Förintelsen, en ny världsreligion

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Entrén in till Birkenau dit tåg anlände till perrongen. Europas folk associerar ikon-bilden med en medfödd, nedärvd känsla av skuld. Den bibliska arvssynden som överförs till nästa generation och på varje nyfött barn har en religiös karaktär. De europeiska folken måste till varje pris förändras eftersom det är de europeiska folkens miljö och kultur som gav den jord i vilket "det kunde hända". Därmed finns ondskan i varje europeisk människa, redan från födseln. En ondska som måste utrotas.
Den korsfäste soldaten. Ett av få bevarade fotografier från inspelningen av filmen The Prussian Cur. Tyskar anklagades redan under första världskriget för barbariska övergrepp. En av anklagelserna som lever kvar i Förintelsen är att tyskarna under andra världskriget spikade upp människor enligt korsfästningsliknande ritualer.

Förintelsen, en ny världsreligion. Revisionistiska forskare och kritiker av sionism har många gånger beskrivit Förintelsen som en världsomspännande religion. Synen på ämnet som en religion har bland annat stöd av Yeshayahu Leibowitz‎, Hajo Meyer, Barack Obama, Robert Faurisson, Gilad Atzmon och Germar Rudolf. Kritikerna har uppfattningar som skiljer sig åt något, men det som förenar dem är att de betraktar Förintelsen i sin framställning som synonym med religiösa attribut. Artikeln är en sammanfattning av kritikers syn på ämnet och varför Förintelsen ska betraktas som en religiös föreställning och inte som ett historiskt faktum.


Förintelsen - religiösa attribut

Då den amerikanske presidenten Barack Obama i ett tal inför FN:s generalförsamling den 25 september 2012 satte in Förintelsen i en kontext tillsammans med Kristendom och Islam bekräftades dess upphöjda status av en officiell auktoritet. Förintelsen anses därmed ha fått erkännande som världsreligion. Obamas uppfattning är dock ingalunda unik utan har redan tidigare delats av andra auktoriteter. Nobelpristagaren Elie Wiesel har jämfört Förintelsen med Moses möte med Gud på berget Sinai, då judarna fick de tio budorden. Wiesel har även fört fram doktrinen att man bör ta av sig skorna när man närmar sig ämnet. Abraham Foxman ser Förintelsen som ett angrepp på Guds utvalda folk och därmed som ett angrepp på Gud.

Inom de flesta religioner återfinns ett antal attribut, både i fysisk mening och i filosofisk mening. Förintelsen anses uppfylla de flesta av kriterierna för att kvala in som en religion. Bland dessa återfinns, i urval:

"-Du skall ingen annan Gud hava jämte mig"

Inom tron ryms även upphöjningen av judar som unika människor som led mer än andra. Judar hade långt innan kriget betraktat sig som ett av Gud utvalt folk som i och med Förintelsen har fått en gudomlig rätt att agera mot andra folk enligt eget tycke, vilket även inbegriper etnisk rensning i Palestina. Judar placerar sig själva som Guds ställföreträdare på Jorden och därmed den högsta auktoriteten som kräver lydnad och tillbedjelse. Abraham Foxman förklarade 1994: "The Holocaust is a singular event. It is not simply one example of genocide but a near successful attempt on the life of God's chosen children and thus, on God himself".

Det judiska folkets lidande är unikt. Det är mer unikt än något annat lidande och får varken ifrågasättas eller placeras under andra folks lidande. Det som drabbade Ryssland under ryska revolutionen är inte ett större lidande, oavsett offrens omfattning. Holodomor är inte jämförbart med det svåra lidande som det judiska folket har fått utstå. Det judiska lidanden är så svårt att det ärvs i generationer och andra generationens överlevare bär idag upp den muntliga traditionen och för budskapet vidare. Inga museer byggs till andra folks lidande. Inga statschefer deltar i ritualer för att hedra dödsoffer för andra historiska händelser.

"Holocaust" = "Brännoffer"

En vanlig ritual är blomsternedläggning vid en krematorieugn. De döda brändes, som offer. Eftersom judar enligt tradition inte ska kremeras var brottet dubbelt.[6] I Auschwitz tatuerades dessutom fångar av administrativa skäl vilket förstärkte effekten av skändning eftersom judar inte ska låta tatuera sig. En judisk kropp är en avbild av Gud och ska därmed inte ha några avgudabilder.[7]

Det av Gud utvalda folket drabbades av en Holocaust, ett ord med betydelsen "brännoffer". Eld har en renande effekt. Med eld kan man bränna bort gammalt och börja bygga nytt. Man kan resa sig "ur askan i elden." Häxor brändes för att döda ondskan. Enligt ortodox judisk tro är det emellertid inte tillåtet att bränna en människokropp. Döda judar ska begravas och alltså inte kremeras. De sanitära åtgärder som vidtogs i lägren för att hindra spridningen av tyfus och därmed nya dödsfall var att kremera kroppar, i strid med ortodox judendom. Många av de judar som internerades i koncentrationslägren kom från ortodoxa miljöer i östeuropa. I Gamla Testamentet, Danielsboken 3:6 har babyloniernas kung Nebukadnessar låtit göra en staty och befaller alla att tillbedja den. De som inte lyder order skall då brännas i en ugn. Men tre judar: Shadrak, Meshak och Aved-Nego vägrar lyda order och binds därför och kastas in i ugnen som hade värmts upp sjufaldigt. De tre männen överlever sin holocaust och träder levande ut ur ugnen, efter att ha fått sällskap av en person till, en gudagestalt. Judarna i sällskap av Gud besegrar ondskan som representeras av Molok och de träder tillsammans ut ur ugnen och elden i den.

Referenserna till religion är många, anser kritikerna. Det engelska ordet på händelsen, Holocaust, har rötterna i de grekiska orden för "brännoffer". Att offra något till en eller flera gudar är känt i många religioner. Genom en Holocaust så har ett mirakel inträffat, staten Israel har uppstått. Men att judar har råkat ut för en Holocaust är i sig inget nytt. Enligt skrifterna brände romarna judiska barn levande,[8][9] något som även ska ha hänt i de tyska koncentrationslägren. Från slutet av 1970-talet etablerades i Sverige begreppet Förintelsen. Ordet ersatte det tidigare Judeutrotningen efter att TV-serien med samma namn sändes. Begreppet etablerades även i svensk litteratur vid samma tid.

Kampen mellan judar och icke-judar

Ordet förintelse har starka referenser till bibeln. I Gamla Testamentet berättas hur judar ligger i ständig konflikt med andra folk, där de bekämpar varandra i aldrig upphörande etniska konflikter. Det hotas ständigt med förintelse i Moseböckerna.[10] I Est Gr 4 står att läsa: "Nu ber jag dig, Herre Gud, du konung, du Abrahams Gud: skona ditt folk, ty fienderna siktar till vår förintelse, deras önskan är att utplåna det folk som är din arvslott sedan begynnelsen.[11] Stycket i Est Gr 4 innehåller både förintelse och utplåning, utrotning av ett helt folk. I Esters bok berättas hur judarna, för att försvara sig, själva iscensatte en massaker i förebyggande syfte. För att det "inte ska hända igen" måste dagens Israel och dess judiska befolkning skyddas, om så till priset av många döda i grannländerna.

Då den moderna judiska nationalismen tog sin form i vad som idag kallas sionism växte en rörelse fram som kom att prägla hela 1900-talets historieskrivning. Rörelsens ideologiske fader Moses Hess lät 1862 publicera sin mest kända bok Rom och Jerusalem där han beskriver kampen mellan de olika folken och deras syn på tillvaron. Hess menade att en raskamp skulle utkämpas och att tyskarna stod i fokus för denna kamp. Hess, som i titeln på sin bok sätter upp Rom på ena sidan och Jerusalem på den andra, menar att det finns två kontrasterande synsätt, rent filosofiskt, mellan européer och judar. Den europeiska filosofin representeras ofta av grekiska tänkare. Hess gör en jämförelse mellan just judar och greker. Grekerna beskrivs som ett folk som betraktar sin omvärld som perfekt och som redan är iordningställd som den ska vara, medan judarna strävar efter en värld som ska bli perfekt. För att nå målet med det som ska bli måste världen idag förändras eftersom det som redan är ligger i vägen som ett hinder. Målet är en ny världsordning där det enligt ett judiskt synsätt är perfekt. Det som hände i Tyskland tas som intäkt för att förändringen måste ske och eftersom judarna representerar Gud och det goda så är de uppoffringar som sker fullt legitima. Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi går ett steg längre i sin bok Praktischer Idealismus där han menar att judar är en spirituell härskarras.

Inom den sionistiska rörelsen finns en ambition att uppfylla Guds löfte om det land som judarna har blivit lovade, Israels bibliska gränser. Gud lovade bort redan bebott land till judarna: "Herren slöt då detta förbund med Abram: ”Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat, keniternas, kenisseernas, kadmoneernas, hettiternas, perisseernas, refaeernas, amoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jevuseernas land.”"[12] För att Den Slutgiltiga Lösningen ska kunna uppfyllas är det då oundvikligt med offer men offren på vägen till målet är inte jämförbara med det judiska folkets lidande och offren är för den goda sakens skull. Ändamålet helgar medlen.

Religionskrig

Twin Towers, två av de tre skyskrapor som sprängdes i New York den 11 september 2001. Muslimer pekades ut som skyldiga och världen stod inför ett nytt krig. Anders Behring Breivik uppger att hans massmord i Oslo delvis kan förklaras med att den kristna västvärlden befinner sig i krig med islam och därför ska söka allians med judar.

Utöver de etniska konflikterna mellan judar och icke-judar, som har legat latent under århundraden, finns religiösa motsättningar. Tvisten om vilka som bär ansvaret för Jesus död blossar fortfarande upp. Frågan har delat människor i generationer och är aktuell än idag.[13] I och med Jesus tar de bibliska berättelserna en ny vändning. Gamla Testamentet ersätts av Nya Testamentet, vilket betyder att det gamla upphör att gälla. Konflikten om vilket testamente som gäller och Jesus status utgör kärnan av de två religionerna judendom och kristendom. Enligt Talmud så lät judarna mörda Jesus, som nu kokas i avföring i evighet.[14][15] Talmud, som finns i olika versioner, har hög status inom judendomen och dess innehåll innehåller mycket negativa omdömen om icke-judar, något som har spätt på konflikten mellan olika folk.

islam grundades tillkom ytterligare en röst som även den gör anspråk på, inte bara vilken gud och vilken profet som är det rätte, utan även det geografiska område som kallas Det Heliga Landet. Oenigheten mellan judar och muslimer har, på religiösa grunder, varit ett incitament till konflikter. Merparten av världens judar har emellertid valt att bo bland de europeiska folken och dra fördel av vad européerna har skapat. Den muslimsk-judiska konflikten eskalerade ordentligt först när den sionistiska rörelsens mål med The Final Solution uppnåddes, staten Israels tillkomst. Men för att nå målet med en egen stat behövde den judiska nationaliströrelsen hjälp. Endast genom massinvandring till Palestina var etablerandet av en ny statsbildning möjlig. Judar i Europa hade emellertid ett svagt intresse att lämna välutvecklade länder till förmån för ett land med ogästvänlig miljö och fientlig befolkning. Paradoxalt nog blev Tredje riket den katalysator som gjorde att rörelsen fick den hjälp den behövde, något som Theodor Herzl hade förutspått då han deklarerade att antisemitismen skulle bli rörelsens bästa vän.

Då Elie Wiesel proklamerade "- The sincere Christian knows that what died in Auschwitz was not the Jewish people but Christianity"[16] var slaget redan vunnet. Kristendomen hade besegrats. Vad som är kvar av den tidigare så mäktiga världsreligionen inordnar sig nu i den sionistiska rörelsens ambitioner. Ödet för kristendomens spillror beseglas med en kamp mot traditioner, där kriget mot julen är den mest påtagliga och visuella för vanliga medborgare.[17]

Med kristendomen besegrad återstår islam för att skydda miraklet, staten Israel som uppstått då de profetiska sex miljoner judarna försvunnit i en Holocaust. Tempelberget i Jerusalem präglas fortfarande av Al-Aqsamoskén. Därmed kan inte templet återuppbyggas, som revs av romarna år 70. Innan Israel utropades som stat fördes strider om landet, strider som eskalerade efter maj 1948. Striderna har sedan dess fortsatt i olika styrka. I och med framgången i Sexdagarskriget vann den sionistiska rörelsen ökat erkännande och acceptans, även bland mer sekulära judar. Genom en omfattande marknadsföringskampanj under 1970-talet, där TV-serien Holocaust sändes i många länder, ökade allmänhetens medvetande om ämnet. Alltfler böcker kom ut då antalet Förintelseöverlevare ökade dramatiskt och började berätta vad de upplevt ett par decennier tidigare. Med Claude Lanzmanns film Shoah, det hebreiska ordet för Förintelsen, och Steven Spielbergs film Schindler´s List fick människor själva, hemma i TV-soffan eller på närmsta biograf, se vad som var sant.

När så 11 september-attackerna skakade världen inleddes en helt ny fas i kampen. Kriget mot terrorismen är uteslutande riktat mot muslimska stater där Iran länge varit måltavla för en skarp diplomatisk retorik. Mahmoud Ahmadinejad har felaktigt blivit anklagad för att vilja radera Israel från kartan, det vill säga skapa en ny förintelse. Iran är dessutom landet där perserna bor, samma befolkning som judarna låg i konflikt med enligt Esters bok. Den judiska högtiden Purim firas till minne av massakern. Under Purim äter man Hamentashen, Hamans öron, vilket symboliserar att de goda, judarna, äter upp det onda.

Utvalda citat

  The Holocaust is a singular event. It is not simply one example of genocide but a near successful attempt on the life of God's chosen children and thus, on God himself.Abraham Foxman

  The Holocaust is a sacred subject. One should take off one's shoes when entering its domain, one should tremble each time one pronounces the word.Elie Wiesel

  The future must not belong to those who slander the prophet of Islam. But to be credible, those who condemn that slander must also condemn the hate we see in the images of Jesus Christ that are desecrated, or churches that are destroyed, or the Holocaust that is denied.Barack Obama

  Worse still is that mankind - the non-Jewish world - learned nothing from the Holocaust: The event which had no precedent in history, which should be equal to the Revelation at Sinai in significance.– Elie Wiesel

  But what began in 1941 was a process of destruction not planned in advance, not organized centrally by any agency. There was no blueprint and there was no budget for destructive measures. They [these measures] were taken step by step, one step at a time. Thus came about not so much a plan being carried out, but an incredible meeting of minds, a consensus -- mind reading by a far-flung bureaucracy.Raul Hilberg

  Later, I learn from a witness that, for month after month, the ground never stopped trembling; and that, from time to time, geysers of blood spurted from it.– Elie Wiesel

  The race struggle is the primal one, and the class struggle is secondary. The last dominating race is the German.Moses Hess

  The Jewish religion died 200 years ago. Now there is nothing that unifies the Jews around the world apart from the Holocaust.Yeshayahu Leibowitz

  Some events do take place but are not true; others are—although they never occurred.– Elie Wiesel

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar