Förintelseförnekare

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Förintelseförnekare, är ett nedsättande begrepp för att beskriva en person som av olika anledningar hyser tvivel om den etablerade uppfattningen om Förintelsen. Vanligtvis utmålas förintelseförnekare som konspiratoriska och utan sakkunskap om ämnet. En vanlig uppfattning är även att förintelseförnekare förnekar existensen av andra världskrigets koncentrationsläger, att inga judar deporterades ut ur Tyskland eller sattes i läger samt att inga judar överhuvudtaget avled under andra världskriget. Begreppet används ofta om revisionister.


Kritik mot begreppet Förintelseförnekare

I fria och öppna debatter, på diskussionsforum och i revisionistisk litteratur är det vanligt att begreppet förintelseförnekare bemöts i sak. Förintelserevisionister brukar i regel särskilja på vad de å ena sidan förnekar eller betvivlar, å andra sidan erkänner som historiska fakta. I stort sett förnekar revisionister:

  • Att det någonsin har existenserat en medveten och avsiktlig plan, sanktionerad, budgeterad och organiserad av ledningen för Tredje riket, att utrota Europas judar.
  • Att den påstådda planen genomfördes med homicidala gaskammare.
  • Att resultatet av den påstådda planen resulterade i sex miljoner döda judar.

Förintelserevisionister förnekar dock inte att judar förföljdes eller sattes i koncentrationsläger, deporterades ur Tredje riket, avled i koncentrationsläger, blev ifråntagna tjänster och företagsverksamheter eller utsattes för olika former av äkta eller upplevd antisemitism. Förintelserevisionister erkänner även att personer ur olika etniska eller religiösa grupper, inklusive judar, avrättades. Dock anses de som avrättades ha blivit avrättade, inte på etniska eller religiösa grunder, utan för att de bedrev verksamhet som ansågs fientlig mot Tredje riket och det tyska folket, såsom spionage, sabotage, partisanverksamhet, stöld eller annan kriminell verksamhet.

Som argument framförs att det aldrig har uppvisats en verifierad, dokumenterad plan från Tredje riket att utrota Europas judar, att det aldrig har uppvisats en homicidal gaskammare i de tyska koncentrationslägren samt summan av de cirka 4,3 miljoner judiska Förintelseöverlevare som registrerats fram till mitten av 1980-talet, tillsammans med de sex miljoner judar som anses ha mördats, vida överstiger det antal judar som existerade i Europa vid tiden för andra världskriget.

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen