Biosocial kriminologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kriminologi
Kriminologi
Biosocial kriminologi
Vapenlagsdebatten
Cinderella effect
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Ras och brottslighet
Ideologiskt motiverad brottslighet
Hatbrott
Brottsutvecklingen i Sverige
Sverige och våldtäkterna

Biosocial kriminologi är en tvärvetenskap som försöker förklara kriminalitet och antisocialt beteende genom att undersöka både biologisk faktorer och miljöfaktor. Traditionell kriminologi har dominerats av sociologiska teorier medan biosocial kriminologi också tar stor hänsyn till genetik, neuropsykologi, och evolutionspsykologi.[1]

Specifika förklaringar

Cinderella effect (engelsk term, svensk översättning askungeneffekten) syftar på en hävdad mycket stor överrisk för barn att bli utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, och mord av icke-biologiska föräldrar jämfört med biologiska föräldrar. Även en mer allmän genomsnittlig negativ partiskhet hos styvföräldrar jämfört med biologiska föräldrar har hävdats. Evolutionspsykologiskt har effekten förklarats med att det för styvföräldrar är evolutionärt negativt att bidra med omfattande resurser till ett icke-biologiskt barn jämfört med ett biologiskt barn. En liknande effekt finns hos andra djurarter.[2]

Forskare har föreslagit flera olika evolutionära förklaring för psykopati (vilket inte är identiskt med skildringar av psykopater i nöjesmassmedia). En är att psykopati representerar en socialt parasitisk strategi. Detta kan fungera så länga som det är få andra psykopater i samhället eftersom fler psykopater innebär att risken att möta en annan psykopati ökar och ökar risken för att samhället vidtar motåtgärder.[3][4]

Våldtäktsliknande beteenden finns hos andra djurarter. Hos dessa liksom hos människan har detta hävdats att detta liksom olika motåtgärder kan vara evolutionärt utformade beteenden.[5][6]

Forskning beträffande barnadråp av mödrar i olika kulturer har funnit att det är mer sannolikt om spädbarnet har missbildningar/sjukdomar eller om modern har bristande resurser på grund av fattigdom, andra barn som kräver resurser, och frånvaro av manligt stöd. Ett sådant spädbarn kan ha låg chans att framgångsrikt fortplanta sig själv vilket innebär att spenderande av resurser på barnet inte gynnar modern möjlighet att fortplanta sina genar. Frekvensen sjunker med stigande ålder vilket kan bero på att möjligheten att få andra barn i framtiden minskar. Postpartumdepression (förlossningsdepression) anges ofta vara en annan orsak till barnadråp men det har hävdats att riskfaktorerna för detta liknar de ovanstående. Ett liknande beteende har observerats hos mödrar hos andra djurarter.[7]

Vidare har det hos djur observerats olika favorisering beträffande avkommans kön beroende på omgivande miljö. Detta har förklarats med flera olika evolutionspsykologiska teorier. En är Trivers-Willard-hypotesen som hävdar att föräldrar investerar relativt mer i en avkomma av manligt kön när föräldrarna har hög status jämfört med låg status. Detta bland annat eftersom manliga individers reproduktiva framgång är mer beroende av status än kvinnors. Detta har hävdats fått stöd i av många studier både hos djur och människor. Vidare har det hävdats att sådana psykologiska mekanismer kan vara inblandade i att aborter och barnadråp orsakat en stor manlig övervikt i befolkningen i vissa asiatiska länder. Dessa länder har en växande medelklass och nya teknologiska möjligheter som fosterdiagnostik som inte fanns i de samhällen som dessa psykologiska mekanismerna utvecklades för.[8]

Mekanismer som etnisk nepotism kan vara en förklaring till fenomen som att etnisk heterogenitet är associerat med ökad brottslighet.

Motvilja mot homosexualitet kan bidra till vissa brott. Denna motvilja har i den vetenskapliga litteraturen föreslagits ha evolutionspsykologiska orsaker. Föräldrar investerar omfattande resurser i sina barn vilket evolutionspsykologiskt förklaras med att detta medför att föräldrarnas gener kan fortplantas. Om ett barn blir homosexuellt kan detta medföra minskad reproduktiv framgång för personen och föräldrarna. Forskare har hävdat att om homosexualitet till någon del är inlärt så kan innebära att det evolutionspsykologiskt kan ha varit fördelaktigt för föräldrarna att undvika kontakt med homosexuella. En förutsägelse av detta är att motvilja mot homosexuella ska vara speciellt stark bland föräldrar och när homosexuella har kontakt med barn. Detta har hävdats ha fått stöd av studier vilket hävdats tala emot generell främlingsfientlighet som förklaring.[9][10]

Referenser

  1. Kevin M. Beaver and Anthony Walsh. 2011. Biosocial Criminology. Chapter 1 in The Ashgate Research Companion to Biosocial Theories of Crime. 2011. Ashgate.
  2. Martin Daly & Margo Wilson. The “Cinderella effect”: Elevated mistreatment of stepchildren in comparison to those living with genetic parents. Center for Evolutionary Psychology. http://www.cep.ucsb.edu/buller/cinderella%20effect%20facts.pdf
  3. Andrea L. Glenn, Robert Kurzban, Adrian Raine, Evolutionary theory and psychopathy, Aggression and Violent Behavior, Volume 16, Issue 5, September–October 2011, Pages 371-380, ISSN 1359-1789, 10.1016/j.avb.2011.03.009. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178911000413
  4. Buss, D. M. (2009). "How Can Evolutionary Psychology Successfully Explain Personality and Individual Differences?". Perspectives on Psychological Science 4 (4): 359. DOI:10.1111/j.1745-6924.2009.01138.x. http://pps.sagepub.com/content/4/4/359
  5. Randy Thornaill och Craig T. Palmer. A Natural History of Rape. Biological Bases of Sexual Coercion. A Bradford Book; 1 edition (May 1, 2001). The MIT Press
  6. McKibbin, W. F.; Shackelford, T. K.; Goetz, A. T.; Starratt, V. G. (2008). "Why do men rape? An evolutionary psychological perspective". Review of General Psychology 12: 86-97. http://www.toddkshackelford.com/downloads/McKibbin-et-al-RGP-2008.pdf
  7. Jeffrey A. Kurland and Steven J.C. Gaulin. Cooperation and Conflict among Kin. Kapitel 15. The Handbook of Evolutionary Psychology. Redaktör David M. Buss. 2005. John Wiley & Sons, Inc.
  8. Robert Brook. "Asia’s Missing Women” as a Problem in Applied Evolutionary Psychology? Evolutionary Psychology. www.epjournal.net – 2012. 12(5): 910-925. http://www.epjournal.net/wp-content/uploads/EP10910925.pdf
  9. Gordon G. Gallup Jr., Have attitudes toward homosexuals been shaped by natural selection?, Ethology and Sociobiology, Volume 16, Issue 1, January 1995, Pages 53-70, ISSN 0162-3095, http://dx.doi.org/10.1016/0162-3095(94)00028-6
  10. Gordon G. Gallup Jr., Attitudes toward homosexuals and evolutionary theory: The role of evidence, Ethology and Sociobiology, Volume 17, Issue 4, July 1996, Pages 281-284, ISSN 0162-3095, http://dx.doi.org/10.1016/0162-3095(96)00042-8