Sjöslaget mellan Bornholm och Rügen 7 juli 1565

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Sjöslaget mellan Bornholm och Rügen 7 juli 1565 stod mellan den dansk-lybska flottan under Otto Rud och den svenska under Klas Kristersson Horn och ägde rum den 7 juli 1565. Otto Ruds skepp Jägmästaren lägger sig vid Horns skepp S:t Erik som assisteras av Finska Svan.

Danska amiralsskeppet Kristoffer med assistans av Jungfrun lägger sig nära Finska Svan. Det Lybska skeppet Josua lägger sig intill Svenska Hector, som undsätts av Troilus och David. David får hjälp av Gamla Gripen som krockar med ett lybskt fartyg varpå båda sjunker.

Troilus ger stöd åt Finska Svan mot Kristoffer. Både Kristoffer och Finska Svan skjuts i sank. Slaget slutar med att Otto Rud ger sig fången till svenskarna efter att ha blivit sårad och endast hade 100 oskadade besättningsmän kvar av 1100 när striden inleddes. Rud avled i pesten där han satt fången på Svartsjö.

Totalt hade över 7,000 man dödats eller sårats. Bland de svenskar som stupade var Sten Svantesson Sture och Peder Axelsson Banér (Johan Banérs farbror).