Richard Williamson

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Richard Williamson.

Richard Williamson född 8 mars 1940 i London, är en engelsk traditionalistisk katolsk biskop i SSPX. Williamson avvisar det andra vatikankonciliets förändringar och ser dem som moderna och liberala och inte i enlighet med de dogmer katolska kyrkan traditionellt står för, även om han inte går fullt så långt som att ansluta sig sedevakantismen. Efter den massmediala uppmärksamheten tvingades Williamson lämna Argentina, där han var verksam, för att istället bosätta sig i England.

Bröt ett tabu, ifrågasatte omfattningen av Förintelsen

Williamson blev omtalad i massmedia när han i en intervju av Ali Fegan utförd för SVT:s Uppdrag granskning förnekade att nationalsocialisterna hade använt sig av homicidala gaskammare i andra världskrigets koncentrationsläger. År 2010 dömdes Williamson till böter (10.000 euro) i en tysk domstol. Brottet bestod i att han, i Tyskland, hade yppat tvivel om Förintelsen, något som enligt tysk lagstiftning är förbjudet. I det idag välkända citatet som kablades ut i internationell massmedia betvivlade Williamson att sex miljoner judar hade mördats.

I en krönika publicerad i Nationell Idag den 15 mars 2010 berättar Williamson om sin syn på den stora invandringen av muslimer till Europa: "Vad föranledde denna invandring? Globaliseringsivrarna använder den som ett sätt att upplösa Europas en gång imponerande kristna stater, för att bryta ned dem till en ny världsordning. Vänstern stöder invandringen därför att den svarar mot dess dårskap enligt vilken skillnaderna mellan folkslag och religioner är utan betydelse. Mohammedanerna vill i sin tur invandra för att därigenom ta över Europa."

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Citat

    I believe that the historical evidence is strongly against, is hugely against six million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler– SVT intervju, år 2008

Referenser