Zyklon B

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Zyklon B

Zyklon B, är en produkt från Degesch AG, DEutsche GEsellschaft fuer SCHaedlingsbekaempfung ("Tyska Företaget för Skadedjursbekämpning"). Patentet tillhörde ursprungligen IG Farbenindustrie, även kallat IG Farben. Zyklon B är ett skadedjursmedel som levererades i cylindriska plåtburkar innehållandes pellets, oftast av kiselgur. Dessa pellets absorberade lätt andra ämnen och Zyklon B bestod av pellets mättade med cyanväte, HCN, ett mycket giftigt ämne för bekämpning av löss och andra skadedjur. Produkten fanns tillgänglig för kommersiellt bruk från 1923. Under andra världskriget exporterades Zyklon B även till Finland. Instruktioner om hur användande skulle ske gavs ut under titeln Richtlinien für die Anwendung von Blausäure (Zyklon) zur Ungeziefervertilgung.


Zyklon B i tyska koncentrationsläger

Under andra världskriget användes Zyklon B till att bekämpa skadedjur i de tyska koncentrationslägren. Loppor och löss spred tyfus vilket orsakade många dödsfall i lägren. För att komma tillrätta med sjukdomen levererades Zyklon B som användes till att gasa ihjäl dessa skadedjur och på så vis minska spridningen. Användandet skedde i praktiskt taget varje läger.

Kräver uppvärmning för högsta effektivitet

The Evening Independent den 19 maj 1926, sid 3

Den aktiva gasen i Zyklon B är cyanväte, som kräver en uppvärmning för största effektivitet. En normal avdunstning sker vid lägre temperaturer, men för bästa prestation och snabb och effektiv hantering bör Zyklon B värmas till 25,7 ºC. En artikel publicerad i The Evening Independent den 19 maj 1926 berättar om säkerhetsåtgärder inför en avrättning i Reno, Nevada, av de bägga dömda mördarna John H. Randolph och Stanko Jukich. Artikeln redogör även för ett system för uppvärmning av den dödliga gasen, cyanväte, som även används i Zyklon B:

"A trusty spent most of yesterday afternoon chinking possible air holes so that none of the hydrocyanic gas might escape and harm the witnesses at Friday´s execution. An electric steam heating apparatus has been installed in the building and the thermometers in the room indicate the temperature to be at 80. degrees, ideal for gas executions, prison authorities say."[1]

Kemiska egenskaper och användningsanvisningar

På sidan 18 i Jean-Claude Pressacs bok Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers‎ anger författaren detaljerade uppgifter om Zyklon B och tillverkarens användningsråd:

 • Molecular weight: 27.
 • Weight per liter: 1.20g.
 • 1% by volume represents 12g /m³.
 • 1g/m³ represents 0.083% by volume.
 • 1% by volume represents 10,000ppm (parts per million).
 • 1ppm represents 0.0012g/m³ or 1.2 mg /m³.
 • With air, it constitutes mixtures whose lower and upper limits of combustion are respectively 5.6 % (67.2g/m3) and 40% (480g/ m³).
 • Olfactory threshold: 2 to 5ppm (2.4 to 12mg/m³).
 • Maximum threshold used in work places: 10ppm (12mg/m³).
 • Exposure without a mask to a content of 100 to 200ppm (120 to 240mg/m³) for 30 to 60 minutes may result in death. The lowest lethal dose known for man by inhalation: 120mg/m³ in one hour and 200mg/m³ in ten minutes.
 • Immediately mortal concentration: 300mg/m3 or 0.3g/m3.
 • A concentration equal to or greater than 12gm/m³ (1%) would not tolerable even for a man wearing a mask except in case of necessity and not for more than a minute.
 • A concentration of 24g/m³ (2%) may bring loss of consciousness in ten minutes for a man with a mask.
 • Concentration used in homicidal gassing in Birkenau: 12g/m³ (1%), or 40 times the lethal (or mortal) dose.
Concentrations in g/m³ and contact times recommended in disinfestation:
Mosquitos: 0.25 for 30 minutes.
Bugs: 2.5 for 1 hour.
Fleas: 1.25 for 2 hours.
Lice: 5 for 2 hours.
Cockroaches: 5 for 2 hours.
Destruction of all insects: 5 for 6 hours.
Rats and mice: 2.5 for 2 hours. (Or according to Degesch: 2-4g/m³ for 4 hours).

Concentration used for disinfecting mills according to Degesch: 10g/m³ This level, close to 1%, does not prevent Degesch operators from distributing Zyklon-B disks with bare hands and apparently without ill effects. A concentration of 15 to 30g/cm³ can be reached in restoration work (in the case of wooden works of art [statues] Infested by death watch beetles).

Pressac anger i samma bok på sidan 18 och 19 att Zyklon B (cyanväte) vid en koncentration på 75 gram per kubikmeter luft gör gasen explosiv och bör då inte hanteras i närheten av öppen eld eller glödande trådar. Alkohol bör undvikas i samband med hantering av Zyklon B och vid eventuell förgiftning via lungorna eller vid hudkontakt är den infekterade i behov av frisk luft. Pressac anger även olika hanteringsråd såsom användande av skyddsutrustning samt god ventilation efter avslutat arbete.

Bildgalleri

Se även

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Referenser

Källor