Nordiska motståndsrörelsen

Från Metapedia
(Omdirigerad från Svenska motståndsrörelsen)
Hoppa till: navigering, sök
Nordiska motståndsrörelsens symbol.
Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar.
Motståndsrörelsen demonstrerar i Stockholm.
Foto: Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen (förkortning NMR eller Motståndsrörelsen) är en nationalsocialistisk organisation med avdelningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark och leds av Fredrik Vejdeland.[1] Organisationen bildades som Svenska motståndsrörelsen (SMR) år 1997 men byter 2016 namn till Nordiska Motståndsrörelsen.[2]. Motståndsrörelsen utmålas ofta som våldsam i massmedia eftersom det ofta uppstår våldsamheter när organisationen blir attackerad av vänsterextremister.

Nordiska motståndsrörelsen är organiserade enligt hierarkiska principer och gatuaktivism är ett vanligt inslag. Deras symbol kallad riksrunan är en slags tyrruna och återfinns bland annat på organisationens fanor.

Organisationens historia och uppbyggnad

Organisationen bildades som Svenska motståndsrörelsen (SMR) år 1997. Avdelningar har därefter bildats i Norge, Finland och Danmark. Tillsammans utgör dessa Nordiska motståndsrörelsen. Organisationen grundades av bland andra Klas Lund. Pär Öberg är en annan ledande person. Nationell Ungdom var under en period en ungdomsorganisation för Svenska motståndsrörelsen men införlivades helt år 2006. Organisationen har gett ut tidningarna Folktribunen och Nationellt Motstånd och hade tidigare webbsidan Patriot.nu som officiellt organ.

Idag ger man ut nättidningen Nordfront med olika webbsidor för de olika ländernas avdelningar. Nordfront Förlag fungerar som förlag och nätbutik. Motståndsmedia är organisationens mediegrupp och producerar filmer. Från 2013 ger Nordiska motståndsrörelsen ut den interna tidningen Polaris.

Geografiskt delas ett land upp i större områden ("nästen") som har lokala aktivistgrupper ("kampgrupper").

Motståndsrörelsen har sedan år 2011 medlemsgraderna stödmedlem, medlem, aktivist och edsvuren. Graderna innebär bland annat olika krav på aktivism, ekonomiska bidrag till organisationen och fysisk kondition. År 2010 infördes att aktivister ska skicka in detaljerade månadsrapporter om gjord aktivism under månaden vilket används för statistik och angetts öka aktivismen.[3]

2015 lämnar Klas Lund Motståndsrörelsens ledning efter att ha lett organisationen sedan grundandet 1997.[4]

2017 stänger bankerna Nordea, Handelsbanken och Swedbank organisationens bankkonton med förklaringen att de strider mot bankernas värdegrund.[5]

År 2017 förbjöds Motståndsrörelsen i Finland. Nordfront angav beträffande rättegången att "Det konstaterades att rätten inte ska utreda huruvida Motståndsrörelsen är en kriminell organisation eller inte, utan om vi bryter mot “god sed”, ett kryphål som polisstyrelsen har hittat i föreningslagen och en lag som när den skrevs inte alls var tänkt att tillämpas på det viset. De tre huvudpunkterna som Fredman framförde var att Motståndsrörelsen är våldsam, rasistisk och förnekar “förintelsen”." Organisationens ledare beskrev rättegången som en skenrättegång.[6][7][8] Beslutet har överklagats.

2019 lämnar Klas Lund organisationen efter meningsskiljaktigheter och startar Nordisk Styrka med flera andra som även de lämnat Motståndsrörelsen.[9]

Parlamentarisk gren

År 2014 offentliggjordes att "Motståndsrörelsen har beslutat att bilda en parlamentarisk gren, ett parti som ska representera organisationens ståndpunkter i val." Detta "innebär inte att Nordiska motståndsrörelsen blir ett parti. Partiet blir Motståndsrörelsens parlamentariska gren och är därmed tänkt att endast utgöra en del av verksamheten."[10] I en efterföljande intervju besvarades flera frågor om det nya partiet.[11] En insamling av namnunderskrifter startades för att kunna skydda det nya partiets namn vilket kräver 1500 namnunderskrifter. "Partiets namn är för tillfället inte officiellt. Detta för att fiender till Motståndsrörelsen inte ska kapa namnet och därmed försvåra partibildning."[12]

Tidigare hade Per Öberg i valet år 2014 blivit invald till Ludvika kommunfullmäktige på ett sverigedemokratiskt mandat då Öberg var den utomstående person som fick flest personröster i kommunvalet.[13]

Den 15 juli 2015 meddelade man att partiet Motståndsrörelsen var registrerat hos Valmyndigheten.[14] Chef för den parlamentariska grenen är sedan hösten 2015 Pär Öberg.[15] Man ställde upp i riksdagsvalet 2018 och fick 2106 röster.[16] Man ställer även upp i riksdagsvalet 2022 samt har kandidater i flera kommunalval.[17] I valet 2022 fick man 847 röster.[18]

Terrorstämpling av USA

I juni 2024 terrorklassar USA:s utrikesdepartement Nordiska motståndsrörelsen och tre av dess representanter klassas som ”globala terrorister”. Detta motiveras med att man ”har begått eller försökt begå, utgör en betydande risk att begå, eller har deltagit i träning för att begå terrordåd som hotar säkerheten för amerikanska medborgare, den nationella säkerheten, utrikespolitiken eller USA:s ekonomi”. Något som svenska SÄPO inte håller med om.[19] Även norska säkerhetspolisen PST bedömer att Motståndsrörelsen inte utgör ett terrorhot samtidigt som Norges främste terrorexpert kritiserar beslutet och kommenterar saken "om man ska lägga en traditionell förståelse av terrorgrupper till grund [för beslutet] så är det inte rätt" då organisationen helt enkelt inte använder terror som metod enligt Aasland Ravndal.[20] Beskedet kommer kort innan Sveriges riksdag ska rösta om det så kallade DCA-avtalet, vilket kommer att ge amerikansk militär i Sverige full frihet att ingripa mot opinionsyttringar man uppfattar som ett hot.[21]

NMRs ledare, Fredrik Vejdeland kommenterar terrorstämpeln med att ”Alla, inklusive de som tagit beslutet, vet nämligen att Nordiska motståndsrörelsen inte är en terrororganisation utan en fullt legal organisation som ägnar sig åt opinionsbildande verksamhet”.[22]

Motståndsrörelsen och nationalsocialism

Som nationalsocialistisk organisationen associeras Motståndsrörelsen ofta med den politiskt korrekta bilden av Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) och händelserna före och under andra världskriget. Den mer eller mindre öppna antydningen är att Motståndsrörelsen vill bedriva samma politik som den som anges i denna politiskt korrekta historiebeskrivning.

Motståndsrörelsen hävdar att denna politiskt korrekta historieskrivning ofta är felaktig eller missledande. Detta gäller inte minst beträffande "Förintelsen" men även beträffande en mängd andra historiska händelser associerade med nationalsocialismen och mer generellt politiskt korrekta historieskrivningar i allmänhet. En åtgärd mot detta är att Nordfront publicerar historiska artiklar med titeln "Dagens datum".[23]

Klas Lund skrev år 2014 artikeln "Nationalsocialismen i vår tid" som bland annat diskuterade den nutida nationalsocialismens bundenhet till att följa NSDAP:s och Tredje Rikets politik. Artikeln angav bland annat att "nationalsocialismen måste anpassa sig till rådande förhållanden, utan att för den skull förlora sin essens."[24]

Motståndsrörelsen och kriminalitet

I etablissemangsmedia beskrivs Motståndsrörelsen ofta som en våldsam och kriminell organisation (eller t.o.m. som en "terrorgrupp"). Ibland listas påstådda brott av medlemmar, tidigare medlemmar eller andra personer med påstådd anknytning till organisationen med antydning att denna är ansvarig. Detta trots att det kan gälla påstådda brott utan något politiskt motiv eller gälla påstådda brott som inträffat i samband med attacker av extremvänstergrupper mot laglig opinionsbildning. Expo ligger bakom många av anklagelserna som kritiserats för grova faktafel. Se sektionen "Kritik för felaktiga och vilseledande påståenden" i artikel om Expo. I media nämns ofta att flera personer i motståndsrörelsen har dömts för olaga vapeninnehav och bärande av kniv. En angiven förklaring har varit en hotbild mot personerna från extremvänstern. Expo har påstått att organisationen uppmanat medlemmarna att bära kniv men aldrig gett någon källa för påståendet. Motståndsrörelsen har även ansett sig vara felbeskrivet och partiskt behandlat inom exempelvis rättsväsendet.

Klas Lund skrev år 2011 att "vi har regler inom organisationen som dels slår fast att våld endast får brukas i självförsvar, dels att vi tar avstånd från kriminalitet, drogmissbruk m.m. Så låt då mig göra det klart här en gång för alla: Ingen i Svenska motståndsrörelsen ägnar sig åt kriminell verksamhet enligt begreppets normala definition (Sedan kan det hända att man gett detta begrepp en ny mening så att vi ska kunna infogas och stämplas). Ingen försörjer sig på kriminalitet, alla medlemmar strävar efter att följa lagarna i detta land. Det förekommer ingen planering eller organisering av olagliga handlingar. Verksamheten är rakt igenom politisk. Vi utgör dock en civil motståndsrörelse med allt vad det innebär och vi är inte rädda för att ta konflikt för att säkra våra rättigheter som man från olika håll hela tiden försöker inskränka på ett eller annat sätt."[25]

Framtida styrelseskick

Klas Lund skrev år 2010 en artikel som "tar upp organisationens ställning till vilket styrelseskick som skall råda i det framtida Norden".[26] SÄPOs beskrivning av SMR anger att organisationen "har som målsättning att etablera ett totalitärt styre". Nordfront skrev år 2012 att man kontaktat Säpo vars analytiker "håller med om att ordvalet totalitär inte är lämpligt utan att det mer korrekta auktoritär borde användas."[27]

"Ett fritt Norden"

I artikeln "Ett fritt Norden" från år 2003 skrevs bland annat att "Svenska motståndsrörelsen har satt upp följande huvudpunkter som ett uttryck för kampens viljeriktning:"[28]

 • 1. Styrkan skall vara vårt vapen
 • 2. Skyddandet av det svenska folket
 • 3. Bekämpandet av mångkulturen
 • 4. Etablerandet av en nationell regering.
 • 5. Repatrieringen av främlingar
 • 6. Utträdandet ur Europeiska unionen
 • 7. Upprättandet av det Nordiska riket

Uppmärksammade aktioner i urval

Huvudartikel: Aktioner utförda av Nordiska Motståndsrörelsen
Barnpornografisk utställning angrips.

Angrepp på konstutställningar

Sympatisörer till Nordiska motståndsrörelsen har sedan grundandet genomfört tre aktioner mot konstutställningar. En av utställningarna hade barnpornografiska inslag[29], en annan visade bilder på döda djur[30]

Aktionerna ledde till massmedial uppståndelse, och en del debatt inom etablissemanget om vad som egentligen är konst[31]

Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 12 november 2016. Foto: Nordiska motståndsrörelsen

Aktion mot pedofiler

Under sommaren 2009 inledde de en kampanj mot pedofiler där de hänger ut pedofiler för att varna allmänheten.[32] De patrullerade även senare samma höst Hagaskolan i Sundsvall, efter att pedofiler slagit till i närområdet.[33]

Aktion för kvinnofrid i Bollnäs

Den 25 augusti 2012 demonstrerade Motståndsrörelsen för kvinnofrid och mot våldtäkter i Bollnäs. En uppmärksammad aktion i kölvattnet av en omskriven gruppvåldtäkt tidigare under året.[34][35]

Aktion i Kärrtorp

En aktion i Kärrtorp i december år 2013 fick stor uppmärksamhet. Se denna sektion.

Valda citat

  Motståndsrörelsen kämpar för det svenska folkets frihet och överlevnad. Vi förkastar det rådande systemet som sålt ut Sveriges framtid, som svikit alla folkliga, nationella och rasliga ideal och som endast tjänar Sion, Mammon, materialismen och kortsiktigheten.– Källa: Svenska motståndsrörelsens hemsida, patriot.nu.

  Förutom flygbladen som delats ut har rörelsen även under veckan patrullerat en skola i Sundsvall, där en eller två misstänkta pedofiler setts förfölja unga flickor som går på skolan.– Källa: Henrik Ståhl i en artikel om Svenska motståndsrörelsen i Svenska Dagbladet, 20 september 2009.

Externa länkar

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism


Referenser

 1. Nordfront: Om ledarbytet
 2. Svenska motståndsrörelsen är död – Länge leve Nordiska motståndsrörelsen! 2016-06-06. https://motståndsrörelsen.se/2016/06/06/svenska-motstandsrorelsen-ar-dod-lange-leve-nordiska-motstandsrorelsen/
 3. Simon Lindberg. Dags för engagemang! 2011-07-21. https://www.nordfront.se/dags-for-engagemang.smr
 4. Ny ledning för Nordiska motståndsrörelsen 2015-09-30. https://motståndsrörelsen.se/2015/09/30/ny-ledning-for-nordiska-motstandsrorelsen/
 5. Banktrakasserier mot Motståndsrörelsen 2017-11-09. https://www.nordfront.se/banktrakasserier-mot-motstandsrorelsen.smr
 6. Första dagen av förbudsrättegången mot Motståndsrörelsen i Finland https://www.nordfront.se/forsta-dagen-av-forbudsrattegangen-mot-motstandsrorelsen.smr
 7. Sista rättegångsdagen i Finland https://www.nordfront.se/sista-rattegangsdagen-finland.smr
 8. De kan aldrig stoppa oss! https://www.nordfront.se/de-kan-aldrig-stoppa-oss.smr
 9. Splittring i NMR – nu växer oron för mer våld https://www.expressen.se/nyheter/oro-for-mer-vald-efter-nazisternas-splittring/
 10. Klas Lund. Motståndsrörelsen bildar parlamentarisk gren. 2014-10-02. Nordfront. https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-bildar-parlamentarisk-gren.smr
 11. Klas Lund. Klas Lund om det nya partiet. 2014-10-05. Nordfront. https://www.nordfront.se/klas-lund-om-det-nya-partiet.smr
 12. Skriv på, skriv historia! 2014-10-09. Nordfront. https://www.nordfront.se/skriv-pa-skriv-historia.smr
 13. Pär Öberg invald i Ludvikas kommunfullmäktige! 2014-09-23. Nordfront. https://www.nordfront.se/par-oberg-invald-ludvikas-kommunfullmaktige.smr
 14. Nordfront: Motståndsrörelsen nu registrerat parti 2015-07-15 https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-nu-registrerat-parti.smr
 15. https://www.nordfront.se/ny-ledning-nordiska-motstandsrorelsen.smr
 16. Valmyndigheten
 17. Nordiska Motståndsrörelsens valsida: I dessa kommuner ställer vi upp i valet
 18. Valmyndigheten
 19. USA:s utrikesdepartement terrorklassar Nordiska motståndsrörelsen 2024-06-14. Nordfront. https://nordfront.se/usas-utrikesdepartement-terrorklassar-nordiska-motstandsrorelsen
 20. Norsk expert kritiserar terrorklassningen 2024-06-16. Nordfront. https://nordfront.se/norsk-expert-kritiserar-terrorklassningen-av-motstandsrorelsen
 21. USA terrorklassar NMR – är ”ett hot mot amerikaner” av Erik Jonsson 2024-06-15. Nya Tider. https://www.nyatider.nu/usa-terrorklassar-nmr-ar-ett-hot-mot-amerikaner/
 22. Vejdeland: ”Alla försök att stoppa oss kommer misslyckas” 2024-06-15. Nordfront. https://nordfront.se/vejdeland-alla-forsok-att-stoppa-oss-kommer-misslyckas
 23. Fredrik Vejdeland. Nu skriver vi vår egen historia! 2013-01-31. Nordfront. https://www.nordfront.se/nu-skriver-vi-var-egen-historia.smr
 24. Klas Lund. Nationalsocialismen i vår tid. 2014-05-27. Nordfront. https://www.nordfront.se/nationalsocialismen-var-tid.smr
 25. Klas Lund. Svenska motståndsrörelsen kriminell? Nordfront. 2011-05-10 https://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen-kriminell.smr
 26. Klas Lund. Framtidens styre. 2010-03-04. Nordfront. https://www.nordfront.se/framtidens-styre.smr
 27. Pär Öberg. SÄPO erkänner fel. 2012-05-25. Nordfront. https://www.nordfront.se/sapo-erkanner-fel.smr
 28. Ett fritt Norden. 2003-10-28. Nordfront. https://www.nordfront.se/ett-fritt-norden.smr
 29. hhttps://www.nordfront.se/till-kulturens-forsvar.smr Patriot.nu: Till kulturens försvar - Aktion mot barnporrutställning.
 30. https://www.nordfront.se/aktion-mot-konstutstallning.smr Patriot.nu: Aktion mot "konstutställning".
 31. http://sydsvenskan.se/malmo/article47143/Konststriden-trappas-upp.html Sydsvenskan: Konststriden trappas upp.
 32. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mikael-skillt-svenska-motstandsrorelsen-fler-pedofiler-ska-hangas-ut_3549355.svd Svd: Svenska motståndsrörelsen: ”Fler pedofiler ska hängas ut”.
 33. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nazister-patrullerar-skola-i-sundsvall_3545505.svd Svd: Nazister patrullerar skola.
 34. http://www.nordfront.se/mangkulturell-demonstration-kan-fa-flytta-for-motstandsrorelsen.smr
 35. http://www.nordfront.se/medievarlden-uppmarksammar-handelserna-i-bollnas.smr
Svensk politik
Partier

Alternativ för Sverige · Centerpartiet · Feministiskt initiativ · Kristdemokraterna · Liberalerna · Medborgerlig Samling · Moderaterna · Miljöpartiet · Nordiska Motståndsrörelsen · Piratpartiet · Socialdemokraterna · Sverigedemokraterna · Vänsterpartiet

Kommunistiska Partier

Kommunistiska Partiet · Sveriges kommunistiska parti

Ungdomsförbund

Liberala ungdomsförbundet · Revolutionär Kommunistisk Ungdom · Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund · Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund · Syndikalistiska ungdomsförbundet · Ung Vänster

Partiledare

Magdalena Andersson · Ebba Busch · Nooshi Dadgostar · Muharrem Demirok · Gustav Kasselstrand · Ulf Kristersson · Johan Pehrson · Ilan Sadé · Jimmie Åkesson · Pär Öberg

Ideologier

Konservatism · Kapitalism · Liberalism · Socialdemokrati · Nationalism · Kommunism · Paleokonservativ · Globalism · Korporativism · Socialism · Demokrati · Diktatur

Parlamentsval

Representantval i Sverige 2018 · Representantval i Sverige 2022