Terrorism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Terrorism, från latinets terror med betydelsen rädsla eller fruktan, terrere - att skrämmas. Begreppet syftar till användandet av våld eller mot om våld, i huvudsak civila mål, för att bringa fram rädsla som tvingar ett samhälle till politiska förändringar. Nationalencyklopedin beskriver terrorism som: "våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas."


Definition oklar

Det råder ingen konsensus kring definitionen av begreppen terror, terrorism och terrorist. Begreppen är starkt politiserade då en frihetskämpe kan betraktas som terrorist beroende på vilken sida av en konflikt som tillfrågas. En anfallande stat uppfattas i regel som terrorister bland den befolkning som blir anfallet medan det omvända gäller hos den anfallande staten om det folk som försvarar sig mot anfallet.

En person eller grupp som utför eller planerar att utföra ett dåd legitimerar ofta sina eller sina handlingar med att aktionen är en del av en kamp som är legitim och aktionen riktas då mot vad som uppfattas som terrorister.

Externa länkar