Germar Rudolf

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Germar Rudolf.jpg

Germar Rudolf, född den 29 oktober 1964 i Limburg an der Lahn, Hesse, Tyskland. Tysk kemist och Förintelserevisionist. Författare av revisionistisk litteratur, bland annat Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory. Blev känd för omvärlden då han lät publicera The Rudolf Report, en forensisk analys av de byggnader i Auschwitz-Birkenau som uppges vara gaskammare. Rudolf har publicerat under pseudonymen Ernst Gauss. I en radiosändning med David Duke förklarade Rudolf varför han ser Förintelsen som en religion.


Bakgrund

Rudolf föddes i tyska Limburg an der Lahn. Efter studier i kemi vid universitetet i Bonn 1983 till 1989 erhöll han diplom och påbörjade en tjänstgöring inom det tyska flygvapnet fram till 1990. Rudolf påbörjade 1991 en utbildning vid Max Planck-institutet i Stuttgart då han genomförde en analys av de byggnader i Auschwitz som visas upp som homicidala gaskammare.

Undersökning av gaskamrarna i Auschwitz

Rudolf gick delvis tillväga på samma sätt som Fred Leuchter men mer grundligt. Prover togs för att söka efter spår av ferrocyanid, en kemisk förening som uppstår vid användning av cyanväte, den giftiga substansen i Zyklon B. Proverna analyserades av det erkända Institut Fresenius. Resultatet var tydligt: inga förhöjda halter av ferrocyanid. Rudolfs undersökning, som första gången publicerades i januari 1992, överensstämmer med de slutsatser som Fred Leuchter, William B. Lindsey, Walter Lüftl, Kriminaltekniska Institutet i Krakow och Wolfgang Schuster hade kommit fram till - de föregivna gaskamrarna i Auschwitz hade inte använts till att mörda människor i.

Avstängning och förföljelse

Då det blev känt att Rudolf hade kommit fram till samma slutsats som flera andra Förintelserevisionister stängdes han av från fortsatta studier och utsattes för kampanjer från judiska grupper. Domstolen i Stuttgart att Rudolfs rapport var att betrakta som "förnekelse av massmord mot det judiska folket i gaskammare" och därmed brottsligt eftersom det enligt den tyska lagstiftningen är förbjudet att ha en avvikande åsikt om Förintelsen.

I samband med sina analyser lät Rudolf även publicera skriften Grundlagen zur Zeitgeschichte, en sammanställning av revisionistisk litteratur. För sin verksamhet dömdes han 1996 till 30 000 D-mark i böter. 1993, 1994 och 1995 var även Rudolfs bostäder föremål för husrannsakan och han vräktes från flera lägenheter - bland annat vid ett tillfälle då hans fru var gravid. Då domstolen fastställde ett 14 månaders fängelsestraff tvingades han i flykt för sina forskningsresultat.

År 1997 grundade Rudolf Castle Hill Publishers i England, ett förlag som ger ut revisionistisk litteratur.

Vittnesmål om Förintelsen - en viktig källa och tillgång för revisionismen

Rudolf anser att vittnesmål från Förintelseöverlevare är en stor tillgång för revisionismen. De uppgifter som efterlämnas i alla vittnesmål tjänar revisionisterna mer än exterministerna, menar han, eftersom de dels innehåller många gånger är rena motsägelser mot den ortodoxa uppfattningen i historieskrivningen, många gånger stider mot naturlagar och dels innehåller uppgifter som betraktas som rent felaktiga då historieskrivningen har ändrats sedan slutet av andra världskriget.[1]

Fractional Reserve Banking - grunden för tillväxt och massinvandring

Enligt Rudolf ligger principen för Fractional Reserve Banking bakom behovet av tillväxt. Eftersom principen med det ekonomiska systemet bygger på att skapa pengar utan ett egentligt värde som i sin tur genererar ränta till de som skapar pengarna så måste ekonomin hela tiden växa, vilket förr eller senare skapar en ohållbar situation. I radiosända samtal med David Duke förklarade Rudolf att massinvandring till I-länderna är en del av det ekonomiska systemets karaktär. Rudolf menade att de europeiska folken minskade i antal världen över vilket bromsar upp tillväxten och att det därför behövs fler konsumenter att sättas in i skuldsystemet som Fractional Reserve Banking egentligen är.

Rudolf menade att systemet med Fractional Reserve Banking är designat för att en liten grupp mycket förmögna människor ska kunna tjäna på vad andra människor producerar. Om antalet närande personer inte stadigt ökar så förlorar den lilla gruppen, tärande, eller som Rudolf menade: rika människor, sitt inflytande. Därför behövs en stadig massinvandring till bland annat Europa för att tjäna kapitalistiska intressen.[2][3]

Externa länkar

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Referenser