Wannseekonferensen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Huset i Berlinförorten Wannsee där konferensen den 20 januari 1942 ägde rum
Brev från Reinhard Heydrich till Martin Luther, undersekreterare vid Utrikesministeriet, som bjuder in honom till Wannseekonferensen

Wannseekonferensen, 20 januari 1942. I Berlinförorten Am Großen Wannsee samlades ett antal representanter för den tyska adminstrationen i Tredje riket för att diskutera den slutgiltiga judefrågan (Endlösung der Judenfrage). Konferensen sammankallades av Reinhard Heydrich, och syftet var att diskutera en lösning på judefrågan och hur man skulle gå tillväga för att deportera judarna ur det tyskkontrollerade området. Förutom Heydrich närvarade Adolf Eichmann samt ett antal officerare och tjänstemän i den tyska statsadministrationen. Konferensens deltagare planerade att genomföra det som kom att kallas Operation Reinhardt, att via ett antal koncentrationsläger och transitläger deportera judarna österut för att på så vis skapa det enligt nationalsocialisterna nödvändiga livsrummet.


Theodor Herzl och Lösung der Judenfrage

Begreppet Lösung der Judenfrage myntades av Theodor Herzl i hans bok Der Judenstaat (1896). Herzl menade att den bäste lösningen för Europas judar var emmigration till en egen nationalstat. Initiativet skulle komma från judarna själva, då många judar ansåg att dom befann sig i disporan och längtade efter det förlovade landet och så hade gjort under hundratals år. Men för att kunna förverkliga en egen nationalstat i ett främmande land och med en annan befolkning krävdes en mycket omfattande emmigration då en minoritet inte skulle kunna etablera sig hos en majoritet av annan befolkning än en judisk. Detta var, enligt Herzl, Lösung der Judenfrage - lösningen på judefrågan.

Wannseeprotokollet

Det hävdas att det i protokollet som uppfördes finns kodord för att beskriva en plan att utrota Europas judar. Protokollet innehåller dock inget som tyder på någon plan annat än en omfattande deportering av judar ur det tyska lebensraum, ett program som också genomfördes. Det råder dock en viss osäkerhet kring protokollets äkthet. Bland annat är den språkliga delen starkt ifrågasatt. Adolf Hitler talar den 24 juli 1942 om att lösa judefrågan först efter avslutat krig, och nämner en lösning som inbegriper en judisk nationalstat: "Nach Beendigung des Krieges werde er sich rigoros auf den Standpunkt stellen, daß er Stadt für Stadt zusammenschlage, wenn nicht die Juden rauskämen und nach Madagaskar oder einem sonstigen jüdischen Nationalstaat abwanderten".

Wannseekonferensen planerade ingen förintelse

Konferensen i Wannsee har länge använts som ett bevis för att det nationalsocialistiska Tyskland planerade ett omfattande mord på Europas judar. Kritiker har dock påpekat att det verkar orimligt att Förintelsen, som ska ha påbörjats redan 1941, planerades i januari 1942. Yehuda Bauer vid Hebrew University i Jerusalem skrev i Canadian Jewish News den 30 januari 1992: "The public still repeats, time after time, the silly story that at Wannsee the extermination of the Jews was arrived at. Wannsee was but a stage in the unfolding of the process of mass murder."

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Referenser