Theodor Herzl

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Theodor Herzl

Theodor Binyamin Ze’ev Herzl, född den 2 maj 1860 i Budapest, dåtidens Österrike-Ungern, avliden den 3 juli 1904 i Edlach, Österrike. Judisk journalist, politisk aktivist, nationalist, förste ordförande för World Zionist Organization och grundare av tidningen Die Welt (svenska: "Världen"). Herzl har gett sitt namn till priset Herzl Award.

Sionism omsätts från tanke till praktisk handling

År 1862 publicerades Moses Hess bok Rom och Jerusalem, ett verk som lade den ideologiska grunden för vad som ett par deccenier senare skulle komma att kallas sionism, en judisk nationaliströrelse som i sin ideologiska utformning anses ha fler likheter än skillnader med nationalsocialism. Begreppet sionism myntades dock av Nathan Birnbaum först 1890.

Efter Dreyfusaffären i Frankrike skrev Herzl sin bok Judestaten som publicerades 1896. Boken anses utgöra den praktiska handlingsplan för hur rörelsen skulle gå tillväga för att upprätta en judisk nationalstat. Den ideologiska och den praktiska grunden var därmed lagd för en politisk-religiös rörelse som under hela 1900-talet skulle komma att spela en betydande roll på den världspolitiska arenan.

En lösning på judefrågan

Herzl förordade en lösning på judefrågan, Lösnung Der Judenfrage, upprättandet av en judisk socialistisk idealstat.[1][2] I sin bok Judestaten ska den sionistiska rörelsen gå från ord till handling och omsätta en vision till praktik. Den första sionistkongressen sammankallades i Basel 1897 på initiativ av Herzl, där World Zionist Organization grundades med Herzl som ordförande. Begreppet Lösnung Der Judenfrage kom att omsättas i praktiken med hjälp från de tyska nationalsocialisterna i Tredje riket, med vilka sionisterna etablerade ett samarbete med, i och med den tyska deklarationen Endlösnung Der Judenfrage - en omfattande deportering av Europas judar. Under konferensen anses Herzl ha förutspått första världskriget, "det stora europeiska kriget", som skulle bana väg för en "sionistisk lösning på judefrågan".

Herzl analyserar i sin bok Judestaten situationen för Europas judar och inser att den mångkulturella situationen inte är hållbar. Som en skugga följer antisemitismen judarnas spår vartän de kommer. Lösningen var ett eget land och vägen dit gick via en organiserad rörelse och hjälp från inflytelserika stater och internationella förpliktelser. Företag helt skapade och inriktade på att arbeta med frågan skulle enligt Herzl vara nödvändiga, en vision som i samarbete med de tyska nationalsocialisterna under Tredje riket kom att praktiseras i och med Haavara-överenskommelsen. Paradoxalt nog såg Herzl antisemitism som något positivt för den sionistiska rörelsen eftersom den skulle fungera som den nödvändiga katalysatorn att få judar till att emigrera.

Se även

Utvalda citat

    Förr eller senare kommer det att leda till en konflikt mellan nationerna. Ett europeiskt krig är överhängande. Det stora europeiska kriget måste komma. Med min klocka i handen inväntar jag detta fruktansvärda ögonblick. Efter det stora europeiska kriget kommer en fredskonferens sammanträda. Vi måste vara redo för den tiden. Vi kommer säkerligen att kallas till denna stora konferens av nationer och vi måste bevisa för dem det angelägna i en sionistisk lösning på judefrågan.– Under den första sionistkongressen i Basel 1897

    I Basel grundade jag en judisk stat. Kanske om fem år, med säkerhet om femtio, kommer alla att inse det.– Efter den första sionistkongressen i Basel 1897

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism


Källor