Ryska revolutionen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Ryska revolutionen avser oftast oktoberrevolutionen 1917 då Lenins bolsjeviker störtade Alexander Kerensiks regering. Den föregicks av februarirevolutionen samma år då Tsaren störtades. Julianska kalendern var i bruk vid den tidpunkten i Ryssland istället för den Gregorianska som alla västländer använde och det skilde 14 dagar vilket medför att februarirevolutionen pågick i mars och oktoberrevolutionen i november.


Ryska revolutionen - en judisk statskupp

Illustrated Sunday Herald den 15 januari 1920. Winston Churchill uppger att det är samma krafter bakom Ryska revolutionen som försöker störta den tyska republiken, en uppfattning som även delades av de tyska nationalsocialisterna och Adolf Hitler.

Samtida rapporter om den Ryska revolutionen gör gällande att de drivande krafterna i huvudsak utgjordes av judar. Den amerikanske ambassadören David R. Francis tjänstgjorde i Ryssland vid tiden för händelsen. Francis skrev en underrättelserapport med titeln Russia From The American Embassy januari 1918 i vilken han menade att "de flesta" av bolsjevikledarna var judar med ambitionen att sprida kommunismen till hela världen. Att judar dominerade var en uppfattning som fick stöd även hos den holländske diplomaten W. J. Oudendijk.

Winston Churchill, som sedermera kom att bli Englands premiärminister, skrev under 1920-talet för tidningen Illustrated Sunday Herald. Den 15 januari 1920 uppgav Churchill i en artikel att det var samma krafter bakom Ryska revolutionen som försökte störta den tyska Weimarrepubliken. I en av de mer kända artiklarna, Zionism versus Bolshevism - A Struggle for the Soul of the Jewish People, publicerad den 8 februari samma år pekade Churchill ut judar som den drivande kraften. Churchill menar dock att judar slits mellan den egna nationalismen, sionism, och införandet av kommunism i sina värdbefolkningars länder.

I publikationen Bolshevik propaganda. Hearings before a subcommittee of the Committee on the judiciary, United States Senate. framgår det att George Albert Simons, superintendent vid Methodist Episcopal Church i den ryska staden Petrograd, uppger att judar spelade en betydande roll i revolutionen. Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi, författare av boken Praktischer Idealismus, menar att de judiska bolsjevikerna är en "härskarras".

Uppfattningen att det i huvudsak var judar som genomdrev Ryska revolutionen delades även av Benjamin Freedman. Ett välkänt tal som hölls på Willard Hotel i Washington D.C. 1961 är ett kraftigt angrepp på krafter som Freedman arbetar i bakgrunden. I sin bok The Hidden Tyranny redogör Freedman för sin insikt i händelseförloppen som påverkade historieskrivningen.

Då ukrainska myndigheter publicerade en lista över de som ansågs vara ansvariga för Holodomor protesterade judiska grupper eftersom de flesta namnen på listan var judar.[1]

President Vladimir Putin erkände vid sitt besök i det Judiska Museét i Moskva att 80-85% av medlemmarna i den första sovjetiska regeringen på 1920-talet var judar.[2]

Se även:

Finansierat av kapitalister

Som en av de viktigaste finansiärerna av Ryska revolutionen pekas Jacob Schiff ut. Schiff var verksam vid banken Kuhn, Loeb & Company och använde sig bland annat av Olof Aschberg i Sverige som ombud och för att tvätta tillgångar som stals från den ryska befolkningen. Bland annat smältes stulet guld ner i Stockholm och användes som betalningsmedel till finansiärer och Aschberg tog emot stulna ikoner från plundrade kyrkor. Aschberg tilläts grunda privata banker i Ryssland och utfärda pengar baserat på principen Fractional Reserve Banking. Principen att privata företag utfärdade räntebaserade pengar var en av orsakerna till varför flera amerikanska presidenter, bland annat Andrew Jackson, James Garfield och Abraham Lincoln, kom i konflikt med internationella finansintressen och varför tsar Alexander II i Ryssland förbjöd systemet.[3] Bara fyra år innan Ryska revolutionen 1917 hade dock det privata företaget Federal Reserve skaffat sig monopol på utfärdande av den amerikanska valutan.

Bildgalleri

Hammare skara2.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ryska revolutionen


Referenser