Josef Mengele

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Josef Mengele

Josef Rudolf Mengele, född den 16 mars 1911 i Günzburg, Tyskland, avliden den 7 februari 1979 i Bertioga, Brasilien. Tysk läkare och SS-Hauptsturmführer, från maj 1943 till januari 1945 verksam i koncentrationslägret Auschwitz.

Bakgrund

Mengele var den äldsta av tre syskon. Föräldrarna Karl och Walburga (född Hupfauer) var bosatta i Günzburg, Bayern, där fadern drev det än idag existerande företaget Karl Mengele & Söhne, Maschinenfabriken GmbH. Efter studier vid universitetet i München erhöll Mengele graden Filosofie doktor 1935. Utbildningen fortsatte 1937 i Frankfurt med studier i rashygien, en gren inom vetenskapen där Sverige var ledande i och med grundandet av Rasbiologiska Institutet efter ett initiativ från bland annat Socialdemokraterna. 1939 gifte sig Mengele med Irene Schönbein som han fick sonen Rolf med. Irene tog ut skilsmässa efter kriget.

Militär karriär

Mengele gick med i NSDAP 1937 och SS 1938. Som frivillig i en medicinsk enhet inom Waffen-SS deltog han vid östfronten i Ukraina. För sina insatser blev han förlänad med Järnkorset av andra klass i juni 1941. Vid en insats i Sovjetunionen januari 1942 ska han ha räddat två tyska soldater ur en brinnande stridsvagn. Han tillhörde då SS-Division "Wiking" och för sitt hjältemod förlänades han med Järnkorset av första klass. Mengele sårades dock själv i Sovjetunionen och återvände till Tyskland och började tjänstgöra vid Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. I april 1943, strax innan han trädde i tjänst i Auschwitz, blev Mengele befodrad till SS-Hauptsturmführer.

Läkare i Auschwitz

I maj 1943 tillträdde Mengele en tjänst som läkare i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Till en början låg ansvaret på den del av lägret som inhyste zigenare, men efter en tid med huvudansvar för hela Birkenau. Chefsläkaransvaret för hela Auschwitz låg dock på Dr. Eduard Wirths.

Som flera andra koncentrationsläger var även Auschwitz ibland hårt drabbat av epedemier. Den vanligaste och den som skördade flest dödsoffer var tyfus. Vid dödsfall kremerades kropparna eftersom begravning skulle innebära smittspridning via det höga grundvattnet. I Birkenau installerades ett antal avlusningskammare där kläder, madrasser, filter och dylikt gasades med Zyklon B vars aktiva substans cyanväte dödade de löss som spred smittan. Nyanlända fångar fick genomgå en desinfektion vid ankomst där bland annat håret rakades av från huvudet, allt för att inte klädlusen skulle få fäste.

Trots åtgärder mot smittspridning uppstod emellertid epedemier då transporter anlände det hårt ansatta lägret. Som läkare i ett av de största koncentrationslägren i Tredje riket var en av Mengeles uppgifter att utföra kontroller på fångarna om det fanns misstanke om smitta. Arbetet innebar bland annat provtagning. Under sitt arbete smittades Mengele själv av tyfus.

Mengele - sydde ihop tvillingar och var immun mot Zyklon B

Legenderna om Mengele är många och fantasifulla. Dödens Ängel förefaller ha varit mer upptagen med arbetet att sortera människor än verkligt medicinskt praktiserande. De flesta Förintelseöverlevare som var internerade i Auschwitz har en personlig erfarenhet av den världskände läkaren och kan berätta hur han stod med en piska och pekade åt höger eller vänster, oavsett vilken tid på dygnet ett tåg anlände. Då inte Mengele var upptagen med att sortera fångar ska han ha bedrivit diverse medicinska experiment.

Vera Kriegel vittnade om att Mengele hade en vägg täckt med ögon och den lite anonyme Ms. G vittnade enligt Claims Conference att han utförde experiment genom att sänka ner människor i hett vatten. Ruth Eliaz kunde berätta att Mengele tejpade över en kvinnas bröst för att bebisen skulle svälta ihjäl.

Flera rapporter talar om att Dödens Ängel var en skicklig kirurg och hade utvecklat en metod för att sy ihop tvillingar. Regina Bialek överlevde dock tack vare Mengele som personligen ska ha ropat upp hennes namn och hon leddes ut ur gaskammaren samtidigt som andra fångar avled runt henne. Livia Bitton-Jackson överlevde för att Mengele gillade hennes hårfärg. Då Murray Goldfinger led av ett infekterat sår efter en avrättning kom Mengele och besökte honom på sjukhusavdelningen.

Familjen Ovitz betod av sju dvärgar. Mengele ska ha utfört olika medicinska experiment på familjemedlemmarna, bland annat plågsamma tester på hjärnan. Av misstag skickades Ovitz in i gaskammaren, varpå gasen släpptes på. Efter en tid kom Mengele in i gaskammaren och ropade genom gasröken: "-Var är mina dvärgar?" Familjen togs ut och överlevde därmed. Vid ett tillfälle blev familjen Ovitz vittne till hur två andra dvärgar kokades så att bara skeletten blev kvar. Dessa ställdes sedan ut på ett nazistmuseum.[1][2][3][4]

Mengele ska även ha tränat en hund till att lära sig melodier. Om en fånge sjöng eller spelade falskt var hunden tränad till att gå till attack. Vittnen kan berätta att det vid framförande av Ave Maria eller Shuberts Serenade ska hunden ha bitits då framförandet inte var korrekt.[5]

Yitzhak Ganon uppger att han såg sin egen njure pulsera i handen på Mengele efter en operation utan bedövning. Edith Eva Eger överlevde för att hon dansade för Mengele. Agi Laszlo sa till Mengele att hon inte ville bli mördad och fick därför leva.

Mengele ska även ha skurit bort puckeln på en puckelryggig person, frusit människor till döds och steriliserat fångar med röntgenstrålning.[6]

Många redogörelser om Mengele handlar om hur de legendariske läkaren ska ha uppträtt känslolöst. En rapport från Psychological Warfare Detachment of The U.S. Ninth Army daterad den 28 april 1945 lyder:

"[He] was one of the chief selectors in the camp. In the hospital he used to joke with the patients whom he would condemn to the gas chamber a minute later. While he put the sign of death on a patient's chart he amused himself by whistling and singing popular tunes. His hobby was to select particularly all twins and liliputians for the gas chamber. He also used these types for his famous experiments and was assisted by a couple of women physicians who had specialized in dentistry, opthalmology, and anthropology."[7]

U.S. News and World Report från den 24 juni 1985 uppger att Mengele ena stunden gav barn godis för att i nästa stund utan anledning slänga dem levande in i ugnar samtidigt som han nynnade melodier från Mozart och Wagner.[8]

I boken Auschwitz: True Tales From a Grotesque Land redogör författaren Sara Nomberg-Przytyk för hur Mengele valde ut människor med ovanligt utseende. Bland de utvalda fanns en kvinna med åsneöron.

Medicinska experiment - avföringsprov

Lista med avföringsprov från Auschwitz med Irene Segelstein (Irene Zisblatt) på rad 3, född 1929.

Många idag fullt friska Förintelseöverlevare berättar att de fick färg injicerat i deras ögon. Andra berättar att de utsattes för experiment där Mengele tog ut någonting från deras kroppar. Renee Firestone anser att Mengele experimenterade på henne och hennes syster. I själva verket visar dokument att Firestone fick lämna ett avföringsprov som var negativt, det vill säga att hon inte bar på någon sjukdom. Firestones syster var dock sannolikt bärare av tuberkulos. Även Irene Zisblatt lämnade ett avföringsprov som visade sig vara negativt.

Tiden efter andra världskriget och jakten på Dödens Ängel

Efter andra världskriget flydde Mengele till sydamerika och levde under sitt riktiga namn i Argentina och Paraguay. Efter en tid slog han sig ner i Brasilien tills han avled 1979. A Report to the Attorney General of the United States October 1992 från amerikanska Department of Justice Criminal Division visar att amerikanska myndigheter i samarbete med Israel och Tyskland gjorde ansträngningar för att lokalisera den tidigare läkaren i Birkenau. Den 21 juni 1985 fastställdes att uppgrävda kvarlevor från en grav i den brasilianska staden Embu var Mengele. Det dröjde dock till den 8 april 1992 och efter matchning via DNA som tyska och israeliska myndigheter med säkerhet kunde avisera att Dödens Ängel verkligen var död.[9]

Även den världsberömde "nazistjägaren" Simon Wiesenthal ägnade en stor del av sin tid åt att försöka spåra Mengele, dock utan att lyckas.

Trivia

Mengele porträtteras i filmen The Boys from Brazil (1978) baserad på en bok med samma namn (1976). Mengele har då av DNA skapat kopior av Adolf Hitler som växer upp på olika platser i världen. Yakov/Ezra Liebermann, inspirerad av Simon Wiesenthal, jagar Mengele för att få stopp på honom.

Enligt en artikel publicerad i The Telegraph den 21 januari 2009 ska Mengele ha skapat en stad i Brasilien bestående av tvillingar.[10]

Dina Gottliebova Babbitt målade tavlor på Mengeles begäran.

Ett flygande tefat med rymdvarelser ska ha kraschat i den amerikanska staden Roswell 1947. Besättningen var Mengeles skapelse som arbetade på uppdrag av Josef Stalin. Orsaken var att Stalin ville skapa panik i USA och därför anlitat Mengele för att skapa varelserna.[11][12]

Vad som antas vara Mengeles dagböcker såldes i februari 2010 på akution till en Förintelseöverlevare.[13]

Mengele uppges ha haft en hund med absolut gehör som gick till attack om en fånge sjöng falskt.

Ett fotografi av Mengele med omfattande cirkulation i press, böcker och andra publikationer har visat sig vara manipulerat.

Bildgalleri

Referenser

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen


Källor