Folkrätt

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Folkrätt är det juridiska fackområde som berör det allmänna spektrumet av internationell rätt. Folkrätten reglerar förhållandet mellan stater, som internationella aktörer. De mest tongivande beståndsdelarna av folkrätten är de mänskliga rättigheterna och förbudet gentemot folkmord.

Eftersom folkrätten är överstatlig till sin karaktär har den företräde framför nationell rätt. Folkrätten är även utmärkande eftersom den inbegriper stater som inte ratificerat avtalet, vilket enligt vissa har urholkat den nationella suveräniteten. Ett flertal militära interventioner har legitimerats genom att anspela på folkrätten, däribland NATOs intervention i de jugoslaviska krigen.

För att verkställa domar för brott gentemot folkrätten har den Internationell domstolen i Haag upprättats.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp