Treblinka

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Treblinka position markerat med rött.
Skiss över Treblinka
Stationen i Treblinka

Treblinka, koncentrationsläger beläget i östra Polen som fått sitt namn efter den närbelägna polska byn Treblinka. Ett straffläger känt som Treblinka I etablerades 1941. Lägret inhyste judiska och polska fångar som arbetade i ett närliggande stenbrott. Treblinka II byggdes och togs i bruk juli 1942 som ett av lägren i Operation Reinhardt (Treblinka, Sobibor, Belzec). Verksamheten avslutades augusti 1943. Irmfried Eberl utsågs till Treblinkas första kommendant. Treblinka var ett transitläger dit judiska fångar transporterades, avlusades och fick håret avklippt innan vidare transport till den ockuperade delen av Sovjetunionen. Deportationen var i enlighet med planen "Endlösung der judenfrage" (svenska: Den slutgiltiga lösningen, engelska: The Final Solution), att alla judar skulle förvisas ut ur det tyska "Lebensraum" (svenska: Livsrum).


Treblinka utmålas som utrotningsläger

Treblinka utpekas ofta som ett "utrotningsläger" med homicidala gaskammare. Fångar ska ha ankommit till tågstationen och passerat igenom "tuben", en kamouflerad gång som ledde till de påstådda gaskamrarna. Gasen till gaskamrarna ska ha kommit från dieselmotorn på en tillfångatagen rysk stridsvagn av modell T-34. Enligt Nurnbergrättegångarna ska även ångkammare ha använts som avrättningsmetod. 870 000 människor ska ha mist livet i Treblinka och blivit begravda i massgravar som aldrig har hittats, trots att området har genomsökts med markpenitrerande radar. Gaskamrarna i Treblinka ska enligt en del vittnen ha varit tre till antalet. Storleken har angivits till ca 4x4 meter och höjden till ca 2,5 meter. Dock förekommer andra uppgifter som talar om 6 till 10 gaskammare på vardera 4x8 meter och 2 meter i höjd. Uppgifterna om hur många som har gasats ihjäl i lägret varierar även dom kraftigt. SS-soldater har vid erkännanden uppgett siffran 2,5 miljoner.

Den polska motståndsrörelsens underrättelsetjänst skrev i sina rapporter om Treblinka bland annat att lägret hade tillgång till mobila gaskammare (Informacja Bieżąca 17 augusti 1942). I en rapport daterad den 8 september 1942 beskrivs en hittills okänd gas med fördröjd effekt: "The extermination of the Jews takes place entirely independently from the events in the camp. The steam engine pushes the cars with the Jews under the ramp, all in sequence. The Ukrainians pull the Jews out of the cars and lead them to the 'bath' in the bathhouse. This is a building surrounded by barbed wire. They enter in groups of 300 to 500 persons. Each group is immediately locked up hermetically and gassed. Of course, this gas is not immediately effective, for the Jews have to walk to the pits afterwards, which are about ten to twenty meters away and 30 m deep. There they lose consciousness and fall into the pits, and the excavator sprinkles a thin layer of earth upon them. Then the next group follows." Andra avrättningsmetoder som figurerade i samband med Treblinka var: avrättning med gevär, tågvagnar med osläckt kalk, ångkammare, gaskammare med klorgas samt vakuumkammare.

Enligt en uppgift publicerad i boken Who Will Write Our History?: Rediscovering a Hidden Archive from the Warsaw Ghetto från 2009 användes även en elektrisk stol för att avrätta människor.

Vittnens berättelser om Treblinka

Eliahu Rosenberg anlände till Treblinka augusti 1942 och beskriver sitt första intryck: "[a]s we ran inside the camp, I saw a mountain of gold and money thrown up in a pile (...)" Rosenberg säger sig ha varit vittne till hur gaskamrarna i Treblinka användes: "As a rule, the gas was fed into the chambers for approx. 20 minutes, and after that one waited another fifteen minutes until there were no longer any death cries to be heard." Rosenberg som har släpat kroppar ur gaskamrarna vittnar om att: "...their skin looked gray-white [grauweisslich] and easily peeled off, so that it hung from them like shreds." Efter ihjälgasning skall kropparna enligt Rosenberg ha burits på träbårar till en massgrav 120 meter lång, 15 meter bred och 6 meter djup. Det skall enligt Rosenberg även ha anlagts ytterligare en massgrav senare, ca 300 meter från lägret. Rosenberg fick springa med träbårarna till den nya massgraven.

Yitzhak Arad, före detta Director of the Israeli Holocaust Museum och författare av boken Belzec, Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps (Indiana University Press 1987), lutar sig mot Kurt Gerstein som sin trovärdigaste källa. Gerstein ska enligt Arad ha sett högar av skor som var mer än 25 meter höga och 700-800 människor som pressades in i gaskammare som var ca 25 kvadratmeter stora. Gerstein anger det totala antalet gaskammare till 8.

Jankiel Wiernik talar om två byggnader som inhyste 10 respektive 3 gaskammare. Wiernik berättar även att en SS-soldaten Josef Hirtreiter i Treblinka brukade slita småbarn i två delar och banka bebisar mot väggar. Hirtreiter dömdes till livstids fängelse i en domstol i Frankfurt am Main 1951. Wiernik beskriver hur det gick till då kroppar kremerades utomhus: "It turned out that bodies of women burned more easily than those of men. Accordingly, the bodies of women were used for kindling the fires."

Abraham Bomba anger storleken på gaskamrarna till ca 12x12 fot (ca 3,66x3,66 meter - 13,4 kvadratmeter). Gaskamrarna inhyste bänkar och 16 frisörer som klippte fångarnas hår. Vid varje tillfälle föstes 60-70 fångar in i varje gaskammare. Totalt kunde varje gaskammare rymma ända upp till 150 fångar + frisörer och eventuella vakter, enligt Bomba. Gasningsprocessen tog ca 5 minuter och på mindre än 2 minuter hade gaskammaren tömts helt på ihjälgasade fångar.

Samuel Rajzman vittnade i Nurnbergrättegångarna att människor hade mördats i gaskammare. Ett par månader innan sitt vittnesmål i domstolen hävdade dock Rajzman att fångarna kvävdes till döds genom att luften pumpades ut, inte att gas användes. Ytterligare ett vittne, Richard Glazer, hade en helt annan uppfattning om vad som försiggick i Treblinka: "Secrecy? Good heavens, there was no secrecy about Treblinka. [...] All the Poles between there and Warsaw must have known about it, and lived off the proceeds. All the peasants came to barter, the Warsaw whores did business with the Ukrainians -- it was a circus for all of them."

Isadore Helfing uppger i ett vittnesmål från 1992 att han spelade fotboll i lägret. Helfing överlevde bland annat genom att gömma sig i en hög med döda kroppar.

Eddie Weinstein ska ha blivit skjuten i bröstet av en SS-vakt.

April 2014 lanserade Eric Hunt en ny dokumentärfilm med fokus på Treblinka. Hunt hade för filmens räkning kontaktat Yitzhak Arad som förklarade att "...inga judar lämnade Treblinka för vidare transport till andra läger. De skickades till gaskammaren." I filmen kommer dock flera vittnen till tals och berättar att de lämnade Treblinka för vidare transport till andra läger. Vittnesmålen hämtade Hunt från Survivors of the Shoah Foundation, ett videoarkiv som grundades av Steven Spielberg och innehåller över 50 000 redogörelser från Förintelseöverlevare.[1]

Antalet döda

The Courier-Mail den 14 november 1944.
The Jewish Western Bulletin den 3 mars 1944.

Det totala antalet döda i Treblinka har varierat kraftigt. I en artikel publicerad den 14 november 1944 anges antalet 3 000 000. Uppgiften hämtas från boken One Year in Tremblinka vilket sannolikt är en felstavning av Jankiel Wierniks bok A Year In Treblinka.[2]

The Jewish Western Bulletin den 3 mars 1944: "They also stated that It was a miscalculation to believe that the Nazis massacred only 3,000,000 Jews. "The real figure," one of them said, "Is closer to 5,000,000.""[3]

Arkeologisk utgrävning 2014

År 2014 gjordes en arkeologisk utgrävning av lägret. Bland annat medverkade Dr. Caroline Sturdy Colls vid Staffordshire University, specialiserad på forensisk arkeologi. Projektet dokumenterades av Smithsonian Institute. Bland fynden som gjordes återfanns delar av kakelplattor med något som liknade Davidstjärnan. Fyndet väckte en del uppmärksamhet och togs som bevis för att en gaskammare hittats och att denna hade Davidstjärnan på insidan.[4] Tolkningen av fynden fick emellertid snabbt kritik då det visade sig att det sannolikt handlade om kakelplattor från det polska företaget Dziewulski i Lange. Företaget som varit verksamt sedan 1800-talet använde en sexuddig stjärna som logotyp, en symbol som inte hade någon direkt koppling till judendomen eller sionismen utan endast var en ren tillfällighet.[5]

Övrigt

Det ska enligt vittnen ha varit ett uppror den 2 augusti då bland annat "Ivan the Terrible" ska ha dödats. Ryska styrkor intog lägret år 1944 och gjorde utgrävningar varpå ca 10 kroppar återfanns. Idag finns det inte mycket kvar av koncentrationslägret Treblinka.

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Referenser

Källor