Birkenau

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Huvudentrén till Auschwitz-Birkenau dit tåg anlände till lägrets tågstation.
Karta över lägerkomplexen Auschwitz med städerna Oświęcim och Brzezinka.

Birkenau, även kallat Auschwitz-Birkenau eller Auschwitz II, är det största av de tre mest betydande lägren som omfattar koncentrationslägrenkomplexen Auschwitz. Namnet birkenau är den tyska översättningen av det polska brzezinka som betyder björk. Birkenau byggdes efter den tyska invasionen av Polen, till skillnad från Auschwitz I som till stora delar var befintliga byggnader som togs över. Birkenau intogs av sovjetiska styrkor den 27 januari 1945.


Birkenau - byggt på fuktig mark

Koncentrationslägret Birkenau ligger cirka tre kilometer väster om den polska staden Oświęcim (Auschwitz på tyska). Marken på vilken lägret är placerat är ett träskområde vilket gör att det råder en hög fuktighet. Grundvattennivån ligger strax under markytan. Strax väster om Birkenau ligger floden Vistula och något länge österut, på andra sidan järnvägen och Auschwitz I, ligger floden Soła.

Terrängens beskaffenhet är således en lämplig miljö för olika insekter att frodas, vilket bidrog till att skapa sanitära problem för den tyska lägeradministrationen. På grund av den höga grundvattennivån vattenfylls grävda gropar, vilket gjorde det svårt för fångar att försöka gräva sig ut ur lägret och rymma, eftersom även tunnlar vattenfylldes. Den höga grundvattennivån gjorde det även omöjligt att elda kroppar i marken, vilket många Förintelseöverlevare anser sig ha bevittnat. En ytterligare omständighet med grunvattennivån är att eventuell begravning av människor efter tyfus-epedemier var direkt olämpligt eftersom sjukdomar kunde få större spridning med infekterat vatten från ruttnande kroppar, en bidragande orsak till varför kroppar istället kremerades.

Hjärtat av Förintelsen

Birkenau anses vara själva hjärtat av vad som efter 1970-talet kom att kallas Förintelsen. I lägret ska människor med industriella metoder ha mist sina liv i vad som uppges vara homicidala gaskammare. Då Birkenau är det största av komplexen kring Auschwitz och inhyste flest fångar är det härifrån de flesta vittnesskildringarna härstammar.

Se även

Bildgalleri

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Referenser

Källor