The Destruction of the European Jews

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
The Destruction of the European Jews

The Destruction of the European Jews, är historikern Raul Hilbergs verk om Förintelsen. Orginalutgåvan från 1961 omfattade totalt tre band och kom att bli den mest erkända och citerade dokumentationen om de europeiska judarnas öde och många universitet har idag ett exemplar som referenslitteratur, liksom flertalet historiker. I debatter rörande Förintelsen hänvisas parterna ofta till orginalutgåvan eller den bantade upplagan från 1985. Hilberg sätter antalet döda judar till 5,1 miljoner och inte den idag vedertagna siffran 6 miljoner.


Hilberg ändrar sig om Hitlers order

I orginalutgåvan från 1961 skriver Hilberg att det existerar två order från Adolf Hitler att utrota Europas judar. Bägge dessa order ska ha varit utfärdade på våren 1941. Den ena ordern ska enligt Hilberg innehålla direktiv om att låta förband inom SS och polisen utföra systematiska mord på judar inne på sovjetiskt territorium. Den andra ordern beseglade judarnas öde. 1979 års tryckta upplaga från förlaget Harper Colophon har på sidan 177 formuleringen:

"We are dealing with two of Hitler's decisions. One order was given in the spring of 1941, during the planning of the invasion of the USSR; it provided that small units of the SS and Police be dispatched to Soviet territory, where they were to move from town to town to kill all Jewish inhabitants on the spot. This method may be called the "mobile killing operations." Shortly after the mobile operations had begun [in June 1941] in the occupied Soviet territories, Hitler handed down his second order. That decision doomed the rest of European Jewry."

Hilberg vidhöll vid rättegången mot revisionisten Ernst Zündel i Toronto 1985 att den uppfattningen var korrekt som han redogjort för vid ett akademiskt möte vid universitetet Sorbonne i Paris den 29 juni till 2 juli 1982, då slutsatsen var att ledningen för Tredje riket hade en telepatisk förmåga och på så vis delegerat order att utrota alla Europas judar. En ny och komprimerad upplaga av Hilbergs bok gavs då ut samma år, 1985, där alla referenser till skriftliga order från Adolf Hitler om judeutrotningen var strukna. Istället informeras läsare om en fotnot med innehållet:

"Chronology and circumstances point to a Hitler decision before the summer ended."

Använder Jankiel Wiernik som källa

Hilberg använder flera viktiga Förintelseöverlevare som källa för sin bok. En av dem är Jankiel Wiernik och dennes bok A Year In Treblinka.

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Källor