New World Order

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

New World Order är ett begrepp som syftar på uppfattningen att det finns grupper i samhället med en strävan att upprätta en global styrelseform med en överstatlig regering utan nationsgränser, ett världsherravälde med suveräna staters upplösande. Tecken på detta skall vara inskränkningar i yttrandefriheten, mörkläggandet av politiska ledares möten i bland annat Bilderberggruppen, imperialistiska krig, medvetet iscensatta massiva folkomflyttningar, kriget mot terrorismen, internationella bankers inflytande över suveräna staters ekonomi samt begränsningar i digitala kommunikationsmöjligheter som Ipred-lagen och Internet Kill Switch. Det hela avfärdas dock som en konspirationsteori, helt utan grund.


Globala marknader och enhetlig valuta

Vägen mot en ny världsordning anses vara skapandet av unioner med raderandet av nationella gränser samt införandet av en standardiserad valuta. Den Europeiska Unionen (EU), menar motståndare till denna utveckling, är en indikation på att visionen håller på att bli verklighet. Enligt Sveriges Riksdags EU-upplysning är expansionsplanerna det forna Sovjetunionen och norra Afrika i ett första skede. Införandet av Euro som valuta har dock gått trögt eftersom bland annat Sverige har uppvisat ett motstånd.

Enligt en artikel titulerad How realistic is a North American currency? publicerad i Wall street Journal den 28 januari 2009 antyder författaren att den ekonomiska ordningen fram till idag går mot sitt slut, vilket frammanar en ny:

"Thomas Jefferson once said: "When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on." As the global financial system pushes on a string, investors are desperately trying to hold tight. The New World Order is upon us, full of hope, promise and a fair amount of fear. In our recent discussion regarding the direction of our country, we noted the risks of catering to conventional wisdom and the implications for the U.S. dollar. [...] If this dynamic plays out -- and I've got no insight that it will -- the global balance of powers would fragment into four primary regions: North America, Europe, Asia and the Middle East. In such a scenario, ramifications would manifest through social unrest and geopolitical conflict".

New World Order - en dålig konspirationsteori eller tänkbar framtid?

Begreppet New World Order har ett okänt ursprung, men författaren H. G. Wells förespråkade en världsstat i sin bok The New World Order där han skrev att "Countless people will hate the new world order and will die protesting against it." Henry Kissinger har använt begreppet flitigt sedan 1990-talet i flera sammanhang.[1]

Exakt vad den nya världsordningen innebär råder det dock olika uppfattning om. Inflytelserika personer, politiker och andra förespråkare klargör inte tydligt för medborgarna i respektive land vilka ambitioner som ligger till grund var användandet av begreppet. Dock förekommer det subtila antydningar som är öppna för fria tolkningar vilket har gett upphov till diverse spekulationer.

  • I en intervju utförd av Look Magazine 1962 förutspår Israels förste premiärminister David Ben-Gurion att världen om 25 år kommer se helt annorlunda ut. Enligt Ben-Gurion kommer Jesajas profetia i Gamla Testamentet att slå in, och ett nytt FN kommer att ha sin bas i Jerusalem. Profeternas tempel skall enligt Ben-Gurion byggas i världens nya centrum:
"The image of the world in 1987 as traced in my imagination: the Cold War will be a thing of the past. Internal pressure of the constantly growing intelligensia in Russia for more freedom and the pressure of the masses for raising their living standards may lead to a gradual democratization of the Soviet Union. On the other hand, the increasing influence of the workers and farmers, and rising political importance of men of science, may transform the United States into a welfare state with a planned economy. Western and Eastern Europe will become a federation of autonomous states having a Socialist and democratic regime. With the exception of the USSR as a federated Eurasian state, all other continents will become united in a world alliance, at whose disposal will be an international police force. All armies will be abolished, and there will be no more wars. In Jerusalem, the United Nations (a truly United Nations) will build a shrine of the Prophets to serve the federated union of all continents; this will be the scene of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah. Higher education will be the right of every person in the world. A pill to prevent pregnanacy will slow down the explosive natural increase in China and India. And by 1987, the average life-span of man will reach 100 years".
  • Den 16 januari 1991 pratade George H. W. Bush om den nya världsordningen under den direktsända krigsförklaringen mot Irak på Tv-kanalen C-span:
"This is an historic moment. We have in this past year made great progress in ending a long era of conflict and cold war. We have before us the opportunity to forge for our selves and for future generations, a new world order, a world were the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use it's peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders."[2]
"Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis."
  • I en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 21 februari 2010 förordar Tällberg Foundations grundare Bo Ekman "en ny världsordning". Ekman menar att det var Westfaliska freden 1648 som födde ordningen byggd på principen om nationalstatens suveränitet. Uppgiften att forma en ny värld är enorm, menar han.
"Men makten är fortfarande organiserad styckevis och delt i enskilda nationer, som tillkommit genom historiska tillfälligheter och politiska skeenden. Världen missköts genom nationers ständiga kamp att hävda sina intressen. Ingen nation, ingen institution äger legitimitet att sköta helheten. [...] Om världen vore ett enda land skulle ett sådant aldrig politiskt fungera med de klyftor, orättvisor, exploatering av människor och natur som i dag är en realitet."
  • Enligt Jens Orback, i en artikel publicerad på Newsmill den 17 januari 2011, ska Olof Palme ha förespråkat en ny världsordning. Orback citerade ett tal Palme ska ha hållit under en konferens arrangerad av Folk och försvars i Storlien:
"Ser vi bortom dagens horisont, sätter vi in utvecklingen i ett längre perspektiv ter sig statsgränserna som ganska godtyckliga streck på jordytan. Den egna staten är och förblir en alltför trång ram för samverkan och framsteg. Vad som i detta perspektiv däremot framträder allt tydligare är vad man kunde kalla för ödesgemenskapen mellan alla invånare på jorden, mellan alla medborgare i det världssamhälle som en gång måste komma."[3][4]
  • Den 21 mars 2022 vid "Business Roundtable" sade Amerikas president Joe Biden angående konflikten i Ukraina: " This presents us with some significant opportunities to make some real changes... We are at an affliction point... in the world economy... and the world that occurs in every three or four generations... 60 million people died between 1900 and 1946 and since then we have established a liberal world order... and now is a time when things are shifting and there is going to be a new world order out there and we gotta lead it, we gotta unite the rest of the free world in do'in it."[5]

Videolänkar

Referenser

Källor

Chess.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Geopolitik