Nordiska motståndsrörelsen

Från Metapedia
(Omdirigerad från Svenska motståndsrörelsen)
Hoppa till: navigering, sök
Nordiska motståndsrörelsens symbol.
Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar.
Motståndsrörelsen demonstrerar i Stockholm.
Foto: Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen (förkortning NMR eller Motståndsrörelsen) är en nationalsocialistisk organisation med avdelningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Organisationen bildades som Svenska motståndsrörelsen (SMR) år 1997 och leds av Simon Lindberg. Motståndsrörelsen utmålas ofta som våldsam i massmedia eftersom det ofta uppstår våldsamheter när organisationen blir attackerad av vänsterextremister.

Nordiska motståndsrörelsen är organiserade enligt hierarkiska principer och gatuaktivism är ett vanligt inslag. Deras symbol kallad riksrunan är en slags tyrruna och återfinns bland annat på organisationens fanor.

Organisationens historia och uppbyggnad

Organisationen bildades som Svenska motståndsrörelsen (SMR) år 1997. Avdelningar har därefter bildats i Norge, Finland och Danmark. Tillsammans utgör dessa Nordiska motståndsrörelsen. Organisationen grundades av bland andra Klas Lund. Pär Öberg är en annan ledande person. Nationell Ungdom var under en period en ungdomsorganisation för Svenska motståndsrörelsen men införlivades helt år 2006. Organisationen har gett ut tidningarna Folktribunen och Nationellt Motstånd och drivit webbsidan Patriot.nu.

Idag ger man ut nättidningen Nordfront med olika webbsidor för de olika ländernas avdelningar. Nordfront Förlag fungerar som förlag och nätbutik. Motståndsmedia är organisationens mediegrupp och producerar filmer. Från 2013 ger Nordiska motståndsrörelsen ut den interna tidningen Polaris.

Geografiskt delas ett land upp i större områden ("nästen") som har lokala aktivistgrupper ("kampgrupper").

Motståndsrörelsen har sedan år 2011 medlemsgraderna stödmedlem, medlem, aktivist och edsvuren. Graderna innebär bland annat olika krav på aktivism, ekonomiska bidrag till organisationen och fysisk kondition. År 2010 infördes att aktivister ska skicka in detaljerade månadsrapporter om gjord aktivism under månaden vilket används för statistik och angetts öka aktivismen.[1]

2017 stänger bankerna Nordea, Handelsbanken och Swedbank organisationens bankkonton med förklaringen att de strider mot bankernas värdegrund.[2]

År 2017 förbjöds Motståndsrörelsen i Finland. Nordfront angav beträffande rättegången att "Det konstaterades att rätten inte ska utreda huruvida Motståndsrörelsen är en kriminell organisation eller inte, utan om vi bryter mot “god sed”, ett kryphål som polisstyrelsen har hittat i föreningslagen och en lag som när den skrevs inte alls var tänkt att tillämpas på det viset. De tre huvudpunkterna som Fredman framförde var att Motståndsrörelsen är våldsam, rasistisk och förnekar “förintelsen”." Organisationens ledare beskrev rättegången som en skenrättegång.[3][4][5] Beslutet har överklagats.

Parlamentarisk gren

År 2014 offentliggjordes att "Motståndsrörelsen har beslutat att bilda en parlamentarisk gren, ett parti som ska representera organisationens ståndpunkter i val." Detta "innebär inte att Nordiska motståndsrörelsen blir ett parti. Partiet blir Motståndsrörelsens parlamentariska gren och är därmed tänkt att endast utgöra en del av verksamheten."[6] I en efterföljande intervju besvarades flera frågor om det nya partiet.[7] En insamling av namnunderskrifter startades för att kunna skydda det nya partiets namn vilket kräver 1500 namnunderskrifter. "Partiets namn är för tillfället inte officiellt. Detta för att fiender till Motståndsrörelsen inte ska kapa namnet och därmed försvåra partibildning."[8]

Tidigare hade Per Öberg i valet år 2014 blivit invald till Ludvika kommunfullmäktige på ett sverigedemokratiskt mandat då Öberg var den utomstående person som fick flest personröster i kommunvalet.[9]

Den 15 juli 2015 meddelade man att partiet Motståndsrörelsen var registrerat hos Valmyndigheten.[10] Chef för den parlamentariska grenen är sedan hösten 2015 Pär Öberg.[11]

I riksdagsvalet 2018 fick man 2106 röster.[12]

Motståndsrörelsen och nationalsocialistisk och annan historia

Som nationalsocialistisk organisationen associeras Motståndsrörelsen ofta med den politiskt korrekta bilden av Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) och händelserna före och under andra världskriget. Den mer eller mindre öppna antydningen är att Motståndsrörelsen vill bedriva samma politik som den som anges i denna politiskt korrekta historiebeskrivning.

Motståndsrörelsen hävdar att denna politiskt korrekta historieskrivning ofta är felaktig eller missledande. Detta gäller inte minst beträffande "Förintelsen" men även beträffande en mängd andra historiska händelser associerade med nationalsocialismen. Mer generellt hävdas liknande problem finnas med många andra politiskt korrekta historieskrivningar. En åtgärd mot detta är att Nordfront publicerar historiska artiklar med titeln "Dagens datum".[13]

Klas Lund skrev år 2014 artikeln "Nationalsocialismen i vår tid" som bland annat diskuterade den nutida nationalsocialismens bundenhet till att följa NSDAP:s och Tredje Rikets politik. Artikeln angav bland annat att "nationalsocialismen måste anpassa sig till rådande förhållanden, utan att för den skull förlora sin essens."[14]

Motståndsrörelsen och kriminalitet

I politiskt korrekt media beskrivs Motståndsrörelsen ofta som en våldsam och kriminell organisation (eller t.o.m. som en "terrorgrupp"). Ibland listas påstådda brott av medlemmar, tidigare medlemmar eller andra personer med påstådd anknytning. Antydningen är att organisationen är ansvarig. Detta trots att det kan gälla påstådda brott utan något politiskt motiv eller gälla påstådda brott som inträffat i samband med attacker av extremvänstergrupper mot laglig opinionsbildning. Expo ligger bakom många av anklagelserna som kritiserats för grova faktafel. Se sektionen "Kritik för felaktiga och vilseledande påståenden" i artikel om Expo. I media nämns ofta att flera personer i motståndsrörelsen har dömts för olaga vapeninnehav och bärande av kniv. En angiven förklaring har varit en hotbild mot personerna från extremvänstern. Expo har påstått att organisationen uppmanat medlemmarna att bära kniv men aldrig gett någon källa för påståendet. Motståndsrörelsen har även ansett sig vara felbeskrivet och partiskt behandlat inom exempelvis rättsväsendet.

Klas Lund skrev år 2011 att "vi har regler inom organisationen som dels slår fast att våld endast får brukas i självförsvar, dels att vi tar avstånd från kriminalitet, drogmissbruk m.m. Så låt då mig göra det klart här en gång för alla: Ingen i Svenska motståndsrörelsen ägnar sig åt kriminell verksamhet enligt begreppets normala definition (Sedan kan det hända att man gett detta begrepp en ny mening så att vi ska kunna infogas och stämplas). Ingen försörjer sig på kriminalitet, alla medlemmar strävar efter att följa lagarna i detta land. Det förekommer ingen planering eller organisering av olagliga handlingar. Verksamheten är rakt igenom politisk. Vi utgör dock en civil motståndsrörelse med allt vad det innebär och vi är inte rädda för att ta konflikt för att säkra våra rättigheter som man från olika håll hela tiden försöker inskränka på ett eller annat sätt."[15]

Framtida styrelseskick

Klas Lund skrev år 2010 en artikel som "tar upp organisationens ställning till vilket styrelseskick som skall råda i det framtida Norden".[16] Säpos beskrivning av SMR anger att organisationen "har som målsättning att etablera ett totalitärt styre". Nordfront skrev år 2012 att man kontaktat Säpo vars analytiker "håller med om att ordvalet totalitär inte är lämpligt utan att det mer korrekta auktoritär borde användas."[17]

"Ett fritt Norden"

I artikeln "Ett fritt Norden" från år 2003 skrevs bland annat att "Svenska motståndsrörelsen har satt upp följande huvudpunkter som ett uttryck för kampens viljeriktning:"[18]

 • 1. Styrkan skall vara vårt vapen
 • 2. Skyddandet av det svenska folket
 • 3. Bekämpandet av mångkulturen
 • 4. Etablerandet av en nationell regering.
 • 5. Repatrieringen av främlingar
 • 6. Utträdandet ur Europeiska unionen
 • 7. Upprättandet av det Nordiska riket

Uppmärksammade aktioner i urval

Huvudartikel: Aktioner utförda av Nordiska Motståndsrörelsen
Barnpornografisk utställning angrips.

Angrepp på konstutställningar

Sympatisörer till Nordiska motståndsrörelsen har sedan grundandet genomfört tre aktioner mot konstutställningar. En av utställningarna hade barnpornografiska inslag[19], en annan visade bilder på döda djur[20]

Aktionerna ledde till massmedial uppståndelse, och en del debatt inom etablissemanget om vad som egentligen är konst[21]

Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 12 november 2016. Foto: Nordiska motståndsrörelsen

Aktion mot pedofiler

Under sommaren 2009 inledde de en kampanj mot pedofiler där de hänger ut pedofiler för att varna allmänheten.[22] De patrullerade även senare samma höst Hagaskolan i Sundsvall, efter att pedofiler slagit till i närområdet.[23]

Aktion för kvinnofrid i Bollnäs

Den 25 augusti 2012 demonstrerade Motståndsrörelsen för kvinnofrid och mot våldtäkter i Bollnäs. En uppmärksammad aktion i kölvattnet av en omskriven gruppvåldtäkt tidigare under året.[24][25]

Aktion i Kärrtorp

En aktion i Kärrtorp i december år 2013 fick stor uppmärksamhet. Se denna sektion.

1 maj demonstration i Borlänge

Den 1 maj 2016 genomförde Motståndsrörelsen en 1 maj demonstration i Borlänge under parollen "Kamp mot storfinans och folkförrädare!". De samlade runt 350 man i demonstrationståget och ytterligare 150 åhörare under talen. Tal hölls av Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg, Pär Öberg, Pär Sjögren samt representanter från Norge och Finland. [26]

Demonstration i Stockholm

Den 12 november 2016 hölls en stor demonstration i Stockholm som samlade cirka 700 deltagare. Man marscherade från Kungsträdgården till Mynttorget där tal hölls av bland andra Pär Sjögren, Pär Öberg, Simon Lindberg och Vera Oredsson. Talen handlade bland annat om mångkulturen, media och nationalsocialismen.[27]

Flaggaktion vid Vasaloppets målgång

Vid Vasaloppets målgång 2019 vajade aktivister vid bägge sidorna av målgången Tyrrunefanor från Nordiska motståndsrörelsen.[28]

Valda citat

  Motståndsrörelsen kämpar för det svenska folkets frihet och överlevnad. Vi förkastar det rådande systemet som sålt ut Sveriges framtid, som svikit alla folkliga, nationella och rasliga ideal och som endast tjänar Sion, Mammon, materialismen och kortsiktigheten.– Källa: Svenska motståndsrörelsens hemsida, patriot.nu.

  Förutom flygbladen som delats ut har rörelsen även under veckan patrullerat en skola i Sundsvall, där en eller två misstänkta pedofiler setts förfölja unga flickor som går på skolan.– Källa: Henrik Ståhl i en artikel om Svenska motståndsrörelsen i Svenska Dagbladet, 20 september 2009.

Externa länkar

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism


Referenser

 1. Simon Lindberg. Dags för engagemang! 2011-07-21. https://www.nordfront.se/dags-for-engagemang.smr
 2. Banktrakasserier mot Motståndsrörelsen 2017-11-09. https://www.nordfront.se/banktrakasserier-mot-motstandsrorelsen.smr
 3. Första dagen av förbudsrättegången mot Motståndsrörelsen i Finland https://www.nordfront.se/forsta-dagen-av-forbudsrattegangen-mot-motstandsrorelsen.smr
 4. Sista rättegångsdagen i Finland https://www.nordfront.se/sista-rattegangsdagen-finland.smr
 5. De kan aldrig stoppa oss! https://www.nordfront.se/de-kan-aldrig-stoppa-oss.smr
 6. Klas Lund. Motståndsrörelsen bildar parlamentarisk gren. 2014-10-02. Nordfront. https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-bildar-parlamentarisk-gren.smr
 7. Klas Lund. Klas Lund om det nya partiet. 2014-10-05. Nordfront. https://www.nordfront.se/klas-lund-om-det-nya-partiet.smr
 8. Skriv på, skriv historia! 2014-10-09. Nordfront. https://www.nordfront.se/skriv-pa-skriv-historia.smr
 9. Pär Öberg invald i Ludvikas kommunfullmäktige! 2014-09-23. Nordfront. https://www.nordfront.se/par-oberg-invald-ludvikas-kommunfullmaktige.smr
 10. Nordfront: Motståndsrörelsen nu registrerat parti 2015-07-15 https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-nu-registrerat-parti.smr
 11. https://www.nordfront.se/ny-ledning-nordiska-motstandsrorelsen.smr
 12. Valmyndigheten
 13. Fredrik Vejdeland. Nu skriver vi vår egen historia! 2013-01-31. Nordfront. https://www.nordfront.se/nu-skriver-vi-var-egen-historia.smr
 14. Klas Lund. Nationalsocialismen i vår tid. 2014-05-27. Nordfront. https://www.nordfront.se/nationalsocialismen-var-tid.smr
 15. Klas Lund. Svenska motståndsrörelsen kriminell? Nordfront. 2011-05-10 https://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen-kriminell.smr
 16. Klas Lund. Framtidens styre. 2010-03-04. Nordfront. https://www.nordfront.se/framtidens-styre.smr
 17. Pär Öberg. SÄPO erkänner fel. 2012-05-25. Nordfront. https://www.nordfront.se/sapo-erkanner-fel.smr
 18. Ett fritt Norden. 2003-10-28. Nordfront. https://www.nordfront.se/ett-fritt-norden.smr
 19. hhttps://www.nordfront.se/till-kulturens-forsvar.smr Patriot.nu: Till kulturens försvar - Aktion mot barnporrutställning.
 20. https://www.nordfront.se/aktion-mot-konstutstallning.smr Patriot.nu: Aktion mot "konstutställning".
 21. http://sydsvenskan.se/malmo/article47143/Konststriden-trappas-upp.html Sydsvenskan: Konststriden trappas upp.
 22. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mikael-skillt-svenska-motstandsrorelsen-fler-pedofiler-ska-hangas-ut_3549355.svd Svd: Svenska motståndsrörelsen: ”Fler pedofiler ska hängas ut”.
 23. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nazister-patrullerar-skola-i-sundsvall_3545505.svd Svd: Nazister patrullerar skola.
 24. http://www.nordfront.se/mangkulturell-demonstration-kan-fa-flytta-for-motstandsrorelsen.smr
 25. http://www.nordfront.se/medievarlden-uppmarksammar-handelserna-i-bollnas.smr
 26. https://www.nordfront.se/1-maj-borlange.smr
 27. Nordfront: 700 demonstrerade mot främlingsinvasionen!
 28. Expressen: NMR-flagga vid målgången på Vasaloppet