1500-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Händelser 1500


Händelser 1501


Händelser 1502


Händelser 1503


Händelser 1504


Händelser 1505

 • Kung Hans anländer till det möte i Kalmar, som beslutades 1504, men svenskarna infinner sig inte.
 • Den 1 juli - Svenskarna döms i sin frånvaro för majestätsbrott (Kalmardomen). Domen sanktioneras av den tysk-romerske kejsaren Maximilian.
 • Ett sjöslag utkämpas mellan svenskar och danskar, okänt var och med okänd utgång.
 • Den äldsta kända gränsfreden (mellan bönder på varsin sida riksgränsen) i svensk historia sluts mellan blekingska och småländska bönder.


Händelser 1506

 • Svante Nilsson (Sture) förklarar dalkarlarna sin trohet och undrar om förtroendet är ömsesidigt. Dalkarlarna uppmanar övriga Sverige att stödja Svante Sture.
 • Då kung Hans kräver handelsblockad mot Sverige utfärdar tysk-romerske kejsaren handelsförbud mot landet.


Händelser 1507

 • Dalkarlarna försäkrar än en gång sin trohet till Svante Nilsson (Sture).
 • Vid ett möte i Enköping godkänner Svante Sture, att förhandlingarna med danskarna återupptas.
 • Författaren och birgittinmunken Peder Månsson reser till Rom, för att reda ut affärerna kring heliga Birgittas hus, som blivit ett härbärge för svenska pilgrimer.


Händelser 1508


Händelser 1509

 • Danskarna fortsätter kriget med att härja Sveriges kuster. Sverige lider stora militära förluster.
 • Den 14 januari - Ett möte hålls med Danmark i Helsingborg.
 • Den 3 februari - En portugisisk och en gemensam egyptisk-gujaratisk flotta drabbar samman i sjöslaget vid Diu vid den indiska västkusten.
 • Den 21 april - Henrik VIII blir kung av England.
 • Den 17 augusti - Unionsvänliga svenska stormän sluter i hemlighet fred med danskarna i Köpenhamn. Härvid utverkar danskarna en sjöfartsblockad mot Sverige. Det svenska riksrådet tvingas också betala årlig skatt till Danmark. Då Svante Sture vägrar godta fredsfördraget bryter kriget ut på nytt.
 • En brytning sker mellan kung Hans och Lübeck, varvid staden erbjuder allians med Sverige, skickar flottstyrkor och undertecknar en handelstraktat med landet.


Händelser 1510


Händelser 1511


Händelser 1512


Händelser 1513


Händelser 1514


Händelser 1515


Händelser 1516


Händelser 1517


Händelser 1518


Händelser 1519


Händelser 1520


Händelser 1521


Händelser 1522


Händelser 1523


Händelser 1524


Händelser 1525


Händelser 1526


Händelser 1527

 • Februari - Peder Sunnanväder och Mäster Knut Mikaelsson (ledarna för det första dalupproret) halshuggs i Uppsala.
 • Den 27 april - Gustav Vasa bekräftar privilegier för dem som sköter postgången mellan Stockholm och Åbo över Ålands hav. Denna anses så viktig, att de som sköter den åtnjuter förmåner som att slippa kronoskjuts, inkvartering, utskrivning, proviantleveranser och långväga kommenderingar.
 • Den 6 maj - Roms skövling inleds.
 • Den 17 juni - Gustav Vasa vinner en stor seger vid riksdagen i Västerås, även känd som Reformationsriksdagen, genom Västerås recess. Den går ut på att kronan får konfiskera kyrkans gods samt klostrens skatter och inkomster. Biskoparnas militära makt begränsas och predikan skall hållas på svenska. Protestantismen införs i Sverige som första land i världen och den katolska religionen som Sverige haft sedan 1000-talet avskaffas. Adelsmännen återfår också de gods, som de donerat, sålt eller förpantat till kyrkan sedan 1454. Vadstena kloster får fortleva under restriktioner. Övriga kloster utplundras och avvecklas systematiskt under de kommande åren. Biskop Hans Brask som har försvarat katolicismen in i det längsta tvingas gå i landsflykt och flyr till Polen.
 • Olaus Petri utkommer med de två antikatolska skrifterna Svar på ett okristeligt sändebrev och Svar på tolv spörsmål. I dessa framhåller han, att predikan och förkunnelsen av Skriftens ord skall stå i centrum, medan mässa, ceremonier, munkväsendet och celibatet är onödiga påfund.
 • Gustav Vasa inför censur.
 • Andra dalupproret utbryter. En person som utger sig för att vara Sten Sture den yngres son Nils uppviglar folket i Dalarna. "Nils" kallar sig Daljunkern varför upproret kallas "Daljunkerns uppror".


Händelser 1528

 • Den 12 januari - Gustav Vasa kröns till svensk kung i Uppsala domkyrka. Den gamla kungaeden, som förpliktigar kungen att låta biskoparna bibehålla sin makt, modifieras av Laurentius Andreæ. Under kröningen håller Olaus Petri en predikan, där han inskärper, att kungen har fått sin makt av Gud allena för folkets, inte sitt eget, bästa.
 • Gustav försöker få tag på Daljunkern som har flytt till Norge. Denne flyr till Danmark och vidare till Rostock. Gustav hotar staden Rostock och får Daljunkern utlämnad. Den verklige Nils moder Kristina Gyllenstierna utpekar junkern som bedragare, varefter han döms till döden och avrättas. Gustav låter även avrätta andra ansvariga i Andra dalupproret som alltså därmed är kuvat. Fotfolket benådas mot böter och trohetsförsäkran.
 • Olaus Petris samling med evangliska psalmer utges.
 • Sveriges siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, går i landsflykt till Polen.
 • Den finske biskopens borg, Kurstö utanför Åbo, jämnas med marken.


Händelser 1529


Händelser 1530

 • Den 8 augusti - Ett möte hålls med danskarna i Varberg; Sverige får behålla Viken (norra Bohuslän) i sex år.
 • Domprost Olaus Magnus avsätts från sina befattningar i Sverige och hans egendomar konfiskeras av kronan.
 • Gustav Vasa beslutar att varje sockens största eller näst största kyrkklocka skall beslagtas för att betala den svenska skulden till Lübeck med.
 • Gustav reser till Finland efter upproren i Sverige. Frälset utsätts för räfst och kyrkans makt beskärs.
 • Olaus Petris En liten postilla, den första svenska handboken i evangelisk predikan, utkommer.
 • Det råder spannmålsbrist i Sverige.


Händelser 1531


Händelser 1532


Händelser 1533


Händelser 1534


Händelser 1535


Händelser 1536


Händelser 1537


Händelser 1538


Händelser 1539

 • Tysken Georg Norman anställs för att organisera den svenska kyrkan samt bli lärare för prins Erik (XIV).
 • Den första svenska censurförordningen införs.
 • Olaus Magnus trycker i Venedig Carta marina, en kartbok över Norden, för att visa katolikerna vilka landområden, som gått förlorade för dem.
 • Ett kammarråd med uppgift att leda och planera den svenska finanspolitiken tillsätts. Högadeln kan bli tjänstemän inom detta råd.
 • Romersk mässa förjuds helt i svenska kyrkor.
 • Förvaltningen i Finland centraliseras genom att slottslänen försvinner och landsändan istället indelas i åtta fögderier.
 • Michael Olavi Agricola blir rektor för Åbo skola.


Händelser 1540


Händelser 1541


Händelser 1542

 • Juni – Uppror utbryter i Småland och blir känt som Dackefejden efter ledaren Nils Dacke. Anledningen är höjda skatter och reformationen. Växjö och borgen Kronoberg erövras, men en styrka under Gustav Olovsson (Stenbock) hindrar upproret att spridas till Finnveden.
 • Augusti – En kunglig här anfaller upprorsmännen vid Jönköping.
 • Den 8 november – Upproret går så bra för smålänningarna att Gustav Vasas befälhavare tvingas sluta stillestånd med dem i Slätbacka vid Linköping. Upprorsmännen kontrollerar då hela Småland (utom Kalmar), Öland och delar av Östergötland. Under vapenvilan rustar Gustav Vasa för nytt krig, medan Dacke knyter kontakter med tyska furstar.
 • Den 25 november – Dacke kallar till möte i Växjö, där han genomdriver ett förbud mot röveri, men också förbud mot att betala skatt, innan man har kommit till tals med kungen.
 • Sverige sluter sitt första förbund med Frankrike. Gustav Vasa har därmed sällat sig till den kejsarfientliga sidan i storpolitiken.


Händelser 1543

 • På ett herremöte i Örebro skaffar Gustav Vasa stöd för ett nytt krigståg mot upprorshären.
 • Ett dubbelanfall riktas mot Öster- och Västergötland av kronan.
 • Conrad von Pyhy anfaller Mecklenburg för att förhindra dess anslutning till upprorsmännens sida.
 • 25 mars - Dackehären och Gustav Vasas här drabbar samman vid sjön Hjorten vid Virserum, varvid Dackehären besegras och Nils Dacke såras svårt.
 • Sommaren - Dacke reser åter smålänningarna, men med ringa framgång. Han spåras upp och dödas i Rödeby skog i norra Blekinge.
 • Augusti - Dackeupproret nedslås. De övriga ledarna avrättas och stora delar av Småland kollektivbestraffas med böter.
 • Conrad von Pyhy faller i onåd, anklagad för att ha förskingrat kronans pengar under utlandsresor. Han kastas i fängelse.
 • Kronprins Erik (XIV) får en ny lärare i fransmannen Dionysus Beurraeus, som bland annat väcker Eriks intresse för astrologi.
 • Gustav Vasa förseglar brevskåpen i Vadstena kloster och låter föra bort otaliga böcker, vilket är en av de värsta kulturförstörande åtgärderna i svensk historia.


Händelser 1544


Händelser 1543


Händelser 1546


Händelser 1547


Händelser 1548


Händelser 1549


Händelser 1550


Händelser 1551


Händelser 1552


Händelser 1553


Händelser 1554

Händelser 1555

Händelser 1556


Händelser 1557


Händelser 1558


Händelser 1559

Händelser 1560


Händelser 1561


Händelser 1562


Händelser 1563


Händelser 1564


Händelser 1565


Händelser 1566


Händelser 1567


Händelser 1568


Händelser 1569


Händelser 1570


Händelser 1571

Händelser 1572

Händelser 1573


Händelser 1574

Händelser 1575

Händelser 1576


Händelser 1577


Händelser 1578

Händelser 1579


Händelser 1580


Händelser 1581


Händelser 1582

Händelser 1583


Händelser 1584


Händelser 1585


Händelser 1586

Händelser 1587


Händelser 1588


Händelser 1589

Händelser 1590

Händelser 1591

Händelser 1592


Händelser 1593


Händelser 1594


Händelser 1595


Händelser 1596


Händelser 1597


Händelser 1598


Händelser 1599