Eldgropar

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Judar bränns levande i en bränngrop på ett kopparstick från medeltiden.
Illustration av David Olère.

Eldgropar, eller bränngrop, är en avrättningsmetod som enligt vittnen ska ha använts under Förintelsen. Överlevande vittnen har redogjort för hur judar kastats levande ner i gropar och bränts ihjäl. Eldgroparna ska även ha använts till att bränna kropparna av människor avlidna av andra orsaker. Uppgiften har dock ifrågasatts av förintelserevisionister då många redogörelser härör från Auschwitz-Birkenau som hade en grundvattennivå strax under markytan vilket gjorde att gropar snabbt vattenfylldes. Bland Förintelseöverlevare som i sina vittnesmål redogör för avrättning via brinnande gropar i marken återfinns Kitty Hart-Moxon och nobelpristagaren Elie Wiesel.

Se även

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen