Chelmno

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Chelmno, Chełmno (tyska: Kulmhof), var ett koncentrationsläger beläget cirka 70 kilometer nordväst om den polska staden Lodz. Lägret har sitt namn efter den närliggande staden Chełmno nad Nerem (tyska: Kulmhof an der Nehr, mellan åren 1772 och 1807 stavat Culm på tyska). Koncentrationslägret Chełmno tjänade under andra världskriget som ett avlusnings- och transitläger varifrån judar slussades vidare till getton och läger i den ockuperade delen av Sovjet och Baltikum inom ramen för den tvångsförflyttning som efter andra världskriget var tänkt att följas upp med den Slutgiltiga lösningen, det vill säga avhysandet av samtliga judar från Europa. Lägret var i drift från december 1941 till mars 1943. Januari 1945 intogs Chelmno av Röda Armén som sågade ner omkringliggande skog. Ingenting finns idag kvar av lägret.


Chelmno utmålas som ett utrotningsläger

Koncentrationslägret Chelmno anses ha fungerat som ett utrotningsläger dit judar fördes för att avlivas på industriell basis. Detta ska bland annat ha skett med hjälp av specialbyggda fordon som beskrivs som gasvagnar (engelska: gas vans, tyska: gaswagen). Något exemplar av dessa gasvagnar har efter andra världskriget inte påträffats. Därför vilar uppgifterna på vittnesuppgifter från Förintelseöverlevare.

Efter andra världskriget publicerade American Jewish Year Book, volym 47, sidan 398 uppgifter att 1 350 000 judar hade bragts om livet i Chelmno.

Arkeologiska undersökningar

Vid fyra tillfällen, 1945, 1951, 1986 till 1987 samt 2003 till 2004 har arkeologiska undersökningar genomförts på det tidigare lägerområdet. De fynd som gjorts motsäger emellertid vittnenas utsagor i synnerhet och förintelselägerhypotesen i allmänhet på flera viktiga punkter. Bland annat är de relativt små askmängder som återfunnits oförenliga med kremeringen under bar himmel av hundratusentals människolik. Undersökningarna visade att det existerade endast en öppen förbränningsugn i lägret. Kapaciteten hos denna typ av fältugn är dokumenterad och ger vid hand att högst 45 lik kunde föraskas inom loppet av 24 timmar. Detta innebär att kremeringen av de cirka 150 000 offer som numera vanligen tillskrivs Chełmno skulle ha slutförts tidigast år 1951.


Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Källor