telefonhemlighet kan brytas av en privat spaningsorganisation/internetpolis har denna i så fall mycket större underrättelsemöjligheter än polisen, som måste gå till domstol för att i allvarliga brottsfall bryta dessa grundläggande och skyddade hemligheter - vem som ringer till vem, vem som sänder pengar till vem."[50]
 • Som nämnts ovan har det angetts att stiftelsen Expos ursprungliga namn var Hill-stiftelsen med hänsyftning på den brittiska infiltratören Ray Hill. Se artikeln om Daniel Poohl beträffande infiltrationen av Nationaldemokraterna. Vidare har det spekulerats om andra personer som lämnat uppgifter till Expo var infiltratörer. År 2013 blev en sverigedemokrat utesluten efter anklagelser om inspelning av interna möten vilket sedan använts för hot och uppgiftslämnande till kvällspressen. I nationella kretsar diskuterades relationen till en judisk kusin som arbetar på Expo.[51]
 • Sådana uppgifter kan samköras med varandra och andra register och exempelvis visa att någon SDare varit medlem hos Nordisk.nu vilket har beskrivits som en "vit makt-koppling".[49] En användning av detta är man med hjälp av en massiv uppmärksamhet i media försöker ge allmänheten intrycket att alla invandringskritiker är en homogen och extremt "högerextrem" grupp.
 • Utövandet av påtryckning på eller rapportering om politisk åsikt till arbetsgivare och andra organisationer där "högerextremister" varit verksamma vilket orsakat exempelvis avsked.
 • Fria Tider skrev år 2010 att en advokat som investerat i Arktos tvingades lämna sitt jobb efter att "Expo, enligt uppgift, ringt upp hans arbetsgivare och hotat med publicitetsskada för advokatbyrån."[52]
 • Blågula frågor har angett att journalisten Per Landin år 1997 skrev att "I brist på annan sysselsättning har det blivit en sport bland Expos medarbetare att leta upp och identifiera personer som vid något tillfälle i livet visat sympatier för högerkrafter eller hade en nazi-anfäktad bland sina anförvanter. Ibland tycks det räcka med att ha en före detta arbetskamrat som varit kusin till en avhoppad nydemokrat för att hamna på Expos svarta lista" och i en annan artikel samma år att "Förr levde många i skräck för att nämnas i Justitia på grund av dåliga affärer. I dag gäller skräcken för många att utpekas som extremist i folkdomstolen Expo".[53]
 • Fria Tider angav år 2012 att "Däremot trakasseras våra annonsörer med jämna mellanrum av skattefinansierade Expo".[54] Samma sak uppgavs ha inträffat för Politiskt Inkorrekt.[55]
 • År 2012 startade Expo och LO ett "mångmiljonprojekt". Expo ska "utbilda" 150 000 LO-företrädare. Nationell Idag angav att bakgrunden är att SD blivit allt populärare bland fackmedlemmarna. Att utesluta personer med fel åsikter hade inte stoppat tillväxten. Larssons skrift föreföll inte heller ha varit tillräcklig då en fackpamp från Byggnads klagade över SDs framgångar bland medlemmarna.[56] Fria Tider jämförde med Stasi som bara hade 100 000 angivare. Personer som utpekas av de nya åsiktsövervakarna risker uteslutning. LO riktlinjer anger bland annat att "”Om till exempel nån i fikarummet säger att invandrarna är för många, då ska debattören agera".[57]
 • Expo samarbetar med Svenska kyrkan. Bland genom "ambassadörsutbildningar" vilket har kritiseras av Fria Tider: "”Ambassadörer” är enligt ett pressmeddelande engagerade antirasistiska personer som kan arbeta mot rasism på sina arbetsplatser och i andra sammanhang. I praktiken handlar det om informatörer som ska ange invandringskritiska personer till Expo."[58] Den kontroversiella tankesmedjan Seglora smedja, som också har kritiserats för åsiktsregistrering, har hjälpt till att sprida Expos historiesyn och har kritiserats för att ha kampanjat för Svenska Kyrkans samarbete med Expo. Expo har följt upp kritik av Seglora beträffande att en präst skrivit för Dispatch International.[59][60]
 • Jan Guillou angav år 1996 att Expos redaktion "och kretsen kring den" arbetar som "en klassisk underrättelsetjänst".[61]
 • Eftersom Expo inte är en statlig myndighet kan man kringgå regeringsformen som anger att "Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning". Det har hävdats att myndigheter om man samarbetar med Expo i praktiken också skulle kunna kringgå detta förbud mot politisk åsiktsregistrering.[53]
 • Fria Tider skrev år 2013 att "Både Säpo och polisen frågar oftast oss om hur det ser ut, det är inte vi som får information av dem, utan tvärtom, sade Magnus Manhammar, Expo, i en intervju i Sveriges Radio P4 Blekinge 23 december 2011. – Allt sedan Stieg Larssons tid har vi haft ett nära samarbete med polis och säkerhetspolis, och de har alltid haft öppna dörrar att ringa oss, förtydligade Manhammar. Sveriges Radio har därefter valt att ”rätta” intervjun i efterhand, vilket gick ut på att man strök Manhammars formuleringar ur texten."[62] Nordfront skrev år 2012 att "En tjänsteman från SÄPO, Mikael Kollberg, betonade på sitt föredrag på en skola i Uppsala, för knappt ett år sedan, att EXPO inte är att räkna som objektiva. Vidare sa han att massmedia ofta använder dem som informationskälla men alltså inte SÄPO."[63]
 • Dispatch International skrev år 2012 att "Om du hamnar i Expos rampljus för att du har andra åsikter om mångkulturens och massinvandringens välsignelser än de av staten sanktionerade, kan du säga farväl till ditt tidigare liv. Du är nu ett monster och kan se fram emot att utestängas från det offentliga samhället, få sparken från jobbet, överges av vänner och familj och – något som redan har hänt flera gånger i det svenska folkhemmet – bli sönderslagen av idealistiska "anti-rasister" och tillbringa lång tid på sjukhuset. Naturligtvis befattar sig inte Expos cirka 30 medarbetare själva med fysiska attacker mot den svenska statsdoktrinens avfällingar. De nöjer sig med att peka ut kättarna och låter aktivisterna dra sina egna slutsatser om vad som ska göras för att eliminera dem."[64] Se även sektionen om "Kritik för kontakter med vänsterextremister och våldsbejakare".

Kritik för att att använda ad hominem och guilt by association

 • Mycket av Expos kritik kan anses bestå av ad hominem och guilt by association snarare än att bemöta invandringskritikernas sakargument.
 • Daniel Poohl sa år 2011 beträffande Jussi Halla-aho, medlem av Sannfinnarna: "Han är så radikal. Han är fascist. Han är som hämtad från 1930-talet. Han har liksom rest tidsmaskin och landat nu."[65] Anna Bäck på Finlands public service-bolag för radio och TV, Yle, var kritisk: "Inte bara för att det kan tolkas som förtal utan för att det inte för debatten vidare... ....Men vad ville Daniel Poohl säga med det? Och vad ville han att det skulle tillföra debatten? Att dra fascist- och nazistkortet är oftast överdrivet och leder bara till att ordet tappar sin betydelse. De som sympatiserar med Halla-aho drar också slutsatsen att det är slut på argumenten eftersom man tar till retoriken. Och vad blev effekten? Jo, att Poohl i sin tur på webben själv blev stämplad som vänsterjournalist och chefredaktör på en yttervänsterpublikation... ...Det är det här som min kollega kallar för en självförstärkande ekokammare. Där sitter man och skriker och delar ut etiketter till folk, utan att lyssna på någon annan än den man redan delar åsikt med. Det blir en debatt som handlar om etiketterna och inte om innehållet."[66]
 • Fria Tider ansåg år 2012 att Expo använde guilt by association när man använde en texts läsarkommentarer för att kritisera textens författare och utgivare.[67]
 • Socialdemokraten Johan Westerholm ansåg år 2012 att "Vi socialdemokrater kan inte fortsätta den linje som framför allt Mona Sahlin, ivrigt understödd av Aftonbladets Ledarredaktion samt Expo företräder. De akademiserar hela frågan ur ett 08-perspektiv, patricierperspektiv och fördömer alla som känner rädsla och oro inför den numera haltande integrationspolitiken."[68]
 • Daniel Poohl betonade år 2012 att det var "oerhört viktigt" att medier inte använder ordet "invandringskritisk" istället för ordet "rasistisk".[69]
 • Expo har kritiserats av Dispatch International för att försöka sätta etiketten "rasism" på all slags invandringskritik. Detta för att motivera sin egen existens och öka inkomsterna för sin stora stab av anställda.[70] Tidskriften Fri Information har skrivit att "Expos journalister är inga idealister, om nu någon trodde det. Man vill inte arbeta ideellt utan kräver att få vara professionella antirasister, d v s ha antirasismen som yrke och avlönas marknadsmässigt som dagstidningarnas journalister. Expojournalisterna är långt ifrån ensamma om sina krav. Antirasism har blivit en födkrok för allt fler. För att födkroken skall fortsätta existera krävs rasism, nynazism och antisemitism, vilket är en av förklaringarna till att allt fler svenskar och allt fler svenska företeelser etiketteras som rasistiska, nazistiska, främlingsfientliga, antisemitiska o s v. Det finns alltså betydande ekonomiskt intresse av att underblåsa konflikter mellan invandrare och svenskfödda".[71]
 • Expo har fått stark kritik av Johan Westerholm på Ledarsidorna.se för sina försök att koppla debattörer på högerkanten till nazismen genom dåligt underbyggda påståenden. Westerholm menar att Expo med sin debattstil är den "ryggrad" den autonoma vänstern söker sin legitimitet på.[72]

Kritik för felaktiga och vilseledande påståenden

 • I mars 2011 skrev Expo att Svenska Motståndsrörelsens (SMR) torgmöte i Sundsvall planerades i avsikt att störa Sundsvalls miljörörelse som hade möte på samma tog samma dag. Expo angav ett "citat" från polischefen Tomas Åslund som stöd. Pär Öberg från Svenska Motståndsrörelsen skrev i en artikel i Nordfront att "För att få klarhet i detta polisuttalande ringde jag upp Tomas Åslund vid Sundsvallspolisen (lyssna på inspelning nedan) och precis som vi trodde var han felciterad. Det visade sig alltså att EXPO:s Johannes Jakobsson har skapat nyheten med polisens uttalande ur tomma intet. Detta givetvis för att försöka smutskasta och desinformera, en viktig uppgift för en underrättelseorganisation." Ett ljudklipp med telefonsamtalet medföljde artikeln.[73]
 • År 2012 kritiserade SMR Expo för "flera faktafel" som att SMR enligt Säpo skulle vara en "terrorgrupp" som Säpo dessutom skulle anse vara "den absolut farligaste terrorgruppen som finns i Sverige". Nordfront skrev bland annat att "Svenska motståndsrörelsen är ingen terrorgrupp och det anser heller inte SÄPO. Om SÄPO hade varit av den åsikten hade organisationen inte kunna agera som den öppna politiska organisation vi är idag."[74]
 • Expo har påstått att "Aktivister med anknytning till SMR är dömda för en lång rad grova brott. Bland annat mordet på fackföreningsledaren Björn Söderberg". Påståendet har även spritts av bland annat Wikipedia och Sveriges Radio med Expo som källa. Svenska Motståndsrörelsen skrev år 2012 i en kommentar till ett program av SR att "De två personer som blev dömda för mordet på Björn Söderberg har tillhört Svenska motståndsrörelsen. När mordet skedde hade de sedan en tid tillbaka lämnat organisationen. Svenska motståndsrörelsen hade då alltså ingenting med de två individerna att göra. Man kan därför knappast belasta organisationen för det som hände. Även i detta fall hänvisar SR till en kartläggning gjord av våra politiska fiender Expo."[75][76]
 • Flera andra faktafel och försök att sprida desinformation och splittring har angetts av SMR.[77][78]
 • Expo skrev inför valet 2006 att 9,8% av SDs kandidater till kommuner och riksdag hade dömts för brott. Man nämnde inte en undersökning som visade att motsvarande siffra för de dåvarande riksdagspartierna var 19%.[79]
 • Nationell Idag skrev år 2002 att Expo beskrivit en Nationaldemokratisk middag och fest med dragspelsmusik som en "vit-makt-konsert". Expressen hakade på utan att göra någon källkritik. Efter ett reportage med bilder av Nationell Idag anges att Expo ha ändrat sin text i smyg och Expressen anges ha tagit bort hela artikeln utan att ge någon kommentar.[80]
 • Realisten skrev år 2013 att Expo felaktigt angivit att en lokal styrelseledamot för Svenskarnas parti häktats för rån och hade begått omfattande tidigare brottslighet. Realisten angav att inget av detta stämde och att "Artikeln på Expo är nu borttagen men någon dementi har inte publicerats".[81]
 • The Times Literary Supplement kritiserade en bok med artiklar från tidskriften Expo av Stieg Larsson och skrev att dessa "utgör inte trovärdig journalistik. Hans språk är konfrontativt – han kallar de högerradikala för ‘idioter’, ‘vapenfixerade dårar’ och’ ‘ärthjärnor’. Han berättar inte varifrån han får sin information och inte heller förklarar han hur studierna som ligger till grund för hans statistik har genomförts. Han drar tvivelaktiga slutsatser och gör vilda generaliseringar för att genast få ut sitt budskap. (…) Hans perspektiv är plågsamt begränsat."[82]
 • Fria Tider har kritiserat Expo Skola som vänder sig till skolelever för att material där saknat källor, uteslutit viktig information, och inte belyst problem från flera olika sidor.[83]
 • Dispatch International har kritiserat Expo för att utan några bevis anklaga invandringskritiker för att ingå i hemliga "nätverk". Vidare har själva det faktum att invandringskritiker tar upp vad Expo kallat "obehagliga" fakta ansetts komprometterande.[14]
 • Expo vill att skriften Sverigedemokraterna har fel ska köpas in och användas i studiecirklar. Expo har betonat att den även kan användas mot andra invandringskritiker. Realisten har skrivit en detaljerad kritik.[84]
 • År 2012 började Expo propagera för begreppet "positiv antirasism" och material om detta som man anser bör inköpas från Expo. Argumenteringen förefaller bygga på halmdockan att "rasister" enbart skulle skulle anse att människoraser är viktiga och "islamofober" enbart skulle anse att kulturer är viktiga. "Positiva antirasister" har däremot insett att människan är komplex och har flera olika "identiteter". Här är det första motargumentet rimligen att halmdockan är fel och invandringskritiker förstås insett att flera olika saker påverkar en människa. För det andra att personer som anser att det finns viktiga genetiska och/eller kulturella skillnader mellan olika grupper anser att människan är mer komplex än de som helt förnekar att sådana skillnader finns eller är viktiga.
 • Samma år kritiserade Avpixlat Expo för att ha avslöjat känsliga personuppgifter om den mordhotade Lars Vilks när man felaktigt anklagade Avpixlat för detta. Expo tog senare bort personuppgifterna.[85]

Kritik för icke-rapportering och dubbelmoral

 • Mohamed Omar har kritiserat Expo, bland annat beträffande rapporteringen om Palestina och Israel, och bland annat skrivit "Varför mörklägger Expo den judiska rasismen? För att få ett svar på den frågan är det nödvändigt att ta en titt på tidskriftens chefsideologer, finansiärer och kadrar. Expo stöds, enligt egen utsago, av den judiska frimurar-organisationen B’nai B’rith och dess underorganisation Anti-Defamation League (ADL). Tidigare tackade Expo ADL i varje nummer."[86] Mohamed Omar tog senare avstånd från vissa av sina tidigare åsikter, dock inte sin kritik av Israel.
 • Som nämnts i sektionen "Historia" ovan attackerades Expos tryckeri år 1996 av okända och möjligen extremt kontroversiella gärningsperson(er). Jan Milld har i samband med detta kritiserat "Exporedaktionens egen syn på yttrandefrihet. I Tyskland hade högertidskriften "Junge Freiheit" utsatts för olika aktioner från s.k. antifascister, för att stoppa utgivningen. Bl.a. detonerade en bomb i ett tryckeri, med skador för 10 miljoner kronor och flera veckors försenad utgivning. I DN hade Per Landin den 11/1 -96 en artikel där han tog avstånd från detta dåd och fann att delar av innehållet i "Junge Freiheit" var välskrivet och värt att läsa, om än kritiskt. Detta föranledde ett angrepp i Expo nr 1/96. DN kritiserades för att ha publicerat Landins artikel."[87]
 • År 2011 kritiserades Expo av Fria Tider för att man trots påstått motstånd mot rasism i allmänhet inte skrivit om rasismen och hatbrotten mot vita i Sydafrika utan bara beskrivit situationen för lesbiska i landet.[88]
 • Realisten kritiserade år 2012 Expo för dubbelmoral beträffande Mohammed Merah ocn Anders Behring Breivik. Mohammed Merah beskrevs som en ensam galning, trots kontakter med al-Qaida och Forzane Alissa, och man förklarar att inte alla muslimer ligger bakom dådet. Breiviks beskrevs däremot, i en artikel kallad "Ingen ensam galning", som den del av en gemenskap och idévärld bakom de "framgångsrika antimuslimska partierna".[89]
 • Expo kallade sexövergreppet på en 11-årig flicka, Husbybadet i Stockholm den 20 februari 2011 för "en incident".[90]
 • År 2009 publicerades en artikel av Björn Björkqvist i Newsmill. Artikeln ansåg att det var dubbelmoral att ge Dawit Isaak-priset till Expo när Dawit Isaak förföljts för att ha en annan åsikt än de styrande i landet. Direkt efter publicering skrev Expo i tidningen Journalisten att Newsmill inte borde få Stora Journalistpriset, vilket man nominerats till, då man publicerade artiklar av inte politiskt korrekta personer. Newsmill plockade bort artikeln.[91] Realisten skrev att Stieg Larsson år 1977 åkte ner till Etiopien och bland annat utbildade marxistiska Eritrean People’s Liberation Front i hur man använder granatkastare. Organisationen omvandlades efter segern till det diktatoriska parti som fängslat Dawit Isaak.[13]
 • Daniel Poohl angav år 2011 att det var problematiskt att SD kommit in i riksdagen eftersom man för 20 år sedan "var tätt sammanflätad med den nazistiska rörelsen" vilket om så är fallet rimligen borde innebära att Expos åtminstone tidigare täta sammanflätning med våldsvänstern är problematisk.[92]
 • Expo utgav år 2004 boken "Debatten om hedersmord – Feminism eller rasism" med Stieg Larsson som redaktör och där samtliga författare var skeptiska mot hedersvåldets existens och anklagade meningsmotståndare för rasism. Sådana förnekanden inom det politisk korrekta Sverige har anklagats för att ha fördröjt kampen mot hedersvåld med åtskilliga år.[93] Smålandsposten skrev i en ledare år 2013 att "Hade vi då haft en lag mot "näthat", och Expos värderingar blivit normerande, så hade kamp mot hedersvåld blivit brottsligt."[94] Fria Tider skrev år 2013 att en iransk asylsökande som en Expo-anställd kvinna tidigare hade haft ett förhållande med dömdes för bland annat olaga hot och ofredande mot Expo-kvinnan som han ansåg hade "kränkt hans heder" och bland annat hotat med att "Visst, ring till polisen, men då kommer min familj och jag visa för X hur mycket hon kränkt vår heder." Den Expo-anställda kvinnan angavs ha haft som en arbetsuppgift att "kontakta annonsnätverk och utöva påtryckningar för att förmå dem att blockera annonser på alternativa invandringskritiska nyhetssajter."[95]
 • Fria Tider skrev år 2017 att den "feministiske Expo-veteranen Alex Bengtsson anklagas av en rad kvinnor för bland annat våldtäkt, sexuella övergrepp och psykiska trakasserier. Beteendet ska ha pågått i många år utan att vänsterextrema Expo ingrep. – Hans kvinnohat, det genomsyrade verkligen allt, säger en kvinna till Flamman. [...] En kvinna säger till Flamman att hon valde att vara tyst för att hon tror så mycket på "antirasism" och "rörelsen". – Håll tyst och skydda rörelsen, säger kvinnan till Flamman för att beskriva mentaliteten."[96]

Kritik beträffande finansiering

 • Expos ekonomi är oklar på grund av den begränsade insynen i en stiftelse. Detta gäller både donatorer och utbetalda pengar till personer med anknytning till stiftelsen. Enligt en årsredovisningen för 2008-2009 tillgänglig på webbplatsen Expo Exponerat så gav stiftelsens styrelse sig själv mer än en halv miljon kronor som ersättning, lön, och sociala kostnader. Dessutom hade man då 8 anställda.[97] Stiftelsen angav år 2012 på sin webbplats att man hade 19 anställda. År 2010 hade man tillgångar på nästan 6 miljoner kronor.[1]
 • Expo anger att man bara får statligt stöd från Statens kulturråd. År 2013 uppgick stödet till 400000 kronor eller 33 kronor för varje tryckt tidningsexemplar. Tidningen hade en upplaga på 3000 fyra gånger om året. 2700 av dessa var för abonnemang av vilket majoriteten gick till offentliga institutioner såsom skolor, bibliotek och myndigheter. Fria Tider skrev att "Den svenska staten står därmed i princip både som finansiär till och köpare av Expo, en tidning med ett mycket kontroversiellt innehåll och med en huvudman som av många anses fungera som en politisk underrättelsetjänst."[98] Se även kritiken ovan i sektionen "Styrelsen".
 • Beträffande annat offentligt stöd har man åtminstone tidigare fått stora belopp från Allmänna arvsfonden. Biblioteken har uppmanats att prenumerera på tidningen.[99] Statligt stödda Stiftelsen Hela Sverige – Artister mot nazister har enligt Realisten bidragit till Expo och olika vänsterextremister.[100] Expos styrelseledamot Mona Sahlin bidrog som minister till att sistnämnda stiftelse fick 5 miljoner vid grundandet.[101] Dessutom tar man bra betalt för en mängd föredrag i exempelvis skolor vilket då rimligen betalas med offentliga medel. Samma gäller rimligen för Expos kostnadsfria "projektledarutbildning" vid Vindelns folkhögskola.
 • Andra stora bidragsgivare inkluderar det stiftelsestyrda läromedelsföretaget Natur & Kultur under ledning av Eva Schwartz[102] och det ideella PostkodLotteriet under ledning av Niclas Kjellström-Matseke.[103] Det förefaller oklart om det är förenligt med de ursprungliga ändamålen för dessa ideella organisationer att stödja det vänsterextremistiska Expo.
 • År 2011 angavs att Expo hade fått 7,5 miljoner från Stieg Larsson släktingar med löfte om totalt 10 miljoner.[104] År 2012 angavs att Expo hade fått eller lovats 16 miljoner kronor av Stieg Larssons släktingar från år 2008 fram till utgången av år 2015.[105]
 • Officiella sponsorer på Expos webbplats år 2012 inkluderade Saltkråkan AB. Om detta har något samband med att Astrid Lindgrens böcker anklagats för att vara rasistiska är oklart.[106] Sveriges Hembygdsförbund var en annan officiell sponsor. Om det har någon samband med att SD i ett kontroversiellt förslag ville ge mer pengar till den svenska hembygdsrörelsen är oklart.[107] Andra officiella sponsorer inkluderade lokalavdelningar till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och en mängd fackföreningar (diskuteras i en annan sektion). Expo påstår även att Funded By Me, som ägnar sig åt crowdfunding, skulle ha varit en officiell sponsor. I den avslutade insamlingen "Hjälp Expo folkbilda mer!" hade man fått in 0 av begärda 400,000 kronor.[108] Quercus, ett bokförlag som bland annat publicerat Stieg Larssons böcker, bidrog också som officiell sponsor.
 • Investmentbolaget Segulah, med adjungerade professorn i finansiell ekonomi Gabriel Urwitz som ordförande och grundare, var en annan officiell sponsor, liksom även Foundation for Economics and Law vilken i vanliga fall förefaller sponsra ekonomisk forskning. Fria Tider anger att Segulah år 2012 krävdes på 210 miljoner i undanhållen skatt och skattetillägg. Närstående Proventus har tidigare varit inblandade i kontroversiella affärer som när Bonnier blev huvudägare i TV4 och försäljningen av Gota bank kort innan banken gick i konkurs varvid staten övertog de flesta fordringsägares förluster. Fria Tider skriver vidare att "Gota-äventyret" har ansetts vara en av orsakerna till finanskrisen 1990. Urwitz anges ha tillbakavisat kritik mot honom som antisemitism: "Jag är jude. Pengar, judar, svåra tider tycks bädda för speciella känslor". Dåvarande skatteministern höll dock inte med: "Anspelar han på sin judiska bakgrund är han snett ute. Då är det synd om honom". Segulah anges även ha gett pengar till den kontroversiella judiska organisationen Paideia.[109]
 • Tidskriften Expo anger att en majoritet av tidskriftens personalen ska tillhöra den "Ideella redaktionen" och man uppges arbeta "helt ideellt". Många av dessa personer återfinns dock inom andra av Expos verksamhetsgrenar. I september 2012 återfanns 3 av dessa personer inom Expo Utbildning som föreläsare (Alexander Bengtsson, Maria-Pia Cabero, och Jonathan Leman). 1 återfanns på Expo Research (David Lagerlöf). 1 återfanns på den icke-ideella redaktionen (Daniel Vergara). 1 återfanns på Expo närstående Piscatus AB (Mikael Ekman).
 • Genom läckta dokument från George Soros stiftelse Open Society Foundation kom det fram att organisationen sponsrat Expo med 25.000 dollar eller cirka 211.000 kronor.[110]

Kritik mot organisationer liknande Expo

Beträffande de svenska kartläggningsorganisationerna Piscatus AB och Researchgruppen se respektive artikel. Utländska kartläggningsorganisationer:

 • Norska SOS Rasisme har anklagats för ha lurat till sig mångmiljonbelopp genom att uppge falskt för högt medlemsantal. Redovisningen av hur organisationens pengar spenderades har också kritiserats för att vara mycket bristfällig. Individer i organisationen har anklagats för att ha använt organisationens pengar till lyxkonsumtion och husköp.[111][112] Organisation dömdes år 2011 att betala tillbaka bidragspengarna. Det kommunistiska partiet Tjen folket med starka kopplingar till organisation var också inblandat i bedrägerierna.[113] År 2012 blev Tjen folkets ungdomsförbund Revolusjonær kommunistisk ungdoms ledare anklagade för bedrägerier. De var även medlemmar av SOS Rasismes ledning.[114] Samma år gjordes polisen en omfattande razzia efter misstankar om skattebrott, svarta löner, förfalskning av bevis, och uppeldning av bokföring. Organisationen uppges ha lurat till sig 17 miljoner norska kronor.[115] År 2012 blev organisationen även anklagat för att själva ha byggt upp Norwegian Defence League för att ha en "fiende" att bekämpa och rättfärdiga sin existens.[116] År 2013 avslöjades nya bedrägerier i miljonklassen involverade studiecirklar som inte ägt rum. Totalt krävdes organisation på 19 miljoner kronor av norska staten och kommuner.[117] Samma år begärdes SOS Rasisme i konkurs.[118] År 2014 greps greps organisationens VD under en gryningsräd och misstänktes för storskligt bedrägeri.[119]
 • Norska Vespen som samarbetar med Expo angavs år 2014 ha bland annat vänsterextremister i ledande positioner inom organisationen. Dessa inkluderade även våldsbejakande och tidigare våldsanvändande sådana och tidigare medlemmar i norska AFA.[120]
 • Norska Researchkollektivet INFO som inspirerats av Redox och Researchgruppen. "Researchkollektivet INFO har som uppgift att leverera bakgrundsinformation till Radikal Portal. Arbetsdelningen är att Researchkollektivet ska stå för övervakning och frikostiga spekulationer, som i nästa omgång blir till ”info” som sedan kan komma att användas på mer respektabla plattformar som Radikal Portal och Dagbladet. Verksamheten kan bäst karakteriseras som ”rentvagning” av information där påståenden utan grund i verkligheten eller framskaffade genom olagliga aktiviteter blir spridda genom Researchkollektivet. Denna ”information” blir sedan uppfångad av och citerad i massmedia. Media använder samtidigt möjligheten att inhämta ”expertkommentarer” från Radikal Portal eller Vepsen. Ringen är därmed sluten och grundlaget är lagt för nästa omgång med ryktesspridning mot oliktänkande människor."[121]
 • Danska Redox webbplats stängdes år 2011 ner av danska datainspektionen efter att en mängd personuppgifter lagts ut. Datainspektionen polisanmälde även Redox.[122] Samma år blev Redox misstänkta för olaglig övervakning och grovt våld i en utsträckning som kunde leda till åtal för terrorism. Man anklagades även för att ha samarbetat med danska våldsbrukande gruppen Antifascistisk Aktion (Afa).[123] Danska Ekstra Bladet klandrades samma år av det danska Pressrådet för att ha åsidosatt god pressetik eftersom man upprepade beskyllningar från Redox utan att ha egna källor och utan att ge den anklagade möjlighet att svara.[124] År 2013 åtalades 7 medlemmar av Redox/Afa för våldsbrott, skadegörelse, olaga vapeninnehav, och olaga dataintrång. Flera av de åtalade var medlemmar av både Redox och Afa vilket exempelvis gällde en person som var ledare för båda organisationerna. Vidare framkom att Redox hade registrerat 6 000 danskar. Dispatch International angav att "en stor del samlats in genom olaglig hackning och innehöll adresser, bankupplysningar, arbetsplats, lösenord till nätbanker och mejlkonton, översikter över vänner och familj, bilar och så vidare." Man anger vidare att även uppgifter som sjukvårdsjournaler, hur och när man körde barnen till skolan, och tusentals fotografier inklusive in i personers hem ingick. Afa anges ha skapat ett "mobilt våldsteam" som skulle angripa högerdemonstrationer vilket dansk press haft kännedom om men valt att inte berätta för allmänheten.[125] En medgrundare till Redox och AFA Köpenhamn erkände år 2013 efter en konfrontation med bevisning att han begått dataintrång och bland annat installerat en keylogger på en meningsmotståndares dator. Man hade vidare fått tillgång till information som meningsmotståndares e-post genom att framgångsrikt gissa enkla lösenord. En server som beslagtagits från Redox angavs ha innehållit totalt 130 000 bilder på nationalister.[126]
 • Amerikanska Southern Poverty Law Center (SPLC) har anklagats för att ha som egentligt mål att göra individer i organisationen rika.[127][128] Den konservativa organisation Family Research Councils (FRC) som uttryckt kritik mot homosexuella äktenskap anklagade år 2012 SPLC för att utan anledning ha klassificerat FRC som en "hatgrupp" och genom farligt vilseledande och hetsande retorik ha bidragit till ett terrordåd mot FRC. En juridikprofessor kritiserade SPLC för att gjort det till sitt normala tillvägagångssätt att kalla sina konservativa politiska motståndare för "hatgrupper", vilket sedan blir en signal för mer radikala vänstergrupper att gå till handgriplig attack mot det utpekade målet. Han skrev vidare att "SPLC har legitimerat de som utnyttjar etiketter som ‘hate speech‘ och ‘hatgrupper’ för att tysta politiska och religiösa yttranden, och det har vuxit bortom all kontroll".[129]

Externa länkar

Kritiska webbplatser

Artiklar och källor


Referenser

 1. 1,0 1,1 Stiftelsen Expo. Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas. http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/FoundationDetails.aspx?id=1009024
 2. Tidskriften Expo. Expo. http://expo.se/2010/tidskriften-expo_3516.html
 3. Demokrati kostar. Publicerad 2003-04-16. Expo. http://expo.se/2003/demokrati-kostar_133.html
 4. Historia. Expo. http://stiftelsen.expo.se/historia.html
 5. Lögnaktig bild av Stieg Larsson. 30 januari 2010 kl 02:00, uppdaterad: 30 januari 2010 kl 09:51. http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/fore-detta-expo-kollegor-om-kurdo-baksis-bok-lognaktig-bild-av-stieg-larsson_4173615.svd
 6. 6,0 6,1 Ondskans näste - härifrån sprids lögnen. Publicerad: 2002-08-31 kl 00:00. Info14. https://archive.is/uPMLu
 7. [Ingrid Carlqvist. Expo – makthavarnas knähund. 21 maj, 2013. Dispatch International. https://archive.is/h07yO]
 8. 8,0 8,1 Vávra Suk. Bonnier/Expo till attack mot Nationell Idag. Publicerad: 13 september 2009. Nationell Idag. https://archive.is/1PvWV
 9. 9,0 9,1 Jan Milld. Expo-operation 96. Postat den augusti 18, 2013. https://janmilld.wordpress.com/2013/08/18/
 10. Tobias Hübinette gripen för mordbrand. Den Svenske. http://web.archive.org/web/20130426142728/https://www.realisten.se/2006/06/21/tobias-hubinette-gripen-for-mordbrand/
 11. Banditvänstern kartlagd. Info14. https://archive.is/T8g5x
 12. 12,0 12,1 ”Jag är misstänkt för ett mord” – möt Expo- grundaren som blev regeringens expert på rasism. Söndag 9 februari 2014. Fria Tider. http://www.friatider.se/jag-ar-misstankt-for-ett-mord-mot-expo-grundaren-som-blev-regeringens-expert-pa-rasism
 13. 13,0 13,1 Dawit Isaak-pris till stiftelsen Expo. Publicerad 2009-10-27, klockan 19:31. http://web.archive.org/web/20140902104621/https://www.realisten.se/2009/10/27/dawit-isaak-pris-till-stiftelsen-expo/
 14. 14,0 14,1 Ingrid Carlqvist. Expo exponerat. Juni 6, 2013. Dispatch International. http://www.d-intl.com/expo-exponerat/
 15. Fredrik Vejdeland. Expos verksamhet och mål. 2012-01-04. Nordfront. http://www.nordfront.se/expos-verksamhet-och-mal.smr
 16. Martin Schori . Han ligger bakom anti-SD-sajten . Publicerad 25 november 2010 08:25. Dagens Media. http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3022532.ece
 17. Efterlyst-redaktör: “Vad är svenskt utseende?” Publicerat 2011-10-27, 16:51 (Uppdaterat 2011-10-27, 16:54). http://web.archive.org/web/20131023063021/http://avpixlat.info/2011/10/27/efterlyst-redaktor-vad-ar-svenskt-utseende/
 18. Björn Björkqvist. Efterlyst sprider rasism anser socialdemokrat. Publicerad 2012-09-19, klockan 11:37. http://web.archive.org/web/20130617224740/https://www.realisten.se/2012/09/19/efterlyst-sprider-rasism-anser-socialdemokrat/i
 19. Axel Andén. Aschberg och Ekman bakom ny researchtjänst. 23 maj, 2011. Mediavärlden. http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/aschberg-och-ekman-bakom-ny-researchtjanst
 20. Batong- och brandbombsjournalisten Martin Fredriksson – Från AFA till Strix. Publicerad: 2009-08-18 kl 22:01. Info14. http://web.archive.org/web/20140329104931/https://www.realisten.se/2009/08/18/batong-och-brandbombsjournalisten-martin-fredriksson-fran-afa-till-strix/
 21. AFA och gammelmedia rustar inför Counterjihad-demonstrationen Publicerat 2012-07-30, 23:52 (Uppdaterat 2012-07-31, 00:24). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131023062149/http://avpixlat.info/2012/07/30/gammelmedia-rustar-infor-counterjihad-demonstrationen/
 22. Datainspektionen tvekar om migrationsdomar på Internet. Publicerat den 9 februari 2012 kl 19:46. Fria Tider. http://www.friatider.se/datainspektionen-tvekar-om-migrationsdomar-pa-internet
 23. Ida Lindkvist.Kringgår lagen med usb-minne. 2012-03-15 11:47. Idg.se http://www.idg.se/2.1085/1.438176/kringgar-lagen-med-usb-minne.
 24. Nya kopplingar mellan Bisnode och svenska Stasi. 28 januari, 2014. Dispatch International. http://www.d-intl.com/2014/01/28/nya-kopplingar-mellan-bisnode-och-svenska-stasi/
 25. Vávra Suk. Bonnier/Expo till attack mot Nationell Idag. Publicerad: 13 september 2009. Nationell Idag. https://archive.is/LZVAy
 26. Erik Sidenbladh. Stulna bilder i Nationaldemokraternas tidning. Publicerad 2009-09-10. http://expo.se/2009/stulna-bilder-i-nationaldemokraternas-tidning_2781.html
 27. Här ingriper polisen mot Expo-mannens hembesök. Publicerad 15 augusti 2014 kl 15.17. Fria Tider. http://www.friatider.se/h-r-grips-expo-mannen-vid-sd-kvinnans-hem
 28. Isabel Nielsen. EU/09 SD har sämst inställning till homosexuella. Publicerad 2009-05-27. Expo. http://expo.se/2009/eu-09-sd-har-samst-installning-till-homosexuella_2614.html
 29. Det homosexuella hotet mot den vita rasen – nazistisk och rasistisk homofobi på Internet. RFSL/Expo.
 30. Eva Bergqvist. Nazister, ständigt dessa nazister. 1999. Fri Information. http://www.bgf.nu/fiin/fiin-1999-3-nazister.htm
 31. Expo erkänner närvaro vid anarkistattack mot ND:s torgmötesgrupp Publicerad: 2004-01-26. https://archive.is/aAfrm
 32. Desperat Expo-sekterist fabulerar fritt på Aftonbladets debattsida i dag. Publicerad: 2003-10-30. https://archive.is/giDQR
 33. Karin Rebas. Våldets politik. Dagens Nyheter. Publicerad 2007-08-01 00:20. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/ledare/signerat/valdets-politik
 34. Mattias Karlsson. Profiten framför allt! - "Demokratisk tidskrift" fortsätter göra reklam för antidemokrater. 081216, 17:00. SD-Kuriren. http://web.archive.org/web/20090603073959/http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/inrikes/2008/12/16/profiten_framfor_allt_demokratisk_tidskr
 35. Mattias Karlsson. Antifa-Net - Expo i öppet samarbete med europiska AFA-grupper. 081222, 11:14. SD-Kuriren. http://web.archive.org/web/20090602231227/http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/inrikes/2008/12/22/antifa_net_expo_i_oppet_samarbete_med_eu
 36. Expo och marxismen. Publicerat 2012-03-06, 14:40 (Uppdaterat 2012-03-06, 14:40). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20130819015830/http://avpixlat.info/2012/03/06/expo-och-marxismen/
 37. Expo hyllar mord på oliktänkande. 2012-03-08. Realisten. https://archive.is/v4BMs
 38. Expo i samarbete med våldsförespråkande vänsterextremist. Publicerat 2011-10-24 (Uppdaterat 2011-10-24.) Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131008080242/http://avpixlat.info/2011/10/24/expo-i-samarbete-med-valdsforesprakande-vansterextremist/
 39. Norsk våldsvänster får stöd av skattefinansierade Expo. 9 januari 2012 kl 16:10. Fria Tider. http://www.friatider.se/norsk-valdsvanster-far-stod-av-expo
 40. Bengt Olof Dike. "Högerextremt läger blev stornyhet men varför så tyst om det vänsterextrema?". Publicerad 2011-07-19, 12:55. Dagens Opinion. http://www.dagensopinion.se/h%C3%B6gerextremt-l%C3%A4ger-blev-stornyhet-varf%C3%B6r-s%C3%A5-tyst-om-v%C3%A4nsterextrema
 41. FOI: Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet.
 42. Socialdemokrat skriver för Expo 2010-08-22 Fria Nyheter. http://frianyheter.wordpress.com/2010/08/22/socialdemokrat-skriver-for-expo/
 43. Stockholm TT. Expos hemsida hackades. 28 augusti 2010. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expos-hemsida-hackades_5211721.svd
 44. Känd vänsterextremist formulerar Byggnads antirasistpolicy. Publicerad: 2003-07-08. https://archive.is/go0Dx
 45. GP: Expo på villovägar (160725) http://www.gp.se/ledare/expo-p%C3%A5-villov%C3%A4gar-1.3500994
 46. Fria Tider: Rättsväsendet nobbade Expos utbildning om "högerextremism"
 47. Expo, SD och Nordisk.nu. Publicerad 2010-06-14. Nordisk.nu. 21:22 http://www.nordisk.nu/content.php?r=142-Expo-SD-och-Nordisk.nu
 48. Expo ljuger om terrorkoppling. Publicerad 2011-07-25 22:07. Nordisk.nu http://www.nordisk.nu/content.php?r=171-Expo-ljuger-om-terrorkoppling&page=2
 49. 49,0 49,1 Daniel Poohl, Mikael Ekman. Nära var femte SDU-medlem har vit makt-koppling. Publicerad 2011-03-03. Expo. http://expo.se/2011/var-femte-sdu-medlem-har-koppling-till-vit-makt-rorelsen_3788.html
 50. Fartblinda PK-iter. Aktuell kommentar - vecka 06/08. Blågula Frågor. http://www.bgf.nu/ak08/v6.html
 51. Expo-medarbetares kusin utesluten ur SD. Publicerad 2013-09-19, klockan 00:50. Realisten. https://archive.is/tM7KN
 52. Åsiktsregistrering av svenskar ett hot mot demokratin. Publicerat den 22 september 2010 kl 00:01. Fria Tider. http://www.friatider.se/asiktsregistrerade-svenskar-ett-hot-mot-demokratin.
 53. 53,0 53,1 Eva Bergqvist. Folkdomstolen Expo. Blågula FRÅGOR, nr 2/01. http://www.bgf.nu/nr/01/2/eb.html
 54. Insamlingsmålet uppnått. Publicerat den 30 augusti 2012 kl 07:00. Fria Tider. http://www.friatider.se/fria-tider-behover-money-bomb
 55. Sverige har världens friaste press. Publicerat den 3 maj 2012 kl 07:54. Fria Tider. http://www.friatider.se/sverige-har-varldens-friaste-press
 56. LO och Expo i gemensam offensiv mot SD. Publicerad: 2012-02-06. https://archive.is/CPo9n
 57. 150 000 angivare ska övervaka dig på jobbet. Publicerat den 17 april 2012 kl 05:14. Fria Tider. http://www.friatider.se/150-000-angivare-ska-overvaka-dig-pa-jobbet
 58. Svenska kyrkan utökar samarbete med Expo. Publicerat den 3 februari 2013 kl 16:17 http://www.friatider.se/svenska-kyrkan-utokar-samarbete-med-expo
 59. Thoralf Alfsson. Svenska Kyrkan + Expo = sant. Lördag 2 feb 18:05 http://thoralf.bloggplatsen.se/2013/02/02/9407905-svenska-kyrkan-expo-sant/
 60. Glöm inte SD:s historia. Dagens Seglora. 6 februari 2013 — 14:40 . http://dagensseglora.se/2013/02/06/glom-inte-sds-historia/
 61. Jan Guillou. 1996-01-01. Aftonbladet
 62. Polisen registrerade kriminella familjer – får kritik. Publicerat den 23 september 2013 kl 16:58. Fria Tider. http://www.friatider.se/polisens-zigenarregister-far-kritik
 63. Pär Öberg. SR anmälda. 2012-01-02. https://www.nordfront.se/sr-anmalda.smr
 64. Lars Hedegaard. Expo – the end of the beginning. Publicerad 2012-10-18. Dispatch International. http://www.d-intl.com/sv/articles/editiorial/2012-10-18/expo-end-beginning
 65. FNB-Hellevi RaitaP Expos chefredaktör: Halla-aho är fascist. Publicerad: 8.12.2011 Uppdaterad:8.12.2011 Hufvudstadsbladet. http://hbl.fi/nyheter/2011-12-08/expos-chefredaktor-halla-aho-ar-fascist.
 66. Anna Bäck. Redaktionen bloggar: Farliga Ord! http://yle.fi/svenska/nyheter/blogg.php?id=8878
 67. Expo smädar med ny rapport. 22 mars 2012 kl 12:09. Fria Tider. http://www.friatider.se/expo-smadar-med-ny-rapport
 68. S-bedömning: Vi måste dumpa Sahlin och Expo. 12 juni 2012 kl 14:49. Fria Tider. http://www.friatider.se/s-bloggare-dumpa-sahlin-och-expo
 69. Klas-Herman Lundgren. En timme om förtroende och trovärdighet. 16 maj 2012. http://v-a.se/2012/05/en-timme-om-fortroende-och-trovardighet/
 70. Expo – makthavarnas knähund. http://www.d-intl.com/expo-makthavarnas-knahund/
 71. Eva Bergqvist. Ur Fri Inormation: Exit Expo. http://www.bgf.nu/fiin/fiin-1998-1-2-exit-expo.htm
 72. Ledarsidorna: Expo – Autonom våldshetsande vänster. Om än i statligt finansierad finkostym
 73. Per Öberg. EXPO ljuger fräckt! 2011-03-09. Nordfront. http://www.nordfront.se/expo-ljuger-frackt.smr
 74. Pär Öberg. SR anmälda. 2012-01-02. Nordfront. http://www.nordfront.se/sr-anmalda.smr
 75. SR backar. 2012-04-20. Nordfront. https://www.nordfront.se/sr-backar.smr
 76. Per Öberg. "Kommentarer till SR:s yttrande". 2012-04-17. https://www.nordfront.se/files/kommentarer_till_sr_yttrande.pdf
 77. Expo levererar fantasiartikel. Redaktionen, 2014-03-08. Nordfront. https://www.nordfront.se/expo-levererar-fantasiartikel.smr
 78. Expo försöker så split genom lögnartikel 2014-03-05. Nordront. https://www.nordfront.se/expo-forsoker-sa-split-genom-lognartikel.smr
 79. Var tionde SD-politiker dömd. 20 Mars, 2010. Bloggo. http://bortkopplad.se/bloggo/2010/03/20/var-tionde-sd-politiker-domd/
 80. Även Expressen backar i frågan om Expos lögner mot ND. Publicerad: 2002-11-08. https://archive.is/0JjZ2
 81. Allvarliga lögner från Expo- Publicerad 2013-11-07, klockan 08:52. Realisten. http://web.archive.org/web/20131108022429/https://www.realisten.se/2013/11/07/allvarliga-logner-fran-expo/
 82. Widar Nord. The Guardian sågar Expo: ”Stieg Larsson är vänsterns William Pierce”. 28 juli kl 06:40. Fria Tider. http://www.friatider.se/the-guardian-sagar-expo-stieg-larsson-ar-vansterns-william-pierce
 83. Expo:s nya politiskt korrekta skolsajt publicerad. Publicerat den 29 april 2010 kl 21:25. Fria Tider. http://www.friatider.se/expos-nya-politiskt-korrekta-skolsajt-publicerad
 84. Björn Björkqvist. Sverigedemokraterna har fel. Realisten. Publicerad 2009-04-25, klockan 19:01. http://web.archive.org/web/20110701091604/http://www.realisten.se/2009/04/25/sverigedemokraterna-har-fel/
 85. Avpixlatredaktionen. Expo och SVT röjer skyddade personuppgifter i Vilks-dokumentär. Publicerat 2012-10-06, 00:53 (Uppdaterat 2012-10-06, 16:57). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131023044639/http://avpixlat.info/2012/10/06/expo-och-svt-rojer-skyddade-personuppgifter-i-vilks-dokumentar/
 86. Expo – exponerar eller mörklägger? Friaordet.nu. Postat 31 Mars, 2011 av Mohamed Omar. http://u2.lege.net/friaordet.nu/friaordet.nu-20110820/sv/2011/03/31/expo-exponerar-eller-morklagger/ "Tidigare publicerad i boken Islamisten, Islamiska förlaget Aguéli, 2010"
 87. Jan Mild. "20. Drev fyra: Kvällsdrakarna". I boken "Dialog om invandringen?" Förlaget Mångfald. http://www.janmilld.se/doi/20.html
 88. Expo skriver om hatbrott i Sydafrika. 14 augusti 2011. Fria Tider. http://www.friatider.se/expo-skriver-om-hatbrott-i-sydafrika
 89. Expo om Mohammed Merah och Anders Breivik. 2012-03-22. Realisten. http://web.archive.org/web/20130517141243/https://www.realisten.se/2012/03/22/expo-om-mohammed-merah-och-anders-breivik/
 90. Anders Dalsbro. Skrek "svartskallar" utanför flyktingförläggning. Expo. http://expo.se/2011/skrek-svartskallar-utanfor-flyktingforlaggning_3765.html
 91. Artikel kritiserade Expo - togs bort av Newsmill. Publicerad: 2009-11-16. https://archive.is/lRRm1
 92. DN:s läsare chattade med Expos Daniel Poohl. Publicerad 2011-12-08 13:10. DN. http://www.dn.se/kultur-noje/dns-lasare-chattade-med-expos-daniel-poohl
 93. Tystnadens kultur. Publicerad 2011-05-11 00:05. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/ledare/kolumner/tystnadens-kultur/
 94. Marika Formgren. Det diffusa begreppet näthat. Smålandsposten. 2013-01-28 | Uppdaterad 2013-01-28. http://www.smp.se/ledare/det-diffusa-begreppet-nathat%283622420%29.gm
 95. Expo-kvinna trakasserades av invandrare. Fria Tider. Publicerat den 29 januari 2013 kl 00:58. http://www.friatider.se/expo-kvinna-trakasserades-av-invandrare
 96. Expos Alex Bengtsson anklagas för våldtäkt, sexövergrepp, våld och "kvinnohat" http://www.friatider.se/expos-alex-bengtsson-anklagas-f-r-v-ld-kter-sex-vergrepp-v-ld-och-kvinnohat
 97. Expo Exponerat. Ekonomi. http://expomakt.wordpress.com/ekonomi/ http://expomakt.files.wordpress.com/2011/12/doc090511-003.pdf
 98. Expo får 33 kronor av staten för varje tidnings­exemplar. Publicerat den 1 mars 2013 kl 13:37. Fria Tider. http://www.friatider.se/expo-far-33-kronor-av-staten-for-varje-tidningsexemplar
 99. Pengar från himlen?. Aktuell kommentar - vecka 1/03. Blågula frågor. http://www.bgf.nu/ak03/v1.html
 100. Artister mot nazister delade ut pengar till andra extremister. Publicerad 2009-12-02, klockan 20:40. Realisten. http://web.archive.org/web/20130626232135/https://www.realisten.se/2009/12/02/artister-mot-nazister-delade-ut-pengar-till-andra-extremister/
 101. Svenska regeringens skrivelse 2000/01:59 http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020523/3e0116c32df28414ce838ed7c5b5022c/Rasism%20HP.pdf
 102. Tobias Rydergren. Natur & Kultur och Expressen i samarbete med Expo. 2006-09-21 15:35. Resume. http://www.resume.se/nyheter/2006/09/21/natur-kultur-och-expressen/
 103. PostkodLotteriet skänker pengar till Expo. Publicerad 2012-05-15, klockan 15:17. Realisten. http://web.archive.org/web/20130601062623/https://www.realisten.se/2012/05/15/postkodlotteriet-skanker-pengar-till-expo/
 104. Hanna Dunér. Har sålt böcker för 350 miljoner. 11 november 2011 kl 15:43. SvD Näringsliv. http://www.svd.se/naringsliv/har-salt-bocker-for-350-miljoner_6628964.svd
 105. Johannes Nesser. Expo sparar trots miljonstöd. 19 december, 2012. http://www.journalisten.se/nyheter/expo-sparar-trots-miljonstod
 106. Sofi Tagesson. Forskare: Böckerna om Pippi är rasistiska. 2011-11-07 Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13899222.ab
 107. SD:s hembygd är inte vår hembygd. 2010-10-02. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article12554095.ab
 108. Hjälp Expo folkbilda mer! Funded By Me. http://www.fundedbyme.com/projects/2012/05/hjalp-expo-folkbilda-mer/
 109. Expofinansiärer krävs på mångmiljonbelopp. Fria Tider. Publicerat den 24 december 2012 kl 12:26.http://www.friatider.se/expofinansiarer-far-200-mkr-i-kvarskatt
 110. Nordfront: George Soros sponsrar Expo! https://www.nordfront.se/george-soros-sponsrar-expo.smr
 111. Professionella antirasister i norsk miljonhärva. 16 juni 2011 kl 20:36. Fria Tider. http://www.friatider.se/professionella-antirasister-i-norsk-miljonharva
 112. Norska antirasister i miljonsvindel. Publicerat 2011-10-23, 23:38 (Uppdaterat 2011-10-23, 23:38). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131008165215/http://avpixlat.info/2011/10/23/norska-antirasister-i-miljonsvindel/
 113. Norska antirasister återbetalningsskyldiga efter bedrägeri. 2011-11-10, 21:42 (Uppdaterat 2011-11-10, 21:42). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131023074315/http://avpixlat.info/2011/11/10/norska-antirasister-aterbetalningsskyldiga-efter-bedrageri/
 114. Norska Expo i trubbel igen. 012-05-09, 00:58 (Uppdaterat 2012-05-09, 13:48). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131023045310/http://avpixlat.info/2012/05/09/norska-expo-i-trubbel-igen/
 115. Stor polisrazzia mot norska Expo. Publicerat den 27 februari 2012 kl 22:38. Fria Tider. http://www.friatider.se/stor-polisrazzia-mot-norska-expo
 116. Norska Expo bakom Norwegian Defence League. Publicerat 2012-03-12, 02:16 (Uppdaterat 2012-03-12, 02:25). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20131011104934/http://avpixlat.info/2012/03/12/norska-expo-bakom-norwegian-defence-league/
 117. Norska Expo i nytt miljonbedrägeri. Fria Tider. Publicerat den 8 februari 2013 kl 07:30. http://www.friatider.se/norska-expo-i-nytt-miljonbedrageri
 118. Norska Expo i konkurs. Publicerat den 4 maj 2013 kl 11:17. Fria Tider. http://www.friatider.se/norska-expo-i-konkurs
 119. Vd för norska Expo gripen under gryningsräd. Publicerad 29 april 2014 kl 00.03. Fria Tider. http://www.friatider.se/vd-f-r-norska-expo-gripen-under-gryningsr-d
 120. Vepsens nya styrelse. 2014-05-30 Nordfront. https://www.nordfront.se/vepsens-nya-styrelse.smr
 121. Researchkollektivet INFO – Åsiktsförföljelse efter danskt och svenskt mönster. Publicerad 2014-09-08, klockan 15:22. Realisten. http://web.archive.org/web/20141015152957/https://www.realisten.se/2014/09/08/researchkollektivet-info-asiktsforfoljelse-efter-danskt-och-svenskt-monster/
 122. Vänsterextrema Redox stängs av den danska Datainspektionen. Publicerad 2011-09-22, klockan 17:56. Realisten. http://web.archive.org/web/20130511082149/https://www.realisten.se/2011/09/22/vansterextrema-redox-stangs-av-den-danska-datainspektionen/
 123. John Hansen. Redox knyttes til terror og grov vold. 31. aug. 2011. Politiken. http://politiken.dk/indland/ECE1376597/redox-knyttes-til-terror-og-grov-vold/
 124. Dansk tidning citerade Redox – klandras. Publicerad: 2011-03-27 Nationell Idag. https://archive.is/fUCnd
 125. Redox/AFA hade egen underrättelsetjänst och eget våldsteam Avpixlat. Publicerat 2013-04-27, 11:35 (Uppdaterat 2013-04-27, 11:35). http://web.archive.org/web/20131210191959/http://avpixlat.info/2013/04/27/redoxafa-hade-egen-underrattelsetjanst-och-eget-valdsteam/
 126. Vänsterextremist erkänner dataintrång. Publicerad 2013-09-13, klockan 18:12. https://archive.is/6e7mP
 127. SPLC - Follow the Money. Center for Immigration Truth. http://www.centerforimmigrationtruth.org/SPLC-follow-the-money
 128. SPLC - To make a Pile of Money. Center for Immigration Truth. http://www.centerforimmigrationtruth.org/splc-make-a-pile-of-money
 129. ”Amerikanska Expo” får hård kritik efter vänsterextremt terrordåd. Fria Tider. 17 augusti 2012 kl 15:57. http://www.friatider.se/amerikanska-expo-far-hard-kritik-efter-vansterextremt-terrordad
Istock-newspapers.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk massmedia
Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism