Det Heliga Landet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Det Heliga Landets gränser är inte exakta och alltid tydliga, men det handlar i stort sett om dagens Israel och Palestina med Gaza samt stora delar av Jordanien.

Det Heliga Landet är en framför allt kristen beteckning på det bibliska Palestina som Jesus var verksam i under romersk tid. Judarna beskrev i stället området som Det förlovade landet. Enligt den judiska traditionen fick Abraham Guds befallning att flytta till Kanaan som skulle bli Abraham och hans efterföljares utlovade land. Landet som Gud gav bort var emellertid redan bebott av andra folk, vilket lade grunden till omfattande etniska konflikter:

"Herren slöt då detta förbund med Abram: ”Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat, keniternas, kenisseernas, kadmoneernas, hettiternas, perisseernas, refaeernas, amoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jevuseernas land.”"[1]

Efter århundraden i Egypten ska israeliterna under ledning av Moses ha kommit till landet Kanaan en andra gång, ett landområde som de etappvis erövrade från andra folk genom etnisk rensning.


Anspråk från Islam

Även andra världsreligioner har religiösa kopplingar till Det Heliga Landet. För muslimerna handlar det i första hand om staden Jerusalem, som är den i Koranen omnämnda "bortest belägna böneplatsen" (al-Aqsa) som Muhammed ska ha besökt i en drömvision. Efter att Jerusalem på 600-talet blivit en muslimsk stad uppfördes en dom, Klippdomen, och en moské, Al-Aqsa vid Tempelberget.

Målet för den sionistiska rörelsen

Då den sionistiska rörelsen satte upp sitt mål med den slutgiltiga lösningen i slutet av 1800-talet var siktet inställt på Det Heliga Landet. Att rörelsen skulle etablera en nationalstat i området stod klart redan andra dagen på den första sionistkongressen i Basel 1897. Ett första försök att nå målet gjordes redan 1917 med Balfourdeklarationen men det skulle dröja ända till 1948 och med hjälp från tyska nationalsocialister innan staten Israel utropades.

Se även

Referenser

Jordglob.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Geografi och länder