Renee Firestone

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Renee Firestone

Renee Firestone, född Weinfeld (data oklart, eventuellt 1924) i dåvarande Tjeckoslovakien. Judisk Förintelseöverlevare, bosatt i USA. Medverkar i Steven Spielbergs film The Last Days och Swimming in Auschwitz. Under andra världskriget internerad i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.


Vittnesmål om Förintelsen

Firestone valde att inte berätta om Förintelsen förrän på 1990-talet. I ett videofilmat vittnesmål för Survivors of the Shoah Foundation den 11 oktober 1994 säger Firestone att hon redan 1940 visste att judar utrotades och begravdes i massgravar i Polen, men att hon inte kände till någonting om Wannseekonferensen eller några utrotningsläger. I sin hemstad tvingades alla judar att bära Davidsstjärnan enligt ett förslag från Georg Kareski.

Då familjen transporterades till Auschwitz ansvarade Josef Mengele personligen för uppdelningen vid ankomsten. Firestone tvingades att genomgå en desinfektion där håret rakades bort, en vanlig åtgärd i de tyska koncentrationslägren för att förhindra spridningen av tyfus. Då hon frågade en kvinnlig representant för Sonderkommando när hon skulle få återse sina föräldrar gav kapon det svar som är vanligt bland Förintelseöverlevares vittnesmål: "-Ser du skorstenarna? Där är dina föräldrar". Enligt vittnesmålet valde Josef Mengele ut judar som skickades till gaskammaren. Firestone, som var i Birkenau som barn i 13 månader[1], berättar att lägret var ett rent utrotningsläger och att syftet med hennes närvaro var att själv bli mördad.

Firestone berättar att hon vid ett tillfälle genomgick en desinfektion. Josef Mengele valde ut hennes för att bli förflyttad från en del av lägret till en annan. Orsaken var att läger B var ockuperat av dvärgar. På natten hörde hon skrik och skott. Nästa morgon låg alla dvärgar travade som vedklabbar framför sina barracker. Firestone säger att det var i september 1944, då The Final Solution pågick som bäst och krematorierna brann 24 timmar per dygn. Eftersom det då inte fanns plats i krematorierna så gasades dvärgarna i gaskammaren på natten och travades sedan i tre dagar i väntan på att bli kremerade. Vid Yom Kippur 1944 var Klara borta. Firestone fick efter kriget veta via hörsägen att hennes syster blivit mördad.

I sitt vittnesmål berättar Firestone att hon inte visste vad som skulle hända då de gick in i duschen i Birkenau eftersom hon inte visste att det var någon skillnad mellan en dusch och en gaskammare. Hon berättar även att hon var mycket sjuk och hade feber då lägret evakuerades, men överlevde ändå. Firestone berättar i sin redogörelse att civilbefolkningen utsattes av omfattande massvåldtäkter av Röda armén.

Efter befrielsen sökte Firestone och hennes bror Frank, som också överlevde Förintelsen efter att bland annat ha rymt från ett koncentrationsläger, upp deras far som låg sjuk i tuberkulos på ett sjukhus i Theresienstadt. Fadern hade haft en dröm om en svart häst som sprang genom en skog. När han vaknade upp visste han att hans son, Firestones bror, fortfarande var i livet och markerade därför just det datumet, vilket råkade vara exakt samma datum som Firestones bror Frank rymde från sitt koncentrationsläger. Frank bytte efter kriget efternamn till Valenta och bor numera i Israel.

Firestone säger i sitt vittnesmål att det finns grupper som kollektivt förnekar att Förintelsen inträffade på det sätt som den framställts sedan andra världskrigets slut, men att man inte ska döma människor kollektivt. Firestone berättar även om att hon under Förintelsen träffade en kvinna vid namn Irene Updike som gömde 13 juveler i ett "nazistiskt högkvarter". Wannseekonferensen var enligt Firestone en del av Den Slutgiltiga Lösningen.

Återbesök i Birkenau 1995

Vid ett återbesök i Birkenau den 26 januari 1995 berättar Firestone att det inte fanns några fåglar runt lägret under tiden hon var internerad. Hon berättar även att det från krematorieskorstenarna slog ut lågor 24 timmar om dygnet. De elektriska stängslen var försedda med en så hög spänning att man inte ens kunde gå för nära dem eftersom man då drogs in i dem av magnetisk kraft. Varje morgon hängde det människor i de elektriska stängslen, människor som på natten begick självmord. Flera miljoner människor dog i lägret, enligt Firestone som även i det videofilmade besöket säger att hon nyligen läst en av Miklos Nyiszlis böcker.

Firestone berättar att hennes kläder alltid var fyllda med löss, men att hon aldrig bytte kläder. Lägeradministrationen var rädda för löss eftersom de spred tyfus som hon säger var vanligt. Hon genomgick själv desinfektion där håret rakades av och hon sprejades sedan med DDT. Firestone pekar ut en plats där hon ska ha blivit vittne till att människor brändes i eldgropar. Dessa eldgropar var konstruerade så att fettet från de magra och i lägret svältande människorna samlades ihop och användes som en sorts tändvätska då nya människor lades på elden. Askan efter kremerade människor dumpades i den närliggande floden Wisla och man kan än idag under sommaren se benrester och tänder i floden.

Testades för sjukdom

Lista över bokförda avföringsprov från Auschwitz.

Firestone och hennes syster Klara testades i lägret för eventuella sjukdomar. Firestone själv hävdar att hon och hennes syster var försökskaniner som utsattes för medicinska experiment. En representant för arkivet i Auschwitz förklarar för Firestone vid ett besök att registerkortet talar om blodprover och att Klara eventuellt kan ha drabbats av tuberkulos.[2]

Den amerikanske revisionisten Eric Hunt påbörjade under 2010 arbetet med en dokumentär om Steven Spielbergs film The Last Days där Firestone och Irene Zisblatt medverkar. Hunt har i samarbete med Friedrich Paul Berg kommit över dokument rörande Firestone och Zisblatt. Både Zisblatt och Firestone har i sina redogörelser hävdat att de utsattes för experiment av Doktor Hans Münch i Auschwitz. Dokumenten visar att de bägge Förintelseöverlevarna lämnade avföringsprov som var negativa, det vill säga att ingen av dem bar på någon sjukdom. Då Firestone träffar den av alzheimers sjuke Hans Münch förklarar den åldrige läkaren att de dokument Firestone visar upp antyder att det är prover som visar sig vara i sin ordning, det vill säga att inga sjukdomar har framkommit vid testerna.

I en TV-sänd diskussion i amerikansk TV-bolaget PBS:s program Charlie Rose berättar Firestone att Dr. Münch, som arbetade med att rädda liv i Auschwitz genom att ta blod- och avföringsprover och därmed kanske livet på Firestone, hennes syster klara och Irene Zisblatt, borde ställas inför rätta.[3]

Referenser

Källor

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen