Sionism

Från Metapedia
(Omdirigerad från Sionist)
Hoppa till: navigering, sök

Sionism, är en politisk-religiös, nationalistisk ideologi och rörelse som arbetat för en judisk stat i mellanöstern sedan mitten av 1800-talet, då rörelsens grund lades. Sionismens officiella mål nåddes då den judiska staten Israel bildades år 1948 med stöd av Storbritannien som hade full kontroll över större delen av mellanöstern. Ett första försök att etablera en nationalstat för judar gjordes under första världskrigetBalfourdeklarationen skulle infria rörelsens strävan, men det skulle dröja närmare 30 år och ett världskrig till innan målet nåddes.

Sionismens grundläggande

Den sionistiska rörelsen har sina rötter i 1800-talets Europa och dess upphovsman anses vara Moses Hess som lade den ideologiska grunden med boken Rom och Jerusalem (1862). Den praktiska grunden för sionismens genomförande och upprättandet av staten Israel anses Theodor Herzl ha stått för i och med boken Judestaten (1895). Herzl sammankallade den första sionistkongressen i Basel år 1897.

Begreppet sionism lanserades år 1893 av Nathan Birnbaum och syftar till det judiska folkets längtan tillbaka till Eretz Yisrael. Sion är namnet på ett berg utanför Jerusalem.

Samarbete Nationalsocialism - Sionism

Medalj präglad för högtidlighållandet av det samarbete som etablerades mellan tyska nationalsocialister och judiska sionister under andra världskriget.

Under andra världskriget etablerades ett samarbete mellan de tyska nationalsocialisterna och judiska sionister bosatta i Tyskland. De bägge ideologierna förenades i målsättningen att föra den judiska befolkningen ur Europa. De tyska nationalsocialisterna ville få ut judarna ur Europa och sionisterna ville föra dem till Israel. Samarbetet var i enlighet med Theodor Herzls vision om en "lösning på judefrågan". Herzl skrev i sina dagböcker att antisemitismen skulle vara sionisternas bästa vän och initiera en omfattande emmigration till Palestina och därmed skulle skulle judarna finna en trygghet i ett eget land och "judefrågan" i Europa skulle få en lösning.

År 1984 utkom den judiske författaren och forskaren Edwin Black, med sin mest uppmärksammade bok The Transfer Agreement, som Channel 5 News i USA gjorde ett 10 minuter långt inslag om den 22 april år 1984 (se källor längst ned för att se inslaget). Boken ansågs som kontroversiell i judiska kretsar, och sågs som en bok som berättade om fakta som icke-judar inte borde veta någonting om.

Israel om sionismen

Israel Ministry of Foreign Affairs skriver på sin webbplats om den judiska nationalismen, sionism som rörelse:

"Zionism is the national movement espousing repatriation of Jews to their homeland - the Land of Israel - and the resumption of sovereign Jewish life there."
"Yearning for Zion and Jewish immigration continued throughout the long period of exile, following the Roman conquest and the destruction of the Temple in 70 CE. This yearning took on a new form in the nineteenth century, when modern nationalism, liberalism and emancipation forced the Jews to contend with new questions, which the Zionist movement tried to answer. The Hibbat Zion movement began to coalesce in the second half of the nineteenth century, but the change of substance occurred later, when Theodor Herzl energized and consolidated Zionism into a political movement by convening the First Zionist Congress in 1897. Herzl was the first to bring the Jewish problem to world attention, and make the Jewish people a player in the world political arena. The Zionist movement which developed from his initiative also created organizational, political and economic tools to implement its vision and ideology."
"The Zionist movement enunciated its goals - a national home for the Jewish people in the Land of Israel - in the Basle Program. Apart from the movements that rejected the idea of national revival, Zionism included diverse groups, from Religious Zionism to Socialist Zionism. All of them cooperated towards the aim of the Jewish National Home, an enterprise that culminated in the establishment of the State of Israel in 1948."
"To mark the centenary of the Zionist movement which had its formal beginnings at the First Zionist Congress, held in Basle, Switzerland on 29 August 1897, the Ministry of Foreign Affairs is publishing a series af publications about Zionism. The series will illustrate the basic ideas of Zionism, the philosophy of the Zionist movement and its major personalities. It tells the story of the political struggle for the Land, the battle for security, the efforts to increase the population, to settle the land and to build the foundatians of a state for the Jewish people. The series concludes with an overview of the achievements of the State of Israel in its first 50 years."

Kritik mot sionismen

Den 10 november år 1975 drev FN igenom resolution 3379 som klassade sionismen som en rasistisk ideologi. Resolutionen möttes av kraftig kritik inte minst från Israel och USA eftersom det ansågs vara inkonsekvent att palestiniernas krav på en egen stat skulle kvarstå, men inte motsvarande för judarna. Sionismen möts dock fortfarande av hård kritik då politiska företrädare i bland annat Europa erkänner sionismen som ideologisk grund för staten Israels existens och därmed rätten till ett eget land för det judiska folket, när motsvarande inte gäller för de europeiska folken.

Källor

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism