Etniska konflikter

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kinesiska muren är världens största och mest välkända monument över etniska konflikter.

Etniska konflikter är en vanlig orsak till krig med påföljande migrationsströmmar. Olika etniciteter har genom årtusenden drabbat samman med svårt lidande som följd och det är inte ovanligt att andra etniska grupper har fått ta konsekvenserna. Många gånger har etniska konflikter lett till folkmord. Gränsen mellan vad som är en etniskt betingad konflikt och vad som beror på politik eller religion är inte alltid tydlig. Många gånger handlar det om ett växelspel där den etniska dimensionen är en faktor och ibland den rent utlösande faktorn. Det kan även handla om historiska händelser där ett folk har erövrat ett annat eller dess territorium och händelsen har satt djupa spår i en kultur som ligger latent in till våra dagar.


Dokumenterat i Bibeln

Jerikos murar faller och en massaker kan påbörjas.

Etniska konflikter är väl dokumenterat i Bibeln. I synnerhet Gamla Testamentet omtalar hur olika folk bestred varandra, ofta för att vinna territoriella fördelar. Forum för Levande Historias publikation Om detta må ni berätta har sin titel från Gamla Testamentets Joel som vittnar om folkmord och Fjärde Mosebok 33:51 berättar hur människor skall fördrivas:

"Tala så till israeliterna: När ni går över Jordan och kommer in i Kanaan skall ni fördriva dem som bor i landet och förstöra alla deras avgudabilder. Alla deras gjutna bilder skall ni förstöra, och alla deras offerplatser skall ni ödelägga."[1]

Femte Mosebok 9:3 talar om både etnisk rensning och folkmord:

"Var nu förvissad om att Herren, din Gud, själv går före dig som en förtärande eld. Han skall förgöra dem, han skall låta dem kuvas av dig. Du skall fördriva dem och genast göra slut på dem, så som Herren har lovat dig."[2]

Referenser till folkmord, etniska konflikter, etnisk rensning och krig olika etniska grupper emellan är ett återkommande tema i Bibeln.[3][4][5][6][7] Hesekiel i Gamla Testamentet berättar om ren massakrer och utrotning som drabbade Ammon, Moab, Edom, filistéerna och Tyros. Konflikterna folken mellan tycks omsesidig och de förefaller ha träffat på varandra förut varpå oförrätter ligger kvar som incitament för nya krig. Som så många gånger förut och precis som i andra liknande konflikter vittnar Bibeln om strider om tillgångar såsom land och bostäder.[8]

I Josua berättas hur staden Jeriko anfalls och plundras. De två amoreiska kungarna Sichon och Og har redan förintats och Gud som har lovat bort ett redan bebott land måste nu hjälpa det utvalda folket att etniskt rensa vad som återstår. Joshua berättar för sitt folk att kanaaneer, hettiter, hiveer, perisseer, girgasheer, amoreer och jevuseer nu ska rensas ut. Israeliterna gick runt Jeriko i sju dagar och blåste i sina shofar och på den sjunde dagen föll stadens murar. Josua talar om för folket att en förintelse och plundring av Jeriko nu kan ta sin början. Skökan Rachav och hennes familj är de enda som skonas eftersom hon har tagit sig in i samhället och arbetat för att hjälpa den invaderande befolkningen. Resten av stadens invånare mördades. Josua uttalar även en förbannelse över barnen till den som återuppbygger staden efter kriget. Jerikos öde drabbade sedan även staden Aj och sedan flera andra städer.[9]

Känt från flera kontinenter

Dr. Gene Hattori vid Nevada State Museum framför en tavla om den legend bland Paiute-indianerna som berättar att de utrotade en högväxt befolkning med ljust eller rött hår.

Historiska källor vittnar om ett etniska konflikter är känt från många kulturer genom årtusenden och på olika kontinenter. Kinesiska muren är en av världens mest kända och största byggnadsverk. Muren uppfördes för att försvara befolkningarna i söder emot folken i norr. Det världsberömda byggnadsverket är därmed det största monumentet över motståndet mot mångkultur och invandring och det mest välkända beviset för att etniska konflikter inte är isolerat till en världsdel. Med början under 600-talet trängde araber undan lokala befolkningar i Mellanöstern och Nordafrika, på 1200-talet invaderades stora delar av Asien och östra Europa av mongoler och massinvandring av européer till Australien under 1700-talets senare del. De etniska konflikterna och dess rötter följer ett tydligt mönster genom historien.

1994 drabbade hutuer ihop med tutsier. Konflikten mellan två etniska grupper i Rwanda eskalerade till en sådan omfattning att uppemot 800 000 människor miste livet. Etniska konflikter anses vara vanligast mellan just afrikanska folk.[10][11][12][13][14]

Arkeologiska utgrävningar i Sacred Ridge, Colorado, USA antyder att en omfattande etnisk rensning ägde rum på 800-talet. Studier av fynd med över 14 000 kvarlevor vittnar om en omfattande massaker där arkeologer talar om ett folkmord.[15][16]

Arkeologiska utgrävningar har även framkallat teorin att Amerika först befolkades av människor från Europa. Teorin som kallas Out of Europe förkunnar att Solutréenkulturen i vad som idag är Spanien och Frankrike koloniserade den amerikanska västkusten för cirka 20 000 år sedan.[17] Enligt en legend bland Paiute-indianerna, en befolkning i Kalifornien, Arizona och Nevada, ska de ha utrotat långa människor med ljus hy och rött eller ljust hår. Legenden om den utrotade befolkningen, även kända som The Lovelock Giants, förevisas på Nevada State Museum och kan vara en av mänsklighetens första kända folkmord.[18][19]

1900-talet, de etniska konflikternas århundrade

Bild tagen i en skolbyggnad i Rwanda år 2001.

Under 1900-talet eskalerade de etniska konflikterna och kostade många människors liv och mycket lidande. Århundradet upplevde två världskrig som delvis hade sina rötter i konflikter etniska grupper emellan. Den Ryska revolutionen kostade många människors liv och hade flera dimensioner varav den etniska faktorn var en av dem. Världen fick uppleva både Seyfo och Holodomor som bägge hade en etnisk dimension. Då Sovjetunionen och Jugoslavien upplöstes utbröt flera krig där folken stred om territorier och gamla historiska oförrätter togs fram i dagsljus igen.[20] Uzbeker och kirgizer bekämpade varandra,[21] Sudan delades upp mellan stridande folkgrupper,[22] olika etniska grupper i Södertälje har lett till en ohållbar situation i den tidigare arbetarstaden,[23] fredstrupper har fått sättas in på Cypern,[24] polariseringen i Sydafrika närmar sig folkmord,[25] historiska spänningar mellan olika etniska grupper i den upplösta staten Jugoslavien resulterade i fullskaligt krig.[26] Konflikten mellan Hutuer och Tutsier ledde till Folkmordet i Rwanda.

FN-organet UNHCR listar över 8000 träffar i sin databas på sökbegreppet "ethnic conflicts".[27] Kriget mot terrorismen har tvingat ut stora mängder människor på flykt, en situation som i sin tur har skapat nya etniska konflikter i och med massinvandring till andra länder.

Den längsta etniska konflikten

Se artikel: Israel–Palestina-konflikten
Den nationalistiska gruppen Hamas förbereder raketer som ska avfyras in mot Israel.

En av världens kanske mest kända och långlivade etniska konflikter är kampen om Palestina. Rötterna går att spåra till Gamla Testamentet då Gud lovar det utvalda folket ett landområde som redan är bebott av andra folk. Efter omfattande krig och etniska rensningar tvingas sedan judarna ut i Diasporan där de råkar i konflikt med andra folk genom flera århundraden. Det mångkulturella förhållandet anses till sist ohållbart och under 1800-talet formas så en nationalistisk rörelse med intellektuella företrädare som Moses Hess, Nathan Birnbaum och Theodor Herzl, en rörelse som på allvar börjar kämpa för sitt mål i och med den första sionistkongressen i Basel 1897.

Ett första försök till en judisk statsbildning tas i och med Balfourdeklarationen 1917. Drömmen om en egen nationalstat tycks rycka allt närmare men förverkligas inte på allvar. Palestina bebos än så länge av en majoritet icke-judar och Den slutgiltiga lösningen ses som orealistisk då alltför få judar vill lämna ett välutvecklat Europa till förmån för ett relativt sett underutvecklat Palestina. Under andra världskriget förändras dock situationen dramatiskt till den sionistiska rörelsens fördel då Tredje riket dels etablerar ett samarbete med rörelsen, dels påbörjar en omfattande deportering av judar ut ur Europa.

År 1948 utropas så staten Israel, ett eget land för judar. Händelsen sätter dock inte punkt för en flera tusen år gammal konflikt mellan olika etniska grupper utan utgör istället bara att ett nytt blad vänds och ett nytt kapitel skrivs. Idag är konflikten mellan judar och araber ett ständigt återkommande inslag i nyhetsrapporteringen och betraktas många gånger som det största beviset på att en mångkulturell samexistens är mycket avlägsen.

Etniska konflikter på makronivå

För den enskilde medborgaren är etniska konflikter påtaglig. Massinvandring av etniska grupper till olika länder har tvingat urbefolkningar till eftergifter såväl själsligt som fysiskt. Kulturer har trängts undan då nya grupper har ställt krav på att få tillvarata sina egna intressen. I Europa har under flera årtionden fenomenet White flight pågått, där de europeiska befolkningarna har flyttat ifrån tidigare boplatser och blivit mångkulturflyktingar i sitt eget land. Den politiska eliten har då svarat med straffpålagor för att försöka tvinga folken till nya eftergifter, åtgärder som i själva verket bara har ökat spänningarna ännu mer. I takt med en ökad polarisering där grupper ställs emot varandra har även motståndet mot mångetniska samhällen vuxit.

Reaktionerna har många gånger varit våldsamma. De ökade spänningarna mellan olika etniska grupper har bara under senaste åren resulterat i våldsamma sammandrabbningar. Under augusti 2011 fick både London i England och Philadelphia i USA bevittna upplopp. Bara en månad tidigare hade Anders Behring Breivik attackerat och mördat 77 människor. Dödskjutningen i Florida, februari 2012 fick en tydlig etnisk dimension och under efterspelet uppmanade New Black Panther Party till raskrig[28] och fortsatte med dödshot.[29]

Spänningar mellan olika etniska grupper har rapporterats i såväl Makedonien,[30] England,[31] och Tyskland.[32]

I juni 2012 upplevde Kina kravaller med afrikanska invandrare[33]

Nöjesfältet Borgbacken i Helsingfors fick stängas i juni 2010 efter sammandrabbningar mellan kurder och somalier. Uppemot 150 personer var inblandade.[34]

Sverige

Motdemonstranter under SDU:s demonstration mot svenskfientlighet i Göteborg den 10 april 2011.

Även Sverige har drabbats av konflikter mellan olika folkgrupper. Sedan århundraden finns olösta konflikter mellan samer och svenskar men de har alltmer fallit i skugga på grund av en omfattande massinvandring som tog fart under 1980-talet efter politiska beslut som aldrig förankrades hos landets urbefolkning. De två sista decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet har präglats av kraftiga nedskärningar av välfärden för att finansiera en folkutbytespolitik som har lett till allt större spänningar mellan svenskar och invandrare. Olika former av etnisk särbehandling som instegsjobb, nystartzoner och etableringslots har ökat spänningarna ytterligare.

Många svenska elever kan idag vittna om hur de regelbundet utsätts för kränkningar på grund av sin etnicitet, hudfärg och sitt ursprung. På grund av beröringsångest finns en utbredd ovilja från lärare i skolor att hantera nedsättande tillmälen och åtskilliga svenska ungdomar har drabbats av fenomenet bötning från ungdomsgäng. Ungdomar får träda tillbaka på arbetsmarknaden till förmån för prioriterade etniciteter i första eller andra generation och ibland tilldelas även ensamkommande flyktingbarn sommarjobb som tidigare var ett första steg ut i arbetslivet för svenskar.[35][36]

En påtaglig svenskfientlighet har vuxit fram som förnekas av en politisk, medial och kulturell elit som många gånger själva utgörs av mångkulturflyktingar som valt att bosätta sig på avstånd från utsatta områden. Men problemen stannar inte där. I flera svenska städer ökar även spänningarna mellan andra etniska grupper. I Södertälje, som domineras av syrianer och assyrier, utsätts muslimer för hot och trakasserier[37][38] och i Malmö och i Malmö flyr judar ifrån de växande problemen med stadens muslimer.[39][40] Örebro har fått uppleva etniska konflikter i mångkulturens spår[41] och på flera flyktingförläggningar har etniska grupper drabbat samman.[42][43][44]

I maj 2013 rasade våldsamma kravaller i Sverige. Med start i Husby, Stockholm spred sig kravallerna till en omfattning landet tidigare inte skådat. Flera städer i landet drabbades. Medborgarna tvingades upprätta egna garden för att skydda sina bostadsområden eftersom polisen inte klarade av att hantera problemen. Se artikel: Kravallerna i Husby, maj 2013

Under påsken 2022 drabbades utsatta områden i Linköping, Norrköping, Landskrona, Malmö och Stockholm av kravaller och upplopp. Det inkom totalt 46 anmälningar om skador eller tillbud från poliser i polisregion Öst. Skador och tillbud innefattar fysiska skador så som exempelvis fraktur, stukning, vrickning, sårskador samt blåmärken.[45] Hittills har nu åtta personer dömts till fängelse efter påskupploppet i Örebro.[46]

Försök till lösning

På flera håll runtom i världen görs försök till att lösa de eskalerande etniska konflikterna. Ett vanligt förslag som många gånger läggs fram är en sorts global flerstatslösning där etniska grupper erkänns ett land, territorium eller autonomt område där befolkningarna kan känna sig trygg och slippa angrepp från andra folk, en lösning lik den etnopluralistiska synen på problemhantering. Den kurdiska frågan syftar till en egen statsbildning för kurder och syrianer/assyrier bedriver aktiv lobbyverksamhet för att etablera en egen stat för det egna folket. Birobidzjan var ett försök till eget land för judar innan Israel bildades. I Sydafrika har den etniska minoriteten drivit på för att etablera Volkstaat och liknande lösningar kan bli verklighet i USA och planerna på statsbildningarna Republic of New Afrika, Aztlan, Lakota och de ambitioner Northwest Front förespråkar.

Men trots att folkmordskonventionen tydligt anger ett personligt ansvar för att skydda den globala etniska och kulturella mångfalden och att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna i artikel 19 anger att det ska råda öppen dialog om och idéutbyte kring alla frågor så finns det emellertid svåra hinder på vägen till en lösning. Det politiska klimatet anses alltför infekterat med en beröringsångest kring frågor av etnisk natur och en påtaglig politisk korrekthet som ligger som ett hinder för förutsättningslösa samtal.

Referenser

 1. Bibeln - 4 Mos 33
 2. Bibeln - 5 Mos 9
 3. Bibeln - 4 Mos 24:19
 4. Bibeln - 5 Mos 9:14
 5. Bibeln - 2 Krön 20:23
 6. Bibeln - Est 3:7
 7. Bibeln - Est 8:11
 8. Bibeln - Hes 25 och 26
 9. Bibeln - Josua
 10. DN - Afrika värst drabbat av etniska konflikter
 11. Säkerhetspolitik.se - Afrika värst drabbat av etniska konflikter
 12. Sveriges Radio - Etnisk konflikt orsak till strider i Kongo
 13. Socialdemokraterna - Socialdemokraternas Afrikaprogram
 14. Aftonbladet - Kenyas våld alltmer etniskt
 15. Discovery - Genocide Wiped Out Native American Population
 16. Archaeology News Network - Massacre at Sacred Ridge sparks debate about prehistoric genocide
 17. The Boston Globe - Did the Solutreans settle America first?
 18. YouTube - The Legend of the Red Headed Giants
 19. YouTube - Kennewick Man - Clovis/Solutrean - Haplogroup X
 20. The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins University - The Security Dilemma and Ethnic Conflict
 21. Säkerhetspolitik.se - Etniska konflikter hotar Kirgizistan som statsbildning
 22. Säkerhetspolitik.se - Fördjupning
 23. Nationell Idag - Södertälje och rasismen
 24. Ethnic conflict and the United Nations
 25. Genocide Watch - South Africa
 26. History Place - Genocide in the 20th Century
 27. UNHCR - "ethnic conflicts"
 28. Fria Tider - Svarta pantrarna uppmanar till ”raskrig”
 29. Fria Tider - Dödshoten mot vita i USA fortsätter
 30. Fria Tider - Demonstrationer i Makedonien efter arresteringar av albaner
 31. Avpixlat - English Defence League + British Freedom Party = Storbritanniens hopp
 32. Avpixlat - Muslimskt upplopp i Tyskland
 33. Fria Tider - Kravaller i Kina efter dödsfall
 34. Flashback - Helsingfors: Kurder och somalier rök ihop - nöjesfält stängde
 35. Fria Tider - Invandrare får förtur till sommarjobben
 36. Avpixlat - Fler öronmärkta sommarjobb för invandrarbarn
 37. Fria Tider - Syrianer kastar sten på muslimska kvinnor i Södertälje
 38. LT - Muslimer flyr Södertälje efter hot
 39. SvD - Judarna flyr Malmö och Reepalu ser på
 40. Avpixlat - Reepalu ljög om SD-anstiftat muslimhat i judisk församling
 41. Nerikes Allehanda - En skadad i storbråk i Vivalla
 42. Thoralf Alfsson - Bråk på flyktingförläggningar
 43. Realisten - Knivslagsmål på nyöppnad flyktingförläggning
 44. Avpixlat - Upplopp på flyktingförläggning
 45. Polisen: Upploppen under påskhelgen – en uppdatering av läget
 46. Svt: Fyra män döms till fängelse efter påskupploppet i Örebro