Twin Towers

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Twin Towers är namnet på de bägge torn inom byggnadskomplexet World Trade Center i New York som byggdes 1972 (torn 1) respektive 1973 (torn 2). Norra tornet var 417 meter högt, det södra var 415 meter. Med mast var den totala höjden på det norra tornet 526 meter högt.

Den 13 februari 1975 utbröt en brand på den elfte våningen i det norra tornet, en brand som släcktes utan att någon kom till skada..

Ett försök att få den ena byggnaden att falla över den andra genomfördes den 26 februari 1993. Då exploderade en sprängladdning i ett parkeringsgarage under det norra tornet och lämnade efter sig ett cirka 30 meter stort hål i betongfundamentet. Som ansvariga för dådet pekades islamister ut.

Bägge tornen samt byggnad 7 demolerades vid terrorattackerna den 11 september 2001.‎ I dammet efter attackerna hittades nanotermit[1], ett högexplosivt ämne, i dammet efter demoleringen, vilket har föranlett tvivlare världen över att den officiella förklaringen för attacken inte kan stämma och utredningen kring det hela är bristfällig och därför borde utredas igen.


Byggda för att stå emot en Boeing 707

Den amerikanska tidskriften Popular Mechanics publicerade i juli 1993 en artikel om World Trade Center och Twin Towers med anledning av attentatet mot byggnaderna i februari samma år. Popular Mechanics hävdar i sin artikel att byggnaderna var konstruerade för att stå emot kraften av en Boeing 707.

Referenser