Moses Hess

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Moses Hess

Moses Hess (Moshe, Moises eller Moritz Hess), född den 21 juni 1812 i Bonn, Tyskland. Avliden den 6 april 1875 i Paris, Frankrike. Judisk filosof, författare och grundare av den judiska nationalsocialismen, sionism. Studerade filosofi vid universitetet i Bonn, där han dock inte avlade någon examen. Skrev under en tid som korrespondent för den tyska tidningen Rheinische Zeitung, med placering i Paris. Under oroligheterna år 1948 flyttade Hess till Schweiz och Belgien. Begravdes efter sin död på judiska kyrkogården i Köln, men förflyttades år 1961 till sin nuvarande gravplats Kinneret, strax söder om Galileiska sjön i norra Israel. Hess anses ha påverkat Theodor Herzl vid tillkomsten av dennes bok Judestaten.


Pionjär inom kommunismen

Hess var god vän med Karl Marx och Friedrich Engels och anses ha påverkat bägge i sina filosofiska tankebanor och ha varit medförfattare av Det kommunistiska manifestet. Hess introducerade Engels i kommunismen och fungerade som en mentor för Marx i olika frågor relaterade till kommunism, såsom sociala och ekonomiska problem. Sannolikt är det Hess som är upphovsman av uttrycket "Religion är ett opium för folket". Då Marx ansåg att klasskampen var den primära kampen ansåg Hess att raskampen var den viktigaste ("Der Rassenkampf ist erstrangig, der Klassenkampf zweitrangig" - Rom und Jerusalem). Med tiden kom dock Hess att söka sig till sin judiska identitet och närma sig nationalismen.

Begreppet "kommunistrabbinen" används ibland om Hess. Uppgifter förekommer om att Hess fru, Sibylle Pesch, skall ha varit en prostituerad katolsk kvinna. Detta tillbakavisas dock av Edmund Silberner som skrev Hess biografi The works of Moses Hess: an inventory of his signed and anonymous publications, manuscripts and correspondance.

Sionismen och Israels fader

I sin bok Rom und Jerusalem från år 1862 lägger Hess den filosofiska grunden för den judiska nationalismen, sionism. Hess förordar en nationalstat för det judiska folket med socialism som den politiska grunden. Jewish Virtual Library skriver om Hess:

"Hess returned to his Jewish roots. His booklet Rome and Jerusalem; The Last National Question, written in 1862 is evidence of this change. However, his proposed Jewish State was to be socialist in nature."

I sina ungdomsår förespråkade Hess assimilation av det judiska folket. Med tiden förändrades dock den synen och en starkare nationalism växte fram. I och med boken Rom und Jerusalem bejakade han istället sin judiska identitet och förordade ett "återvändande av mitt folk" till Palestina. Det bästa sättet för judar att bevara denna identitet i sin exil, menade Hess, var ett närmande till judendomen.

Ordet "sionism" användes aldrig av Hess. Begreppet myntades först år 1890 av Nathan Birnbaum. Idag är sionism, den judiska nationalsocialismen, den statsbärande ideologi på vilket staten Israel vilar och Hess betraktas som det judiska folkhemmets och den judiska nationalismens landsfader. Staden Kfar Hess i Israel har sitt namn efter Moses Hess och namnet betyder "Hess Stad".


Lars Wilhelmson skriver om Moses Hess:

"Sionismens anfader var Moses Hess [1812-1875], som också var Marx’ mentor. Han var den som ”omvände” Marx till socialismen. Hess var en tysk-judisk filosof och av grundarna till den tyska socialdemokratin. Han hjälpte också Marx med Kommunistiska manifestet. Dock utan att underteckna det.""Hess är känd som ”kommunistrabbinen”. Hess skrev en bok 1862 som hette Rom och Jerusalem. Där lägger han den ideologiska grundvalen för sionismen. Det är väldigt mycket judisk religion i den boken. Men också rastänkande. Han talar om arierna och judarna som två raser som står emot varandra. Denna raskamp är ett grundtema i Hess’ bok. För honom var judarna den överlägsna rasen. Hess betraktade Frankrike som den stora bundsförvanten och tyskarna som fienden. I sin bok Rom och Jerusalem, förklarar Hess:"
Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter.”"

Biografi

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism