Reinkarnation

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Reinkarnation från latin: re: åter och karnis: kött, det vill säga åter till köttet. Reinkarnation tros inträffa när själen eller anden, efter kroppens död, återvänder i en ny form, såsom ett djur eller något annat levande. Dock kan återfödelsen innebära att saker från personens förra liv glöms. Denna doktrin är en central grundsats inom majoriteten av de indiska religiösa traditionerna, som Hinduism, Jainism och Sikhism; det buddistiska konceptet av återfödelse refereras ofta till som reinkarnation. Denna ide var också central för en del grekiska filosofer såväl som för andra religioner som Druidism och senare i spiritismen och New Age.

Tron på reinkarnation är vanlig i bland annat Asien och kombineras ofta med tron på en stor världsande från vilket allt liv en gång utgått.

Hinduismen

Reinkarnation inom den hinduiska konsten

Enligt hinduismen reinkarneras själen om och om igen på jorden tills den uppnår fulländning och återförenas med alltet. Under denna period har själen många kroppar, många uppenbarelser och upplever många födslar och dödsögonblick. Denna process beskrivs kortfattat i Bahgavad Gita:

"Precis som människan slänger utslitna kläder och tar på sig nya, slänger själen gamla kroppar och träder in i nya" (2.22)

Enligt Hinduismen har en varelse många liv och går igenom många upplevelser innan den uppnår fulländning och blir ett med alltet. Den hinduiska skapelseberättelsen menar att tillkomsten börjar med att de individuella själarna separeras av alltet. [1] Själen föds ibland in i en mänsklig kropp, ibland in i ett djur och ibland in i en växt. Hinduerna tror att alla livsformer har en själ och att alla själar har möjligheterna att erfara liv i olika former. Våra gärningar i våra nuvarande liv bestämmer livet i det kommande och medvetandet självt tros ha ett karma-minne, sammanhållet av vijnana, det högre medvetandet, genom de många inkarnationerna av atman, själen. Begäret är orsaken till karma och det är genom dessa och våra handlingar som vi konstant återföds i den samsariska cykeln, en ändlös kedja av återfödelser.

Tron på samsara, kretsloppet, hänger samman med den hinduistiska tron på karma. Karman säger att alla handlingar har en orsak, så alla handlingar har en reaktion som är omöjlig att undgå. Karma är en del i vårt speciella öde, naturens lagar ser till att vi blir vad vi tänker och gör. Olyckor och motgångar i våra nuvarande liv är resultat av vad vi gjort i det förflutna. Självmord, enligt karmas lagar, är därför ingen utväg, karma kan inte undvikas eller skjutas upp och det blir bara värre om vi försöker. [2]

Buddhism

På den här 8 meter långa buddhistreliefen, gjord någon gång mellan 1177 och 1249. Övervakar Mara, herren över död och begär, reinkarnationshjulet vilken avbildar den buddhistiska tron på reinkarnation.

Tidiga buddistiska texter gör det klart att det inte finns nåt permanent medvetande som rör sig mellan jordliven. Reinkarnation är inte det ord som används i buddhismen istället är ordet "återfödelse". Återfödelse är helt enkelt en ny födelse där några av dina positiva egenskaper förs över till det nya livet och kroppen. Detta i motsatts till "reinkarnation", vilket bokstavligen betyder "avbilden" eller "avataren" av själen som tar en ny form. Den buddistiska återfödelsen är inte själavandring, vilket innebär att själen kommer att gå vidare till en annan kropp intakt.

Vid döden av en person, skapas en ny, ungefär som lågan av ett döende ljus kan användas för att tända eld på ett annat. Medvetandet i den nya personen är varken identisk med eller helt skild från den avlidna men de bägge bildar ett kausalt kontinuum eller ström. Transmigrationen är en effekt av karma eller dina gärningar.

Karma är en villkorad situation. Det bestämmer inte vad eller vem personen kommer att bli när de dör. I grunden är ingen ödesbestämd att bli en viss livsform, istället vår karma är skapad och vi har chansen att förändra den när som helst, alldeles särskilt i dödsögonblicket.

Meditation hjälper till att förbereda själen för passagen till andra sidan

För japanska buddhister blir människor blir medvetna om döden från tiden för sin födelse. Detta beror på att varje person är fångad i cykel av liv och död och varje person kan bli fri från båda dessa när de uppnår upplysthet eller Nirvana.

Denna frihet är särskilt viktig för buddhister eftersom döden ger människor en chans att ändra sin karma. Många buddhister förbereder sig i hela sina liv för dödsögonblicket då det är möjligt att frigöra sig från många vanor.[3]

New Age

Reinkarnationstanken finns inom de flesta grupper inom "New Age". Det finns mycket starka kopplingar till österländskt tänkande och då kanske främst hinduismen.[4] Enligt reinkarnationsläran kommer vi tillbaka till jorden om och om igen tills vi har fullkomnats och förfinats till högsta perfektion.

Se även

Referenser

Buddha.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Buddhism