Förintelsen (TV-serie)

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Meryl Streep i en scen från TV-serien Holocaust.

Förintelsen (TV-serie). TV-serie från 1978 regisserad av Marvin J. Chomsky som handlar om den judiske familjen Weiss och dess öden under andra världskriget. Ledande huvudroller av bland andra Meryl Streep, James Woods och Michael Moriarty. Producerad av Robert Berger, manuskript av Gerald Green och musik av Morton Gould.

Serien fick stor genomslagskraft i Nordamerika och Europa. I Sverige började serien sändas den 8 mars 1979 och begreppet Förintelsen, som även var den svenska titeln på serien, etablerades. Serien Holocaust erövrade ett antal Emmy Awards för bästa TV-serie och huvudrollsinnehavare.


Begreppet Förintelsen etableras i det svenska språket

Andra Världskriget - En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel, sid 110. Foto: Metapedia

Innan TV-serien sändes i svensk television var begreppet Förintelsen praktiskt taget okänt. Ordet förekom inte i den offentliga debatten eller i uppslagsverk och skolböcker. I Sverige boendes överlevare från Förintelsen levde i en anonym tillvaro och gjorde inga besök ute på skolor. Historieskrivningen om andra världskriget handlade primärt om krigets skeenden och händelser och judars öden gavs litet eller intet utrymme.

Då TV-serien hade visats etablerades begreppet Förintelsen i folkmun och börjar förekomma i böcker och tidningsartiklar. Motsvarande förändring skedde i den engelskspråkiga delen av världen, där ordet Holocaust etablerades på samma sätt. Under 1980- och 1990-talet höjdes röster om att det var viktigt med undervisning om ämnet Förintelsen och att det var viktigt "att inte glömma det som hände, så att det inte händer igen". Överlevare från Förintelsen började besöka skolor och berätta om sina erfarenheter och statsminister Göran Persson tog initiativ till det som kom att bli Forum för Levande Historia.

I Nationalencyklopedins bok Andra Världskriget - En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel (2004) står det på sidan 97 respektive sid 110:

"I kölvattnet på Förintelsen kom en ny våg av spel- och dokumentärfilmer om förintelsen, bl. a. Sophies val (1982), Shoah (1985), Hôtel Terminus (1988), Fiender - en berättelse om kärlek (1989), Den förskräckliga flickan (1989) och Godafton, herr Wallenberg (1990). Ingen av dessa filmer attraherade lika stort intresse som Schindlers List (1993)."
"På 1970- och 80-talen växte det internationella intresset för förintelsehistorien. En tändande gnista var den amerikanska TV-serien Holocaust (1978), som med hjälp av en rad framstående skådespelare gastaltade det svårgestaltbara i form av den fiktiva tysk-judiska familjen Weiss, vars medlemmar går olika öden tillmötes under förintelseprocessen. Holocaust blev en formidabel succé, som sågs över stora delar av världen och överallt skapade debatt om förintelsen och framställningen av förintelsen. När den svenske översättaren rubricerade serien Förintelsen stadfästes det svenska begreppet för folkmordet på judarna. TV-serien kan också sägas ha varit startskottet för en långvarig debatt om förintelsens amerikanisering, dvs. infogandet av folkmordsberättelsen i en amerikansk tolkningsram med genuint amerikanska värden och med Hollywoodeffekter."

Se även

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism