Holocaust

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Judar bränns levande i en bränngrop på ett kopparstick från medeltiden.

Holocaust är ett ursprungligen grekiskt ord med betydelsen brännoffer eller bränt offer (grekiska: holókauston (Septuaginta), neutrum av holókaustos "bränd hel", en grekisk översättning av hebreiska ōlâ "det som går upp", det vill säga i rök), ett slags hos judarna brukligt offer, varvid offerdjuret - utom huden, som förut avdragits - helt och hållet uppbrändes på altaret.

Gamla Testamentet

Ursprungligen var 'ōlâ beteckning för offer i allmänhet, det vill säga det som kommer upp på altaret; senare blev det ett bestämt slag av offer, nämligen sådana, som helt och hållet förbrändes (hebreiska: kâlil, latin: holocaustum). Före exilen tycks ett brännoffer ha förekommit endast varje morgon (Andra Konungaboken 16:15). Men efter hemkomsten från fångenskapen i Babel tycks man såväl morgon som kväll ha framburit ett brännoffer i Jerusalems tempel; därför talas det i det senare lagspråket om 'ōlât hât-tâmid, det dagliga brännoffret. Gamla Testamentet vittnar om brännoffer, bland annat i Mosebok 8:20 och 2 Mosebok 20:25, men i form av offrade djur. Bibeln omnämner även guden Molok som ofta förknippas med offer som bränns ihjäl levande.

Det förekommer dock referenser i Gamla Testamentet om människor som hotas att brännas. I Danielsboken 3:6 har Nebukadnessar låtit göra en staty och befaller alla att tillbedja den. De som inte lyder order skall då brännas i en ugn. Men tre judar: Shadrak, Meshak och Aved-Nego vägrar lyda order och binds därför och kastas in i ugnen som hade värmts upp sjufaldigt. De tre männen överlever sin holocaust och träder levande ut ur ugnen, efter att ha fått sällskap av en person till, en gudagestalt.

Brännoffer i Talmud

Enligt de judiska skrifterna Talmud brändes människor levande även av romarna. Gittin 58a berättar om staden Bethar som hade 400 synagogor med 400 lärare i varje synagoga. Varje lärare hade i sin tur 400 elever. Romarna kom och lindade in alla barn i skriftrullar och brände dem sedan levande. Totalt anses att romarna i Bethar mördade fyrahundratusen myriader judar.

Holocaust enligt Jewish Encyclopedia

Uppslagsverket Jewish Encyclopedia anger att en Holocaust har drabbat judar i Europa vid flera tillfällen, bland annat i Milano år 1475 och Frankfurt år 1349. Jewish Encyclopedia anger även en Holocaust i Strasbourg 1349, men aser att den "av tradition är kraftigt överdriven".

Brännoffer i modern tid

Temat i berättelsen om Shadrak, Meshak och Aved-Nego i Nebukadnessars våld återspeglas i modern tid, då sex miljoner judar anses ha blivit utsatta för en holocaust i det nationalsocialistiska Tredje riket. Ögonvittnet och Nobelpristagaren Elie Wiesel beskriver i sin bok Natten från 1956 hur han bevittnar judar som bränns levande i bränngropar, ett vittnesmål som finns återgivet på medeltida kopparstick.

I sin bok Den Siste Juden från Polen, publicerad 1944 på Albert Bonniers förlag, berättar ögonvittnet Stefan Szende att judar brändes med elektriska bad i koncentrationslägret Belzec, ett vittnesmål som refererar till den grekiska översättningen av det hebreiska ordet ōlâ "det som går upp (i rök)": "Then a powerful electric current was sent into the metal flooring and within a few seconds all the Jews, thousands at a time, were dead. The metal flooring then rose again and the water drained away. The corpses of the slaughtered Jews were now heaped all over the floor. A different current was then switched on and the metal flooring rapidly became red hot, so that the corpses were incinerated as in a crematorium and only ash was left. The floor was tipped up and the ashes slid out into prepared receptacles. The smoke of the process was carried away by great factory chimneys. That was the whole procedure."

I de tyska koncentrationslägren kremerades kroppar i kremeringsugnar. Lägren drabbades ofta av tyfus och andra sjukdomar. För att inte sprida sjukdomar vidare via grundvattnet undvek lägerförvaltningen oftast gravar utan lät istället kremera de avlidna. Normalt är kremering inte tillåten enligt judisk lag, i synnerhet inom den ortodoxa tron. Därför betraktades det som en skändning av den tyska administrationen att vidtaga nödvändiga säkerhetsföreskrifter vid epidemier. De svåra förhållanden som ibland rådde i lägren, och att kroppar kremerades, blandades med ryktesspridning och gammaltestamentliga föreställningar och traditioner vilket resulterade i att det idag finns en etablerad mytbildning om att det skulle ha förekommit en industriell massavrättning av judar.

Ordet Holocaust i modern tid

Det finns inga säkra uppgifter om när ordet Holocaust etableras i vardagligt tal eller i litteraturen. Fram till cirka 1978 är begreppet mycket ovanligt och förekommer praktiskt taget inte alls ens i uppslagsverk. Det blir dock vanligare från slutet av 1970-talet, vilket kan förmodas ha sin förklaring i TV-serien med samma namn.

I sin bok L'antisémitisme, son histoire et ses causes från 1894 skriver författaren Bernard Lazare: "C'était un dérivatif et, de temps en temps, rois, nobles ou bourgeois offraient à leurs esclaves un holocauste de Juifs". Ordet Holocaust kopplas även ihop med siffran sex miljoner judiska offer redan den 31 oktober 1919Martin Glynn i en artikel i tidskriften American Hebrew skriver: "From across the sea six million men and women call to us for help... [...] ...as naturally would reside in six million human beings. ...when six million human beings are being whirled toward the grave by a cruel and relentless fate... [...] In this threatened holocaust of human life...[...] ...in the name of the humanity of Moses to six million famished men and women... [...] Six million men and women are dying..."

Holocaust, hot om utrotning och sex miljoner judiska offer - forskning i tidningsarkiven

Referenser till ordet Holocaust som kopplas ihop med judar är dock vanligt långt innan den nuvarande uppfattningen om dess innebörd förkippas med Tyskland, Förintelsen och 1940-talet. Enligt forskning i tidningsarkiven har judar, inte sällan sex miljoner, hotats till livet, varit utsatta för ett utrotningsförsök eller drabbats av en Holocaust.

 • Launceston Examiner den 29 maj 1891: "Their career for more than i 3500 years has been the hardest and most mournful of any people on earth. [...] Basle drove the Jews out of her gates; Freiburg burned them; Spires drowned them. A Strasburg 2000 Israelites were dragged upon an immense pile and burnt in one fearful holocaust. At Worms, Frankfort, and Maintz they anticipated their fate by setting their houses on fire and throwing themselves into the flames."[1]
 • New York times den 7 maj 1899: "Wherever one moves in Spain the sickening breath of the auto da fé lingers in the air. In such a square, we read, was once a mighty holocaust of Jews; beneath our feet, we are told, is a mass of human bones and cinders."[2]
 • St. John Daily Sun den 21 maj 1903, sid 6: "RUSSIA´S CRIME. Slaughter og Jews Should Arouse All Christendom. [...] "This barbaric holocaust, which has taken place in a populous of one hundred and forty thousand inhabitants, appeals for redress, not to the civilized world; not to those professing the religion...[...]"[3]
 • Morning Post den 16 november 1905: "THE JEWISH HOLOCAUST. BARON ROTHSCHILD'S FUND. Baron Rothschild's fund for the relief of Russian Jews now amounts to... [...] Is stated that over 60,000 Jews have been mutilated, tortured and killed in Russia... [...] There 25,000 Jews have been killed or wounded, a thousand women and children outraged and strangled, and the whole butchery is [lain?] at the doors of Government officials."[4]
 • Morning Post den 21 november 1905: "FRESH JEWISH ATROCITIES. BESARABIA AGAIN. A PROMISE OF-FRIENDS. A HOLOCAUST OF JEWS. 300 BURNT ON A PILE. WOMEN AND GIRLS OUTRAGED AND SLAIN. LITTLE CHILDREN DASHED TO DEATH. AND EUROPE STILL LOOKS ON."[5]
 • The Mercury den 27 november 1905: "In the present holocaust it is the unhappy Jews who seem to be singled out for slaughter."[6]
 • The Brisbane Courier den 21 juli 1906: "Then murderous Cossacks swords make [bare?] A holocaust of Jews must share The order of the Ozar [Tzar?]."[7]
 • New York Times den 29 oktober 1916: "TO RAISE $10,000,000 FOR WAR ZONE JEWS [...] Dr. Magnes has been enabled not only to learn the disposition of such funds as have already been contributed, but has gained first-hand information as to the present needs of the Jewish people in Europe, who have fallen under the blight of the world holocaust."[8]
 • New York Times den 24 september 1917: "An appeal for a fund of $1,000,000 to alleviate the suffering of Jews in the European war zones will be made in 1,000 synagogues on Wedenesday, or Yom Kippur, the Jewish Day of Atonement. [...] We cannot help the men in the trenches or at the front, but the aged and infirm, the women, children, and babies at home must be saved if the Jewish race is to survive the terrible holocaust of the world war."[9]
 • Cairns Post den 6 augusti 1919: "A HOLOCAUST [...] The Zionist organisation has received a cablegram from Paris stating 120,000 Jews, of whom 150,000 are school children, have been massacred in the Ukraine."[10]
 • The West Australian den 26 april 1927: "The Work of the Jews. [...]...they would have learned not to wait till the holocaust to ask whether it were worth while... [...] Describing the treatment of the Jews of Germany the speaker said, that at the outbreak of, war the war fever possessed no section of the community more keenly than the Jewish. A Jew was responsible for the German Hymn of Hate; the German surgical staff was amongst the finest of all die army medical corps, and it was controlled by a Jew."[11]
 • Northern Standard den 29 maj 1931: "The author declares that, the Jews, Freemasons, and Roman Catholic Church are planning the destruction of Germans, Austrians, Hungarians, and English to secure world domination. Germany will be the chief i cockpit, the horrors of the campaign transcending those of the thirty years war when cannibalism was practised. Eventually Western civilisation will crash into economic ruin while Asia, and Africa will profit by the destruction of Europe. Ludendorff´s suggestion to avoid this holocaust is that the British Empire should ally itself, in defiance of France, with the Italian Facist movment, which would welcome it with open arms."[12]
 • The Jewish Western Bulletin den 21 september 1933, sid 3: "At this period of human persecution and of human destruction, when life, "especially Jewish life has ceased to be of any value in the cruel land of bloody Germany, when the lives of hundreds of thousands are tortured and hang in the balance - during this holocaust."[13]
 • The Jewish Western Bulletin den 12 juni 1936: "Great Britain has it within power to throw open the gates of Palestine and let in the victimized and persecuted Jews escaping from the European holocaust."[14]

Holocaust - en mångmiljardindustri

Sedan slutet av 1970-talet har det som kallas Förintelseindustrin blivit ett eget affärsområde som omsätter stora summor pengar världen över. Medvetenheten om begreppet Holocaust internationellt och Förintelsen på svenska är idag oomtvistligt. Böcker ges ut i en större omfattning nu än i anslutning till andra världskrigets slut och filmer produceras på regelbunden basis. TV-kanaler gör reklam för material på DVD och museer världen över tar emot turister som köper sig souvernier. Överlevare från Förintelsen besöker skolor för att berätta om sina erfarenheter.

Mot denna exploatering har det riktas kritik, även från judiskt håll. Professor Norman Finkelstein beskriver i sin bok Förintelseindustrin hur affärsmän utnyttjar minnet av de faktiska dödsoffren för sina egna ekonomiska vinningars skull.

Bildgalleri

Se även

Referenser

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Toraläsning.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Judendom

Källor